กล้องวงจรปิดแบบไร้สาย
บทความ

กล้องวงจรปิดแบบไร้สาย กับปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อสัญญาณ

Posted On พฤศจิกายน 28, 2018 at 8:37 am by / No Comments

กล้องวงจรปิดแบบไร้สาย  กับปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อสัญญาณ

กล้องวงจรปิดแบบไร้สาย  สัญญาณที่ผ่านตัวกลางและทำหน้าที่ไม่สมบูรณ์ส่งผลกระทบต่อสัญญาณในการส่งออกไป   สัญญาณที่ปลายทางที่ได้รับอาจมีรูปร่างไม่เหมือนกับสัญญาณที่ส่งจากต้นทาง  ซึ่งปัจจัยที่เกิดขึ้นอาจประกอบด้วย  การลดทอนสัญญาณ   การผิดเพี้ยนของสัญญาณ  และมีสัญญาณรบกวน

  • การลดทอนสัญญาณ อาจจะเกิดจากการเสียพลังงานในการส่งเนื่องจากมีความต้านทานอยู่ในตัวเองของสื่อนำสัญญาณต่าง  ๆ   ระยะทางในการส่งเพิ่มมากขึ้นเท่าใดการลดทอนของสัญญาณยิ่งมีค่ามากขึ้นเท่านั้น   หากต้องการส่งสัญญาณไปในระยะทางไกล  ๆ จำเป็นต้องมีอุปกรณ์ช่วย  เช่น  หากเป็นสัญญาณแอนะล็อกจะใช้แอมพลิไฟเออร์เพื่อขยายกำลังในการส่งสัญญาณ
  • การผิดเพี้ยนของสัญญาณ สัญญาณที่มีลักษณะต่างไปจากเดิมเกิดจากการรวมกันของคลื่นรูปไซน์ที่มีแอมพลิจูดและความถี่แตกต่างกัน  อัตราความเร็วของสัญญาณไม่เท่ากัน  ทำให้เมื่อรวมสัญญาณเข้าด้วยกันทั้งหมดที่ปลายทางแล้วจะเกิดการผิดเพี้ยนของสัญญาณ   จึงต้องมีอุปกรณ์ทวนสัญญาณทำการจัดระดับข้อมูลดิจิทัลในระดับที่เหมาะสมและถูกต้อง     เพื่อทำให้ข้อมูลที่ได้รับที่ปลายทางไม่เกิดสัญญาณรบกวนสะสม
  • สัญญาณรบกวน เป็นสาเหตุที่ส่งผลกระทบต่อสัญญาณที่ส่งออกไปทำให้สัญญาณข้อมูลที่รับเกิดความผิดพลาด  โดยสัญญาณรบกวนมีอยู่หลายชนิด  เช่น  สัญญาณรบกวนที่เกิดจากความร้อน   สัญญาณรบกวนที่เกิดจากการที่แพร่กระจายออกมาจากสายสัญญาณ  และที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันจากแหล่งพลังงานแรงสูง

ดัชนีชี้วัดสมรรถนะของระบบสื่อสาร

แบนด์วิดท์         ช่วงความถี่ที่บรรจุสัญญาณประสมที่ยอมให้สัญญาณผ่านไปได้      หน่วยบิตต่อวินาทีของแบนด์วิดท์หมายถึงจำนวนบิตข้อมูลที่สามารถส่งผ่านช่องสัญญาณได้ภายในแวลา  1  วินาที

วิสัยสามารถ       ถือเป็นดัชนีชี้วัดความเร็วในการส่งข้อมูลสามารถส่งผ่านช่องสัญญาณได้คล้าย ๆ กับแบนด์วิดท์   ขณะที่วิสัยสามารถคือการวัดความเร็วที่แท้จริงที่สามารถส่งข้อมูลผ่านช่องสัญญาณไปได้

เวลาแฝง        เวลาทั้งหมดที่ใช้ในการส่งข้อมูลจากต้นทางไปยังปลายทางได้อย่างสมบูรณ์    เริ่มตั้งแต่บิตแรกที่ส่งออกมาจากต้นทาง  เวลาแฝงจะประกอบด้วยเวลา  4  ช่วงคือ  เวลาการแพร่กระจาย   เวลาการส่งสัญญาณ  เวลาในแถวคอย  และเวลาที่ใช้ในการเดินทางของข้อมูล  1  บิตจากต้นทางไปปลายทาง

เวลาไหว         พารามิเตอร์ที่ใช้ความต่อเนื่องเวลาการเดินทางมาที่ภาครับ   ถ้าแพ็กเก็ตข้อมูลมีขนาดที่แตกต่างกัน  เวลาประวิงในการส่งข้อมูลก็จะแตกต่างกันด้วย   เครื่องรับที่มีความไวต่อการรับข้อมูลก็จะมีผลทำให้ได้ข้อมูลที่มาถึงมีความไม่ต่อเนื่องทำให้ผู้ฟังจะได้รับข้อมูลไม่สม่ำเสมอ   ในทางปฏิบัติจริงอาจจะต้องใช้อุปกรณ์ช่วยแก้ปัญหาการเกิดเวลาไหวที่ภาครับ

 

Related link :  การเลือกกล้องวงจรปิด  กับโพรโทคอล TCP/IP

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *