กล้องไร้สายระยะไกล
บทความ

กล้องไร้สายระยะไกล กับการผสมสัญญาณและการแผ่สเปกตรัม

Posted On ธันวาคม 2, 2018 at 1:25 pm by / No Comments

กล้องไร้สายระยะไกล  กับการผสมสัญญาณและการแผ่สเปกตรัม

กล้องไร้สายระยะไกล กับการสื่อสารข้อมูลใช้สายสัญญาณทำหน้าที่เป็นตัวกลางให้สัญญาณสามารถเดินทางอุปกรณ์สื่อสารจากเครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่งแต่ความจริงสายหรือช่องสัญญาณมีขนาดแบนด์วิดท์จำกัด  จึงได้มีเนวคิดหาวิธีในการจัดการกับช่องสัญญาณเพื่อให้การใช้งานแบนด์วิดท์เป็นไปอย่างคุ้มค่ามากที่สุด  โดยเทคนิคนี้เรียกว่า  “ การผสมสัญญาณ”

เรามีความจำเป็นต้องขยายขนาดแบนด์วิดท์ของช่องสัญญาณให้กว้างขึ้นเพื่อต่อต้านกับสัญญาณรบกวน     การใช้ประโยชน์จากแบนด์วิดท์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยใช้เทคนนิคการผสมสัญญาณและการแผ่สเปกตรัม

การผสมสัญญาณ

เทคนิคที่ทำให้สามารถส่งและรับข้อมูลจากแหล่งต่าง  ๆ   ได้โดยอยู่ในช่วงเวลาและตัวกลางเดียวกัน    การนำระบบการผสมสัญญาณมาใช้งานร่วมกันจะทำให้สามารถสื่อสารข้อมูลจำนวนมากในช่วงเวลาเดียวกัน   เริ่มจากการส่งข้อมูลจำนวนหนึ่งจากต้นทางจากแหล่งต่าง  ๆ  ไปยังผู้รับปลายทางที่อยู่ในสถานที่ต่างกันผ่านทางสายสัญญาณของตนเอง

สัญญาณข้อมูลเหล่านี้จะถูกป้อนเข้าสู่อุปกรณ์สื่อสารเรียกว่า  “มัลติเพล็กเซอร์”  ข้อมูลจะถูกเรียงรวมเข้าด้วยกันแล้วส่งไปในสายส่งสัญญาณเพียงเส้นเดียว  เมื่อสัญญาณถูกส่งไปยังปลายทางจะถูกป้อนเข้าสู่อุปกรณ์สื่อสารตัวหนึ่งที่เรียกว่า  “ดีมัลติเพล็กเซอร์”  สัญญาณทั้งหมดจะถูกแยกออกจากกันและกระจายไปสู่ผู้รับปลายทางในแต่ละสัญญาณของตนเอง

สื่อที่ใช้ส่งสัญญาณจะต้องมีความจุสูงเพื่อให้สามารถรองรับข้อมูลจำนวนมากที่ส่งมาพร้อม  ๆ  กันได้

หากสื่อที่ใช้ส่งสัญญาณมีแบนด์วิดท์กว้างกว่าแบนด์วิดท์ที่ต้องการส่งข้อมูลจะทำให้เกิดการสิ้นเปลื้องนั่นเอง     วิธีการผสมสัญญาณมีอยู่  3  วิธีคือ   การผสมสัญญาณโดยการแบ่งความถี่   การผสมสัญญาณโดยการแบ่งความยาวคลื่น   และการผสมสัญญาณโดยแบ่งเวลา   ซึ่ง  2  วิธีแรกจะถูกออกแบบสำหรับการผสมสัญญาณแอนะล็อก  และในแบบสุดท้ายออกแบบมาสำหรับการผสมสัญญาณดิจิทัล

  การแผ่สเปกตรัม

การคิดค้นเทคโนโลยีเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในระบบสื่อสารแบบไร้สาย   สัญญาณข้อมูลถูกส่งผ่านอากาศโดยแพร่กระจายมีรัศมีครอบคลุมที่ทำการส่งสัญญาณกว้างจึงทำให้การดักรับสัญญาณหรือการส่งสัญญาณรบกวนจากฝ่ายตรงข้ามได้ง่าย   จึงมีการคิดค้นวิธีการแผ่สเปกตรัมเพื่อให้การถูกตรวจจับสัญญาณได้ยาก

ระบบสื่อสารที่ใช้จะถูกรบกวนจากสัญญาณธรรมชาติที่สร้างขึ้นจากฝ่ายตรางข้ามก็ไม่สามารถรบกวนสัญญาณให้เกิดความเสียหายได้มากพอที่จะเป็นการรบกวนระบบการสื่อสารได้  ต่อมาเทคโนโลยีการแผ่สเปกตรัมได้นำมาประยุกต์ใช้กับการสื่อสารในเชิงพาณิชย์ด้วยลักษณะเด่น  คือ  สามารถลดความผิดเพี้ยนของสัญญาณที่เกิดขึ้นของระบบสื่อสารแบบไร้สาย

จากปรากฏการณ์การแพร่กระจายหลายเส้นทางและสามารถรองรับผู้ใช้จำนวนมากพร้อมกันด้วยความถี่แถบเดียวกันในเวลาเดียวกันได้   ช่วยลดความซับซ้อนของระบบควบคุมและจัดสรรแถบความถี่ให้กับผู้ใช้ในเครือข่ายการส่งสัญญาณดิจิทัล       เทคนิคการแผ่สเปกตรัมสามารถแบ่งออกได้เป็น  2  วิธี  คือ  การแผ่สเปกตรัมแบบความถี่กระโดดไปมา   และการแผ่สเปกตรัมแบบลำดับตรง

 

Related link : กล้อง CCTV ราคา มีผลต่อการส่งข้อมูลด้วยสัญญาณแอนะล็อก หรือไหม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *