อุปกรณ์เครือข่าย CCTV และ การเลือกซื้อสำหรับใช้ในงานระบบกล้องวงจรปิด
บทความ

อุปกรณ์เครือข่าย CCTV และ การเลือกซื้อสำหรับใช้ในงานระบบกล้องวงจรปิด

Posted On เมษายน 17, 2017 at 3:16 pm by / No Comments

อุปกรณ์เครือข่าย CCTV และ การเลือกซื้อสำหรับใช้ในงานระบบกล้องวงจรปิด

อุปกรณ์เครือข่าย CCTV เป็นอุปกรณ์สื่อสารข้อมูลของเครือข่าย กล้องวงจรปิด CCTV ที่มีราคาถูกที่สุด คือ ฮับ ซึ่งเป็นอุปกรณ์แบบที่ต้องแชร์ช่องสัญญาณในการรับส่งข้อมูล ซึ่งก็เปรียบเสมือนเซ็กเมนต์หนึ่งของ LAN คอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์เครือข่ายอื่น ๆ ที่เชื่อมต่อเข้ากับพอร์ตของฮับจะแชร์การใช้แบนด์วิธ 10 Mbps และ ทุกเครื่องมีโอกาสที่จะทำให้เกิดการชนกันของข้อมูลได้ ฮับ สามารถเชื่อมต่อกันเป็นลูกโซ่ได้ เพื่อเพิ่มขนาดของเครือข่ายโดยคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องที่เชื่อมต่อเข้ากับฮับที่พ่วงกันนี้จะถือว่าอยู่ในเซ็กเมนต์เดียวกัน

การเลือกซื้อฮับให้คำนึงถึงความยากง่ายในการดูแล และ จัดการอุปกรณ์ด้วย ตัวอย่างเช่น ระบบกล้องวงจรปิดแบบเครือข่ายที่ขนาดใหญ่พอสมควร อาจจะมีการดูแล และ จัดการเครือข่ายแบบทางไกล (Remote Management)

ซึ่งอุปกรณ์เครือข่ายทุกอย่างต้องสามารถที่จะติดต่อสื่อสารในทุก ๆ เรื่องกับอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการจัดการ โดยใช้โปรโตคอล SNMP (Simple Network Management Protocol) และ RMON (Remote Monitoring Prorocol)

ในระบบเครือข่ายขนาดใหญ่นั้นมักจะมีคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่อง หรือ มากกว่าที่ทำหน้าที่คอยเฝ้าดูความเป็นไปของเครือข่าย (Monitoring) เช่น ตรวจสถานภาพการทำงานของแต่ละอุปกรณ์ว่ายังทำงานได้ดีอยู่ หรือ มีปัญหาอะไร ตรวจสอบประสิทธิภาพโดยรวมของเครือข่าย และ แจ้งเตือนให้ผู้ดูแลระบบทราบถ้าประสิทธิภาพของเครือข่ายต่ำกว่าค่าที่กำหนดให้เป็นค่าที่ต่ำสุด คำว่าประสิทธิภาพของเครือข่ายในที่นี้หมายถึงการที่เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องใดเครื่องหนึ่งสามารถส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายได้ดีแค่ไหน

กล้องวงจรปิด CCTV บทความ_การเลือกซื้ออุปกรณ์เครือข่ายสำหรับใช้ในงานระบบ CCTV

ฮับมีอยู่ 2 ประเภทที่มีจำหน่ายในท้องตาด คือ แบบที่สามารถจัดการระยะไกลได้ (Remote Manageable) และ แบบที่ไม่สามารถจัดการ (non-manageable) ถ้าระบบกล้องวงจรปิด แบบเครือข่ายขององค์กรเป็นเครือข่ายค่อนข้างใหญ่ และ ใช้การดูแล และ จัดการแบบรวมศูนย์ ก็จำเป็นที่ซื้อฮับที่สามารถจัดการระยะไกลได้ ถ้าหากว่าเครือข่ายค่อนข้างเล็กก็อาจจะเลือกซื้อฮับที่ไม่มีความสามารถในการจัดการก็ได้

ซึ่งอาจจะประหยัดเงินได้พอสมควร เนื่องจากฮับที่จะสามารถจัดการได้นี้จะมีราคาแพงกว่าแบบธรรมดา ซึ่งถ้าซื้อฮับแบบที่สามารถจัดการได้แต่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ก็อาจจะเป็นการใช้อุปกรณ์ไม่คุ้มค่า ฉะนั้นสำหรับเครือข่ายเล็ก ๆ การใช้ฮับแบบธรรมดาก็จะยังคงทำงานได้ดี แต่ถ้าเป็นเครือข่ายที่มีศูนย์กลางควบคุมควรที่จะซื้อฮับแบบที่จัดการได้ เพราะจะเป็นการง่ายต่อการปรับประสิทธิภาพของเครือข่าย และ ช่วยให้การค้นหาสาเหตุในกรณีเครือข่ายเกิดมีปัญหาได้ง่ายขึ้น

อย่างที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นว่า อีเธอร์เน็ตที่ใช้ฮับแบบแชร์แบนด์วิธนั้นสามารถที่จะพ่วงต่อฮับหลาย ๆ ตัวเข้าด้วยกันเพื่อเพิ่มจำนวนพอรืต ซึ่งคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อเข้ากับฮับนี้จะถือวาเป็นหนึ่งเซ็กเมนต์ของ LAN เทคโนโลยีอีกอย่างหนึ่งของอีเธอร์เน็ต คือ การสวิตช์ชิ่ง (Switching) การสวิตช์ชิ่งนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมของเครือข่าย และ เพิ่มแบนด์วิธต่อผู้ใช้ด้วย อีกทั้งยังช่วยลดโอกาสการเกิดข้อผิดพลาด เนื่องจากการชนกันของข้อมูลด้วย ข้อแตกต่างระหว่างการใช้สวิตช์ และ ฮับ ก็คือ

แต่ละพอร์ตของสวิตช์จะเป็นเสมือนเซ็กเมนต์หนึ่งของอีเธอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์เครือข่ายที่เชื่อมต่อเข้ากับพอร์ตใดพอร์ตหนึ่งของสวิตจะใช้แบนด์วิธได้เต็ม โดยไม่ต้องแชร์แบนด์วิธนี้กับคอมพิวเตอร์ หรือ ระบบกล้องวงจรปิด ที่เชื่อมต่อเข้ากับพอร์ตอื่นของสวิตช์นั้น และ การรับส่งข้อมูลจะไม่ก่อให้เกิดการชนกันของข้อมูล (Collision) ระหว่างของสวิตช์ด้วย และ การเชื่อมต่อเข้ากับสวิตช์นั้นไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์พิเศษเพิ่ม หรือ อีกนัยหนึ่งคือไม่ต้องใช้เน็ตเวิร์คการ์ดแบบพิเศษ แต่อย่างไรก็ตามไม่มีสินค้าที่มีคุณภาพดีแต่ราคาถูกนั่น คือ สวิตช์จะแพงกว่าฮับแน่นอน

ไม่พลาดทุกข่าวสาร LINE : @cctvbangkok.com

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *