ติดตั้งกล้อง CCTV
บทความ

ติดตั้งกล้อง CCTV กับโรงงานที่ใช้ไฟฟ้าแบบ เฟสเดียว และสามเฟส

Posted On ธันวาคม 30, 2018 at 10:34 pm by / No Comments

ติดตั้งกล้อง CCTV  กับโรงงานที่ใช้ไฟฟ้าแบบ เฟสเดียว และสามเฟส

ติดตั้งกล้อง CCTV  ในประเทศไทยมีระบบจำหน่ายแรงดันต่ำ    แบ่งออกเป็น  2   ระบบ  คือ   ระบบจำหน่ายเฟสเดียว   และระบบจำหน่ายสามเฟส

  • ระบบจำหน่ายเฟสเดียว แบ่งออกเป็น  2  ชนิด  เฟสเดียวสองสาย  ประกอบด้วยสายไฟฟ้าจำนวนสองเส้น  คือสายไฟและสายนิวทรัล   และอีกชนิดคือเฟสเดียวสามสาย   ระบบนี้ประกอบด้วยสายไฟฟ้าจำนวนสามเส้นคือสายไฟ  2 เส้นและสายนิวทรัล  1  เส้น
  • ระบบจำหน่ายสามเฟส ระบบจำหน่ายก็จะแบ่งออกเป็น   2  ชนิด  คือ  ชนิดสามเฟสสามสาย   หม้อแปลงจะต่อเป็นแบบเดลต้า  จะทำให้มีสายออกมาจากหม้อแปลงจำนวน    3  เส้น   เส้นหนึ่งจะต่อลงดินให้เป็นระบบสายดินจึงกลายเป็นสายนิวทรัลส่วนที่เหลือเป็นสายไฟอีก  2  เส้น     ส่วนอีกหนึ่งชนิดก็คือระบบจำหน่ายชนิดสามเฟสสี่สาย  ระบบนี้จะต่อเป็นแบบสตาร์   ทำให้มีสายออกมาจากหม้อแปลงจำนวน  4  เส้น  เส้นที่เป็นจุดรวมของขดลวดทั้งสามจะถูกต่อลงดินให้เป็นระบบดินทำให้กลายเป็นสายนิวทรัล  จะเหลือเป็นสายไฟอีก  3  สาย  ระบบนี้เหมาะสำหรับจ่ายให้กับอาคารพาณิชย์และโรงงานอุตสาหกรรม

การคำนวณแรงดันตก

ในสายไฟฟ้าที่เกิดมีแรงดันตกก็จะทำให้เกิดผลกระทบหรือผลเสียกับระบบไฟฟ้าทำให้ประสิทธิภาพของเครื่องไฟฟ้านั้น  ๆ   ลดลง   ฉะนั้นการออกแบบระบบไฟฟ้าจึงต้องพึงระวังไม่ให้ค่าแรงดันตกมากเกินไป   เพราะเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละประเภทนั้นมีความสามารถทำงานที่แรงดันต่ำกว่าปกติไม่เท่ากัน     สำหรับระบบไฟฟ้าทั่วไปค่าแรงดันตกจากตู้จ่ายไฟหลัก รวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นจะไม่ให้เกิน  5%  ไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานแรงดันตกของ  NEC  หรือว่า JIS   ก็ตาม

หม้อแปลงในระบบประธานไฟฟ้า

ในระบบไฟฟ้าจะมีหม้อแปลงเป็นประธานเป็นแหล่งจ่ายไฟฟ้า       ฉนั้นการออกแบบจึงจำเป็นที่จะต้องศึกษาเกี่ยวกับรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับหม้อแปลงไฟฟ้าทั้ง  1  เฟสและ  3  เฟส   ขนาดพิกัดของไฟฟ้านั้นจะต้องผ่านการคำนวณโหลดในระบบไฟฟ้าทั้งหมดแล้วนำมาเลือกขนาดของหม้อแปลง   ผู้ทำการออกแบบระบบไฟฟ้าจะต้องทราบขนาดพิกัดของหม้อแปลง  กระแสไฟฟ้าเข้า  กระแสไฟฟ้าออก   ทำให้ทราบถึงความสามารถในการจ่ายโหลดของหม้อแปลงแต่ละขนาด

หม้อแปลงไฟฟ้า       มีหน้าที่ลดระดับแรงดันไฟฟ้าให้เหมาะสมกับระดับการใช้งาน   เป็นเครื่องกลไฟฟ้าชนิดหนึ่ง   เพื่อเพิ่มหรือลดระดับแรงดันเพื่อส่งเข้าไปในระบบการส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้า     ชนิดของหม้อแปลงไฟฟ้าแยกตามฉนวนหรือโครงสร้างของฉนวนหม้อแปลงไฟฟ้าได้  2  ชนิด  คือ  ชนิดแห้ง  และชนิดที่ใช้ของเหลว

  • ชนิดฉนวนแห้ง ใช้ฉนวนที่เป็นของแข็งนิยมใช้เรซินอัดระหว่างขดลวดของหม้อแปลงเหมาะสำหรับการติดตั้งภายในอาคาร   โรงมหรสพ  สถานีบริการ  โรงแรม   มีความปลอดภัยสูงเพราะไม่มีน้ำมันทำให้ลดโอกาสในการเกิดระเบิดและเพลิงไหม้มีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาต่ำแต่ก็มีข้อเสียอยู่คือราคาสูงและประสิทธิภาพต่ำกว่าชนิดฉนวนเหลวหรือชนิดที่มีฉนวนเป็นน้ำมัน
  • ชนิดที่ใช้ของเหลว เป็นหม้อแปลงที่นิยมใช้กันมากใช้น้ำมันเป็นฉนวนและเป็นตัวช่วยระบายความร้อนราคาถูกและใช้งานได้ดี    เหมาะกับการติดตั้งภายนอกอาคาร   ในปัจจุบันได้มีการทำหม้อแปลงที่มีตัวถังปิดผนึกสามารถป้องกันความชื้นได้อย่างดี  ไม่ต้องการการบำรุงรักษา   แต่ก็มีปัญหาเกิดขึ้นคือการขยายตัวของน้ำมันขณะจ่ายโหลดหรือเกิดการลัดวงจร

    แก้ปัญหาโดยการสร้างหม้อแปลงปิดผนึกให้เป็นแบบผนังลอนคลื่นเพื่อช่วยระบายความร้อน  และตัวถังสามารถยืดหยุ่นได้เพื่อรองรับการขยายตัวของน้ำมัน    ในปัจจุบันมีชนิดความสูญเสียต่ำให้เลือกใช้งาน   น้ำมันหม้อแปลงมีหน้าที่  2  ประการคือทำหน้าที่เป็นฉนวนไฟฟ้า   และทำหน้าที่ในการระบายความร้อน    หม้อแปลงของเหลวที่ติดไฟยาก   ใช้ของเหลวที่ติดไฟยากและระบายความร้อน  นิยมใช้สารซิลิโคนไม่เป็นพิษและไม่เป็นอันตรายต่อคนและสิ่งแวดล้อม   อนุญาตให้ติดตั้งภายในอาคารได้

 

Related link :   กล้องวงจรปิดชลบุรี กับการป้องกันฟ้าผ่า

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *