การติดกล้องวงจรปิด

การติดกล้องวงจรปิด กับอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น

การติดกล้องวงจรปิด กับการทำงานในที่อับอากาศเป็นงานที่เสี่ยงอันตรายแตกต่างกันไปตามลักษณะสภาพการทำงาน  อาจถึงขั้นเสียชีวิตได้  การบริหารและการจัดการความปลอดภัยเพื่อใช้ในการควบคุมการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายได้

เนื่องจากผู้ทำงานไม่ตระหนักที่จะทำตามขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ อาจเกิดการบกพร่องของอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการทำงานภายในที่อับอากาศ  จึงจำเป็นต้องมีขั้นตอนเพื่อโต้ตอบสถานการณ์ฉุกเฉิน   เพื่ออพยพหนีภัยและให้การช่วยเหลือ  เคลื่อนย้ายผู้ทำงานออกจากที่อับอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อันตรายที่อาจเกิดขึ้นในกรณีฉุกเฉินได้แก่

 1. การหมดสติเนื่องจากขาดออกซิเจนหายใจ
 2. การหมดสติเนื่องจากอากาศเป็นพิษ
 3. การบาดเจ็บขณะปฏิบัติงาน
 4. การเกิดเพลิงไหม้และการระเบิด
 5. การทับถม การยุบตัวของโครงสร้างที่อับอากาศ
 6. อันตรายที่เกิดขึ้นจากภายนอกที่อับอากาศ
 7. อันตรายประเภทอื่นๆ ที่มีความรุนแรงและจำเป็นต้องหนีภัย

วิธีการหลีกหนีภัยด้วยตนเอง

                  ในกรณีฉุกเฉินการหลีกหนีภัยด้วยตนเอง  การที่ผู้ทำงานในที่อับอากาศประเมินสถานการณ์ที่อาจเป็นอันตรายและมีความจำเป็นต้องหนี อพยพ  หรือเคลื่อนย้ายออกจากที่อับอากาศโดยทันทีโดยไม่ต้องรอการช่วยเหลือจากทีมโต้ตอบภาวะฉุกเฉิน    

ผู้ทำงานจะต้องตระหนักถึงอันตรายที่อาจจะสัมผัสในที่อับอากาศและหนีออกจากที่อับอากาศ และผู้ที่ให้การช่วยเหลือที่เฝ้าอยู่ภายนอกที่อับอากาศจะต้องแจ้งให้ผู้ที่ปฏิบัติงานทราบถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในขณะนั้น ผู้ทำงานจึงหนีออกมาได้ทันที วิธีการหลีกหนีภัยด้วยตนเองเป็นวิธีที่ดีกว่าวิธีอื่นๆ เพราะว่าผู้ปฏิบัติงานสามารถหนีออกมาได้ก่อนที่ตนเองจะเป็นอันตรายโดยไม่ต้องเสียเวลารอให้คนอื่นมาช่วยเหลือ

การหนีภัยด้วยตนเองใช้สำหรับสถานการณ์ฉุกเฉินระดับที่ 1  และ  2 ได้แก่

 1. สถานการณ์ฉุกเฉินที่ยังไม่มีใครได้รับอันตรายเป็นแค่เพียงเกิดความผิดปกติขึ้นภายในที่อับอากาศเป็นเหตุการณ์ที่มีระดับความรุนแรงน้อยที่สุด
 2. สถานการณ์ฉุกเฉินประเภทมีการบาดเจ็บของผู้ทำงานในที่อับอากาศ  จำเป็นต้องได้รับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นโดยผู้ที่บาดเจ็บยังมีสติและสามารถช่วยเหลือตัวเองได้   ไม่ต้องส่งคนลงไปในที่อับอากาศเพื่อช่วยเหลือซึ่งกรณีนี้ผู้บาดเจ็บยังสามารถช่วยเหลือตัวเองออกมาจากที่อับอากาศได้โดยลำพัง

สาเหตุของการอพยพหนีภัยด้วยตนเองมีความสำคัญมากเพราะว่า

 1. ผู้ทำงานมีความตื่นตัวและตระหนักในอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น
 2. สามารถรับรู้และตระหนักถึงอาการและสัญญาณต่างๆ  ด้วยตนเอง
 3. ยังมีความสามารถช่วยเหลือตนเองในการอพยพหนีออกมาจากที่อับอากาศไม่จำเป็นต้องรอการช่วยเหลือ
 4. สามารถแจ้งเตือนผู้ร่วมงานถึงอันตรายที่เกิดขึ้นได้
 5. ไม่ได้ทำให้ผู้ใดได้รับอันตราย

กฎทั่วไปสำหรับการอพยพหนีภัยด้วยตนเอง

 1. ผู้ทำงานต้องอพยพหนีออกจากที่อับอากาศทันทีในที่สัญญาณเตือนภัยจากเครื่องตรวจวัดสภาพอากาศดังขึ้น หรือมีเสียงเตือนภัยจากระบบระบายอากาศ
 2. ผู้ทำงานต้องอพยพหนีออกจากที่อับอากาศทันที เมื่อตัวเองเริ่มรู้สึกหรือมีอาการผิดปกติเกิดขึ้น
 3. ผู้ควบคุมงานจะต้องสั่งให้ผู้ทำงานหยุดงานไว้ชั่วคราวเมื่อพบสถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้ทำงานและสั่งให้ผู้ทำงานอพยพหนีออกจากที่อับอากาศทันที
 4. ผู้ให้การช่วยเหลือจะต้องสื่อสารให้ผู้ควบคุมงานสั่งอพยพผู้ทำงานออกจากที่อับอากาศทันที  ถ้าผู้ให้การช่วยเหลือสังเกตพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงสภาพบรรยากาศทั้งภายในและภายนอกที่อับอากาศหรือพฤติกรรมของผู้ทำงานในที่อับอากาศเปลี่ยนไป
 5. ผู้ควบคุมงานจะอนุญาตให้ผู้ทำงานกลับเข้าไปทำงานใหม่ได้นั้น จะต้องมั่นใจว่าสถานการณ์ในที่อับอากาศมีความปลอดภัยเพียงพอที่จะให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าไปปฏิบัติงานได้

Related link :  วิธีการติดตั้งกล้องวงจรปิด เพื่อไม่ให้เกิดอันตราย

Facebook Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *