เรียนติดตั้งกล้องวงจรปิด

เรียนติดตั้งกล้องวงจรปิด และการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์

เรียนติดตั้งกล้องวงจรปิด และการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์

การบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์

เพื่อให้สามารถใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ได้นานขึ้น จึงควรรู้จักวิธีการบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. สิ่งที่เป็นอันตรายต่อเดรื่องคอมพิวเตอร์

– การเปิด-ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์บ่อยๆ
เมื่อมีการเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้งาน จะมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านเข้าไปในตัวเครื่องทันที ทําให้เกิดการ กระชากของกระแสไฟฟ้าขึ้น ซึ่งหากการกระชากไฟนี้เกินกว่าที่ชิ้นส่วนบนแผงวงจรจะรับได้ จะทําให้แผง วงจรนั้นเสียไม่สามารถทํางานได้ ดังนั้นถ้าไม่สามารถเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ก็ควร เปิด – ปิดเครื่องให้น้อยที่สุด

– ความร้อน

ความร้อนที่เกิดขึ้นในเครื่อง มาจากการทํางานของอุปกรณ์แต่ละชิ้น หากเกิดความร้อนมากเกินไปจะส่งผลเสียต่ออุปกรณ์เหล่านั้นได้หรืออาจทําให้อุปกรณ์เสื่อมสภาพได้เร็วขึ้น ดังนั้น ควรมีวิธีระบายความร้อน ออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น

 – การติดพัดลมเพิ่มใน Case

– เลือกใช้ Case ที่มีระบบระบายความร้อนที่ดี เช่น Case แบบ ATX

– จัดวางเครื่องในที่อากาศถ่ายเทได้สะดวก

– หลีกเลี่ยงแสงแดด

ฝุ่นละออง

ฝนละอองจะเข้าไปขัดขวางทางเดินของกระแสไฟบนแผงวงจร ทําให้การทํางานติดขัด อีกทั้งฝุ่นละอองยัง เป็นตัวปิดกั้นไม่ให้ความร้อนระบายออกไปได้

– น้ำ

หรือของเหลว เป็นสาเหตุสําคัญที่สุดที่ทําให้อุปกรณ์ต่างๆ เสียหายได้ เนื่องจากน้ําทําให้กระแสไฟฟ้า ลัดวงจร ดังนั้น จึงไม่ควรนําน้ำหรือของเหลวใดๆ เข้าใกล้เครื่องคอมพิวเตอร์ แต่หากต้องใช้น้ำทําความ สะอาดควรถอดปลักไฟออกก่อน และใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆ เช็ดทําความสะอาด แล้วใช้ผ้าแห้งเช็ดซ้ำ

– กระแสไฟฟ้า

กระแสไฟฟ้าที่หล่อเลี้ยงคอมพิวเตอร์ให้สามารถทํางานได้ ก็เป็นสาเหตุให้เกิดความเสียหายได้เช่นกัน เช่น ไฟตก ไฟเกิน และไฟกระชาก เป็นต้น

– สนามแม่เหล็กไฟฟ้า

สนามแม่เหล็กไฟฟ้าจากอุปกรณ์ชิ้นอื่นที่วางใกล้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ จะเป็นสัญญาณรบกวนอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ได้ เช่น รบกวนหลอดภาพในจอคอมพิวเตอร์ทําให้การแสดงสีผิดเพี้ยนไป เป็นต้น

2. การดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ชิ้นอื่นๆ

เรียนติดตั้งกล้องวงจรปิด และการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ ก่อนการซ่อมบํารุงเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกครั้ง หรือกล้องวงจรปิด ต้องปิดสวิตซ์เครื่อง และดึงปลั๊กไฟออกจากเต้าเสียบ เพื่อป้องกัน อันตรายที่เกิดจากกระแสไฟฟ้า และสิ่งต่อไปนี้เป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติเพื่อไม่ให้เครื่องคอมพิวเตอร์และฮาร์ดแวร์ชิ้นต่างๆ เสียหาย

– ควรปิดเครื่องให้สนิทอยู่เสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้หนูหรือแมลงสาบเข้าไปทําความเสียหายภายใน

– ด้านหลังเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่จะมีพัดลมระบายอากาศอยู่หนึ่งตัว ซึ่งจะหมุนตลอดเวลาที่เปิดเครื่องพัดลมตัวนี้จะทําหน้าที่ดูดอากาศออกจากตัวเครื่องเพื่อระบายความร้อนให้กับระบบจ่ายไฟ จึงควรตรวจที่ บริเวณหลังเครื่องเป็นครั้งคราว เพื่อดูว่ามีลมเป่าออกมาหรือไม่ หากไม่มีก็ควรรีบเปลี่ยนโดยด่วน มิฉะนั้นจะทําให้อุณหภูมิในเครื่องคอมพิวเตอร์สูงเกินไปและจะมีผลเสียต่อตัวเครื่อง

– ควรเปิดฝาครอบเครื่องออกมาเป่าฝุ่นที่เกาะอยู่ตามแผงวงจร 2 เดือนต่อครั้ง แต่หากเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่ในบริเวณที่มีฝุ่นมากๆ อาจจะต้องเป่าเดือนละครั้ง ถ้าไม่มีเครื่องเป่าลมก็ให้ใช้แปรงทาสีที่มีขนนุ่มๆ มาปัดทําความสะอาดฝุ่นละอองที่เกาะบนแผงวงจรภายในเครื่อง ซึ่งจะช่วยให้การระบายความร้อนดีขึ้น

ควรต่อสายดินจากเคสส่วนที่เป็นโลหะ แล้วนําไปต่อกับโลหะชิ้นอื่นที่ตั้งอยู่บนพื้น เช่น ท่อน้ำเหล็ก ประตูเหล็ก โครงฝ้าที่เป็นอลูมิเนียม เพื่อให้สามารถระบายกระแสไฟฟ้าลงดินได้ การต่อสายดินนี้จะช่วยแก้ปัญหาไฟรั่ว จากตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ ทําให้ไม่ถูกไฟดูดเวลาเผลอไปแตะตัวเครื่อง รวมทั้งยังช่วยลดความรุนแรงจากปัญหาไฟกระชากได้อีกด้วย

– ในพื้นที่ที่มีปัญหาไฟดับ ไฟตก ไฟเกิน ไฟกระชากอยู่บ่อยๆ ควรซื้อยูพีเอส (UPS) มาใช้งาน

– อุปกรณ์คอมพิวเตอร์บางชิ้นต้องใช้ปลั๊ก 3 ตา ดังนั้น ควรใช้ปลักรางสําหรับคอมพิวเตอร์ 1 ชุด (ไม่ควรใช้ตลับไปที่เป็นม้วนกลม เนื่องจากไม่ปลอดภัย)

–  เมื่อปิดเครื่องแล้วต้องการเปิดใหม่ ควรรออย่างน้อย 10 วินาที แล้วจึงเปิดเครื่องอีกครั้ง เพื่อให้กระแสไฟไหลออกจากตัวเครื่องให้หมดก่อน เนื่องจากหากปิดแล้วเปิดเครื่องทันที่จะทําให้จอภาพเสียเร็ว

– ควรนําคีย์บอร์ดมาคว่ําแล้วเคาะฝุ่นละอองที่ติดตามซอกออกเดือนละครั้ง หรือใช้น้ํายาเช็ดทําความสะอาดเพื่อให้สามารถกดปุ่มได้อย่างไม่มีปัญหา

– การดูแลรักษาเมาส์ ควรถอดลูกกลิ้งในเมาส์มาล้างในน้ำอุ่น และขูดสิ่งสกปรกที่ติดอยู่ที่แกนหมุนภายในเมาส์ เนื่องจากหากแกนนี้สกปรก จะทําให้เมาส์เคลื่อนที่ได้ไม่สม่ําเสมอ ควรทําความสะอาดประมาณ 1 – 2 เดือนต่อครั้ง หรือบ่อยกว่านั้นถ้ารู้สึกว่าเมาส์เคลื่อนที่ไม่ราบเรียบ นอกจากนี้ควรใช้แผ่นรองเมาส์และ ทําความสะอาดแผ่นรองเมาส์ให้สะอาดอยู่เสมอด้วย

Related link :ขายกล้องวงจรปิดราคาถูกพร้อม อุปกรณ์ภายในหน่วยประมวลผลข้อมูล

Facebook Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *