วิธีการชำระเงิน สำหรับการติดตั้งกล้องวงจรปิด

การชำระ ผ่าน ATM ของธนาคาร

วิธีการชำระเงิน สำหรับการติดตั้ง กล้องวงจรปิด CCTV


การชำระ Online ผ่าน Pay Social

CCTVBangkok PayMent

ลิ้งค์ : https://pay.sn/cctv

กรณีเลือกชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคาร ด้วยแบบฟอร์มของธนาคาร นำฝากเงินเข้าบัญชีใดบัญชีหนึ่งที่ระบุข้างล่างนี้

ธนาคารสาขาชื่อบัญชีเลขบัญชีประเภทบัญชี
 กล้องวงจรปิด ธ. กรุงเทพสะพานพระปิ่นเกล้าบริษัท มีเดีย เสิร์ซ จำกัด162-4-23226-8ออมทรัพย์
 กล้องวงจรปิด ธ. กสิกรไทยย่อยเซ็นทรัลปิ่นเกล้าบริษัท มีเดีย เสิร์ซ จำกัด758-2-34894-9ออมทรัพย์
 กล้องวงจรปิด ธ. กสิกรไทยเซฟ-อี พุทธมณฑลบริษัท มีเดีย เสิร์ซ จำกัด767-1-00948-1กระแสรายวัน
 กล้องวงจรปิด ธ. ไทยพาณิชย์เซ็นทรัลปิ่นเกล้าบริษัท มีเดีย เสิร์ซ จำกัด264-2-27034-8ออมทรัพย์

หมายเหตุ:

***ในกรณีชำระที่เค้าน์เตอร์ธนาคาร กรุณานำสำเนาใบนำฝากเงิน แฟกซ์กลับมาที่บริษัท

หมายเลขแฟกซ์ 0-2888-3199 กรุณาระบุ “ชื่อพนักงานขาย” ให้ชัดเจน **

เงื่อนไขในการชำระเงิน กล้องวงจรปิด และ ข้อตกลงร่วมกัน (Payment Terms & Conditions)

– สำหรับบ้านที่พร้อมติดตั้งและใช้งาน

  1. ชำระ 40% เมื่อทำสัญญาสั่งซื้อ
  2. ชำระ 60% ก่อนเข้าติดตั้งอุปกรณ์ 3 วัน

– สำหรับบ้านที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

  1. ชำระ 60% เมื่อทำสัญญาสั่งซื้อ
  2. ชำระ 20% เมื่อเดินท่อร้อยสายเรียบร้อย หรือ ติดตั้งอุปกรณ์เรียบร้อย
  3. ชำระ 20% เมื่อทดสอบระบบเรียบร้อย

Media Search Co.,Ltd. จะดำเนินการส่งสินค้าให้ท่านได้ก็ต่อเมื่อได้รับการยืนยันเอกสารการชำระเงิน

**ทางบริษัทขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ให้ความไว้วางใจในบริการของเรา**