หาซื้อกล้องวงจรปิด
บทความ

หาซื้อกล้องวงจรปิด ต้องดูไฟฟ้าที่ใช้งานในบ้านด้วย

Posted On มกราคม 4, 2019 at 6:05 pm by / No Comments

หาซื้อกล้องวงจรปิด ต้องดูไฟฟ้าที่ใช้งานในบ้านด้วย

หาซื้อกล้องวงจรปิด  เราต้องดูการต่อวงจรของหม้อแปลงไฟฟ้า   การต่อหม้อแปลง  1 เฟส 3ตัว  และการต่อหม้อแปลง  3  เฟส  1  ตัว  การต่อขดลวดของหม้อแปลงทางด้านปฐมภูมิ   และขดลวดทุติยภูมิ  ด้วยกัน  2  แบบคือ  แบบวายหรือสตาร์  และแบบเดลต้า

การคำนวณหาค่ากระแสของหม้อแปลงไฟฟ้า

  1. การคำนวณกระแสเข้าจะต้องคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ  แรงดันไฟฟ้าเข้าหม้แปลง  ระบบไฟฟ้า  1  เฟส  3  เฟส    การคำนวณก็จะปรับเปลี่ยนไปตามปัจจัย
  2. การคำนวณกระแสออกนั้นมีปัจจัยที่เกี่ยวข้อง แรงดันไฟฟ้าออกจากหม้อแปลง  ระบบไฟฟ้า  1  เฟส  3  เฟส  ต่อขดลวดแบบเดลต้าหรือแบบสตาร์

การบาลานช์โหลดหม้อแปลง        การเฉลี่ยโหลดแต่ละเฟสให้มีค่าเท่ากันหรือใกล้เคียงกัน    ทำให้กระแสในแต่ละเฟสใกล้เคียงกันด้วยหากโหลดไม่สมดุลจะเกิดผลเสียต่อระบบคือ   เกิดความสูญเสียและแรงดันตกปลายสายในปริมาณมาก

แรงดันไฟฟ้าในแต่ละเฟสไม่เท่ากันและทำให้ความสามารถในการจ่ายโหลดของหม้อแปลงลดลง     ข้อกำหนดในการใช้งานทั่วไปคือ   การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  ยอมให้จ่ายโหลดได้ไม่เกินกระแสพิกัดของหม้อแปลง  และการบาลานช์เฟสหม้อแปลงไม่ควรแตกต่างกันเกิน  20%  ของค่ากระแสเฉลี่ย

การป้องกันหม้อแปลงไฟฟ้า         โดยทั่วไปหม้อแปลงจะมีค่าเปอร์เซ็นต์อิมพีแดนช์ค่อนข้างต่ำด้วยจุดประสงค์ที่ต้องการให้มีความสม่ำเสมอของแรงดัน   โหลดของหม้อแปลงจะมากน้อยแรงดันก็จะไม่เปลี่ยนแปลงมากยังมีความสม่ำเสมอของแรงดัน    ผลที่ตามมาก็คือทำให้กระแสลัดวงจรค่อนข้างสูงมากจึงต้องป้องกันหม้อแปลงโดยการติดฟิวส์ทั้งด้านแรงสูงและแรงต่ำ   ต้องมีอุปกรณ์ของหม้อแปลงแต่ละตัวป้องกันโดยอิสระ

การป้องกันหม้อแปลงไฟฟ้าโดยใช้อุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน

  1. การป้องกันหม้อแปลงด้านเข้า การป้องกันระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์รวมถึงหม้อแปลงไฟฟ้าด้วย    พิกัดแรงดันไฟฟ้าเข้าเกินกว่าที่กำหนดจะต้องดูตัวคูณเพิ่ม       แต่ถ้าหากแรงดันที่ทางด้านเข้าของหม้อแปลงไฟฟ้าไม่เกินก็จะต้องใช้ตัวคูณของพิกัดกระแสด้านเข้าของหม้อแปลง

    หากพิกัดของอุปกรณ์ป้องกันที่คำนวณได้ทั้งแรงดันสูงและต่ำไม่ตรงกันกับพิกัดกระแสมาตรฐานของอุปกรณ์ป้องกันขนาดที่สูงขึ้นถัดไป

  2. การป้องกันหม้อแปลงทั้งสองด้านทั้งทางด้านเข้าและทางด้านออก ในกรณีนี้ให้พิจารณาการป้องกันโดยใช้ตัวคูณเพื่อหาขนาดพิกัดของอุปกรณ์ป้องกันหม้อแปลง

การคำนวณค่ากระแสลัดวงจรในระบบไฟฟ้า          ส่วนมากการลัดวงจรของกระแสไฟฟ้าเป็นจากการเกิดสายไฟที่ไม่มีฉนวนหุ้มมาสัมผัสกัน   ทำให้วงจรนั้นสั้นลงที่จุดสายไฟสัมผัสกันและมีความต้านทานไฟฟ้าต่ำทำให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้มากและจะเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนตรงจุดที่เกิดไฟฟ้าลัดวงจร

ถ้าสายไฟที่ใช้อยู่นั้นมีสภาพที่เก่ามากหรือผุเปื่อยจนลวดตัวนำในสายไฟแต่ละเส้นสัมผัสกันจะทำให้ไฟฟ้าลัดวงจรเกิดความร้อนสูงทำให้เกิดไฟไหม้ได้    ถ้าเกิดกับเครื่องใช้ไฟฟ้าอาจจะทำให้เสียหายได้    หรือถ้ามีคนไปจับและสัมผัสจะทำให้เกิดกระแสไฟฟ้ารั่วและกระแสไฟฟ้าไหลผ่านร่างกายลงสู่พื้นได้อาจทำให้เป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้

  1. ชนิดของการลัดวงจรในระบบไฟฟ้า การที่กระแสไฟจากสายไฟไหลเข้าสู่สายดินหรือสายนิวทรัลไม่ผ่านเครื่องใช้ไฟฟ้าในภาวะแบบนี้จะมีกระแสไฟจำนวนมากที่สามารถให้บริการได้ทั้งอาคารสำหรับในการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าโดยไหลผ่านสายไฟที่จุดเกิดการลัดวงจร  และจะทำให้เกิดความร้อนสูง

    หากไม่มีการเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันให้มีพิกัดมากกว่าค่ากระแสลัดวงจรที่ทำการติดตั้งแล้ว  สิ่งที่จะเกิดตามมาอาจทำให้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์และระบบไฟฟ้าได้

  2. การคำนวณค่ากระแสไฟฟ้าลัดวงจรระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำ ค่าที่ได้จากการคำนวณค่ากระแสลัดวงจรของระบบไฟฟ้าเพื่อไปเลือกค่าพิกัดการทนกระแสลัดวงจรของอุปกรณ์ป้องกัน    ผู้ออกแบบจะต้องพิจารณากระแสไฟฟ้าถึง  3  ตัวคือ  กระแสทริป  กระแสโครงสร้าง  และกระแสลัดวงจร    ค่าต่าง   ๆ  นั้นจะระบุอยู่ที่ด้านหน้าของตัวเซอร์กิตเบรกเกอร์

 

Related link :   บริษัทติดตั้งกล้องวงจรปิด กับมาตราฐานการติดตั้งไฟฟ้าให้กับกล้องวงจรปิด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *