โปรโมชั่นกล้องวงจรปิด

โปรโมชั่นกล้องวงจรปิด พร้อมติดตั้งและเซ็ตระบบออนไลน์

โปรโมชั่นกล้องวงจรปิด ราคาถูก เหมาะสำหรับงานติดตั้ง และใช้งานได้หลายพื้นที่ หากคุณคือผู้ติดตั้ง กล้องวงจรปิด เรามีชุด กล้องวงจรปิดราคาพิเศษ และมีคุณภาพให้ท่านได้เลือกตามความต้องการ ชุดกล้องวงจรปิด ได้คุณภาพจากหลายแบรนด์มีหลายหลากรุ่น ท่านจะได้ชุดกล้องวงจรปิดที่คุ้มค่าทั้งราคาและประสิทธิภาพ เรามีทีมงานที่มีความเป็นมืออาชีพและมากด้วยประสบการณ์ไว้คอยบริการลูกค้า

กล้องวงจรปิด FUJIKO ชุดที่ 1

ชุดกล้องวงจรปิด Fujiko ชุด FK-AHD904L-V2

FK-AHD904L-V2 กล้องวงจรปิด 4 ตัว

 • เครื่องบันทึก FK-AHD904L-V2
 • กล้อง FK-9001HD หรือ FK-9002HD/ 4 กล้อง
 • ฟรี! ฮาร์ดดิส 1TB
 • ฟรี! สายสัญญาณ 100 เมตร และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง
 • ฟรี! ค่าติดตั้งและเซ็ตระบบ

34,900.-

ขอ้มูลชุดกล้องวงจรปิดเพิ่มเติม

 


กล้องวงจรปิด FUJIKO ชุดที่ 2

ชุดกล้องวงจรปิด Fujiko ชุด FK-AHD908-V2

FK-AHD908L-V2 กล้องวงจรปิด 8 ตัว

 • เครื่องบันทึก FK-AHD908L-V2
 • กล้อง FK-9001HD หรือ FK-9002HD / 8 กล้อง
 • ฟรี! ฮาร์ดดิส 1TB
 • ฟรี! สายสัญญาณ 200 เมตร และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง
 • ฟรี! ค่าติดตั้งและเซ็ตระบบ

69,900.-

ขอ้มูลชุดกล้องวงจรปิดเพิ่มเติม


กล้องวงจรปิด KENPRO ชุดที่ 1

KENPRO_KP-XVR904A กล้องวงจรปิด 4 ตัว

KP-XVR904A กล้องวงจรปิด 4 ตัว

 • เครื่องบันทึก KP-XVR904A
 • กล้อง KP-TVI801HI หรือ KP-TVI802HI / 4 กล้อง
 • ฟรี! ฮาร์ดดิส 1TB
 • ฟรี! สายสัญญาณ 100 เมตร และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง
 • ฟรี! ค่าติดตั้งและเซ็ตระบบ

17,500.-

(ราคานี้ไม่รวมท่อ)

ขอ้มูลชุดกล้องวงจรปิดเพิ่มเติม

 


กล้องวงจรปิด KENPRO ชุดที่ 2

KENPRO_KP-XVR908A กล้องวงจรปิด 8 ตัว

KP-XVR908A กล้องวงจรปิด 8 ตัว

 • เครื่องบันทึก KP-XVR908A
 • กล้อง KP-TVI801HI หรือ KP-TVI802HI /8 กล้อง
 • ฟรี! ฮาร์ดดิส 1TB
 • ฟรี! สายสัญญาณ 200 เมตร และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง
 • ฟรี! ค่าติดตั้งและเซ็ตระบบ

29,900.-

(ราคานี้ไม่รวมท่อ)

ขอ้มูลชุดกล้องวงจรปิดเพิ่มเติม


กล้องวงจรปิด KENPRO ชุดที่ 3

KENPRO_KP-XVR916A กล้องวงจรปิด 16 ตัว

KP-XVR916A กล้องวงจรปิด 16 ตัว

 • เครื่องบันทึก KP-XVR9016A
 • กล้อง KP-TVI801HI หรือ KP-TVI802HI /16 กล้อง
 • ฟรี! ฮาร์ดดิส 1TB
 • ฟรี! สายสัญญาณ 400 เมตร และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง
 • ฟรี! ค่าติดตั้งและเซ็ตระบบ

47,900.-

(ราคานี้ไม่รวมท่อ)

ขอ้มูลชุดกล้องวงจรปิดเพิ่มเติม

 


กล้องวงจรปิด KENPRO ชุดที่ 4

ชุดกล้องวงจรปิด Kenpro ชุดKP-TVI9004HI

KP-TVI9004HI กล้องวงจรปิด 4 ตัว

 • เครื่องบันทึก KP-TVI9004HI
 • กล้อง KP-TVI801HI หรือ KP-TVI802HI / 4 กล้อง
 • ฟรี! ฮาร์ดดิส 1TB
 • ฟรี! สายสัญญาณ 100 เมตร และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง
 • ฟรี! ค่าติดตั้งและเซ็ตระบบ

22,900.-

ขอ้มูลชุดกล้องวงจรปิดเพิ่มเติม

 


กล้องวงจรปิด KENPRO ชุดที่ 5

Kenpro_KP-TVI9008HI กล้องวงจรปิด 8 ตัว

KP-TVI9008HI กล้องวงจรปิด 8 ตัว

 • เครื่องบันทึก KP-TVI9008HI
 • กล้อง KP-TVI801HI หรือ KP-TVI802HI / 8 กล้อง
 • ฟรี! ฮาร์ดดิส 1TB
 • ฟรี! สายสัญญาณ 200 เมตร และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง
 • ฟรี! ค่าติดตั้งและเซ็ตระบบ

39,900.-

ขอ้มูลชุดกล้องวงจรปิดเพิ่มเติม

 


กล้องวงจรปิด KENPRO ชุดที่ 6

Kenpro_KP-NVR8004HI04 กล้องวงจรปิด 4 ตัว

KP-NVR8004HI04 กล้องวงจรปิด 4 ตัว

 • เครื่องบันทึก KP-NVR8004HI04
 • กล้อง KP-IP901HI หรือ KP-IP902HI / 4 กล้อง
 • ฟรี! ฮาร์ดดิส 1TB
 • ฟรี! สายสัญญาณ 100 เมตร และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง
 • ฟรี! ค่าติดตั้งและเซ็ตระบบ

41,900.-

ขอ้มูลชุดกล้องวงจรปิดเพิ่มเติม

 


กล้องวงจรปิด KENPRO ชุดที่ 7

Kenpro_KP-NVR8008HI08 กล้องวงจรปิด 8 ตัว

KP-NVR8008HI08 กล้องวงจรปิด 8 ตัว

 • เครื่องบันทึก KP-NVR8008HI08
 • กล้อง KP-IP901HI หรือ KP-IP902HI / 8 กล้อง
 • ฟรี! ฮาร์ดดิส 1TB
 • ฟรี! สายสัญญาณ 200 เมตร และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง
 • ฟรี! ค่าติดตั้งและเซ็ตระบบ

79,900.-

ขอ้มูลชุดกล้องวงจรปิดเพิ่มเติม

 


กล้องวงจรปิด KENPRO ชุดที่ 8

Kenpro_KP-TVI9004HI กล้องวงจรปิด 4 ตัว.

KP-TVI9004HI กล้องวงจรปิด 4 ตัว

 • เครื่องบันทึก KP-TVI9004HI
 • กล้อง กล้อง KP-TVI901HI หรือ KP-TVI902HI / 4 กล้อง
 • ฟรี! ฮาร์ดดิส 2TB
 • ฟรี! สายสัญญาณ 100 เมตร และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง
 • ฟรี! ค่าติดตั้งและเซ็ตระบบ

28,900.-

ขอ้มูลชุดกล้องวงจรปิดเพิ่มเติม


กล้องวงจรปิด HIKVISION ชุดที่ 1

Hikvision_DS-7204HGHI-F1-N กล้องวงจรปิด 4 ตัว

DS-7204HGHI กล้องวงจรปิด 4 ตัว

 • เครื่องบันทึก DS-7204HGHI
 • กล้อง DS-2CE56D0T-IR หรือ DS-2CE16D0T-IR / 4 กล้อง
 • ฟรี! ฮาร์ดดิส 1TB
 • ฟรี! สายสัญญาณ 100 เมตร และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง
 • ฟรี! ค่าติดตั้งและเซ็ตระบบ

21,900.-

ขอ้มูลชุดกล้องวงจรปิดเพิ่มเติม

 


กล้องวงจรปิด HIKVISION ชุดที่ 2

Hikvision_DS-7208HGHI-F2-N กล้องวงจรปิด 8 ตัว

DS-7208HGHI กล้องวงจรปิด 8 ตัว

 • เครื่องบันทึก DS-7208HGHI
 • กล้อง DS-2CE56D0T-IR หรือ DS-2CE16D0T-IR / 8 กล้อง
 • ฟรี! ฮาร์ดดิส 1TB
 • ฟรี! สายสัญญาณ 200 เมตร และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง
 • ฟรี! ค่าติดตั้งและเซ็ตระบบ

37,900.-

ขอ้มูลชุดกล้องวงจรปิดเพิ่มเติม

 


กล้องวงจรปิด PANASONIC ชุดที่ 1

Panasonic_CJ-HDR104 กล้องวงจรปิด 4 ตัว

CJ-HDR104 กล้องวงจรปิด 4 ตัว

 • เครื่องบันทึก CJ-HDR104
 • กล้อง CV-CFN103L /4 กล้อง
 • ฟรี! ฮาร์ดดิส 1TB
 • ฟรี! สายสัญญาณ 100 เมตร และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง
 • ฟรี! ค่าติดตั้งและเซ็ตระบบ

19,900.-

ขอ้มูลชุดกล้องวงจรปิดเพิ่มเติม

 


กล้องวงจรปิด PANASONIC ชุดที่ 2

Panasonic_K-NL304K-G กล้องวงจรปิด 4 ตัว

K-NL304K/G กล้องวงจรปิด 4 ตัว

 • เครื่องบันทึก K-NL304K/G
 • กล้อง K-EF134L หรือ K-EW114L / 4 กล้อง
 • ฟรี! ฮาร์ดดิส 1TB
 • ฟรี! IP Checker
 • ฟรี! สายสัญญาณ 100 เมตร และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง
 • ฟรี! ค่าติดตั้งและเซ็ตระบบ

49,900.-

ขอ้มูลชุดกล้องวงจรปิดเพิ่มเติม

 


กล้องวงจรปิด PANASONIC ชุดที่ 3

Panasonic_K-NL308K-G กล้องวงจรปิด 8 ตัว

K-NL308K/G กล้องวงจรปิด 8 ตัว

 • เครื่องบันทึก K-NL308K/G
 • กล้อง K-EF134L หรือ K-EW114L / 8 กล้อง
 • ฟรี! ฮาร์ดดิส 1TB
 • ฟรี! IP Checker
 • ฟรี! สายสัญญาณ 200 เมตร และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง
 • ฟรี! ค่าติดตั้งและเซ็ตระบบ

79,900.-

ขอ้มูลชุดกล้องวงจรปิดเพิ่มเติม

 


กล้องวงจรปิด DAHUA ชุดที่ 1

Dahua_HCVR7104-H-S2 กล้องวงจรปิด 4 ตัว

HCVR7104-H-S2 กล้องวงจรปิด 4 ตัว

 • เครื่องบันทึก HCVR7104-H-S2
 • กล้อง HAC-HDW1200M หรือ HAC-HFW1200S/ 4 กล้อง
 • ฟรี! ฮาร์ดดิส 1TB
 • ฟรี! สายสัญญาณ 100 เมตร และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง
 • ฟรี! ค่าติดตั้งและเซ็ตระบบ

25,900.-

ขอ้มูลชุดกล้องวงจรปิดเพิ่มเติม

 


กล้องวงจรปิด DAHUA ชุดที่ 2

Dahua_HCVR7108-H-S2 กล้องวงจรปิด 8 ตัว

HCVR7108-H-S2 กล้องวงจรปิด 8 ตัว

 • เครื่องบันทึก HCVR7108-H-S2
 • กล้อง HDW-1200M หรือ HFW-1200S/ 8 กล้อง
 • ฟรี! ฮาร์ดดิส 1TB
 • ฟรี! สายสัญญาณ 200 เมตร และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง
 • ฟรี! ค่าติดตั้งและเซ็ตระบบ

45,900.-

ขอ้มูลชุดกล้องวงจรปิดเพิ่มเติม

 


กล้องวงจรปิด DAHUA ชุดที่ 3

Dahua_NVR-1104-H-P กล้องวงจรปิด 4 ตัว

NVR-1104-H-P กล้องวงจรปิด 4 ตัว

 • เครื่องบันทึก NVR-1104-H-P
 • กล้อง HDW-1200M หรือ HFW-1200S/ 4 กล้อง
 • ฟรี! ฮาร์ดดิส 1TB
 • ฟรี! สายสัญญาณ 100 เมตร และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง
 • ฟรี! ค่าติดตั้งและเซ็ตระบบ

35,000.-

29,900.-

ขอ้มูลชุดกล้องวงจรปิดเพิ่มเติม

 


กล้องวงจรปิด DAHUA ชุดที่ 4

Dahua_NVR-4208-8P กล้องวงจรปิด 8 ตัว

NVR-4208-8P กล้องวงจรปิด 8 ตัว

 • เครื่องบันทึก NVR-4208-8P
 • กล้อง HDW-1200M หรือ HFW-1200S/ 8 กล้อง
 • ฟรี! ฮาร์ดดิส 1TB
 • ฟรี! สายสัญญาณ 200 เมตร และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง
 • ฟรี! ค่าติดตั้งและเซ็ตระบบ
71,000.-

55,900.-

ขอ้มูลชุดกล้องวงจรปิดเพิ่มเติม

 


กล้องวงจรปิด HI-VIEW ชุดที่ 1

Hi-view_HA-7704 กล้องวงจรปิด 4 ตัว

HA-7704 กล้องวงจรปิด 4 ตัว

 • เครื่องบันทึก HA-7704
 • กล้อง HA-35D10 หรือ HA-35B10 / 4 กล้อง
 • ฟรี! ฮาร์ดดิส 1TB
 • ฟรี! สายสัญญาณ 100 เมตร และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง
 • ฟรี! ค่าติดตั้งและเซ็ตระบบ

20,000.-

ขอ้มูลชุดกล้องวงจรปิดเพิ่มเติม

 


กล้องวงจรปิด HI-VIEW ชุดที่ 2

Hi-view_HI-9904 กล้องวงจรปิด 4 ตัว

HT-9904 กล้องวงจรปิด 4 ตัว

 • เครื่องบันทึก HT-9904
 • กล้อง HT-99D10 หรือ HT-99B10/ 4 กล้อง
 • ฟรี! ฮาร์ดดิส 1TB
 • ฟรี! สายสัญญาณ 100 เมตร และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง
 • ฟรี! ค่าติดตั้งและเซ็ตระบบ

25,000.-

ขอ้มูลชุดกล้องวงจรปิดเพิ่มเติม

 


กล้องวงจรปิด HI-VIEW ชุดที่ 3

Hi-view_HMP-8804 กล้องวงจรปิด 4 ตัว

HMP-8804N กล้องวงจรปิด 4 ตัว

 • เครื่องบันทึก HMP-8804N
 • กล้อง HP-55B10/ 4 กล้อง
 • ฟรี! ฮาร์ดดิส 1TB
 • ฟรี! สายสัญญาณ 100 เมตร และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง
 • ฟรี! ค่าติดตั้งและเซ็ตระบบ

23,100.-

ขอ้มูลชุดกล้องวงจรปิดเพิ่มเติม

 


กล้องวงจรปิด PELCO ชุดที่ 1

Pleco_DSSRV2-040-US - Box กล้องวงจรปิด 4 ตัว

DSSRV2-040-US กล้องวงจรปิด 16 ตัว

 • เครื่องบันทึก DSSRV2-040-US
 • กล้อง IBP221-1R / 16 กล้อง
 • ฮาร์ดดิส WD 4TB / 2 ลูก
 • DS Camera License IP Cameras / 8 License

801,980.-

ราคานี้ยังไม่รวมติดตั้ง

ขอ้มูลชุดกล้องวงจรปิดเพิ่มเติม

 


กล้องวงจรปิด PELCO ชุดที่ 2

Pleco_DSSRV2-040-US - Dome กล้องวงจรปิด 4 ตัว

DSSRV2-040-US กล้องวงจรปิด 16 ตัว

 • เครื่องบันทึก DSSRV2-040-US
 • กล้อง IMP219-1ES / 16 กล้อง
 • ฮาร์ดดิส WD 4TB / 2 ลูก
 • DS Camera License IP Cameras / 8 License

771,980.-

ราคานี้ยังไม่รวมติดตั้ง

ขอ้มูลชุดกล้องวงจรปิดเพิ่มเติม

 


กล้องวงจรปิด Watashi ชุดที่ 1

Watashi_WVR023-S3 กล้องวงจรปิด 2 ตัว

WVR023-S3 กล้องวงจรปิด 2 ตัว

 • เครื่องบันทึก WVR023-S3
 • กล้อง WVI10081 / 2 กล้อง
 • ฟรี! ฮาร์ดดิส 1TB
 • ฟรี! สายสัญญาณ 40 เมตร และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง
 • ฟรี! ค่าติดตั้งและเซ็ตระบบ

10,900.-

ขอ้มูลชุดกล้องวงจรปิดเพิ่มเติม

 


กล้องวงจรปิด Watashi ชุดที่ 2

Watashi_WVR023-S3 กล้องวงจรปิด 4 ตัว

WVR023-S3 กล้องวงจรปิด 4 ตัว

 • เครื่องบันทึก WVR023-S3
 • กล้อง WVI10081 / 4 กล้อง
 • ฟรี! ฮาร์ดดิส 1TB
 • ฟรี! สายสัญญาณ 100 เมตร และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง
 • ฟรี! ค่าติดตั้งและเซ็ตระบบ

16,900.-

ขอ้มูลชุดกล้องวงจรปิดเพิ่มเติม

 


กล้องวงจรปิด Watashi ชุดที่ 3

Watashi_WVR024-S3 กล้องวงจรปิด 8 ตัว

WVR024-S3 กล้องวงจรปิด 8 ตัว

 • เครื่องบันทึก WVR024-S3
 • กล้อง WVI10081 / 8 กล้อง
 • ฟรี! ฮาร์ดดิส 1TB
 • ฟรี! สายสัญญาณ 200 เมตร และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง
 • ฟรี! ค่าติดตั้งและเซ็ตระบบ

27,900.-

ขอ้มูลชุดกล้องวงจรปิดเพิ่มเติม

 


กล้องวงจรปิด LG ชุดที่ 1

LG_LRN3040 กล้องวงจรปิด 4 ตัว

LRN3040 กล้องวงจรปิด 4 ตัว

 • เครื่องบันทึก LRN3040
 • กล้อง LND3110R หรือ LNU3110R / 4 ตัว
 • ฟรี! ฮาร์ดดิส 1TB
 • ฟรี! HUB 4 พอร์ต 1 ตัว
 • ฟรี! IP CHECKER 1 ตัว
 • ฟรี! สาย LAN 100 เมตร และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง
 • ฟรี! ค่าติดตั้งและเซ็ตระบบ

64,900.-

ขอ้มูลชุดกล้องวงจรปิดเพิ่มเติม

 


กล้องวงจรปิด LG ชุดที่ 2

LG_LRN8240D กล้องวงจรปิด 16 ตัว

LRN8240D กล้องวงจรปิด 16 ตัว

 • เครื่องบันทึก LRN8240D
 • กล้อง LND3110R หรือ LNU3110R / 16 ตัว
 • ฟรี! ฮาร์ดดิส 1TB

219,000.-

(ราคานี้ยังไม่รวมติดตั้ง)

ขอ้มูลชุดกล้องวงจรปิดเพิ่มเติม