ร้านกล้องวงจรปิด รั้วไฟฟ้า
แขวงอรุณอมรินทร์

ศูนย์รวมอุปกรณ์ติดตั้งกล้องวงจรปิด รั้วไฟฟ้า ระบบกันขโมย มากกว่า 10 ยี่ห้อ ให้บริการในการออกแบบ ติดตั้ง รับประกันผลงาน ครบวงจร

ร้านกล้องวงจรปิด รั้วไฟฟ้า แขวงอรุณอมรินทร์

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

ร้านกล้องวงจรปิด รั้วไฟฟ้า แขวงอรุณอมรินทร์
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

แขวงอรุณอมรินทร์ มีพื้นที่ต้องรับผิดชอบและดูแลประมาณ 2.758 ตารางกิโลเมตร มีจำนวนประชากรที่อยู่ในพื้นที่ประมาณ 19,882 คน

และมีจำนวนอาคารบ้านเรือนที่ปลูกอาศัยกันอยู่ในพื้นที่แขวงอรุณอมรินทร์ประมาณ 13,565 ครัวเรือน มีจำนวนชุมชนที่ได้ทำการจัดตั้งตามระเบียบของกรุงเทพฯ

อย่างเช่น ชุมชนวัดดุสิตาราม ชุมชนสวนหลวง ชุมชนมัสยิดหลวงอันซอริชซุนนะห์ ชุมชนสันติชนสงเคราะห์ และชุมชนซอยจริญสนิทวงค์ 41 เป็นต้น โดยในแต่ละชุมชน

ก็จะมีประธานชุมชน และคณะกรรมการชุมชน ช่วยกันดูแลชุมของตนเองในพื้นที่ มีศาสนสถานในพื้นที่ของแขวงอรุณอมรินทร์ อย่างเช่นวัดนายโรง วัดสุวรรณศิริ

วัดดุสิตาราม วัดบางบำหรุ และวัดปฐมบุตรอิศราราม มีสถานศึกษาอย่างเช่นโรงเรียนกฤษฎาวิทย์ โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง โรงเรียนอนุบาลบุษกร

โรงเรียนวัดปฐมบุตรอิศราราม โรงเรียนเทคนิคพณิชยการจริญสนิทวงศ์ โรงเรียนจรัญสนิทวงค์บริหารธุรกิจ โรงเรียนศิษย์วัฒนา โรงเรียนวัดดุสิตาราม และ

โรงเรียนอนุชนบางกอกน้อย เป็นต้น แขวงอรุณอมรินทร์ เป็นลักษณะอาคารสูงอย่างเช่นคอนโดมิเนียม และอพาร์ทเม้น มีเป็นจำนวนมาก ลักษณะพื้นที่ของแขวงอรุณอมรินทร์

จะมีคลองบางกอกน้อยเป็นเส้นแบ่งเขตตลอดแนว มีถนนบรมราชชนนี และแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นเส้นแบ่งเขตบางส่วน การเป็นอยู่ของอาคารบ้านเรือนจะค่อนข้างแออัด

และมีที่อยู่อาศัยเป็นบ้านจัดสรร อาคาพาณิชย์สูงๆ จำนวนมาก รวมถึงคอนโดมินเนียมที่ขึ้นแล้ว และกำลังปลูกสร้างอยู่เป็นจำนวนมาก อาจด้วยการคมนาคมที่สะดวก

อยู่ใกล้ห้างสรรพสินทค้า ตลอด ทำให้พื้นที่ของแขวงอรุณอมรินทร์มีการเป็นอย่างอย่างหนาแน่น มีถนนตรอก ซอย อยู่เป็นจำนวนมาก ทำให้การดูแลของเจ้าหน้าที่อาจไม่ทั่วถึง

ร้านกล้องวงจรปิด รั้วไฟฟ้า แขวงอรุณอมรินทร์ ค่อนข้างหาได้อยาก ส่วนใหญ่จะเป็นร้านค้าและที่อยู่อาศัย กล้องวงจรปิดส่วนใหญ่จะเรียกใช้บริการช่างนอก

พื้นที่มาให้บริการเวลากล้องดับ กล้องเสียหรือติดตั้งใหม่ หรือหากเป็นบริษัท ห้างร้าน ก็ใช้บริการช่างของตัวเองใน การแก้ไขเบื้องต้น สำหรับท่านไหนที่กำลังมองหากล้องวงจรปิด

เอาไว้ใช้งาน สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมมาได้ที่ บริษัท มีเดีย เสิร์ซ จำกัด เราใหบริการครบวงจรปิดเรื่องกล้องวงจรปิด และระบบรั้วไฟฟ้ากันขโมย มีราคาส่ง

ราคาปลีกเหมาะสำหรับช่างนำไปติดตั้งให้ลูกค้าอีกทีก็ได้

ตรวจเช็คจำนวนสินค้า | ข้อมูลสินค้า | ขอใบเสนอราคา

ติดต่อทางลายแอท
เฟสบุค
ติดต่อทางเมล
ติดต่อด่วน
ฝ่ายขายกล้องวงจรปิด

กล้องวงจรปิด ราคาพร้อมติดตั้งให้ชุด 4 กล้อง และ 8 กล้อง

43,900฿ ราคายังไม่รวม VAT
23,900฿ ราคายังไม่รวม VAT
37,900฿ ราคายังไม่รวม VAT
20,900฿ ราคายังไม่รวม VAT
41,900฿ ราคายังไม่รวม VAT
22,900฿ ราคายังไม่รวม VAT
31,900฿ ราคายังไม่รวม VAT
17,900฿ ราคายังไม่รวม VAT

สินค้าแนะนำ ขายดี

Hikvision ColorVu KF0T

สอบถามข้อมูล  สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

Line: @cctvbangkok.com
ติดต่อทางเมลส์
ติดต่อเฟสบุค
ติดต่อยูทูป

HOT LINE : 081-700-4715, 02-888-3507-8, 081-721-5542

บทความน่ารู้ กล้องวงจรปิด

ข้อมูลน่ารู้ กล้องวงจรปิด

พื้นที่จำหน่าย กล้องวงจรปิด รั้วไฟฟ้า เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

เขตบางกอกน้อย
กล้องวงจรปิด เขตบางกอกน้อย
ตลาดวังหลัง ศิริราช

เขตบางกอกน้อย มีพื้นที่ทั้งหมด 11.944 ตารางกิโลเมตร มีการแบ่งเขตแขวงการปกครอง ออกเป็น 5 แขวงด้วยกัน ได้แก่แขวงศิริราช แขวงบ้านช่างหล่อ แขวงบางขุนนนท์ แขวงบางขุนศรี และสุดท้ายก็เป็นแขวงอรุนอมรินทร์ พื้นที่ในเขตบางกอกน้อยส่วนจะเป็นพื้นที่ในการอยู่อาศัย

รองลงมาก็เป็นพื้นที่ถนน พณิชยกรรม สถาบันราชการ แหล่งน้ำ สถาบันศาสนา สถาบันการศึกษา อุตสาหกรรม ตามลำดับ เขตบางกอกน้อยจะมีพื้นที่ว่างๆ อยู่บ้างก็จะเป็นบริเวณริมคลอง ริมถนน หรืออาจจะมีพื้นที่รกร้างอยู่บ้าง แต่ก็ถือว่าน้อย ส่วนใหญ่ก็จะใช้ประโยชน์จากพื้นที่อย่างเต็มที่

พื้นที่เขตบางกอกน้อยมีการระบายน้ำผ่านทางคลองระบายน้ำและท่อระบายน้ำ โดยมีคคลองหลักๆ อยู่ 3 คลอง คือ คลองบางกอกน้อย คลองชักพระ และคลองมอญ มีคลองสายรองและคลองสาขาอีกกว่า 30 คลองในพื้นที่ของเขตบางกอกน้อย

จะสังเกตุเห็นได้ว่าพื้นที่บางกอกน้อยเดิมจะมีคูคลองเป็นจำนวนมาก อุดมสมบูรณ์ในการทำเกษตรกรรมในสมัยก่อน การเดินทางไปมาหาสู่กันในชุมชนก็สะดวกในการเดินทางด้วยเรือขนาดเล็กๆ ของชาวบ้าน แต่ปัจจุบันความเจริญได้ทำให้การเดินทางเปลี่ยนไป คูคลองต่างๆ มีการใช้บริการเพื่อสัญจรน้อยลง จนลำคลองตื้นเขินขาดการดูแล

เขตบางกอกน้อยมีสถานีตำรวจนครบาลและตำรวจรถไฟ ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตรวมๆ แล้วจำนวน 3 แห่งด้วยกัน แต่มีสถานีตำรวจนครบาลดูแลรับผิดชอบพื้นที่เขต 5 แห่ง มีสถานีดับเพลิง จำนวน 1 แห่ง การให้บริการด้านการศึกษาของพื้นที่เขตบางกอกน้อย มีทั้งระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา

มีพื้นที่ให้บริการด้านสาธารณสุข อย่างเช่น โรงพยาบาลของรัฐ และเอกชน มีโบราณสถานศิลปวัฒนธรรมทีมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์อย่างเช่น วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร วัดสุวรรณารามราชวรวิหาร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธี พิพิธภัณฑ์ศิริราช และสถานีรถไฟธนบุรี

ปัจจุบันพื้นที่บางกอกน้อยมีความพร้อมในระบบขนส่งมวลชนเป็นอย่างมากไม่ว่าจะทางถนน ทางน้ำ รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน มีความพร้อมทั้งถนนสายหลัก สายรอง ตรอก ซอย สะพานลอย ทางลัด และรถไฟใต้ดิน ในการเชื่อมต่อไปบังพื้นทีอื่นๆ ได้อย่างสะดวกสบาย

ชุมชนในพื้นที่เขตบางกอกน้อย มีจิตสำนึกถึงคุณค่า และความสำคัญของศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และประวัติศาสตร์ มีการจัดตั้งกลุ่มชุมชนต่างๆ ขึ้นมากมาย มีพื้นที่บริเวณริมคลองที่มีความสวยงาม ระเบียบเรียบร้อย

ประชาชนในเขตบางกอกน้อยของเขตเมืองชั้นในมีการย้ายไปอาศัยยังเขตชั้นนอกมากยิ่งขึ้น เช่นย้ายไปเขตตลิ่งชัน เขตบางใหญ่ เขตพุทธมณฑล เป็นจำนวนมาก แต่ก็ยังทำการประกอบอาชีพในเขตชั้นใน ส่วนเขตบางกอกน้อยเองก็มีประชาชนแฝงเป็นจำนวนมากเหมือนกัน เป็นลักษณะการมาเช่าที่อยู่อาศัย

เพื่อใช้แรงงาน ค้าขายในพื้นที่ ส่วนใหญ่แล้วพื้นที่ในเขตบางกอกน้อยมีการเป็นอยู่อย่างแออัด อาคารบ้านเรือนมีสภาพทรุดโทรม ขาดการดูแลเอาใจใส่จากเจ้าของอาคารโดยตรงเพราะส่วนใหญ่ใช้เพื่อการเช่าจึงไม่ค่อยดูแลซ่อมแซมให้สวยงามเท่าที่ควร

ศูนย์บริการจัดการกล้องวงจรปิด CCTV 24 ชั่วโมง เขตกรุงธนเหนือ ครอบคลุมพื้นที่ 8 สำนักงานเขต บางพลัด, เขตบางกอกน้อย, เขตตลิ่งชัน, เขตทวีวัฒนา, เขตจอมทอง, เขตบางกอกใหญ่, เขตธนบุรี และเขตคลองสาน

ศูนย์กล้องวงจรปิด บางพลัด เบอร์โทรศัพท์ 02-424-3200-1
ศูนย์กล้องวงจรปิด จอมทอง เบอร์โทรศัพท์ 02-428-4393-4

ประชาชนสามารถขอภาพจากกล้องวงจรปิดโดยระบุหมายเลขเสา กล้องวงจรปิดหรือตู้ควบคุมกล้องวงจรปิด และวัน เวลา สถานที่เกิดเหตุ แนบหลักฐานประกอบ ได้แก่ บันทึกประจำวันหรือหนังสือของสถานีตำรวจนครบาลพื้นที่ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

คำขวัญ: เขตบางกอกน้อย
สมเด็จโตวัดระฆัง         วังหลังตั้งอยู่
อู่เรือพระราชพิธี       สถานีรถไฟ
คลองใหญ่มีชื่อ                  เลื่องลือเครื่องลงหิน
นามระบิลช่างหล่อ       งามลออวัดวา