ร้านกล้องวงจรปิด รั้วไฟฟ้า
แขวงบางขุนนนท์

ศูนย์รวมอุปกรณ์ติดตั้งกล้องวงจรปิด รั้วไฟฟ้า สัญญาณกันขโมย มากกว่า 10 ยี่ห้อ ให้บริการในการออกแบบ ติดตั้ง รับประกันผลงาน ครบวงจร

ร้านกล้องวงจรปิด รั้วไฟฟ้า แขวงบางขุนนนท์

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

ร้านกล้องวงจรปิด รั้วไฟฟ้า แขวงบางขุนนนท์
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

แขวงบางขุนนนท์ มีพื้นที่อยู่ในความรับผิดชอบ 1.492 ตารางกิโลเมตร มีจำนวนประชากรที่อยู่ในพื้นที่ของแขวงบางขุนนนท์ประมาณ 9,460 คน และมีจำนวนอาคารบ้านเรือนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นี้ประมาณ 4,447 ครัวเรือน

มีจำนวนชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ได้ทำการจัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร อย่างเช่น ชุมชนชวนชื่น ชุมชนวัดบางขุนนนท์ และวัดใหม่ยายแป้น มีการเป็นอยู่อย่างแออัด

มีประธานชุมชนเป็นผู้ประสานงานในชุมชน และมีกรรมการชุมชน 5-7 คน เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการอีกฝ่าย มีศาสนาสถานในพื้นที่ของแขวงบางขุนนนท์ อย่างเช่น วัดเจ้าอาม

วัดไชยทิศ วัดภาวนาภิรตาราม วัดศรีสุดาราม วัดบางขุนนนท์ และวัดใหม่ยายแป้น มีกรมบังคับคดี และองค์การสวนยางอยู่ในพื้นที่ ส่วนสถานศึกษาก็อย่างเช่น โรงเรียนวัดเจ้าอาม โรงเรียนภาวนาวิทยา

โรงเรียนอนุบาลดวงรัตน์ โรงเรียนดิลกศึกษา โรงเรียนวัดบางขุนนนท์ โรงเรียนวัดศรีสุดาราม และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ศูนย์วัดศรีสุดารามวรวิหาร

พื้นที่ส่วนใหญ่ของแขวงบางขุนนนท์จะเป็นชุมชนที่มีความแออัดและเป็นที่อยู่อาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ระบบรักษาความปลอดภัยในเขตบางขุนนนท็ มีสถานีตำรวจ

นครบาลบางขุนนนท์เป็นผู้ดูแลความเรียบร้อย ลักษณะของพื้นที่จะมีถนนเส้นหลักตัดผ่านแขวงบางขุนนนท์คือ ถนนบางขุนนน์ มีคลองบางกอกน้อย และคลองชักพระ

เป็นแนวแบ่งเขตพื้นที่การปกครอง มีถนน ตรอก ซอยเป็นจำนวนมาก การเดินทางในพื้นที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นทางถนน ทางเรือ ทางรถไฟ และก็ทางรถไฟฟ้า ที่ตัดผ่านเขตบางขุนนนท์เส้นถนนจรัญสนิทวงค์

พื้นที่โดยรวมแล้วการเดินทางสะดวกสบาย การเป็นอยู่มีความหนาแน่นมากช่วงสองฝั่งถนนบางขุนนนท์ และริมคลองต่างๆ ร้านกล้องวงจรปิด รั้วไฟฟ้า แขวงบางขุนนนท์ มีจำนวนน้อย

กล้องวงจรปิดส่วนใหญ่จะเป็นของทางราชการที่ติดตั้งอยู่ตามถนนเส้นหลักๆ และตรอก ซอย ส่วนบริเวณริมคลองบางกอกน้อย และคลองชักพระ การติดตั้งกล้องวงจรปิดทำค่อนข้างยาก

จำนวนกล้องจึงมีน้อย สำหรับท่านที่กำลังมองหากล้องวงจรปิดไว้ใช้งาน  สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางเราได้ในนาม บริษัท มีเดีย เสิร์ซ จำกัด บริการครบวงจรเรื่องกล้องวงจรปิด

หรือหากสนใจระบบรักษาความปลอดภัยขั้นสูงเราแนะนำระบบรั้วไฟฟ้ากันขโมย ช่วยปกกันขโมยขึ้นบ้าน เข้าบ้านได้ 100%

ตรวจเช็คจำนวนสินค้า | ข้อมูลสินค้า | ขอใบเสนอราคา

ติดต่อทางลายแอท
เฟสบุค
ติดต่อทางเมล
ติดต่อด่วน
ฝ่ายขายกล้องวงจรปิด
ฝ่ายขายกล้องวงจรปิด2

กล้องวงจรปิด ราคาพร้อมติดตั้งให้ชุด 4 กล้อง และ 8 กล้อง

43,900฿ ราคายังไม่รวม VAT
23,900฿ ราคายังไม่รวม VAT
37,900฿ ราคายังไม่รวม VAT
20,900฿ ราคายังไม่รวม VAT
41,900฿ ราคายังไม่รวม VAT
22,900฿ ราคายังไม่รวม VAT
31,900฿ ราคายังไม่รวม VAT
17,900฿ ราคายังไม่รวม VAT

สินค้าแนะนำ ขายดี

Hikvision ColorVu KF0T

สอบถามข้อมูล  สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

Line: @cctvbangkok.com
ติดต่อทางเมลส์
ติดต่อเฟสบุค
ติดต่อยูทูป

HOT LINE : 081-700-4715, 089-815-7321, 081-721-5542

บทความน่ารู้ กล้องวงจรปิด

ข้อมูลน่ารู้ กล้องวงจรปิด

พื้นที่จำหน่าย กล้องวงจรปิด รั้วไฟฟ้า เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

เขตบางกอกน้อย
กล้องวงจรปิด เขตบางกอกน้อย
ตลาดวังหลัง ศิริราช

เขตบางกอกน้อย มีพื้นที่ทั้งหมด 11.944 ตารางกิโลเมตร มีการแบ่งเขตแขวงการปกครอง ออกเป็น 5 แขวงด้วยกัน ได้แก่แขวงศิริราช แขวงบ้านช่างหล่อ แขวงบางขุนนนท์ แขวงบางขุนศรี และสุดท้ายก็เป็นแขวงอรุนอมรินทร์ พื้นที่ในเขตบางกอกน้อยส่วนจะเป็นพื้นที่ในการอยู่อาศัย

รองลงมาก็เป็นพื้นที่ถนน พณิชยกรรม สถาบันราชการ แหล่งน้ำ สถาบันศาสนา สถาบันการศึกษา อุตสาหกรรม ตามลำดับ เขตบางกอกน้อยจะมีพื้นที่ว่างๆ อยู่บ้างก็จะเป็นบริเวณริมคลอง ริมถนน หรืออาจจะมีพื้นที่รกร้างอยู่บ้าง แต่ก็ถือว่าน้อย ส่วนใหญ่ก็จะใช้ประโยชน์จากพื้นที่อย่างเต็มที่

พื้นที่เขตบางกอกน้อยมีการระบายน้ำผ่านทางคลองระบายน้ำและท่อระบายน้ำ โดยมีคคลองหลักๆ อยู่ 3 คลอง คือ คลองบางกอกน้อย คลองชักพระ และคลองมอญ มีคลองสายรองและคลองสาขาอีกกว่า 30 คลองในพื้นที่ของเขตบางกอกน้อย

จะสังเกตุเห็นได้ว่าพื้นที่บางกอกน้อยเดิมจะมีคูคลองเป็นจำนวนมาก อุดมสมบูรณ์ในการทำเกษตรกรรมในสมัยก่อน การเดินทางไปมาหาสู่กันในชุมชนก็สะดวกในการเดินทางด้วยเรือขนาดเล็กๆ ของชาวบ้าน แต่ปัจจุบันความเจริญได้ทำให้การเดินทางเปลี่ยนไป คูคลองต่างๆ มีการใช้บริการเพื่อสัญจรน้อยลง จนลำคลองตื้นเขินขาดการดูแล

เขตบางกอกน้อยมีสถานีตำรวจนครบาลและตำรวจรถไฟ ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตรวมๆ แล้วจำนวน 3 แห่งด้วยกัน แต่มีสถานีตำรวจนครบาลดูแลรับผิดชอบพื้นที่เขต 5 แห่ง มีสถานีดับเพลิง จำนวน 1 แห่ง การให้บริการด้านการศึกษาของพื้นที่เขตบางกอกน้อย มีทั้งระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา

มีพื้นที่ให้บริการด้านสาธารณสุข อย่างเช่น โรงพยาบาลของรัฐ และเอกชน มีโบราณสถานศิลปวัฒนธรรมทีมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์อย่างเช่น วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร วัดสุวรรณารามราชวรวิหาร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธี พิพิธภัณฑ์ศิริราช และสถานีรถไฟธนบุรี

ปัจจุบันพื้นที่บางกอกน้อยมีความพร้อมในระบบขนส่งมวลชนเป็นอย่างมากไม่ว่าจะทางถนน ทางน้ำ รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน มีความพร้อมทั้งถนนสายหลัก สายรอง ตรอก ซอย สะพานลอย ทางลัด และรถไฟใต้ดิน ในการเชื่อมต่อไปบังพื้นทีอื่นๆ ได้อย่างสะดวกสบาย

ชุมชนในพื้นที่เขตบางกอกน้อย มีจิตสำนึกถึงคุณค่า และความสำคัญของศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และประวัติศาสตร์ มีการจัดตั้งกลุ่มชุมชนต่างๆ ขึ้นมากมาย มีพื้นที่บริเวณริมคลองที่มีความสวยงาม ระเบียบเรียบร้อย

ประชาชนในเขตบางกอกน้อยของเขตเมืองชั้นในมีการย้ายไปอาศัยยังเขตชั้นนอกมากยิ่งขึ้น เช่นย้ายไปเขตตลิ่งชัน เขตบางใหญ่ เขตพุทธมณฑล เป็นจำนวนมาก แต่ก็ยังทำการประกอบอาชีพในเขตชั้นใน ส่วนเขตบางกอกน้อยเองก็มีประชาชนแฝงเป็นจำนวนมากเหมือนกัน เป็นลักษณะการมาเช่าที่อยู่อาศัย

เพื่อใช้แรงงาน ค้าขายในพื้นที่ ส่วนใหญ่แล้วพื้นที่ในเขตบางกอกน้อยมีการเป็นอยู่อย่างแออัด อาคารบ้านเรือนมีสภาพทรุดโทรม ขาดการดูแลเอาใจใส่จากเจ้าของอาคารโดยตรงเพราะส่วนใหญ่ใช้เพื่อการเช่าจึงไม่ค่อยดูแลซ่อมแซมให้สวยงามเท่าที่ควร

ศูนย์บริการจัดการกล้องวงจรปิด CCTV 24 ชั่วโมง เขตกรุงธนเหนือ ครอบคลุมพื้นที่ 8 สำนักงานเขต บางพลัด, เขตบางกอกน้อย, เขตตลิ่งชัน, เขตทวีวัฒนา, เขตจอมทอง, เขตบางกอกใหญ่, เขตธนบุรี และเขตคลองสาน

ศูนย์กล้องวงจรปิด บางพลัด เบอร์โทรศัพท์ 02-424-3200-1
ศูนย์กล้องวงจรปิด จอมทอง เบอร์โทรศัพท์ 02-428-4393-4

ประชาชนสามารถขอภาพจากกล้องวงจรปิดโดยระบุหมายเลขเสา กล้องวงจรปิดหรือตู้ควบคุมกล้องวงจรปิด และวัน เวลา สถานที่เกิดเหตุ แนบหลักฐานประกอบ ได้แก่ บันทึกประจำวันหรือหนังสือของสถานีตำรวจนครบาลพื้นที่ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

คำขวัญ: เขตบางกอกน้อย
สมเด็จโตวัดระฆัง         วังหลังตั้งอยู่
อู่เรือพระราชพิธี       สถานีรถไฟ
คลองใหญ่มีชื่อ                  เลื่องลือเครื่องลงหิน
นามระบิลช่างหล่อ       งามลออวัดวา