ร้านกล้องวงจรปิด รั้วไฟฟ้า
แขวงบางโพงพาง

ศูนย์รวมอุปกรณ์ติดตั้งกล้องวงจรปิด รั้วไฟฟ้า สัญญาณกันขโมยบ้านไร้สาย มากกว่า 10 ยี่ห้อ ให้บริการในการออกแบบ ติดตั้ง รับประกันผลงาน ครบวงจร

ร้านกล้องวงจรปิด รั้วไฟฟ้า แขวงบางโพงพาง

สารบัญ

1. ร้านกล้องวงจรปิด รั้วไฟฟ้า แขวงบางโพงพาง

2. บทความน่ารู้ กล้องวงจรปิด

3. คลิปน่ารู้ กล้องวงจรปิด รั้วไฟฟ้า

4. พื้นที่จำหน่ายกล้องวงจรปิด รั้วไฟฟ้า เขตยานนาวา

5. ขั้นตอนการขอข้อมูลกล้องวงจรปิดกรุงเทพฯ

6. ศูนย์บริการกล้องวงจรปิดกรุงเทพฯ

Promotion CCTV

ร้านกล้องวงจรปิด รั้วไฟฟ้า แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

แขวงบางโพงพาง มีพื้นที่ในความรับผิดชอบทั้งหมด 6.678 ตารางกิโลเมตร มีจำนวนประชากรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่และทำการขึ้นทะเบียนเอาไว้ในแขวงบางโพงพางทั้งสิ้น 29,283 คน

มีจำนวนประชากรที่ปลูกบ้านอาศัยอยู่ในพื้นที่รวมทั้งสิ้น 19,711 หลังคาเรือน ซึ่งมีสถานีตำรวจนครบาลบางโพงพาง ให้ให้บริการอยู่ในพื้นที่ของแขวงบางโพงพางด้วย

พื้นที่ของแขวงบางโพงพางส่วนใหญ่ติดแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่เป็นจำนวนมาก ทำให้ประชนมีความสะดวกสบายในการเดินทางโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเดินทางด้วยเรือ และถนนหนทาง

แขวงบางโพงพาง มีการดูแลรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม มีปัญหาเป็นอย่างมากเมื่อมีจำนวนประชากรอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากในพื้นที่ในเรื่องของการลักลอบทิ้งขยะมูลฝอยในพื้นที่เอกชน

ที่ยังเป็นพื้นที่ว่างเปล่าไม่มีสิ่งปลูกสร้าง และพื้นที่ลำคลองสาธารณะ ทำให้เกิดความไม่สวยงาม ส่งกลิ่นเหม็น เน่าเสียและอาจกลายเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคได้ การให้บริการมีความไม่เพียงพอ

เพระาจำนวนประชากรในพื้นที่แขวงบางโพงพางจะมีจำนวนประชากรแฝงอยู่เป็นจำนวนมาก ทำให้การดูแลความเป็นอยู่ไม่ทั่วถึง สะดวกสบายให้ดีได้

แขวงบางโพงพาง เป็นพื้นที่น่าอยู่ได้ ประชาชนในพื้นที่จะต้องมีการเป็นอยู่ที่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยจะต้องสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและมีความปลอดภัย

ลดโอกาสลดปัจจัยเสี่ยงและพื้นที่ที่มีความล่อแหลมต่อการเกิดเหตุอาชญากรรม อาจจะต้องอาศัยเจ้าหน้าที่ตำรวจและพนักงานเขตในพื้นที่ ทำการสำรวจพื้นที่เสี่ยงที่ทำให้เกิดความไม่ปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน พื้นที่ชุมชน พื้นที่รกร้าง อาจจะต้องทำการเพิ่มจำนวนกล้องวงจรปิดอีกเป็นจำนวนมาก เพื่อช่อยป้อมปรามไม่ให้เกิดปัญหาต่างๆ ขึ้นได้

ร้านกล้องวงจรปิด รั้วไฟฟ้า แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา ยังพอหาผู้ให้บริการติดตั้งกล้องวงจรปิด หรือดูแลกล้องวงจรปิดดับ กล้องวงจรปิดเสีย แต่หากท่านไหนที่ยังหาผู้ให้บริการยังไม่ได้

สามารถติดต่อสอบถามบริการทางเราได้ในนามของ บริษัท มีเดีย เสิร์ซ จำกัด ผู้ให้บริการออกแบบ ติดตั้ง รับประกันผลงาน และดูแลหลังการขายตลอดอายุการใช้งาน

หรือบางท่านอาจต้องการระบบรักษาความปลอดภัยขั้นสูงทางเราแนะนำระบบรั้วไฟฟ้ากันขโมย ที่มีมาตรฐานระดับสูง ติดตั้งแล้วมีความปลอดภัยตามมาตฐานสากล มีความปลอดภัย 100%

ตรวจเช็คจำนวนสินค้า | ข้อมูลสินค้า | ขอใบเสนอราคา

ติดต่อทางลายแอท
เฟสบุค
ติดต่อทางเมล
ติดต่อด่วน
ฝ่ายขายกล้องวงจรปิด

กล้องวงจรปิด ราคาพร้อมติดตั้งให้ชุด 4 กล้อง และ 8 กล้อง

43,900฿ ราคายังไม่รวม VAT
23,900฿ ราคายังไม่รวม VAT
37,900฿ ราคายังไม่รวม VAT
20,900฿ ราคายังไม่รวม VAT
41,900฿ ราคายังไม่รวม VAT
22,900฿ ราคายังไม่รวม VAT
31,900฿ ราคายังไม่รวม VAT
17,900฿ ราคายังไม่รวม VAT

สินค้าแนะนำ ขายดี

Hikvision ColorVu KF0T

สอบถามข้อมูล  สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

Line: @cctvbangkok.com
ติดต่อทางเมลส์
ติดต่อเฟสบุค
ติดต่อยูทูป

HOT LINE : 081-700-4715, 02-888-3507-8, 081-721-5542

บทความน่ารู้ กล้องวงจรปิด

คลิปน่ารู้ กล้องวงจรปิด รั้วไฟฟ้า

พื้นที่จำหน่าย กล้องวงจรปิด รั้วไฟฟ้า เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

กล้องวงจรปิด ยานนาวา

พื้นที่เขตยานนาวา มีเนื้อที่ในความรับผิดชอบ 16.662 ตารางกิโลเมตร มีการแบ่งพื้นที่รับผิดชอบออกเป็น 2 แขวง คือ แขวงช่องนนทรี และแขวงบางโพงพาง มีจำนวนประชากรที่อยู่อาศัยในพื้นที่เขตยานนาวาประมาณ 78,118 คน ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่นับถือศาสนาพุทธ

แต่ก็มีบางส่วนที่นับถือศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ และอื่นๆ ประชาชนในพื้นที่เขตยานนาวามีรายได้จากการประกอบอาชีพรับจ้าง ค้าขาย และบางส่วนก็เป็นพนักงานภายในองค์กรของรัฐ พื้นที่โดยรวมมีสิ่งอำนวยความสะดวกในการเดินทางทั้งทางน้ำ และรถโดยสารด่วนพิเศษ BRT

อาณาเขตติดต่อของพื้นที่เขตยานนาวา ทางด้านทิศเหนือ ติดต่อกับเขตสาทร ทางด้านทิศตะวันออกติดต่อกับเขตคลองเตย และแม่น้ำเจ้าพระยาบางส่วน ทางด้านทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตบางคอแหลม และทางด้านทิศใต้ติดต่อกับแม่น้ำเจ้าพระยา

ติดต่อกับเขตราษฎร์บูรณะ และอำเภอพระประแดงของทางจังหวัดสมุทรปราการ ทำให้มีท่าเรือข้ามฝากระหว่างกรุงเทพฯ กับทางจังหวัดสมุทรปราการในพื้นทีของยานนาวาด้วย นอกนั้นก็มีถนนวงแหวนอุตสาหกรรม ตัดเชื่อมถนนพระรามที่ 3 ช่วยลดระยะทางและเวลาในการเดินทางระหว่ากรุงเทพฯ กับสมุทรปราการได้ดียิ่งขึ้น

เขตยานนาวา ถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของชุมชน มีอาคารพาณิชย์อยู่เป็นจำนวนมาก มีโรงงานอุตสาหกรรมใหญ่ๆ ตั้งอยู่ในพื้นที่จำนวนหลายโรงงาน รวมทั้งบริษัทห้างร้านใหญ่ๆ ผู้ผลิตรายเล็กและรายใหญ่อีกเป็นจำนวนมากที่ประกอบการอยู่ในพื้นที่เขตยานนาวา

ทำให้พื้นที่เขตยานนาวาจัดเป็นแหล่งเศรษกิจที่สำคัญอีกแห่งหนึ่ง นอกจากนี้แล้วเขตยานนาวายังถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่พิเศษเขตเศรษกิจพระรามที่ 3 หรือพื้นที่หัวแหวนอุตสาหกรรม เพราะมีสินค้าที่ผลิตส่งจำหน่ายไปยังที่ต่างๆ เป็นจำนวนมากในพื้นที่ เช่น เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องหนัง อุปกรณ์กีฬา

เขตยานนาวามีพื้นที่สุ่มเสียงเรืองของอาชญากรรมและยาเสพติดอยู่เป็นจำนวนมาก มาตรการส่วนใหญ่ที่สามารถทำได้ก็คือการติดตั้ง ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม ตามถนน ตรอก ซอย อาคารรกร้างว่างเปล่าหรือที่มีความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรมการกระทำความผิด

ที่เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้ นอกจากนั้นก็อาจทำการตรวจตระเวณของเจ้าหน้ามีมากยิ่งขึ้น รวมทั้งดูแลรักษา ซ่อมแซมกล้องวงจรปิดในพื้นที่ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ตลอด 24 ชม. และสนับสนุนให้มีการเพิ่มจำนวนกล้องวงจรปิด

การจะลดพื้นที่เสี่ยงภัยต่อพื้นที่การเกิดอาชญากรรมต้องมีการสำรวจให้ครอบคลุมทั้งทั้งหมดในพื้นที่ หลังจากนั้นก็เข้าไปดำเนินการติดตั้งไฟแสงสว่าง หรือเก็บกวาดพื้นที่รกร้างให้น่าอยู่ ดูสวยงามบางครั้งพื้นที่รกร้างก็อาจจะเป็นของทางเอกชนการจะเข้าไปในพื้นที่

เพื่อปรับสภาพให้มีความน่าเป็นอยู่ที่ดีขึ้นก็ค่อนข้างเข้าไปได้อยาก หรือต้องการติดต่อขอเข้าไปดำเนินการให้ถูกตามขั้นตอน อย่างเช่นที่ดินเปล่าๆ แต่ต้นไม้ขึ้นหนาทึบ นอกจากนั้นแล้วก็อาจให้เจ้าที่ทางตำรวจเข้าทำการตรวจตราในพื้นที่อย่างเป็นครั้งคราว หรือจะเป็นเจ้าหน้าที่ทางสำนักเขต

คำขวัญเขตยานนาวา
สะพานสวย   วัดงาม
นามกระเดื่อง    เรืองอุตสาหกรรม

ร้านกล้องวงจรปิด รั้วไฟฟ้า แขวงรองเมือง

กล้องวงจรปิด กรุงเทพ ที่ให้บริการขอข้อมูลภาพ

ขั้นตอนการขอข้อมูลจาก กล้องวงจรปิดกรุงเทพฯ

1. แจ้งความประสงค์ด้วยตนเอง หรือ ทางโทรศัพท์ โดยระบุหมายเลข เสา / ตู้ควบคุม /กล้องและวัน เวลา สถานที่เกิดเหตุ

2. เจ้าหน้าที่ลงรับเรื่อง

3. รับหมายเลขรับเรื่อง

4. แจ้งผลการดำเนินการภายใน 3 วัน

5. การติดต่อขอรับภาพ

5.1 แจ้งหมายเลขรับเรื่อง

5.2 ยื่นหลักฐาน ดังนี้

  •       บันทึกประจำวัน หรือหนังสือของสถานีตำรวจนครบาลพื้นที่
  •       สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  •       กรณีมอบอำนาจ ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบ

5.3 นำแผ่น DVD มาเพื่อบันทึกข้อมูล

หมายเหตุ : หากเป็นกล้องที่เชื่อมโยงสัญญาณเข้าสู่ศูนย์ควบคุมสามารถตรวจสอบ และรอรับข้อมูลภาพได้ทันที

ตรวจเช็คจำนวนสินค้า | ข้อมูลสินค้า | ขอใบเสนอราคา

ติดต่อทางลายแอท
เฟสบุค
ติดต่อทางเมล
ติดต่อด่วน
ฝ่ายขายกล้องวงจรปิด

ศูนย์บริการจัดการกล้องวงจรปิด (cctv) 24 ชั่วโมง 13 ศูนย์ 6 กลุ่มเขต

1. ศูนย์กล้องวงจรปิดศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เบอร์โทรศัพท์ 0 2224 2987 และ 0 2225 6979

2. กรุงเทพกลาง ครอบคลุมพื้นที่ 9 สำนักงานเขต กล้องวงจรปิด เขตราชเทวี,กล้องวงจรปิด เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย,กล้องวงจรปิด เขตสัมพันธวงศ์,กล้องวงจรปิด เขตพระนคร,กล้องวงจรปิด เขตดุสิต,กล้องวงจรปิด เขตพญาไท,กล้องวงจรปิด เขตห้วยขวาง,กล้องวงจรปิด เขตดินแดง,กล้องวงจปิดเขตวังทองหลาง

ศูนย์ กล้องวงจรปิด ห้วยขวาง เบอร์โทรศัพท์ 0 2275 2330-1

ศูนย์ กล้องวงจรปิด ราชเทวี เบอร์โทรศัพท์ 0 2354 6179-80

3. กรุงเทพใต้ ครอบคลุมพื้นที่ 10 สำนักงานเขต กล้องวงจรปิด เขตพระโขนง, กล้องวงจรปิด เขตสวนหลวง, กล้องวงจรปิด เขตคลองเตย, กล้องวงจรปิด เขตวัฒนา, กล้องวงจรปิด เขตบางนา, กล้องวงจรปิด เขตบางคอแหลม, กล้องวงจรปิด เขตปทุมวัน, กล้องวงจรปิด เขตสาทร, กล้องวงจรปิด เขตบางรัก, กล้องวงจรปิด เขตยานนาวา

ศูนย์ กล้องวงจรปิด พระโขนง เบอร์โทรศัพท์ 0 2331 0631-2

ศูนย์ กล้องวงจรปิด บางคอแหลม เบอร์โทรศัพท์ 02292 1285-6

4. กรุงเทพเหนือ ครอบคลุมพื้นที่ 7 สำนักงานเขต กล้องวงจรปิด เขตจตุจักร, กล้องวงจรปิด เขตบางซื่อ, กล้องวงจรปิด เขตลาดพร้าว, กล้องวงจรปิด เขตบางเขน, กล้องวงจรปิด เขตหลักสี่, กล้องวงจรปิด เขตดอนเมือง, กล้องวงจรปิด เขตสายไหม

ศูนย์ กล้องวงจรปิด จตุจักร เบอร์โทรศัพท์ 0 2512 3524-5

ศูนย์ กล้องวงจรปิด บางเขน เบอร์โทรศัพท์ 0 2521 1975-6

5. กรุงเทพตะวันออก ครอบคลุมพื้นที่ 9 สำนักงานเขต กล้องวงจรปิด เขตมีนบุรี, กล้องวงจรปิด เขตหนองจอก, กล้องวงจรปิด เขตคลองสามวา, กล้องวงจรปิด เขตลาดกระบัง, กล้องวงจรปิด เขตสะพานสูง, กล้องวงจรปิด เขตบึ่งกุ่ม, กล้องวงจรปิด เขตประเวศ, กล้องวงจรปิด เขตคันนายาว, กล้องวงจรปิด เขตบางกะปิ

ศูนย์ กล้องวงจรปิด มีนบุรี เบอร์โทรศัพท์ 0 2171 4235-6

ศูนย์ กล้องวงจรปิด บึงกุ่ม เบอร์โทรศัพท์ 0 2364 7322-3

6. กรุงธนเหนือ ครอบคลุมพื้นที่ 8 สำนักงานเขต กล้องวงจรปิด เขตบางพลัด, กล้องวงจรปิด เขตบางกอกน้อย, กล้องวงจรปิด เขตตลิ่งชัน, กล้องวงจรปิด เขตทวีวัฒนา, กล้องวงจรปิด เขตจอมทอง, กล้องวงจรปิด เขตบางกอกใหญ่, กล้องวงจรปิด เขตธนบุรี, กล้องวงจรปิด เขตคลองสาน

ศูนย์ กล้องวงจรปิด บางพลัด เบอร์โทรศัพท์ 0 2424 3200-1

ศูนย์ กล้องวงจรปิด จอมทอง เบอร์โทรศัพท์ 0 2428 4393-4

7. กรุงธนใต้ ครอบคลุมพื้นที่ 7 สำนักงานเขต กล้องวงจรปิด เขตบางบอน, กล้องวงจรปิด เขตบางขุนเทียน, กล้องวงจรปิด เขตหนองแขม, กล้องวงจรปิด เขตบางแค, กล้องวงจรปิด เขตราษฎร์บูรณะ, กล้องวงจรปิด เขตทุ่งครุ, กล้องวงจรปิด เขตภาษีเจริญ

ศูนย์ กล้องวงจรปิด บางบอน เบอร์โทรศัพท์ 0 2405 2893-4

ศูนย์ กล้องวงจรปิด ราษฎร์บูรณะ 0 2428 4354-5

8. สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร
เลขที่ 44 ถนนวิภาวดีรังสิต ดินแดง กรุงเทพฯ 10400 เบอร์โทรศัพท์ 02 354 1237, 02 354 1234

ประชาชนสามารถขอภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด โดยระบุหมายเลขเสา กล้องหรือตู้ควบคุมกล้อง และวัน เวลา สถานที่เกิดเหตุ แนบหลักฐานประกอบ ได้แก่ บันทึกประจำวันหรือหนังสือของสถานีตำรวจนครบาลพื้นที่ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ไม่ว่าท่านอยู่เกิดเหตุในพื้นที่ไหนของกรุงเทพมหานคร

สามารถที่จะของภาพจากกล้องวงจรปิดได้หมดทุกที่ เอาที่ท่านสะดวกในการเดินทาง แต่ละศูนย์ข้อมูลกล้องวงจรปิดกรุงเทพฯ สามารถที่จะดึงข้อมูลถึงกันได้หมด ทำสำคัญคือผู้ขอข้อมูลต้องระบุ วัน และเวลาให้ใกล้เคียงกับเวลาที่เกิดเหตุการณ์ในวันนั้นให้ตรงมากที่สุด ไม่ใช้ว่าผ่านไปเป็นอาทิตย์แล้วมาขอ

หรือจำเวลาตอนเกิดเหตุไม่ได้แล้วมาให้เจ้าหน้าที่หาให้ อย่างนี้ไม่ได้มันเสียเวลาเจ้าหน้าที่ในการค้นหาข้อมูลด้วยไม่รู้จะเริ่มเวลาไหนในการค้นหา ระบุหมายเลขที่กล้อง ที่เสากล้อง และตู้ของกล้องวงจรปิดให้ชัดเจน เป็นไปได้ถ่ายรูปเอาไว้เลย

สรุป

การดูแลเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก หากเรามีการป้องกันที่ดีติดตั้งอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย ก็จะช่วยลดปัญหาอาชญากรรมในชุมชนของท่านได้ ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มไฟฟ้าแสงสว่าง การจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย การติดตั้งระบบกันขโมยต่างๆ หรือแม้แต่กล้องวงจรปิดก็ตาม ช่วยให้ชีวิตความเป็นอยู่ของเราปลอดภัยยิ่งขึ้น หากท่านไหนต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อสอบถามได้ที่ร้านกล้องวงจรปิด รั้วไฟฟ้า แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา ของเราได้ครับ Line ID : @CctvBangkok.com