ศูนย์ขายกล้อง กับหลักการทำงานทั่วไปของ CCTV กล้องวงจรปิด จนพัฒนาเป็นเทคโนโลยีที่ดีขึ้น

ศูนย์ขายกล้อง

ศูนย์ขายกล้อง กับหลักการทำงานทั่วไปของ CCTV กล้องวงจรปิด จนพัฒนาเป็นเทคโนโลยีที่ดีขึ้น

ศูนย์ขายกล้อง กับหลักการทำงานทั่วไปของ CCTV กล้องวงจปิด หลังทศวรรษ 1990 เทคโนโลยีได้พัฒนาไปสู่เจนเนอเรชั่นใหม่ จากเดิมที่กล้องวงจรปิดรับเอาเทคโนยีของกล้องสัญญาณภาพรวมแบบเดียวกับกล้องโทรทัศน์ หรือจากกล้องดิจิทัลและระบบภาพมัลติเพล็กซ์ บันทึกด้วยเครื่องเล่นวีดีโอเทประบบดิจิทัล มาสู่การทำงานที่อยู่บนฐานข้อมูลในระบบเน็ตเวิร์คที่เรียกว่า LAN, WAN, WiFi, อินทราเน็ต, อินเทอร์เน็ต และการสื่อสารเวิลด์ไวด์เว็บ (เว็บไซต์ หรือ WWW)

ศูนย์ขายกล้อง กับหลักการทำงานทั่วไปของ CCTV กล้องวงจรปิด จนพัฒนาเป็นเทคโนโลยีที่ดีขึ้น

หากพิจารณาจากโทรทัศน์วงจรปิดระบบพื้นฐานที่สุด จะไม่ซับซ้อน เริ่มจากกล้องถ่ายเพียงตัวเดียว ที่รับภาพเข้ามาด้วยการแปรแสงเป็นสัญญาณไฟฟ้าผ่านเลนส์เข้าสู่ตัวกล้อง ทั้งหมดนี้จะแยกส่วนออกมาเพื่อติดตั้งในสถานที่ที่ต้องการ จึงเรียกว่ากล้องวงจรปิดในเคหสถานหรือสถานเฝ้าระวัง (Camera site) เมื่อติดตั้งแล้วจึงลากสาย (Transmission Link) เอาสัญญาณไปยังภาคควบคุม (Console หรือ Monitoring site) เพื่อการสังเกตการณ์และการบันทึก

กล้องวงจรปิดเมื่อเพิ่มจำนวนขึ้นตามพื้นที่การเฝ้าระวังที่มากขึ้น ขยายระบบจากกล้องเดี่ยวเป็นหลายกล้องจึงเพิ่มอุปกรณ์ตัดต่อภาพเข้ามา ก่อนส่งไปยังมอนิเตอร์และอุปกรณ์บันทึกอุปกรณ์ตัดต่อภาพเพื่อนำภาพจากกล้องทั้งหมดไปสังเกตการณ์ อาจใช้สวิตเชอร์ (Switcher) เพื่อตัดต่อภาพทีละกล้อง ใช้มัลติเพล็กเซอร์ (Multiplexer) หากต้องการดูทุกกล้องจากหน้าจอเดียวกัน หรือควอด (Quad) หากต้องการดูภาพทีละ 4 เฟรม

ศูนย์ขายกล้อง กับหลักการทำงานทั่วไปของ CCTV กล้องวงจรปิด จนพัฒนาเป็นเทคโนโลยีที่ดีขึ้น

เมื่อการสื่อสารพัฒนาขึ้น สัญญาณภาพได้เปลี่ยนจากสัญญาณภาพรวม (Composite component) เป็นข้อมูลภาพดิจิทัล (Digital video) สามารถบีบอัดภาพเป็นแฟ้มข้อมูลด้วยวิธีการ MPEG จึงสามารถใช้ร่วมกับเครือข่ายการสื่อสารได้ ระบบบันทึกและควบคุมจึงทำได้จากหลายสถานที่ ยังสามารถเชื่อมต่อข้อมูลจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้ด้วยเครือข่าย (Network) ที่เป็นอินเทอร์เน็ต, อินทราเน็ต, โลคอลแอเรียเน็ทเวิร์ค (LAN), ไวด์แอเรียเน็ทเวิร์ค (WAN) และเครือข่ายไร้สาย (WiFi) ภาพรวมของระบบภาพในยุคนี้จึงเป็นไปดังรูป ซึ่งเป็นยุคที่กำลังใช้งานและเป็นยุคแห่งการตั้งต้นไปสู่แสนยานุภาพใหม่ของ CCTV

ศูนย์ขายกล้อง กับหลักการทำงานทั่วไปของ CCTV กล้องวงจรปิด จนพัฒนาเป็นเทคโนโลยีที่ดีขึ้น

ระบบภาพเบื้องต้นจากเครือข่ายภายในองค์กรที่เรียกว่าโลคอลหรือ LAN เกิดขึ้นครั้งแรกตามมาตรฐานของ IEEE 802.3 ที่เรียกว่าอีเทอร์เน็ต ได้รับการพัฒนาโดยบริษัทซีร็อกซ์

เพื่อให้เชื่อมต่อได้ทั้งอีเทอร์เน็ตและอินเทอร์เน็ต ด้วยอัตราข้อมูล 10 เมกะบิตต่อวินาที เรียกระบบ 100 BASE-T จนเข้าสู้อีเทอร์เน็ตความเร็วสูง 1 จิกะบิตต่อวินาที  ระบบ LAN จึงเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายภาพนอกที่กว้างขึ้นเป็นระบบ WAN

เมื่อระบบ WAN ได้เปิดโลกแห่งข้อมูลขึ้นมา มีการคิดถึงเครือข่ายข้อมูลที่โตกว่านั้น ซึ่งไม่มีขีดจำกัดเรื่องระยะทางและพื้นที่ มาตรฐานทรานมิชชั่นคอนโทรลโปรโตคอล/อินเทอร์เน็ตโปรโตคอล (TCP/IP) ได้ถูกนำมาใช้เพื่อการสื่อสาร สามารถส่งจดหมาย ข้อมูลใหญ่ ระหว่างคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องได้โดยสะดวกนวดเร็ว

โลกของการส่งข้อมูลผ่าน WWW หรือเว็บ (The Web) เข้ามาผนวกกับระบบของกล้องวงจรปิด ดังแสดงแผนผังการใช้งานในรูป  จึงชี้ให้เห็นว่าระบบภาพที่ผ่านกล้องวงจรปิด มีการงานที่กว้างขวาง ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงวงแคบๆ อีกต่อไป

Related link :วงจรปิดไร้สาย กับสายสัญญาณภาพโทรทัศน์ CCTV กล้องวงจรปิด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *