กล้อง CCTV full HD หน่วยงานท้องถิ่นทั่วประเทศแห่ติดกล้อง CCTV จับคนร้าย-ป้องกันปัญหายาเสพติด

กล้อง CCTV full HD

กล้อง CCTV full HD หน่วยงานท้องถิ่นทั่วประเทศแห่ติด กล้อง CCTV จับคนร้าย ป้องกันปัญหายาเสพติด

กล้อง CCTV full HD ไม่เพียงเมืองหลวงอย่างกรุงเทพมหานครที่มีการติดตั้ง กล้อง CCTV จับคนร้าย เพื่อใช้ประโยชน์จากกล้องในด้านต่าง ๆ ที่หลากหลาย เดี่ยวนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทุกระดับตั้งแต่เทศบาลตำบล เทศบาลเมือง ไปจนถึงเทศบาลนครต่างก็เร่งติดกล้องวงจรปิดกันกันทุกเทศบาล เพราะหน่วยงานเหล่านี้ล้วนมีงบประมาณเป็นของตนเอง โดยไม่ต้องพึ่งงบประมาณจากส่วนกลางทั้งหมด ปัจจุบันจึงมีการติดประกาศสอบราคาซื้อกล้องวงจรปิดกันมากมาย เพื่อขยายพื้นที่ติดกล้องให้เต็มทั้งพื้นที่ หรือ ชุมชน

กล้อง CCTV full HD หน่วยงานท้องถิ่นทั่วประเทศแห่ติดกล้อง CCTV จับคนร้าย-ป้องกันปัญหายาเสพติด
กล้องวงจรปิด ชุมชน

แต่จุดประสงค์ในการติดตั้งกล้องอาจจะแตกต่างกันไปตามสภาพของพื้นที่ หรือ สภาพปัญหาของแต่ละชุมชน บางตำบลอาจจะมีปัญหาเรื่องยาเสพติด ปัญหาการขโมยของโจรผู้ร้าย รวมไปถึงปัญหาการจราจรติดขัดในหัวเมืองใหญ่ หรือ เมืองท่องเที่ยว อย่างเทศบาลตำบลแหลมงอบ จังหวัดตราดต้องการประกาศสอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งในชุมชนเพื่อสร้างความอุ่นใจในเรื่องความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว

เทศบาลตำบลท้ายเหมืองจังหวัดพังงา มีการจัดทำโครงการ ป้องกันปัญหายาเสพติด โดยการ ติดตั้งกล้อง CCTV ทั้งนี้ก็เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของเทศบาล และ เจ้าหน้าที่ตำรวจ, เจ้าหน้าที่ อปพร., อาสาสมัครตาสับปะรด ฯลฯ ในการปฏิบัติงานทั้งเรื่องรักษาความปลอดภัย ควบคุมอาชญากรรม และ ปัญหายาเสพติดในชุมชนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพสูงมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน ในด้านการป้องกัน และ แก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นหลัก และ ที่สำคัญมีระบบบันทึกข้อมูลตลอด 24 ชั่วโมง ทุกกล้อง ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน ในถนนสายสำคัญ และ จุดเสี่ยงต่าง ๆ

กล้อง CCTV full HD หน่วยงานท้องถิ่นทั่วประเทศแห่ติดกล้อง CCTV จับคนร้าย-ป้องกันปัญหายาเสพติด
ปัญหายาเสพติด

อย่างการติดตั้งกล้องวงจรปิดของเทศบาลนครเชียงราย ทางสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงราย เทศบาลนครเชียงราย ซึ่งถือเป็นภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ และ เอกชนได้ร่วมจัดทำโครงการนวัตกรรม CCTV/MIS เพื่อป้องกัน และ แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดเชียงราย ปี 2556-2557 โดยมีวัตถุประสงค์ในการนำกล้อง CCTV มาใช้ในการเสริมสร้างวินัยจราจรให้กับผู้ใช้รถรถใช้ถนนร่วมกับการบังคับใช้กฎหมาย การตั้งด้านตรวจ ซึ่งจะติดตั้งตามแยกสำคัญจำนวน 24 แห่งในเขตเทศบาล

โดย กล้อง CCTV ดังกล่าวจะบันทึกภาพเหตุการณ์ของผู้ฝ่าฝืนกฎจราจรในฐานความผิดเบื้องต้น ได้แก่ การไม่สวมหมวกนิริภัยทั้งผู้ขี่ และ ผู้ซ้อน การจอดรถในที่ห้ามจอด การจอดซ้อนคัน การฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร การโทรศัพท์แล้วขับ โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจจะนำบันทึกไว้มาตรวจสอบลักษณะรถ และ หมายเลขทะเบียน รถคันนั้น ๆ ที่กระทำความผิด ฝ่าฝืนกฎ เพื่อสืบหาข้อมูลร่วมกับทางการขนส่งจังหวัดเชียงราย และ ส่งภาพพร้อมใบสั่งปรับไปทางไปรษณีย์ให้ผู้กระทำผิดได้รับทราบ

และ หากผู้ทำผิดไม่มาชำระค่าปรับตามระยะเวลาที่กำหนด จะถูกอายัดทะเบียนไปที่ขนส่งจังหวัดทันที มาตรการดังกล่าวเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 1 เดือนตุลาคม 2556 ที่ผ่านมา ดังนั้นเมื่อประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนได้ทราบข้อมูลแล้วก็ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด

กล้อง CCTV full HD หน่วยงานท้องถิ่นทั่วประเทศแห่ติดกล้อง CCTV จับคนร้าย-ป้องกันปัญหายาเสพติด
ติดกล้องวงจรปิด สี่แยก

ขณะที่เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ได้ดำเนินการติดตั้งกล้องวงจรปิดความคมชัดสูง ตามมาตรการเฝ้าดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิต และ ทรัพย์สินของประชาชนของทางเทศบาลแล้วเสร็จสมบูรณ์แล้วตามโครงการในระยะแรก หลังจากได้เริ่มโครงการมาตั้งแต่เมื่อช่วงเดือนกรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นโครงการเฝ้าระวังเหตุร้าย และ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการความปลอดภัยในพื้นที่ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

โดย พ.ต.อ.สนั่น บุญเผื่อน ผกก.สภ.เมืองฉะเชิงเทรา กล่าวว่า เชื่อว่าจะเกิดประโยชน์ต่อความปลอดภัยในชีวิต และ ทรัพย์สินของประชาชนได้อย่างมาก ไม่ว่าจะมีเหตุร้ายเกิดขึ้นเวลาไหนอย่างไร เราก็จะสามารถติดตามตัวคนร้ายมาลงโทษได้ นอกจากนี้ ในช่วงของเวลาเร่งด่วนนั้นยังจะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดได้อีกทางหนึ่งด้วย โดยที่ทางผู้บังคับบัญชาไม่ต้องไปยืนเฝ้าอยู่กลางถนน ก็จะสามารถเห็นสภาพการจราจรโดยรวมได้ทั้งหมด และ จะสั่งการแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดทันท่วงที หรือ หากมีอุบัติเหตุบนท้องถนนก็จะสามารถตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรมจากภาพที่เป็นจริงในกล้อง

และ หากทางเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา สามารถทำการติดตั้งกล้อง CCTV ได้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดได้มากขึ้น คือครอบคลุมทั้งเขตตัวอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา รวมทั้งจุดเสี่ยงต่าง ๆ ที่ได้ร้องขอไปก็จะเกิดประโยชน์อย่างนี้ได้มากยิ่งขึ้น

นายกลยุทธ ฉายแสง นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรากล่าวว่า เป็นโครงการที่เกี่ยวกับมาตรการในการรักษาความปลอดภัยของประชาชน ซึ่งในครั้งแรกนั้นตั้งใจจะติดตั้งให้ครอบคลุมทั่วทั้งเขตเทศบาล แต่ต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก จึงทำโครงการนำร่องไปก่อนในพื้นที่สำคัญย่านเศรษฐกิจของตัวจังหวัดบนถนนชุมพล ถนนพานิช และ บริเวณด้านหน้าโรงพยาบาลเมืองฉะเชิงเทรา (พุทธโสธร)

กล้อง CCTV full HD หน่วยงานท้องถิ่นทั่วประเทศแห่ติดกล้อง CCTV จับคนร้าย-ป้องกันปัญหายาเสพติด
เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ติดกล้องวงจรปิด

“กล้องที่นำมาติดตั้งนี้เป็น กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ซึ่งเป็นแบบภาพสี สามารถรับภาพได้ทั้งกลางวัน และ กลางคืน (Day/Night Auto Switch) พร้อมอุปกรณ์บันทึกภาพข้อมูลลงสู่ Harddisk แบบ HD-SDI ชนิด 1080P สามารถดูภาพย้อนหลังได้นานนับเดือนถึงกว่า 30 วัน เป็นกล้องที่มีความคมชัดสูงสุดเท่าที่มีอยู่ในขณะนี้ ติดตั้งไปแล้วทั้งหมดรวม 29 จุด ด้วยงบกว่า 3 ล้านบาท ซึ่งหากจะทำการติดตั้งให้ครอบคลุมถึงตามตรอก ซอก ซอย รวมทั้งบนถนนสายหลักในเขตเทศบาลให้ครบทั้งหมดทุกจุดนั้น คาดว่าจะต้องใช้งบประมาณอีกนับ 10 ล้านบาท โครงการจึงจะสมบูรณ์”

ขณะที่เทศบาลนครขอนแก่น มีการดําเนินงานการติดตั้งกล้อง CCTV ถึง 1,000 จุด โดยมีประสานความร่วมมือจากภาคเอกชน และ ราชการ อาทิ สถานีตํารวจภูธรเมืองขอนแก่น และ หอการค้าจังหวัดขอนแก่น โดยสํานักปลัดเทศบาล เทศบาลนครขอนแก่นมีหน้าที่บันทึกข้อมูลใบสมัครบันทึกแจ้งให้ตํารวจดูมุมกล้อง และ รายงานผลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต หอการค้าจังหวัดขอนแก่นก็จะมีหน้าที่บันทึก และ แจ้งให้ตํารวจดูมุมกล้องผ่านระบบอินเตอร์เน็ตอีกเช่นกัน

ในขณะที่สถานีตํารวจภูธรเมืองขอนแก่นก็มีหน้าที่บันทึกความเห็นการพิจารณาพื้นที่ และ อนุมัติพื้นที่บันทึกอนุมัติมุมกล้อง รวมทั้งส่งมอบเงินอุดหนุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตให้อีกด้วย เรียกได้ว่ามีการบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างสมบูรณ์แบบระหว่างภาครัฐ และ เอกชน ซึ่งยอมสร้างความมั่นใจ และ อุ่นใจให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนในเขตเทศบาลนครขอนแก่นที่เคารพในกฎกติกาอย่างแน่นอน

Related link :CCTV ขาย กล้องวงจรปิดเพิ่มในสถานศึกษา ดูแลความปลอดภัยให้กับนักเรียน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *