ขากล้องวงจรปิด

ขากล้องวงจรปิด และการประกอบคอมพิวเตอร์

ขากล้องวงจรปิด และการประกอบคอมพิวเตอร์

เริ่มต้นการประกอบคอมพิวเตอร์

การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์   เริ่มจากขั้นตอนแรกสำหรับการประกอบคือการติดตั้งซีพียูกับแรมเข้ากับเมนบอร์ดให้เรียบร้อย  จึงนำเมนบอร์ดติดตั้งกับเคส  และติดตั้งอุปกรณ์อื่นเป็นลำดับต่อไป

การติดตั้งซีพียู  Intel

ในปัจจุบันซีพียู Intel  ที่ได้รับความนิยมจะใช้ช็อกเก็ตแบบ  LGA  ซึ่งขาเข็มที่ตัวช็อกเก็ตจะมีขนาดเล็ก   หากติดตั้งไม่ดีอาจส่งผลให้ขาของช็อกเก็ตเกิดการเสียหายได้ง่าย   ตัวช็อกเก็ตที่วางจำหน่ายซึ่งแต่ละช็อกเก็ตมีวิธีการติดตั้งที่คล้ายกัน

การติดตั้งแรม  DDR4

ขั้นตอนการติดตั้งแผงหน่วยความจำไม่ยุ่งยากเหมือนซีพียู   ขากล้องวงจรปิด จุดที่ควรจะระวังจะอยู่ที่ร่องบากของแผงแรม   ซึ่งแรมแต่ละประเภทต่างก็มีร่องบากที่แตกต่างกัน    โดยปกติถ้าใส่ผิดด้านก็จะไม่สามารถติดตั้งแผงแรมเข้ากับช็อกเก็ตได้พอดี  ขั้นตอนในการติดตั้งแรมมีดังนี้

 1. ใช้นิ้วชี้ดันตัวล็อกช็อกเก็ตออกมา โดยให้สังเกตร่องบากที่ตัวช็อกเก็ตแรม
 2. วางแผงแรมลงไปที่ช็อกเก็ต โดยให้สังเกตร่องบากของแผงแรมและช็อกเก็ตให้ตรงกัน
 3. ใช้นิ้วหัวแม่มือทั้ง 2  ข้างกดแผงแรมลงไปในช็อกเก็ต  โดยให้แผงแรมค่อย  ๆ   ถูกกดลงไปในช็อกเก็ต   หากกดไม่ลงหรือแรมกดลงได้ด้านเดียว  อาจจะเกิดจากการในแผงแรมผิดด้านจึงไม่ตรงกับร่องบากของช็อกเก็ต
 4. หากต้องการติดตั้งแรมแบบ Dual Channel  การติดตั้งงแรมจะเหมือนกันเพียงแต่ต้องติดตั้งให้ตรงกัน  DIMM A และ DIMM B  ของช็อกเก็ต

การติดตั้งเมนบอร์ด

ขั้นตอนในการติดตั้งเมนบอร์ดอาจจะมีความยุ่งยากอยู่บ้าง   แต่ถ้ามีการดำเนินการติดตั้งไปตามลำดับอย่างถูกขั้นตอนก็จะพบว่า  การติดตั้งนั้นไม่ได้มีความยุ่งยากอย่างที่คิดไว้อาจจะมีบ้างตรงช่วงที่เสียบสายสวิตช์และไฟแสดงผลบริเวณหน้าเคสเข้ากับเมนบอร์ด   สายที่มีขนาดเล็กและตำแหน่งในการติดตั้งบนเมนบอร์ดที่นิยมจะอยู่ตรงด้านท้าย

ตรวจสอบพื้นที่เคส  ATX และ Mini ITX

                  ตรวจสอบพื้นที่ภายในเคสว่ามีพื้นที่เพียงพอในการจัดวางเมนบอร์ดหรือไม่   เนื่องจากเคสบางตัวออกแบบมาพอดีกับเมนบอร์ด ATX  ในขณะที่เมนบอร์ดบางรุ่นผลิตมาตรฐาน  Full ATX  รวมไปถึงเมนบอร์ดและเคสขนาดเล็ก  Mini ITX  ซึ่งจะมีพื้นที่การติดตั้งไม่มากนัก

 1. สังเกตตำแหน่งของรูนอตที่ตัวเมนบอร์ดว่าต้องใช้จำนวนนอตทั้งหมดกี่ตัว ซึ่งตามปกติเมนบอร์ด ATX  จะใช้นอตประมาณ 9 ตัว  และเมนบอร์ด Micro ATX  จะใช้นอต 6 ตัว
 2. สังเกตตำแหน่งรูนอตภายในเคสว่ามีตำแหน่งครบถ้วนตามที่เมนบอร์ดต้องการหรือไม่ ถ้าตำแหน่งรูนอตที่เคสพอดีกับตำแหน่งบนเมนบอร์ดก็แสดงว่าเคสที่ซื้อมานั้นสามารถติดตั้งเมนบอร์ดรุ่นนี้ได้

การติดตั้งฐานรองเมนบอร์ด

การติดตั้งฐานรองโดยการใช้ขันนอตยึดเมนบอร์ดเข้ากับตัวเคสได้ยังช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการลัดวงจรของอุปกรณ์ต่าง  ๆ   แบนเมนบอร์ดอีกด้วย   ลักษณะของฐานรองแมนบอร์ดจะมีอยู่  2  แบบ  ทั้ง  2  แบบมีวิธีการติดตั้งที่ไม่แตกต่างกันมากนัก  

ในการติดตั้งฐานรองเมนบอร์ดทำได้ดังนี้

 1. ดูลักษณะของฐานรองที่แถมมาพร้อมกับเคส
 2. ติดตั้งฐานรองเมนบอร์ดเข้ากับเคส เพื่อเตรียมติดตั้งเมนบอร์ด

เริ่มติดตั้งเมนบอร์ด

การนำเมนบอร์ดติดตั้งในเคสตามตำแหน่งของฐานรองที่ติดตั้งเอาไว้แล้ว    การติดตั้งอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องการวางเมนบอร์ดต้องวางให้ตรงพอดี  ห้ามบิดหรือโยกตัวเมนบอร์ดในขณะที่ยกเข้าไปติดตั้งเด็ดขาด   เพราะอาจจะทำให้วงจรบนเมนบอร์ดเกิดการเสียหายได้   การติดตั้งเมนบอร์ดเข้าไปในเคสมีวิธีดังนี้

 1. ค่อย ๆ  นำเมนบอร์ดติดตั้งเข้าไปในเคส   ตรวจดูให้ช่องต่ออุปกรณ์ด้านหลังเครื่องวางอยู่ในตำแหน่งที่พอดีกับช่องด้านหลังเคส
 2. เลือกนอตที่จะใช้ในการติดตั้งแมนบอร์ด นอตที่แถมมากับเคสจะมีอยู่  2-3  แบบ   อาจจะลองขันนอตด้วยมือว่าสามารถใช้กับฐานรองเมนบอร์ดได้พอดีหรือไม่
 3. ขันนนอตยึดตัวเมนบอร์ดเข้ากับเคสให้ครบทุกรู โดยขันจนแน่นพอดีเท่านั้น  อย่าขันจนแน่นเกินไปเพราะอาจทำให้เมนบอร์ดเสียหายได้
 4. หาตำแหน่งที่ติดตั้งสายไฟบนเมนบอร์ด โดยเปิดดูจากคู่มือเมนบอร์ด  เมนบอร์ดในปัจจุบันจะใช้แบบ  24  ขา  และมีหัวต่อไฟ 12 โวลต์  จำนวน 4 หรือ 8 ขาเพิ่มขึ้นมาด้วย
 5. เสียบหัวต่อสายไฟหลัก 24 ขาเข้ากับช่องบนเมนบอร์ด โดยดูให้ตำแหน่งของตัวล็อคตรงกัน
 6. เสียบสายไฟ ATX 12V 4 ขาลงบนเมนบอร์ด โดยหันให้ตัวล็อคตรงกันกับช่องบนเมนบอร์ด

การต่อสายสวิตช์และหลอดไฟ

สวิตช์ที่ใช้ควบคุมการเปิด / ปิดเครื่อง และสวิตช์รีเซตจะอยู่บริเวณด้านหน้าเคส   รวมไปถึงหลอดไฟที่แสดงสถานะว่าเครื่องทำงาน   และการอ่าน / เขียนข้อมูลของฮาร์ดดิสก์จะต้องต่อสายสวิตช์และหลอดไฟเหล่านั้นเข้ากับเมนบอร์ดเพื่อที่จะได้สามารถควบคุมและทราบสถานการณ์ทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ได้

 1. เปิดคู่มือเมนบอร์ดเพื่อหาตำแหน่งและวิธีการเสียบหัวต่อบนเมนบอร์ด หัวต่ออยู่รวม  ๆ  กันทำให้สังเกตจากตัวอักษรที่พิมพ์บนเมนบอร์ดได้ยาก
 2. เสียบสายหัวต่อเข้ากับเมนบอร์ดจนครบ โดยสังเกตขั้ว + ให้ดีสำหรับหัวต่อหลอดไฟและลำโพง

Related link : กล้องวงจรปิดราคาถูกมือสอง และสแกนเนอร์กล้องดิจิตอลคนรุ่นใหม่

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น