ร้านกล้องวงจรปิด รั้วไฟฟ้า
แขวงดินแดง

ศูนย์รวมอุปกรณ์ติดตั้งกล้องวงจรปิด รั้วไฟฟ้า สัญญาณกันขโมยไร้สาย มากกว่า 10 ยี่ห้อ ให้บริการในการออกแบบ ติดตั้ง รับประกันผลงาน ครบวงจร

ร้านกล้องวงจรปิด รั้วไฟฟ้า แขวงดินแดง

สารบัญ

1. ร้านกล้องวงจรปิด รั้วไฟฟ้า แขวงดินแดง

2. บทความน่ารู้ กล้องวงจรปิด

3. คลิปน่ารู้ กล้องวงจรปิด รั้วไฟฟ้า

4. พื้นที่จำหน่ายกล้องวงจรปิด รั้วไฟฟ้า เขตดินแดง

5. ขั้นตอนการขอข้อมูลกล้องวงจรปิดกรุงเทพฯ

6. ศูนย์บริการกล้องวงจรปิดกรุงเทพฯ

Promotion CCTV

ร้านกล้องวงจรปิด รั้วไฟฟ้า แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

แขวงดินแดง มีพื้นที่รับผิดชอบทั้งสิ้น 3.736 ตารางกิโลเมตร มีจำนวนประชากรที่ขึ้นทะเบียนเอาไว้ในพื้นที่แขวงดินแดงทั้งสิ้น 74,668 คน มีจำนวนอาคารบ้านเรือน 37,059 หลังคาเรือน

มีแนวอาณาเขตทางด้านทิศเหนือ ติดต่อกับแขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง  เริ่มต้นจากจุดบรรจบระหว่างขอบทางถนนวิภาวดีรังสิตฟากตะวันออกกับแนวขอบทางถนนมิตรไมตรีฟากเหนือ

ไปทางทิศตะวันออกตามแนวขอบทางถนนมิตรไมตรีฟากเหนือ บรรจบแนวขอบทางถนนประชาสงเคราะห์ฟากเหนือ ไปทางทิศตะวันออกตามแนวขอบทางถนนประชาสงค์เคราะห์ฟากเหนือ

บรรจบแนวขอบทางถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญฟากเหนือ ไปทางทิศตะวันออกตามแนวขอบทางถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญฟากเหนือ สิ้นสุดที่จุดบรรจบระหว่างแนวขอบทางถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญ

ฟากเหนือกับแนวขอบทางถนนรัชดาภิเษกฟากตะวันออก ทางด้านทิศตะวันออก เริ่มต้นจากจุดบรรจบระหว่างแนวขอบทางถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญฟากเหนือกับแนวของถนนรัชดาภิเษก

ฟากระวันออก ไปทางทิศใต้ตามแนวขอบทางถนนรัชดาภิเษกฟากตะวันออกบรรจบถนนอโศกมนตรีฟากตะวันออก ไปทางทิศใต้ ตามแนวขอบทางถนนอโศกมนตรีฟากตะวันออก

สิ้นสุดที่จุดบรรจบระหว่างแนวขอบทางถนนอโศกมนตรี ฟากตะวันออกกับแนวคลองสามเสนฝั่งเหนือ ส่วนทางทิศใต้ เริ่มต้นจากจุดบรรจบระหว่างแนวขอบทางถนนอโศกมนตรีฟากตะวันออก

กับแนวคลองสามเสนฝั่งเหนือ ไปทางทิศตะวันตกตามแนวคลองสามเสนฝั่งเหนือ สิ้นสุดที่จุดบรรจบระหว่างแนวคลองสามเสนฝั่งเหนือกับแนวของทางถนนดินแดงฟากตะวันออก

ทางด้านทิศตะวันตก เริ่มต้นจากจุดบรรจบระหว่างแนวคลองสามเสนฝั่งเหนือกับแนวขอบทางถนนดินแดงฟากตะวันออก ไปทางทิศเหนือตามแนวขอบทางถนนดินแดงฟากตะวันออก

บรรจบแนวถนนวิภาวดีรังสิตฟากตะวันออก สิ้นสุดที่จุดบรรจบระหว่างแนว ขอบทางถนนวิภาวดีรังสิตฟากตะวันออกกับแนวขอบทางถนนมิตาไมตรีฟากเหนือ

พื้นที่แขวงดินแดงมีประชากรแฝงที่เข้ามาอาศัยประกอบอาชีพในพื้นที่มากถึง 3 ใน 4 ของจำนวนประชากรตามทะเบียนบ้านจริง ที่ขึ้นทะเบียนเอาไว้ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่อยู่อาศัย

ตามลักษณะชุมชนชาวแฟลตซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของการเคหะแห่งชาติ ร้านกล้องวงจรปิด รั้วไฟฟ้า แขวงดินแดง ส่วนใหญ่แล้วบริษัท ห้างร้าน ก็จะเรียกช่างกล้องวงจรปิด ช่างรั้วไฟฟ้า

จากนอกพื้นที่มาให้บริการ เนื่องจากในพื้นที่ของแขวงดินแดงเองสภาพเป็นชุมชนมีความหนาแน่นปาานกลาง และหนาแน่นมากอยู่แล้วร้านกล้องวงจรปิด

จึงหาค่อนข้างอยากในพื้นที่ ประชาชนส่วนใหญ่เป็นลักษณะสังคมเมืองต้องดิ้นรนประกอบอาชีพและดำรงชีวิตตามวิถีของคนเมือง มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมค่อนข้างสูง

ส่วนใหญ่จะเป็นงานบริการ หรือเป็นธุรกิจ SME ขนาดเล็กไม่ใหญ่มากนัก เช่นร้านค้า บริษัทขนาดเล็ก

ตรวจเช็คจำนวนสินค้า | ข้อมูลสินค้า | ขอใบเสนอราคา

ติดต่อทางลายแอท
เฟสบุค
ติดต่อทางเมล
ติดต่อด่วน
ฝ่ายขายกล้องวงจรปิด

กล้องวงจรปิด ราคาพร้อมติดตั้งให้ชุด 4 กล้อง และ 8 กล้อง

43,900฿ ราคายังไม่รวม VAT
23,900฿ ราคายังไม่รวม VAT
37,900฿ ราคายังไม่รวม VAT
20,900฿ ราคายังไม่รวม VAT
41,900฿ ราคายังไม่รวม VAT
22,900฿ ราคายังไม่รวม VAT
31,900฿ ราคายังไม่รวม VAT
17,900฿ ราคายังไม่รวม VAT

สินค้าแนะนำ ขายดี

Hikvision ColorVu KF0T

สอบถามข้อมูล  สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

Line: @cctvbangkok.com
ติดต่อทางเมลส์
ติดต่อเฟสบุค
ติดต่อยูทูป

HOT LINE : 081-700-4715, 02-888-3507-8, 081-721-5542

บทความน่ารู้ กล้องวงจรปิด

คลิปน่ารู้ กล้องวงจรปิด รั้วไฟฟ้า

พื้นที่จำหน่าย กล้องวงจรปิด รั้วไฟฟ้า เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

กล้องวงจรปิด ดินแดง

คำขวัญดินแดง
แหล่งที่ตั้ง กทม. 2           ที่รวมของเคหะชุมชน
ศูนย์เยาวชน ไทย – ญี่ปุ่น           อดีตถนนฝุ่นดินแดง
กระทรวงแรงงานฯ ตั้งอยู่           ศูนย์ ร.ด. คู่วิทยุแห่งประเทศไทย
รถไฟฟ้าใต้ดินผ่าน           ย่านบันเทิงการค้ารัชดาภิเษก
สถาบันเอก วปอ.           นี่เหละหนอ “เขตดินแดง”

เขตดินแดง มีประชากรจำนวนมาก มีประชากรแฝงที่เข้ามาอาศัยประกอบอาชีพในพื้นที่เขตดินแดง มากถึง 3 ใน 4 เลยทีเดียวของประชากรตามทะเบียนบ้าน พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่อยู่อาศัยตามลักษณะชุมชนชาวแฟลต อย่างเช่น แฟลตดินแดง ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของการเคหะแห่งชาติ

พื้นที่เขตดินแดงยังมีชุมชนที่เข้าไปบุกรุกพื้นที่เอกชน และพื้นที่ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย สภาพของชุมชนมีลักษณะที่อยู่อาศัยกันอย่างหนาแน่นปานกลางและหนาแน่นมากบางชุมชน สภาพสังคมอยู่ในลักษณะเป็นสังคมเมืองที่มีประชากรส่วนใหญ่ต้องดิ้นรนประกอบอาชีพและดำรงชีวิตตามวิถึชีวิตของคนเมือง

เขตดินแดงมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมค่อนข้างสูง การประกอบอาชีพของคนในพื้นที่ดินแดงขึ้นอยู่กับงานด้านบริการ และเป็นผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมขนาดย่อม ในพื้นที่เขตดินแดงมีสถานศึกษาขนาดใหญ่อยู่หลายแห่งด้วยกัน มีหน่วยงานราชการที่สำคัญ และเป็นเขตที่มีการประกอบธุรกิจสถานบันเทิงจำนวนมาก

ศูนย์การค้า โรงแรม สำนักงาน ธุรกิจบนถนนสายหลักสำคัญ อย่างเช่น ถนนวิภาวดีรังสิต ถนนรัชดาภิเษก ถนนอโศก-ดินแดง ซึ่งเป็นถนนที่ต่อเชื่อมไปยังเขตเศรษฐกิจหลายๆ เขตที่มีความเจริญทันสมัยเป็นย่านธุรกิจเมืองใหม่ ประชาชนจึงมีฐานะอยู่ในระดับปานกลาง ถึงระดับสูง

เขตดินแดง พื้นที่โดยรอบแล้วไม่สามารถขยายพื้นที่ธุรกิจได้ แม่ได้มีการใช้พื้นที่เขตเดิมให้เกิดประโยชน์มากขึ้นตามลำดับ จากสภาพเศรษฐกิจ และสังคมของเขตดินแดง ปัญหาที่ตามมาก็คือประชาชนอยู่กันอย่างหนาแน่น มีการย้ายถิ่นอพยพเข้าออกพื้นที่ตลอดเวลา ทำให้เกิดปัญหาที่สำคัญในการลดปริมาณขยะมูลฝอย

การรักษาความสะอาดของชุมชน การจัดระเบียบหาบเร่แผงลอยจากผู้ค้ารายย่อย เพราะมีการใช้พื้นที่ในการค้าขายตลอดเวลาตั้งแต่เช้ายันเย็น ทำให้เกิดปัญหากระทบตามมา และบางพื้นที่ยังมีข้อจำกัดที่มีหน่วยงานภายนอกเข้ามารับผิดชอบพื้นที่ร่วม อาทิ การเคหะแห่งชาติ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย สำนักการโยธา สำนักการระบายน้ำ เป็นต้น

เขตดินแดง เป็นพื้นที่อยู่อาศัย สถาบันราชการ และพาณิชยกรรม มีจำนวนประชากร จำนวน 119,612 คน และมีจำนวนอาคารบ้านเรือน 61,212 หลังคาเรือน มีชุมชนอยู่ในพื้นที่ 23 ชุมชน และมีโครงการที่อยู่อาศัยของภาครัฐ 8 แห่งด้วยกัน เขตดินแดงมีพื้นที่ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตจตุจักร มีคลองบางซื่อ คลองพระยาเวิก และคลองน้ำแก้วเป็นเส้นแบ่งเขต

ทางด้านทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตห้วยขวาง มีถนนรัชดาภิเษกเป็นเส้นแบ่งเขต ส่วนทางด้านทิศใต้ ติดต่อกับเขตราชเทวี มีคลองสามเสนเป็นเส้นแบ่งเขต สุดท้ายทางด้านทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตพญาไท มีถนนวิภาวดีเป็นเส้นแบ่งเขต

ร้านกล้องวงจรปิด รั้วไฟฟ้า แขวงรองเมือง

กล้องวงจรปิด กรุงเทพ ที่ให้บริการขอข้อมูลภาพ

ขั้นตอนการขอข้อมูลจาก กล้องวงจรปิดกรุงเทพฯ

1. แจ้งความประสงค์ด้วยตนเอง หรือ ทางโทรศัพท์ โดยระบุหมายเลข เสา / ตู้ควบคุม /กล้องและวัน เวลา สถานที่เกิดเหตุ

2. เจ้าหน้าที่ลงรับเรื่อง

3. รับหมายเลขรับเรื่อง

4. แจ้งผลการดำเนินการภายใน 3 วัน

5. การติดต่อขอรับภาพ

5.1 แจ้งหมายเลขรับเรื่อง

5.2 ยื่นหลักฐาน ดังนี้

  •       บันทึกประจำวัน หรือหนังสือของสถานีตำรวจนครบาลพื้นที่
  •       สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  •       กรณีมอบอำนาจ ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบ

5.3 นำแผ่น DVD มาเพื่อบันทึกข้อมูล

หมายเหตุ : หากเป็นกล้องที่เชื่อมโยงสัญญาณเข้าสู่ศูนย์ควบคุมสามารถตรวจสอบ และรอรับข้อมูลภาพได้ทันที

ตรวจเช็คจำนวนสินค้า | ข้อมูลสินค้า | ขอใบเสนอราคา

ติดต่อทางลายแอท
เฟสบุค
ติดต่อทางเมล
ติดต่อด่วน
ฝ่ายขายกล้องวงจรปิด

ศูนย์บริการจัดการกล้องวงจรปิด (cctv) 24 ชั่วโมง 13 ศูนย์ 6 กลุ่มเขต

1. ศูนย์กล้องวงจรปิดศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เบอร์โทรศัพท์ 0 2224 2987 และ 0 2225 6979

2. กรุงเทพกลาง ครอบคลุมพื้นที่ 9 สำนักงานเขต กล้องวงจรปิด เขตราชเทวี,กล้องวงจรปิด เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย,กล้องวงจรปิด เขตสัมพันธวงศ์,กล้องวงจรปิด เขตพระนคร,กล้องวงจรปิด เขตดุสิต,กล้องวงจรปิด เขตพญาไท,กล้องวงจรปิด เขตห้วยขวาง,กล้องวงจรปิด เขตดินแดง,กล้องวงจปิดเขตวังทองหลาง

ศูนย์ กล้องวงจรปิด ห้วยขวาง เบอร์โทรศัพท์ 0 2275 2330-1

ศูนย์ กล้องวงจรปิด ราชเทวี เบอร์โทรศัพท์ 0 2354 6179-80

3. กรุงเทพใต้ ครอบคลุมพื้นที่ 10 สำนักงานเขต กล้องวงจรปิด เขตพระโขนง, กล้องวงจรปิด เขตสวนหลวง, กล้องวงจรปิด เขตคลองเตย, กล้องวงจรปิด เขตวัฒนา, กล้องวงจรปิด เขตบางนา, กล้องวงจรปิด เขตบางคอแหลม, กล้องวงจรปิด เขตปทุมวัน, กล้องวงจรปิด เขตสาทร, กล้องวงจรปิด เขตบางรัก, กล้องวงจรปิด เขตยานนาวา

ศูนย์ กล้องวงจรปิด พระโขนง เบอร์โทรศัพท์ 0 2331 0631-2

ศูนย์ กล้องวงจรปิด บางคอแหลม เบอร์โทรศัพท์ 02292 1285-6

4. กรุงเทพเหนือ ครอบคลุมพื้นที่ 7 สำนักงานเขต กล้องวงจรปิด เขตจตุจักร, กล้องวงจรปิด เขตบางซื่อ, กล้องวงจรปิด เขตลาดพร้าว, กล้องวงจรปิด เขตบางเขน, กล้องวงจรปิด เขตหลักสี่, กล้องวงจรปิด เขตดอนเมือง, กล้องวงจรปิด เขตสายไหม

ศูนย์ กล้องวงจรปิด จตุจักร เบอร์โทรศัพท์ 0 2512 3524-5

ศูนย์ กล้องวงจรปิด บางเขน เบอร์โทรศัพท์ 0 2521 1975-6

5. กรุงเทพตะวันออก ครอบคลุมพื้นที่ 9 สำนักงานเขต กล้องวงจรปิด เขตมีนบุรี, กล้องวงจรปิด เขตหนองจอก, กล้องวงจรปิด เขตคลองสามวา, กล้องวงจรปิด เขตลาดกระบัง, กล้องวงจรปิด เขตสะพานสูง, กล้องวงจรปิด เขตบึ่งกุ่ม, กล้องวงจรปิด เขตประเวศ, กล้องวงจรปิด เขตคันนายาว, กล้องวงจรปิด เขตบางกะปิ

ศูนย์ กล้องวงจรปิด มีนบุรี เบอร์โทรศัพท์ 0 2171 4235-6

ศูนย์ กล้องวงจรปิด บึงกุ่ม เบอร์โทรศัพท์ 0 2364 7322-3

6. กรุงธนเหนือ ครอบคลุมพื้นที่ 8 สำนักงานเขต กล้องวงจรปิด เขตบางพลัด, กล้องวงจรปิด เขตบางกอกน้อย, กล้องวงจรปิด เขตตลิ่งชัน, กล้องวงจรปิด เขตทวีวัฒนา, กล้องวงจรปิด เขตจอมทอง, กล้องวงจรปิด เขตบางกอกใหญ่, กล้องวงจรปิด เขตธนบุรี, กล้องวงจรปิด เขตคลองสาน

ศูนย์ กล้องวงจรปิด บางพลัด เบอร์โทรศัพท์ 0 2424 3200-1

ศูนย์ กล้องวงจรปิด จอมทอง เบอร์โทรศัพท์ 0 2428 4393-4

7. กรุงธนใต้ ครอบคลุมพื้นที่ 7 สำนักงานเขต กล้องวงจรปิด เขตบางบอน, กล้องวงจรปิด เขตบางขุนเทียน, กล้องวงจรปิด เขตหนองแขม, กล้องวงจรปิด เขตบางแค, กล้องวงจรปิด เขตราษฎร์บูรณะ, กล้องวงจรปิด เขตทุ่งครุ, กล้องวงจรปิด เขตภาษีเจริญ

ศูนย์ กล้องวงจรปิด บางบอน เบอร์โทรศัพท์ 0 2405 2893-4

ศูนย์ กล้องวงจรปิด ราษฎร์บูรณะ 0 2428 4354-5

8. สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร
เลขที่ 44 ถนนวิภาวดีรังสิต ดินแดง กรุงเทพฯ 10400 เบอร์โทรศัพท์ 02 354 1237, 02 354 1234

ประชาชนสามารถขอภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด โดยระบุหมายเลขเสา กล้องหรือตู้ควบคุมกล้อง และวัน เวลา สถานที่เกิดเหตุ แนบหลักฐานประกอบ ได้แก่ บันทึกประจำวันหรือหนังสือของสถานีตำรวจนครบาลพื้นที่ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ไม่ว่าท่านอยู่เกิดเหตุในพื้นที่ไหนของกรุงเทพมหานคร

สามารถที่จะของภาพจากกล้องวงจรปิดได้หมดทุกที่ เอาที่ท่านสะดวกในการเดินทาง แต่ละศูนย์ข้อมูลกล้องวงจรปิดกรุงเทพฯ สามารถที่จะดึงข้อมูลถึงกันได้หมด ทำสำคัญคือผู้ขอข้อมูลต้องระบุ วัน และเวลาให้ใกล้เคียงกับเวลาที่เกิดเหตุการณ์ในวันนั้นให้ตรงมากที่สุด ไม่ใช้ว่าผ่านไปเป็นอาทิตย์แล้วมาขอ

หรือจำเวลาตอนเกิดเหตุไม่ได้แล้วมาให้เจ้าหน้าที่หาให้ อย่างนี้ไม่ได้มันเสียเวลาเจ้าหน้าที่ในการค้นหาข้อมูลด้วยไม่รู้จะเริ่มเวลาไหนในการค้นหา ระบุหมายเลขที่กล้อง ที่เสากล้อง และตู้ของกล้องวงจรปิดให้ชัดเจน เป็นไปได้ถ่ายรูปเอาไว้เลย

สรุป

แขวงดินแดง เป็นพื้นที่ลักษณะการอยู่อาศัยที่มีความหนาแน่น มีจำนวนประชากรแฝงอยู่ในพื้นที่เป็นจำนวนมาก ทั้งชาวไทย และต่างชาติ ทำให้การตรวจสอบหรือให้บริการจากส่วนราชการอย่างจำกัดไม่ทั่วถึง รวมถึงปัญหาอาชญากรรมที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ทางเรายินดีให้บริการจากร้านกล้องวงจรปิด รั้วไฟฟ้า แขวงดินแดง