ราคาอุปกรณ์ CCTV

ราคาอุปกรณ์ CCTV และอุปกรณ์สื่อบันทึกข้อมูลงานติดตั้งอื่นๆ

ราคาอุปกรณ์ CCTV และอุปกรณ์สื่อบันทึกข้อมูลงานติดตั้งอื่นๆ

1. การ์ดแสดงพล (Display Card)

คือ การ์ดที่ทําหน้าที่แปลงสัญญาณดิจิตอลไปเป็นสัญญาณ อะนาล็อก ประมวลผลภาพกราฟฟิกทั้งหมด เพื่อส่งไปแสดงผลที่จอภาพ ดังนั้น เนื้อที่บางส่วนของ RAM จึงต้องถูกแบ่งมาใช้ประมวลผลนี้ด้วยการ์ด แสดงผลจะเสียบไว้ที่สล็อตที่เมนบอร์ดผ่านพอร์ตประเภท AGP (Accelerate Graphic Port: เป็นพอร์ตเร่งความเร็วกราฟฟิก ซึ่งพัฒนาต่อจากพอร์ต PCI)

2. การ์ดเสียง (Sound Card)

ทําหน้าที่รับสัญญาณเสียงจากภายนอกมาประมวลผล แล้วเก็บบันทึกไว้เป็นไฟล์เสียง เช่น MPEG, WAV เป็นต้น จากนั้นอาศัยซอฟต์แวร์บางชนิดเพื่อส่งสัญญาณเสียงออกมาทางลําโพงหรือหูฟัง เช่นเดียวกับการ์ดแสดงผล คือ การ์ดเสียงจะเสียบเข้ากับสล็อตของเมนบอร์ด อย่างไรก็ตาม เมนบอร์ดบางรุ่นมีการ์ดเสียงมาให้แล้ว (Built In หรือ Board)

3. Floppy Drive

เป็นเครื่องอ่านข้อมูลที่บันทึกอยู่ในแผ่นดิสก์เก็ต รวมทั้งเขียนหรือบันทึกข้อมูลลงบนแผ่นดิสก์ได้

4. เครื่องอ่านแผ่น CD (CD-ROM Drive)

ใช้อ่านข้อมูลที่บันทึกไว้ในแผ่น CD-ROM โดยมีอัตราการ ส่งผ่านข้อมูลหลายระดับด้วยกัน เช่น 40x, 48x, 50x และ 52x เป็นต้น

5. เครื่องเขียนแผ่น CD (CD Writer)

ใช้เขียนหรือบันทึกข้อมูลลงบนแผ่น CD และอ่านข้อมูลจาก แผ่นได้ จุดสังเกตของเครื่องเขียน CD คือ มีตัวเลขแสดงอัตราการส่ง ผ่านข้อมูล 3 ชุดเรียงต่อกันโดยคนตัวเลขแต่ละชุดด้วยเครื่องหมาย “/” เช่น 8x/4/32x หมายความว่า อัตราการส่งผ่านข้อมูลในการเขียนแผ่น CD-R เป็น 8 เท่า อัตราการส่งผ่านข้อมูลในการเขียนแผ่น CD-RW เป็น 4 เท่า และอัตราการส่งผ่านข้อมูลในการอ่านแผ่นซีดีเป็น 32 เท่า ของอัตราการส่งผ่านข้อมูล 150 KBps เป็นต้น

6. เรื่องอ่านแผ่น DVD (DVD Drive)

เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการอ่านแผ่น DVD, VCD หรือ CD ก็ได้ แต่ไม่สามารถเขียนข้อมูลลงแผ่น DVD, VCD หรือ CD ได้

7. Combo Drive

เป็น Drive ที่รวมเอาความสามารถของ DVD Drive และ CD-Writer เข้าด้วยกัน ทําให้สามารถอ่านแผ่น CD, VCD และ DVD ตลอดจนสามารถเขียนแผ่น CD-R, CD-RW ได้อีกด้วย

8. การ์ดหน่วยความจํา (Memory Card)

หรือเรียกว่า “การ์ดหน่วยความจําแฟลช (Flash Memory Card)” เป็นอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลที่มีขนาดเล็ก พกพา ได้คล้ายกับ Memory Stick นิยมใช้กับโน้ตบุ๊ค

9. การ์ดพีซี (PC Card)

หรือเรียกว่า “PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association)” เป็นการ์ด หน่วยความจําเช่นเดียวกับ Memory Stick และ Memory Card แต่ PCMCIA จะใช้เพื่อเพิ่มหน่วยความจําให้กับเครื่อง PC หรือเพื่อเป็นอุปกรณ์ต่อเชื่อมเข้ากับเครื่อง แบ่งออกเป็น 3 ชนิด เพื่อใช้ในงานที่แตกต่างกันได้แก่

– PCMCIA Type I ใช้เป็นหน่วยความจําเพื่อบันทึกข้อมูลได้ นิยมใช้กับโน้ตบุ๊ค

– PCMCIA Type II ใช้เป็นการ์ด LAN หรือการ์ด Modem ในโน้ตบุ๊ค เนื่องจากยุคแรกๆ โน้ตบุ๊คไม่มีการ์ด ดังกล่าวอยู่ในเครื่อง

– PCMCIA Type II ใช้เป็นการ์ดฮาร์ดดิสก์แบบ ATA

10. การ์ดเครือข่าย (Network Card / LAN Card)

หรือเรียกว่า “NIC (Network Interface Card)” ซึ่งก็คือ การ์ด LAN ใช้เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับเครือข่าย

11. โมเด็ม (Modem)

หรือ “External Modem” ใช้สื่อสารผ่านทางระบบโทรศัพท์ เพื่อให้เชื่อมต่อเข้ากับอินเตอร์เน็ตได้ ปัจจุบันมี ราคาอุปกรณ์ CCTV Internal Modem ที่ติดมากับเครื่อง PC ให้แล้ว

12. การ์ดโมเด็ม (Modem Card)

หรือ Internal Modem คือ โมเด็มที่มีลักษณะเป็นการ์ด จะติดตั้งมาบนเมนบอร์ดของเครื่อง PC ให้แล้ว แต่สําหรับ โน้ตบุ๊คจะใช้ Pc Card เป็น Modem แทน

13. Fax/Modem Card

ทําหน้าที่เป็นเครื่องแฟกซ์และโมเด็มภายในการ์ดเดียวกัน แต่จะต้องใช้ควบคู่กับซอฟต์แวร์เฉพาะ

14. เครื่อง MFD (Multifunction Device)

เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่รวมความสามารถของเครื่องแฟกซ์ เครื่องพิมพ์ เครื่องถ่ายเอกสาร และเครื่องสแกน เข้าไว้ด้วยกันภายในเครื่องเดียว

15. เครื่องจ่ายไฟ (Power Supply)

เป็นอุปกรณ์ที่ติดตั้งอยู่ในเคสของเครื่องคอมพิวเตอร์ ใช้แปลงระดับแรงดันไฟฟ้าตามอาคารบ้านเรือนให้เหมาะกับ เครื่อง แล้วจ่ายไฟไปยังอุปกรณ์ต่างๆ ภายในเครื่อง

16. เครื่องสํารองไฟ (UPS)

UPS (Uninterruptable Power Supply) เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยรักษาระดับแรงดันของกระแสไฟฟ้า และกรองสัญญาณ รบกวนจากไฟฟ้า นอกจากนี้ ยังช่วยจ่ายไฟฟ้าสํารองในกรณีที่เกิดไฟฟ้าดับได้ ช่วยให้เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถทํางาน ต่อไปได้อีกประมาณ 10 – 30 นาที ทําให้มีเวลาในการบันทึกข้อมูลได้ทัน

https://youtu.be/xwC8htyCUho

Related link :เรียนติดตั้งกล้องวงจรปิด และการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น