ไฟล์กล้องวงจรปิด

ไฟล์กล้องวงจรปิด กับฮิตาชิฯ เปิดตัว Hitachi Content Platform Anywhere

ไฟล์กล้องวงจรปิด กับฮิตาชิฯ เปิดตัวโซลูชั่น Hitachi Content Platform Anywhere

ตอบโจทย์ยุค Business Mobility

ไฟล์กล้องวงจรปิด กับบริษัท ฮิตาชิ ดาต้า ซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น (HDS) เปิดตัวโซลูชัน Hitachi Content Platform Anywhere (HCP Anywhere) ที่ช่วยตอบโจทย์การทำงานยุค Business Mobility และ Business Continuity ให้กับองค์กร ช่วยให้พนักงานสามารถใช้ข้อมูลตรงกัน (ซิงค์) และแชร์ไฟล์ได้รวดเร็วทุกเวลาทั้งจากเครื่องแล็ปท็อป แท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน

ไฟล์กล้องวงจรปิด กับฮิตาชิฯ เปิดตัว Hitachi Content Platform Anywhere

นายมารุต มณีสถิตย์ กรรมการผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัท ฮิตาชิ ดาต้า ซิสเต็มส์ พีทีอี ลิมิเต็ด จำกัดในเครือของบริษัท ฮิตาชิ จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทได้เปิดตัวโซลูชั่น “HCP Anywhere” ที่สามารถซิงค์และแชร์ไฟล์ได้อย่างครบวงจร โดยถูกพัฒนาขึ้นเพื่อรองรับพฤติกรรมการทำงานขององค์กรที่เปลี่ยนแปลงไป โดยต้องการให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลและทำงานร่วมกันผ่านอุปกรณ์ใด ๆ ก็ได้จากทุกที่ทุกเวลา หรือที่เรียกว่า “โมบิลิตี้” (Mobility)

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการทำงาน และยังช่วยสนับสนุนการทำงานแบบ BYOD (Bring Your Own Device) และ Choose Your Own Device (CYOD) ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ในขณะที่อยู่ภายใต้ควบคุมความปลอดภัยขององค์กรอย่างเคร่งครัด ต่างจากบริการแชร์ไฟล์ทั่ว ๆไปที่องค์กรไม่สามารถควบคุมความปลอดภัยได้เอง

HCP Anywhere ถูกสร้างขึ้นสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ ผ่านระบบคลาวด์ส่วนตัว (Private Cloud) ภายใต้ดาต้าเซ็นเตอร์ขององค์กรเอง ซึ่งถือเป็นความมั่นคงปลอดภัยระดับ Enterprise Class ทั้ง Active Directory สแกนไวรัส บริหารงานโดยฝ่ายไอทีขององค์กรเอง และมีความสามารถด้านการจัดการ การเข้าถึงข้อมูลตามลักษณะการใช้งาน อีกทั้งยังรองรับในด้านการเข้ารหัส กรรมสิทธิ์ในคีย์ และข้อตกลงของการให้บริการ

ไฟล์กล้องวงจรปิด กับฮิตาชิฯ เปิดตัว Hitachi Content Platform Anywhere

ไฟล์กล้องวงจรปิด กับฮิตาชิฯ เปิดตัว Hitachi Content Platform Anywhere

โดยโซลูชันดังกล่าว ได้นำความสามารถของ Hitachi Content Platform (HCP) ซึ่งเป็นโซลูชั่น Object Storage ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ Cloud Storage Excellence Award ปี 2013 มีคุณสมบัติที่โดดเด่นในการจัดเก็บค้นหา การทำเวอร์ชันของเอกสาร การบริหารจัดแบ่งพื้นที่การใช้งาน การป้องกันข้อมูลด้วยตนเอง (Data Protection) และรองรับการเรียกค้นข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ (Metadata Analysis) เหล่านี้มาไว้บนอุปกรณ์ของพนักงาน

ผู้ใช้ HCP Anywhere สามารถเปิดดูข้อมูลได้จากทุกที่ ทุกเวลา ไม่ว่าจะใช้งานด้วยอุปกรณ์ระบบปฏิบัติการใด ๆ รวมถึง iOS และ Android ซึ่งสามารถดาวน์โลดได้จาก iTunes Store และ Google Play ทั้งนี้การทำงานของ HCP Anywhere ตอบโจทย์รูปแบบการทำงานของผู้คนในปัจจุบัน โดยโซลูชั่นดังกล่าวมีคุณสมบัติที่โดดเด่นดังต่อไปนี้

  1. สามารถซิงค์ข้อมูลได้จากทุกที่ทุกเวลา โดยมีการกำหนดพื้นที่การทำงานบนเครื่องแล็ปท็อป แท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน ทั้งนี้ ไฟล์งานที่มีการเปลี่ยนแปลงจะถูกสำเนาไปเก็บไว้ยังพื้นที่จัดเก็บข้อมูลส่วนกลางขององค์กร จึงช่วยลดค่าใช้จ่ายในการทำ Desktop Backup สามารถดึงข้อมูลจากระบบจัดเก็บข้อมูลส่วนกลางขององค์กร ลงเครื่องคอมพิวเตอร์พีซี หรือเครื่องแล็ปท็อปนำมาใช้งานได้เลย หากไม่ได้นำเครื่องของตนเองมา โดยผ่านการทำงานทางเว็บบราวเซอร์ไม่จำเป็นต้องลงโปรแกรมเพิ่มเติม
  2. สามารถแชร์ไฟล์ โดยสามารถแชร์ไฟล์โดยการระบุสิทธิ์ให้เฉพาะบุคคลภายในองค์กรหรือแชร์ไฟล์สาธารณะให้กับใครก็ได้ ด้วยการสร้างลิงค์สำหรับให้ดาวน์โหลด ซึ่งสามารถกำหนดอายุการใช้งานของลิงค์ที่เปิดให้ดาวน์โหลดได้ เพื่อป้องกันการนำไปใช้ประโยชน์ซ้ำโดยไม่ได้รับอนุญาต
  3. มีความสามารถในการทำเวอร์ชันของเอกสาร (Versioning) โดยจะมีการกำหนดให้มีหมายเลขการเปลี่ยนแปลง หรือการกำหนดวันที่เปลี่ยนแปลงบนไฟล์ และจัดเก็บข้อมูลเดิมไว้ เผื่อกรณีต้องทำการเรียกคืนข้อมูล หรือการลบโดยไม่ได้ตั้งใจ และป้องกันความสับสน รวมทั้งเพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงสถานการณ์เปลี่ยนแปลงของข้อมูล ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการลงทุน Document Management System
  4. กำจัดการซ้ำซ้อนของข้อมูล เมื่อผู้ใช้จัดเก็บข้อมูลซ้ำซ้อนกันถึงแม้จะมีการตั้งชื่อไฟล์ที่แตกต่างกัน ระบบจะตรวจสอบข้อมูล หากพบก็จะลบข้อมูลที่ซ้ำซ้อนออกและจัดเก็บไว้เพียงชุดเดียว เมื่อผู้ใช้เรียกใช้ไฟล์ก็ยังคงได้ข้อมูลที่ถูกต้องสมบูรณ์เหมือนเดิม ทำให้สามารถบริหารจัดการพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลมีประสิทธิภาพมากขึ้น อาทิเช่นพื้นที่ 1TB จะได้เพิ่มขึ้นอีก 5 เท่า
  5. ลดเนื้อที่ในการจัดเก็บที่ต้องใช้ในการสำรองข้อมูลได้ประมาณ 30% เนื่องจากระบบจะทำการวิเคราะห์เลือกย้ายข้อมูลที่ไม่มีการเคลื่อนไหว (Inactive Data) ออกไปจากที่เก็บข้อมูล แต่ยังคงปกป้องข้อมูลในตัว ซึ่งจะช่วยให้องค์กรยังสามารถจัดเก็บข้อมูล Inactive นี้ได้ในระยะยาว จึงช่วยชะลอระยะเวลาในการจัดซื้อระบบจัดเก็บข้อมูลใหม่ให้นานออกไปอีก 2 ปี
  6. ปกป้องข้อมูลด้วยการเข้ารหัส (Encryption) และการบังคับใช้รหัสล็อค (Lock Code Enforcement) ช่วยให้คนภายนอกไม่สามารถเข้าไปดูข้อมูลจากเครื่องได้ และสามารถลบข้อมูลแบบ Remote Wipe ในกรณีที่ข้อมูลสูญหาย อุปกรณ์ถูกขโมย หรือต้องการเปลี่ยนใหม่
  7. มีฟังก์ชั่นที่บริหารจัดการระบบความปลอดภัยได้ด้วยตนเองในระดับหนึ่ง

นอกจากนี้ ยังสนับสนุนการทำงานแบบ WORM (Write One Read Many) โดยไฟล์ที่ถูกจัดเก็บนั้นจะถูกจัดเก็บเพียงครั้งเดียวไม่สามารถแก้ไขได้ แต่ผู้ใช้สามารถเรียกดูได้หลายคน รวมทั้งระบบบันทึกประวัติการใช้งานของผู้ใช้แต่ละคน (Log) ทั้งการอัพโหลด/ดาวน์โหลด (Upload / Download) ไฟล์และการแก้ไขงานของพนักงาน

โดยโซลูชั่นนี้เหมาะสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่มีพนักงานตั้งแต่ 200 คนขึ้นไป ช่วยให้ง่ายต่อการจัดเก็บข้อมูลของบริษัทที่ประเมินค่าไม่ได้ โดยองค์กรและพนักงานสามารถมั่นใจได้ว่าข้อมูลจะไม่สูญหาย ปลอดภัยจากการรั่วไหลไปสู่บุคคลนอก และสามารถดึงข้อมูลเพื่อมาใช้ในการทำงานได้ทุกที่ ทุกเวลา

สำหรับประเทศไทย แนวโน้มการทำงานได้จากทุกที่ทุกเวลาที่เรียกว่า โมบิลิตี้นั้น เริ่มมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ อันเป็นผลจากสถานการณ์ความไม่มั่นคงทางการเมือง รวมทั้งปัญหาภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้น ซึ่งช่วยให้เกิดความต่อเนื่องในการทำธุรกิจขององค์กร รวมทั้งแนวโน้มการนำอุปกรณ์พกพาของพนักงานเองมาใช้ในที่ทำงาน (Bring Your Own Device – BYOD) หรือการเลือกใช้อุปกรณ์พกพาอื่น ๆ ในการทำงาน (Choose Your Own Device – CYOD)ก็เพิ่มขึ้น

การใช้อุปกรณ์ดังกล่าวเพื่อการเข้าถึงข้อมูลของบริษัท เช่น อีเมล ไฟล์ และฐานข้อมูลนั้น สิ่งสำคัญที่สุดคือการบริหารจัดการ และการควบคุมการเข้าถึงข้อมูล ตลอดจนการปกป้องข้อมูล เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลถูกบุคคลภายนอกนำไปใช้ประโยชน์ หรือเพื่อสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจ หากอุปกรณ์ดังกล่าวสูญหายหรือถูกขโมย

ทั้งนี้บริษัท ฮิตาชิ ดาต้า ซิสเต็มส์ มีโซลูชั่นที่ช่วยในการบริหารไฟล์ซิงค์และแชร์แบบครบวงจร ตั้งแต่โซลูชั่นบริหารจัดการ Object Storage จากส่วนกลาง (HCP) และโซลูชั่นต่อยอดจากข้อมูลของส่วนกลางไปยังสาขาต่าง ๆ (Hitachi Data Ingestor (HDI) for Remote Office Branch Office (ROBO)) และล่าสุด โซลูชั่นที่ต่อยอดไปยังอุปกรณ์การทำงานแบบพกพาคือ HCP Anywhere นี้

จึงสามารถตอบโจทย์ความต้องการระดับองค์กรได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังสามารถนำไปใช้ร่วมกับระบบต่าง ๆ พร้อมทั้งสามารถปรับขยายเพื่อรองรับธุรกิจในอนาคต สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน และสร้างโอกาสในการเติบโตของตลาดในภูมิภาคแห่งนี้ได้ดียิ่งขึ้น

ในส่วนบริษัท ฮิตาชิ ดาต้า ซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น ในเครือบริษัทฮิตาชิ เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีและโซลูชั่นบริหารจัดการข้อมูล ที่ช่วยปรับปรุงต้นทุนด้านไอทีและเพิ่มความคล่องตัว รวมทั้งนวัตกรรมจากข้อมูลสารสนเทศที่สร้างความแตกต่างให้กับโลก โดยมอบผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ที่คุ้มค่าให้แก่ลูกค้า

ด้วยอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) ที่โดดเด่น และแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ที่ธุรกิจจะได้รับอย่างชัดเจน บริษัท ฮิตาชิ ดาต้า ซิสเต็มส์ ดำเนินธุรกิจในกว่า 100 ประเทศและในหลากหลายภูมิภาค ด้วยพนักงานกว่า 6,300 คนทั่วโลก

Related link :โปรแกรมบันทึกกล้องวงจรปิด เฝ้าระวังตกเป็นเหยื่อบริษัททัวร์ผี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *