CCTV ขาย

CCTV ขาย กล้องวงจรปิดเพิ่มในสถานศึกษา ดูแลความปลอดภัยให้กับนักเรียน

CCTV ขาย กล้อง CCTV ในสถานศึกษา ดูแลความปลอดภัยให้กับนักเรียน

CCTV ขาย กล้องวงจรปิด หลังจากที่มีข่าวเรื่องการความไม่ปลอดภัยที่เกิดขึ้นกับเด็กนักเรียน ทั้งจากครู หรือ แก๊งค์ลักเด็กที่กำลังออกอาละวาดในขณะนี้ ส่งผลให้มีการระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับ ความปลอดภัยในสถานศึกษา รวมทั้งการดำเนินการหลังเกิดเหตุ เพื่อหาแนวทางป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นภายในโรงเรียน รวมไปถึงบริเวณพื้นที่นอกรั้วเขตโรงเรียนด้วย ทำให้มีแนวคิดที่จะ ติดกล้อง CCTV กล้องวงจรปิดในสถานศึกษา ในสถานศึกษา ดูแลความปลอดภัยให้กับนักเรียน

ปัจจุบัน จำนวนตัวเลขปัญหาด้านความไม่ปลอดภัยที่เกิดขึ้นกับเด็กนักเรียนนั้น มีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งจากบรรดาบุคคลภายในโรงเรียน (ตามที่เคยเป็นข่าวทั้งพี่เลี้ยงเด็ก ครูสอนเด็กเล็กที่ทำทารุณเด็กน้อยภายในห้องเรียน ห้องพักครู ซึ่งเป็นข่าวเป็นคราวกันมาในช่วงไม่นานมานี้) ส่งผลให้หลายโรงเรียน และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความสนใจ และ หันมาเพิ่มมาตรการสร้างความปลอดภัยแก่เด็กนักเรียนยิ่งขึ้นกว่าเดิม

CCTV ขาย กล้องวงจรปิดเพิ่มในสถานศึกษา ดูแลความปลอดภัยให้กับนักเรียน
ติด กล้อง CCTV วงจรปิด ในสถานศึกษา

นอกจากการที่โรงเรียนต้องให้ความสำคัญกับความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น มีมาตรการเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นมากขึ้นแล้ว ทางผู้เกี่ยวข้องยังต้องเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบบุคคลภายนอก ที่เข้ามาในโรงเรียน การเพิ่มบุคลากรตรวจความเรียบร้อย และ ดูแลนักเรียนภายในโรงเรียน การแต่งตั้งคณะกรรมการ ระบบความปลอดภัย การประชุมมาตรการความปลอดภัยในโรงเรียน การเพิ่มจุด ติดกล้อง CCTV วงจรปิด เพื่อรักษาความปลอดภัยทั้งภายใน และ บริเวณพื้นที่รอบนอก มีการจัดครูดูแลตามจุดต่าง ๆ ของโรงเรียน โดยปฏิบัติตามแผน ดังนี้

  1. จัดทำผังโครงสร้างในการรักษาความปลอดภัย โดยกำหนดบุคลากร และ เจ้าหน้าที่ครูรับผิดชอบในแต่ะละพื้นที่ อย่างชัดเจน
  2. คัดเลือกบุคลากรที่มีความเหมาะสม เช่น ครู หรือ เจ้าหน้าที่ ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบบุคคลที่เข้ามาภายในโรงเรียน ต้องมีความช่างสังเกต อาทิ จดจำหน้าตาผู้ปกครองเด็กนักเรียนได้ จดจำทะเบียนรถที่มาจอดรอรับเด็กนักเรียนได้
  3. เสริมสร้างประสิทธิภาพของครู หรือ เจ้าหน้าที่บุคลากรโดยอบรมให้ความรู้ และ อบรมทบทวนแผนการปฏิบัติงาน รักษาความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
  4. ฝึกอบรมครู หรือ เจ้าหน้าที่ ซึ่งทำหน้าที่ดูแลเด็กนักเรียนให้มีความรอบรู้เรื่องอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย และ ความรู้ด้านรักษาความปลอดภัยที่ทันสมัย
  5. ครู หรือ เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ไม่ประมาท เลินเล่อ เพราะ อาจเกิดอันตรายแก่เด็กนักเรียนได้

Related link :กล้อง Speed Dome กับสำนักงาน Capital Solutions Competitiveness ReFocus

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *