ราคาติดตั้งกล้องวงจรปิด และขั้นตอนการประเมินราคา

ราคาติดตั้งกล้องวงจรปิด

ราคาติดตั้งกล้องวงจรปิด และขั้นตอนการประเมินราคา กล้องวงจรปิด

ราคาติดตั้งกล้องวงจรปิด และขั้นตอนการประเมินราคา กล้องวงจรปิดขั้นตอนที่ 1 การพิจารณาและตรวจสอบเมื่อได้รับแบบมาแล้วให้ทำการตรวจสอบว่ามี จำนวนหน้าครบหรือไม่( กล้องวงจรปิด ) โดยตรวจสอบดูจากสารบัญแบบ หากแบบที่ได้รับมาไม่ครบให้ทำ หนังสือแจ้งให้กับทางเจ้าของโครงการหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยทันที เราต้องอ่านรายละเอียดประกอบแบบให้ครบถ้วน โดยศึกษาสัญษณ์ลักณ์ของ อุปกรณ์ที่ช้ในงานระบบนั้นๆ ให้เข้าใจหลักการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ รวมไปถึงชนิดและขนาดของท่อสายที่ใช้ในระบบอนึ่งแบบที่่จะทำการถอดปริมาณจะใช้สัญญาลักษณ์แทนอุปกรณ์จริง ตามตัวอย่างในตารางที่ ให้มาครับ

ราคาติดตั้งกล้องวงจรปิด และขั้นตอนการประเมินราคา

ขั้นตอนที่ 2
1 ทำการศึกษา Specification ของวัสดุอุปกรณ์ ในส่วนนี้จะกล่าวถึงรายละเอียด ของคุณสมบัติของวัสดุอุปกรณ์ว่ากำหนดให้ใช้ยี่ห้ออะไร เพื่อใช้ประกอบ การขอราคาจาก Supplier ซึ่งประกอบไปด้วยอุปกรณ์ต่างๆ ดังนี้

2 เครื่องบันทึกภาพกล้องวงจรปิด Digital Video Recorder : DVR ต้องศึกษาเกี่ยวกับ จำนวนพอร์ทเข้า หน่วยความจำของเครื่องที่ทำได้

3 กล้องวงจรปิด และเลนส์ CCTV and Lens แบ่งชนิดได้ดังนี้
แบบ WDR. Day & Night Color Camera , Fixed Type Indoor
แบบ WDR. Day & Night Color Camera, Fixed Type Outdoor
แบบ Color Dome Camera, Fixed Type Indoor

4 จอทีวี Monitor

5 อุปกรณ์พ่วงอื่นๆ ที่จำเป็นเพื่อให้ระบบสมบูรณ์

ขั้นตอนที่ 3
การนับปริมาณอุปกรณ์และขนาดความยาวของท่อ สายภาพกล้องวงจรปิด โดยมีการลำดับความสำคัญได้ดังนี้
1. ก่อนทำการถอดแบบปริมาณควรทำการตรวจสอบสิ่งต่างๆ เหล่านี้ คือ ทำการตรวจสอบว่าต้องควบคุมหลัก (Control Room) อยู่ในตำแหน่งใดของโครงการ ห้องไฟฟ้า (Electrical Room) และช่อง Shaft ของแต่ละชั้นว่าอยู่ในตำแหน่งใด
2. ก่อนทำการวัดความยาวของท่อและสาย ควรทำการตรวจสอบขนาดของสเกลของแบบว่าถูกต้องหรือไม่ ซึ่งโดยทั้วไป ขนาดสเกลจะบอกไว้ที่มุมล่างขวาของแบบหรือตามที่กำหนด การตรวจสอบสเกลแบบทำได้โดย หากที่แบบระบุสเกล 1 : 100 ก็ให้ใช้บรรทัดสามเหลียมที่เขียนหน้า 1 : 100 มาวัดกับแบบที่บอกระยะของ Grid Lind ว่าตรงตามสเกลหรือไม่

3. การถอดแบบ Main ของงานระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ในการถอดแบบประมาณราคาควรที่จะต้องทำการถอดปริมาณงาน Main ของระบบก่อนงาน Branch เพราะว่าระบบ Main เป็นหัวใจหลักของงานทั้งนี้เราจะต้องมีความแม่นยำและถูกต้องมากที่สุด ซึ่งแบบในส่วนของงาน Main จะแสดงในรูปแบบของ Riser Diagram (ดังตัวอย่าง Riser Diagram) โดยจะประกอบไปด้วยตู้เมน SCP (Sound Control Panel), CCTV Monitor เป็นต้น และลักษณะขนาดของท่อสายที่เชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ เมื่อได้ความยาวและจำนวนของท่อสายแล้วค่อยนำไปบวกรวมกันไว้ในตารางสรุป จำนวน การถอดแบบ Branch ในแต่ละชั้นหรือในแต่ละ Zone ให้ถอดปริมาณอุปกรณ์และความยาวของท่อสายสัญญาณภาพกล้องวงจรปิดที่ เชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ ในแต่ละชั้น จากนั้นนำจำนวนที่ได้ไปใส่ไว้ในตารางสรุปจำนวน

ขั้นตอนที่ 4
การขอราคาวัสดุอุปกรณ์จาก Supplier เมื่อเราทราบรายละเอียดของ Specification ของอุปกรณ์แต่ละตัวแล้วก็ต้องทำการขอราคาจาก Suplier โดยอาจจะใช้วิธีคุยกันทางโทรศัพท์ และส่ง Fax, E-mail, Line เกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆ ให้กับทาง Supplier เพื่อทำการจัดส่งสินค้า สิ่งที่เราต้องทำการจัดส่งให้กับทาง Supplier เช่น รายละเอียด จำนวนของอุปกรณ์แต่ละตัว ข้อกำหนดเกี่ยวกับยี่ห้อของอุปกรณ์ที่ทางเจ้าของโครงการต้องการ (Vender List) Riser Diagram ของงานระบบ CCTV System พร้อมกับแนบสัญญลักษณ์ (Symbol) ไปให้เขาด้วย

ขั้นคอนที่ 5
นำจำนวนที่ได้จากการถอดปริมาณของขั้นตอนที่ 3 ใส่ในตาราง BOQ ตามตัวอย่างแสดงตาราง BOQ โดยนำปริมาณที่ได้จากการถอดปริมาณในขั้นตอนที่ 3 ใส่ในตาราง BOQ ในช่องของจำนวนอุปกรณ์ (Quantity) โดยจะต้องกรอกให้ครบทั้งในส่วนของงานเมนหลักและงาน Branch ในแต่ละชั้น แล้วเราก็นำราคาของอุปกรณ์ที่ได้จาก Supplier ในขั้นตอนที่ 4 ใส่ในช่อง Unit Price Material ใส่ส่วนของค่าแรง ซึ่งจะต้องเป็นไปตามที่ทางบริษัทกำหนด หรือจากทาง Supplier โดยใส่ในช่องของราคาค่าแรง Unit Price Labour

ราคาติดตั้งกล้องวงจรปิด และขั้นตอนการประเมินราคา

ข้อควรระวังในการคิดราคางานกล้องวงจรปิด

หากแบบงานระบบที่เราได้รับไม่มีความชัดเจนในเรื่องของ Specification หรือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ให้รีบทำเอกสารสอบถามไปยังเจ้าของโครงการหรือผู้ออกแบบทันที เพื่อความถูกต้องและชัดเจนในการคิดประมาณราคา

ชุด Control เป็นระบบ IP หรือระบบ Analog ขนาดของหน่วยความจำเท่าไหร จำนวนกี่กล้องกี่ Channel ต่อชุด ซึ่งจำนวน Channel จะต้องมากกว่าหรือเท่ากับจำนวนของกล้อง ขนาดของเลนส์อาทิ 1/2” , 1/3”, 1/4”

ชนิดของกล้องวงจรปิด เป็นแบบ IP Camera, Auto Day & Night, Fixed Type หรือ Dome, Auto Dome หรือ Speeddome, เป็นต้น

ก่อนทำการถอดความยาวของท่อสายควรตรวจสอบความถูกต้องของสเกลก่อนทุกครั้ง เมื่อได้รับราคาจาก Supplier ให้ทำการตรวจสอบอีกครั้ง ว่าอุปกรณ์ที่เขาเสนอมานั้นเป็นไปตาม Specification หรือไม่

หากรายการวัสดุอุปกรณ์ใดๆ ที่แสดงในแบบแต่ไม่แสดงใน BOQ ให้เพิ่มหัวข้อนั้นลงไปในบรรทัดสุดท้ายของ BOQ

ในส่วนของการใส่เปอร์เซ็นต์ของ Accessories ให้คิดจาก 10% – 20% ของจำนวน Race Way (รางเดินสาย ท่อ) และ Fitting & Fitting & Hanger Support ของงานเดินท่อร้อยสายไฟ คิดที่ 40% – 50%

Related link :ดูกล้องวงจรปิดทั่วโลก กับ 2 แอพจ่ายค่าไฟสุดล้ำ (PEAMoblie- MEA Smart Life)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *