บริการตรวจเช็คกล้องวงจรปิด

บริการตรวจเช็คกล้องวงจรปิด และอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งาน

สารบัญ

 

สอบถามข้อมูล  สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

Line: @cctvbangkok.com
ติดต่อทางเมลส์
ติดต่อเฟสบุค
ติดต่อยูทูป

HOT LINE : 081-700-4715, 089-815-7321, 081-721-5542

 

ปัญหาการมีกล้องวงจรปิดไว้ใช้งานเหล่านี้จะหมดไปด้วย บริการตรวจเช็คกล้องวงจรปิด

MA (CCTV Maintenance Services)

 

1. บริการรับเรื่อง และให้คำแนะนำเบื้องต้นก่อนเข้าหน้างาน

การเลือกใช้บริการ MA กล้องวงจรปิด อย่างแรกที่คุณสบายใจก็คือ คุณสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่เบื้องต้นก่อนได้เลย ไม่ต้องเคว้งคว้างขอคำแนะนำจากใครดีนะ

เพราะเชื่อว่าผู้ที่จะให้คำแนะนำคุณเขาก็ไม่เต็มใจจะให้ เพราะเสียเวลาที่เขาจะต้องไปทำอย่างอื่น คุณเองก็เกรงใจไม่รู้จะเริ่มต้นถามอะไรให้ตรงประเด็นกับส่ิงที่มีปัญหาอยู่ในเวลานี้

ปัญหาแบบนี้จะหมดไปสำหรับผู้ที่เลือกใช้บริการ MA (CCTV Maintenance Services) คุณไม่ต้องเกรงใจ คุณมีที่ปรึกษา สอบถามข้อมูลได้ตลอด

ระบบการทำงาน ตรวจเช็คกล้องวงจรปิด ของเราจะทำการรับเรื่องของลูกค้าก่อนเบื้องต้นว่าปัญหาหน้างานเกิดอะไรขึ้น ก่อนหน้านั้นเป็นอย่างไร มีกิจกรรมอะไรที่ทำให้ใช้งานกล้องวงจรปิดไม่ได้

หรือใช้ได้แต่ไม่เหมือนเดิม โดยอาจให้คำแนะนำ หรือแก้ไขตรวจเช็คกล้องวงจรปิด คราวๆ ก่อน เช่น ตรวจดูปลั้กไฟต่างๆ ว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไหม บางครั้งอาจแค่ปลั้กหลุดก็ได้

เพราะด้วยการติดตั้งของอุปกรณ์จำนวนมาก สายสัญญาณจำนวนมาก ตัวปลักจ่ายไฟอาจจะอยู่ในพื้นที่ลึกๆ เช่นตู้เก็บอุปกรณ์ มีการลวงเข้าลวงออกไปโดนปลั้ก ทำให้ปลั้กไฟกล้องวงจรปิดหลุดได้

หรือเคยเจออีกแบบหนึ่งคือ ทุกอย่างเป็นปรกติหมดเลย ไม่ว่าจะปลั้กไฟฟ้า สายสัญญาณกล้องวงจรปิด และคลื่นสัญญาณ WiFi มาครบ แต่ดูผ่านระบบมือถืออะไรไม่ได้เลย

ปัญหาที่เจอคือตัวหัว RJ45 หลวม ดันเข้าไปไม่สุดทำให้ระบบออนไลน์ทำงานไม่ได้ ดูเหมือนทุกอย่างปรกติ แต่จริงๆ แล้วหัว LAN หลวม อย่างนี้ก็เจอบ่อยเหมือนกันครับ

การให้คำแนะนำเบื้องต้นจึงเป็นสิ่งที่ต้องทำ และผู้ใช้งานเองก็ต้องฝึกที่จะลำดับขั้นตอนในการตรวจเช็คด้วยเหมือนกัน เพื่อการเรียนรู้และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้ได้

 

ซ่อมกล้องวงจรปิด ราคา

2. เข้าทำการตรวจสอบ พร้อมซ่อมบำรุง ตามรอบระยะเวลาการตรวจเช็ค

บำรุงรักษากล้องวงจรปิด เป็นสิ่งที่เราควรจะดูแลและทำให้เป็นประจำ เพื่อความพร้อมในการทำงานของอุปกรณ์ การเข้าทำการตรวจสอบ พร้อมซ่อมบำรุงตามรอบระยะเวลาการตรวจเช็คกล้องวงจรปิด

ช่วยยึดอายุการใช้งานกล้องวงจรปิดได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีจำนวนกล้องวงจรปิดจำนวนมากๆ อย่างเช่น มหาลัย โรงพยาบาล หน่วยงานราชการ หน้าที่ความรับผิดชอบ

เพื่อการดูแลกล้องวงจรปิดมากๆ เหล่านี้จะมอบหมายงานไปให้ฝ่ายไอที หรือแม่บ้าน ก็น่าจะไม่เหมาะสมสักเท่าไหรในการดูแล

ด้วยลักษณะหน้างาน และการติดตั้งกล้องวงจรปิดอยู่ในระดับสูง ต้องใช้บันได้ ต้องใช้นั้งร้าน ต้องตรวจเช็คระบบสายสัญญาณต่างๆ อาจต้องให้ผู้ที่มีความชำนาญเป็นผู้ตรวจเช็ค

 

สอบถามข้อมูล  สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

Line: @cctvbangkok.com
ติดต่อทางเมลส์
ติดต่อเฟสบุค
ติดต่อยูทูป

HOT LINE : 081-700-4715, 089-815-7321, 081-721-5542

 

ปีนขึ้นปีนลงจะเหมาะสมกว่า อีกอย่างหากจำนวนกล้องวงจรปิดมีเป็นจำนวนมากๆ ต้องใช้เวลาเข้าหน้างานหลายวัน หากใช้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเองก็อาจจะเสียเวลางานประจำอื่นๆ

ที่ได้รับมอบหมายก่อนหน้านี้ได้ หรือหากจะให้พ่อบ้าน แม่บ้านปีนขึ้นลงบันได หลายรอบอาจจะเกิดอันตราย หรือเหนือยล้าขึ้นได้

การตรวจเช็คกล้องวงจรปิดตามรอบระยะเวลา ช่วยให้ผู้ดูแลพื้นที่หน้างานเตรียบความพร้อมหรือประสานงานกันได้ง่ายมากยิ่งขึ้น รู้ว่าต้องเข้าทำความสะอาดตรวจเช็ควันไหน

การวางแผนหน้างานจึงเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อไม่ให้เสียเวลากันทั้งสองฝ่าย คือผู้ดูแลพื้นที่ กับผู้เข้าไปทำงานในพื้นที่ การตรวจเช็คตามระยะเวลา ทำให้อุปกรณ์กล้องวงจรปิดได้ใช้งาน

อย่างเต็มประสิทธภาพตลอดเวลา ไม่ต้องกังวลเรื่องการใช้งาน และเป็นการเตรียมความพร้อม รวมถึงหากเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาจะได้ทำการแก้ไขได้ทันเวลา

 

ซ่อมกล้องวงจรปิด นนทบุรี

3. ทำรายงานการเข้าตรวจเช็คทุกครั้ง หลังเข้าให้บริการ

ดูแลกล้องวงจรปิด ด้วยพนักงานที่รับผิดชอบโดยตรง จะแตกต่างจากการใช้บริการเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเอง เพราะการเลือกใช้บริการ MA CCTV จะมีการทำเช็คลิส

ตรวจสอบการทำงานของระบบกล้องวงจรปิดทุกๆ ครั้งที่เข้าหน้างาน ทำให้การตรวจสอบเป็นระบบตามลำดับขั้นในการตรวจเช็ค ทุกๆ มิติ เพื่อลดความผิดพลาดในการตรวจ

ทำให้ผู้ใช้บริการมีความมั่นใจในระบบที่ใช้งานอยู่ว่ามีความพร้อมมากน้อยแค่ไหน หรือในเวลานี้ควรปรับปรุงอะไรเพิ่มเติมในลำดับต่อไปของกล้องวงจรปิดที่ใช้งานอยู่

ผู้ใช้งานกล้องวงจรปิด หรือผู้รับผิดชอบระบบจะรู้ถึงปัญหา และหาช่องทางในการแก้ไขการใช้งานได้ทันเวลา เราจะสังเกตุได้ว่าหลายๆ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ต้องการภาพ

 

สอบถามข้อมูล  สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

Line: @cctvbangkok.com
ติดต่อทางเมลส์
ติดต่อเฟสบุค
ติดต่อยูทูป

HOT LINE : 081-700-4715, 089-815-7321, 081-721-5542

 

ตัวเครื่องบันทึกหรือตัวกล้องวงจรปิดมักมีปัญหา เช่นเครื่องบันทึกไม่ได้ทำการบันทึกภาพเอาไว้อาจเกิดจากตัวฮาร์ดดิสเสียหายเลยไม่สามารถบันทึกข้อมูล หรือบางครั้งบริเวณที่เกิดเหตุการณ์

มีกล้องวงจรปิดติดตั้งไว้ใช้งานอยู่แล้ว แต่ดันเกิดอาการกล้องเสียขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหรไม่มีใครรู้ จะรู้อีกทีก็ตอนจะภาพมาใช้งานนี้เหละ

การดูแลกล้องวงจรปิด ตามช่วงเวลา ทำการป้องกันและแก้ไขการใช้งานอยู่เป็นประจำ ปัญหาเหตุการณ์แบบนี้แทบจะไม่เกิดขึ้นให้เห็นได้เลย

หากจะเกิดจากความตั้งใจอันนั้นก็อีกเรื่องที่เราไม่สามารถควบคุมได้ แต่การมีเตรียมพร้อมและดูแลระบบอยู่เสมอเป็นสิ่งที่หน่วยงานควรต้องทำการดูแลอย่าให้ตกหล่นเป็นอันอัน

ถึงกล้องวงจรปิดเราจะเก่าแล้ว แต่ภายในก็ยังใช้งานได้เป็นอย่างดี งบประมาณในการซื้อมาใช้งานเป็นการใช้เงินที่สูงพอสมควร แต่งบประมาณที่ใช้ในการดูแลจะน้อยกว่า

และช่วยให้เรามีกล้องวงจรปิดเอาไว้ใช้งานด้านๆ อีกด้วย

 

ซ่อมกล้องวงจรปิดไร้สาย

4. เรียกใช้บริการเร่งด่วน ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ตลอดระยะเวลาการซื้อ MA

ซ่อมกล้องวงจรปิด กรณีกล้องดับกล้องเสีย ในปัจจุบันนี้ไม่ค่อยมีแล้วเนื่องด้วยราคาค่าซ่อมกล้องวงจรปิด กับราคาซื้อกล้องวงจรปิดรุ่นใหม่ ไม่แตกต่างกันเลย

งานซ่อมกล้องวงจรปิดทุกวันนี้เลยไม่ค่อยเห็นนานแล้วปรกติแล้วทางบริษัทเองก็รับซ่อมอยู่แต่ระยะเวลา 2-3 ปีมานี้งานซ่อมกล้องแทบไม่มีเลย เชื่อว่าหลายๆ ท่านน่าจะเปลี่ยนเป็น

การไปซื้อกล้องใหม่มาทดแทนเสียมากกว่าส่งซ่อม เพราะได้ประกันเต็ม 3 ปี หรือ 2 ปี แล้วแต่ยี่ห้อหรือรุ่นกล้องวงจรปิดที่ซื้อไปใช้งาน หากเป็นการส่งซ่อมประกันที่ทางร้านให้ก็แค่ 3-6 เดือน เท่านั้น

เพิ่มเงินอีกนิดหน่อยน่าจะคุ้มกว่า

การเรียกใช้บริการตรวจเช็คกล้องวงจรปิด หากเป็นการซื้อบริการงานดูแลกล้องวงจรปิดส่วนใหญ่แล้วราคาค่าเรียกใช้บริการจะไม่มีการเก็บอีกแล้ว ทางบริษัทสามารถเรียกใช้งานได้

ตลอดเวลาหากเกิดปัญหาการใช้งาน หรือเหตุด่วน เหตุร้ายที่ต้องการให้ทางบริษัทเข้าไปให้บริการ แต่ก็ไม่รวมวันหยุด เช่น เสาร์ อาทิตย์ หรือวันหยุดราชการ

 

สอบถามข้อมูล  สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

Line: @cctvbangkok.com
ติดต่อทางเมลส์
ติดต่อเฟสบุค
ติดต่อยูทูป

HOT LINE : 081-700-4715, 089-815-7321, 081-721-5542

 

ตลอดระยะเวลาการให้บริการ MA CCTV จะเรียกใช้บริการกี่ครั้งก็ได้ไม่จำกัด ไม่ต้องเกรงใจ ถึงแม้ลูกค้าจะไม่เรียก เมื่อถึงรอบเวลาในการตรวจเช็ค ทางเจ้าหน้าที่ดูแลกล้องวงจรปิดก็ต้องเข้าไปอยู่ดีครับ

การเลือกใช้บริการงานกล้องวงจรปิดแบบ MA รายปี (CCTV Maintenance Services) ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการเรียกใช้งานกับจำนวนกล้องวงจรปิดจำนวนมากตั้งแต่ 16 กล้องขึ้นไป

หากน้อยกว่านี้จะไม่ค่อยเรียกใช้บริการ หรือบ้างที่ก็นิยมเรียกใช้งานเป็นครั้งคราวเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น หรือไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตนเองแล้ว ก็จะเรียกใช้งานบ้าง

ส่วนใหญ่แล้วอาการที่เจอก็จะเป็นอาการหนักๆ เพราะระบบขาดการดูแลเอาใจใส่มานาน เชื่อไหมบ้างที่ตั้งแต่ติดตั้งมาแทบไม่ได้ไปแตะ ไปดู ไปเล่นเครื่องบันทึกเลย รู้อีกที่ใช้งานไม่ได้แล้ว เสียไปแล้วก็มี

 

ค่าบริการตรวจเช็คกล้องวงจรปิด

5. มีอุปกรณ์ทดแทนให้พร้อมใช้งานในระหว่างซ่อม หรือรออุปกรณ์ที่จะสั่งซื้อ

แผนบำรุงรักษากล้องวงจรปิด ทำให้เราสามารถเตรียมตัว เตรียมความพร้อมในการแก้ไขอุปกรณ์ หรือสำรองอุปกรณ์เอาไว้ใช้งานเพื่อทำการเปลี่ยนในส่วนที่กำลังจะเกิดการเสียหาย

หรือครบกำหนดอายุการใช้งานอุปกรณ์ อย่างเช่น พวก ฮาร์ดดิส จริงๆ แล้วก็ควรจะเปลี่ยนใหม่ทุก 3-4 ปี เพราะสินค้าพวกนี้มีอายุการใช้งา หากรอให้เกิดการเสียหายเลยที่เดียว

ก็อาจจะเสียโอกาสในการบันทึกข้อมูลในบางช่วงเวลาลงได เพราะผู้ดูแลอาจจะไม่ได้เข้าไปตรวจเช็คได้ทันในเวลาที่เกิดการเสียหาย

การเลือกใช้บริการ ตรวจเช็คกล้องวงจปิด เป็นรายปี รายเดือน ผู้ให้บริการก็จะทำการสำรองอุปกรณ์ต่างๆ ระหว่างรอซ่อม หรือรอตรวจเช็คอาการให้เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาหรือการจัดเก็บข้อมูล

 

สอบถามข้อมูล  สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

Line: @cctvbangkok.com
ติดต่อทางเมลส์
ติดต่อเฟสบุค
ติดต่อยูทูป

HOT LINE : 081-700-4715, 089-815-7321, 081-721-5542

 

ระหว่างรอซ่อม รอแก้ หรือรอในการอนุมัตสั่งซื้อสินค้าตัวใหม่เข้ามาทดแทน เพราะเราไม่รู้หรอกว่าช่วงที่รออุปกรณ์จะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้าง การเตรียมความพร้อม

การมีอุปกรณ์เอาไว้สำรองเพื่อให้ระบบกล้องวงจรปิดของเราทำงานได้อย่างต่อเนื่องไม่มีแม้แต่วันหยุด จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นและต้องทำอยู่ตลอดเวลา

แตกต่างจากการดูแลระบบกล้องวงจรปิดกันเอง หากเกิดการเสียหาย หรือแก้ไขไม่ได้ก็ต้องส่งซ่อม ต้องรออะไหล่กว่าจะสั่งซื้อเข้ามาใช้งานได้ นี้เป็นปัญหาสำหรับหน่วยงานหลายๆ ที่

ที่มีกล้องวงจรปิดเอาไว้ใช้งานแล้วแต่ขาดการดูแลเอาใจใส่ การใช้งานระบบอาจจะมีปัญหา ซึ่งเชื่อว่าหลายๆ ที่ก็จะเป็นแบบนี้กันหมด คือไม่มีเจ้าภาพ ไม่มีผู้ดูแลระบบ

ปล่อยทิ้งปล่อยขวาง แทบไม่ได้สนใจมันเลย เป็นเรื่องที่น่าเสียดายเป็นอย่างยิ่งสำหรับอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยขั้นพื้นฐานงานกล้องวงจรปิดที่มีใช้งาน แต่ใช้ได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ

 

ตารางตรวจเช็คกล้องวงจรปิด

6. มีบริการส่วดลดสินค้ามากสุด 40% จากราคาตลาด

บริการตรวจเช็คกล้องวงจรปิด หากมีอุปกรณ์ส่วนไหนเกิดการเสียหาย หรือมีความเสี่ยงที่จะเกิดการเสียหายผู้ให้บริการก็จะทำรายงานแจ้งให้ทราบถึงวิธีการดูแล และคำแนะนำต่างๆ

ที่ควรจะแก้ไขในลำดับต่อไป ซึ่งแน่นอนก็หนีไม่พ้นที่จะต้องทำการซื้อใหม่ หรือส่งซ่อมตามอาการหากอยู่ในประกันที่เกิดจากการเสียหายจากตัวสินค้าเอง ไม่ได้เกิดจากติดตั้งหรือไปทำให้มันเสียหายเอง

การให้บริการอย่างต่อเนื่องเลือกการซื้ออุปกรณ์มาทดแทนกล้องวงจรปิดเก่า หรือเครื่องบันทีกเสีย จะมีการเสนอราคาในส่วนลดพิเศษให้

ราคากล้องวงจรปิด ราคาอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้งานรวมกับกล้องวงจรปิดหากต้องทำการซื้อใหม่เพื่อมาทดแทนอุปกรณ์ตัวเก่า ทางผู้ให้บริการเองก็จะทำราคาส่วนลดพิเศษให้

 

สอบถามข้อมูล  สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

Line: @cctvbangkok.com
ติดต่อทางเมลส์
ติดต่อเฟสบุค
ติดต่อยูทูป

HOT LINE : 081-700-4715, 089-815-7321, 081-721-5542

 

ส่วนใหญ่แล้ววัตถุประสงค์ก็เพื่อให้ระบบได้ทำงานต่อเนื่องไม่ให้เกิดการสะดุดในการใช้งานนั้นเอง เมื่อใช้งานได้ดี ผู้ให้บริการก็จะได้ไม่ต้องตรวจสอบหรือแก้ไขอุปกรณ์บ่อยๆ

ผู้ใช้งานเองก็ไม่มีเรื่องจุกจิกกวนใจในการเข้ารับบริการ แถมซื้อราคาได้ถูก เกือบเท่าราคาทุน และให้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพกันต่อไป

แตกต่างจากการใช้บริการทั่วๆ ไป ที่ผู้ใช้งานจะต้องจัดหา หรือส่งซ่อมสินค้ากล้องวงจรปิดเองหากหมดระยะเวลาประกันแล้ว บางครั้งผู้ใช้เองอาจจะไม่มีเวลาในการดูแล

หรือหาข้อมูลสินค้า อย่างเช่น ศูนย์บริการจะต้องส่งซ่อมที่ไหน หรือเรียกใครมาตรวจเช็คให้ดี เพราะมีค่าใช้จ่ายทั้งนั้น จะให้เขาเข้ามาตรวจเช็คแล้วจะจ้างซ่อมที่หลัง

ผู้ให้บริการก็คงจะไม่มาเสียเวลาในการตรวจเช็คให้แน่นอนครับ การเลือกใช้บริการ ดูแลกล้องวงจรปิด เหมาะเป็นรายปีจึงมีความสำคัญกับบริษัท ห้างร้านที่มีจำนวนกล้องวงจรปิดจำนวนมากๆ ในเวลานี้ครับ

 

สรุป

การดูแล และบำรุงรักษาระบบกล้องวงจรปิดและอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา MA (Maintenance Services Agreement) ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาในการใช้งานได้ในอนาคตหากหน่วยงานต่าง

ขาดการดูแลเอาใจใส่ระบบรักษาความปลอดภัยขึ้นพื้นฐานด้วยกล้องวงจรปิด

 

สอบถามข้อมูล  สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

Line: @cctvbangkok.com
ติดต่อทางเมลส์
ติดต่อเฟสบุค
ติดต่อยูทูป

HOT LINE : 081-700-4715, 089-815-7321, 081-721-5542