กล้องวงจรปิดส่งสัญญาณเข้ามือถือ

กล้องวงจรปิดส่งสัญญาณเข้ามือถือ สัญญาณและการส่งข้อมูล CCTV กล้องวงจรปิด

กล้องวงจรปิดส่งสัญญาณเข้ามือถือ สัญญาณและการส่งข้อมูล CCTV กล้องวงจรปิด

กล้องวงจรปิดส่งสัญญาณเข้ามือถือ การสัญญาณและการส่งข้อมูล CCTV กล้องวงจรปิด จำเป็นต้องทำควบคู่กันเพราะในการส่งข้อมูลต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นภาพ หรือเสียงจาก กล้องวงจรปิด ไปยังเครื่องบันทึข้อมูลเหล่านั้นจะถูกแปลงสัญญานโดยมีกระบวนการดังนี้

  1. ข้อมูลที่ต้องการจะส่งนั้นจะถูกส่งผสมไปกับคลื่นตัวนำ โดยกระบวนการ โมดูเลชัน (Modulation)
  2. สัญญาณของข้อมูลอาจจะต้องมีการประมวลผลของสัญญาณโดยกระบวนการประมวลผล หรือ Signal Processing เพื่อให้การส่งข้อมูลมีประสิทธิภาพดี โดยขึ้นกับชนิดของข้อมูลที่จะส่ง ตัวอย่างเช่น ในกรณีของการส่งสัญญานกล้องวงจรปิด CCTV หลายความถี่ในสัญญาณสามารถที่จะถูกกำจัดออกไป เนื่องจากหูของมนุษย์ไม่สามารถได้ยินเสียงที่มีความถี่สูงหรือต่ำขนาดขนาดนั้นได้ ดังนั้นความถี่เหล่านั้นจะถูกกำจัดออกไป ตัวประมวลผลสัญญาณเสียงจะจัดการกับการส่งข้อมูล และ ตัวประมวลผลดิจิตอลจะจัดการกับการส่งแบบดิจิตอล ตัวประมวลผลสัญญาณนั้นมีหลายชนิด และ มีเทคโนโลยีหลายแบบสำหรับตัวประมวลผล
  3. ก่อนการส่งสัญญาณภาพจากกล้องวงจรปิด ตัวสัญญาณเองอาจต้องถูกขยายสัญญาณเพื่อทำให้ที่ปลายทางสามารถรับสัญญาณได้ดีขึ้น
  4. เพื่อให้แน่ใจว่าสัญญาณกล้องวงจรปิด มีความแรงเพียงพอเสาอากาศที่ถูกติดตั้งจะทำหน้าที่เพิ่ม ให้กับสัญญาณ เสาอากาศไม่ได้ทำการเพิ่มความแรงของสัญญาณ แต่ถ้าสัญญาณมีการเดินทางไปในทิศทางเดียวกันก็จะทำให้สัญญาณมีความแรงมากขึ้นโดยไม่มีการกระจายของสัญญาณ
  5. สาเหตุที่ต้องเพิ่มความเข้มของสัญญาณก่อนการส่งนั้น ก็เนื่องมาจากสัญญาณรบกวนกล้องวงจรปิดที่เรียกว่า นอยซ์ (Noise) ซึ่งเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่เรียกว่า เทอร์มอล นอยซ์ (Thermal Noise) หรือ ไวท์นอยซ์ (White Noise) ซึ่งปกติจะมาจากการแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ ส่วนอีกชนิดหนึ่งเรียกว่า อิมพัลซ์ นอยซ์ (Impulse Noise) ซึ่งเกิดจากเครื่องกำเนิดแสง เครื่องจักร การส่งสัญญาณจากอุปกรณ์ส่งสัญญาณต่าง เป็นต้น สำหรับสัญญาณที่เราส่งนั้นต้องเข้มกว่าสัญญาณรบกวน อัตราส่วนระหว่างสัญญาณที่ส่งต่อสัญญารบกวนเรียกว่า signal-to-noise ratio
  6. ขณะที่คลื่นเดินทาง คลื่นจะมีสัญญาณอ่อนลงเนื่องจากกระบวนการที่เรียกว่า การสูญเสียลดทอน หรือ Propagation Loss ทุกอย่างที่ คลื่นไปสัมผัส อย่างเช่น โมเลกุลของอากาศ ไอน้ำ และ สายฝน จะทำให้คลื่นนั้นอ่อนลงจากกระบวนการที่เรียกว่า กระบวนการดูดซับ หรือ Absorption ยิ่งคลื่นเดินทางไปไกลเท่าใด การสูญเสียก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น โดยทั่วไปถ้าสัญญาณกล้องวงจรปิดไร้สายมีความถี่สูง การสูญเสียก้จะมาก ความถี่ต่ำ การสูญเสียก็จะน้อย

ทำความเข้าใจสัญญาณกล้องวงจรปิดดิจิตอลและอนาล็อก

ในสัญญาณกล้องวงจรปิดอนาล็อก แอมพลิจูดของคลื่นจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ต่อเนื่องตลอดเวลา สัญญาณจะมีจำนวนแอมพลิจูดที่มากมายหลายค่าในระหว่างจุด ให้นึกถึงหลอดไฟฟ้าสามารถปรับปริมาณความเข้มแสงได้ที่เรียกว่า ดิมเมอร์ (Dimmer) คุณสามารถปรับแสงได้ตามต้องการไม่ใช่แค่เปิด หรือ ปิดเท่านั้น

กล้องวงจรปิดส่งสัญญาณเข้ามือถือ สัญญาณและการส่งข้อมูล CCTV กล้องวงจรปิด

ส่วนในสัญญาณกล้องวงจรปิดดิจิตอล จะไม่มีความต่อเนื่องโดยข้อมูลจะถูกแทนด้วยเปิดกับปิด (ON/OFF) โดยทั่วไปจะกำหนดว่า 1 แทนเปิด และ 0 แทนปิด ส่วนของข้อมูลเดี่ยว ๆ ที่เปิด หรือ ปิดนี้เรียกว่า บิต (Bit) และ 8 บิต เรียกว่า 1 ไบต์ (Byte) คอมพิวเตอร์มีการประมวลผลแบบดิจิตอล ความเร็วของการส่งข้อมูลแบบดิจิตอลโดยทั่วไปเรียกเป็น บิตต่อวินาที (bps)

การส่งสัญญาณกล้องวงจรปิดแบบดิจิตอลมีประโยชน์คือ มีความน่าเชื่อถือสูง และ มีความสามารถในการนำพาข้อมูลหลาย ๆ ชนิดในการเดินทางเพียงครั้งเดียว แม้ว่าข้อมูลบางประเภทเช่น ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ถูกสร้างแบบดิจิตอล ข้อมูลอื่น ๆ เช่น เสียงมนุษย์ ก็จะต้องมีการเปลี่ยนจากอนาล็อกเป็นดิจิตอลก่อน

ในขั้นตอนแรกของกช่วงที่การเปลี่ยนสัญญาณหลังจากมีคนพูด ไมโครโฟน หรือ อุปกรณ์อื่น ๆ จะเปลี่ยนเสียงไปเป็นคลื่นไฟฟ้าอนาล็อก

คลื่นถูกส่งไปยังตัวประมวลผลสัญญาณดิจิตอล เพื่อตัดสัญญาณที่มากกว่า หรือ น้อยกว่าช่วงที่ต้องการออกไป

จากนั้นคลื่นที่ถูกประมวลผลแล้วจะส่งไปยังอุปกรณ์เปลี่ยนสัญญาณอนาล็อกเป็นดิจิตอล (analog-to-digital converter) ที่จะทำการสุ่มคลื่นสัญญาณที่อัตราคงที่ต่อวินาที และ เปลี่ยนจากคลื่นอนาล็อกไปเป็นข้อมูลดิจิตอล จำนวนครั้งที่สุ่มมาก คุณภาพของสัญญาณภาพกล้องวงจรปิดก้จะสูงตาม ข้อมูลดิจิตอลที่ได้มาตอนนี้สามารถถูกส่งได้แล้ว และ เมื่อมีการส่งก็จะส่งผ่านคลื่นตัวนำซึ่งเป็นคลื่นอนาล็อก และ เมื่อมีการรับข้อมูล อุปกรณ์ก็จะแยกข้อมูลดิจิตอลออกจากคลื่นตัวนำ

Related link :ราคาสายสัญญาณกล้องวงจรปิด และอุปกรณ์ส่ง-รับสัญญาณ CCTV กล้องวงจรปิด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *