กล้องวงจรปิดนครปฐม

กล้องวงจรปิดนครปฐม และการจำแนกเครือข่ายตามความเป็นเจ้าของ

กล้องวงจรปิดนครปฐม และการจำแนกเครือข่ายตามความเป็นเจ้าของ

การจำแนกเครือข่ายตามความเป็นเจ้าของ

เงื่อนไขการจำแนกเครือข่ายการสื่อสารตามพื้นที่ที่มีการเชื่อมต่อ  หรือทอพอโลยีที่พัฒนาแล้วยังสามารถจำแนกเครือข่ายการสื่อสารจากความเป็นเจ้าของเครือข่ายได้อีกด้วย  คือ  เครือข่ายสาธารณะและเครือข่ายส่วนบุคคล

เครือข่ายสาธารณะ  (Public  network)

เครือข่ายที่สร้างขึ้นโดยไม่มีการจำกัดขอบเขตการใช้งาน   พัฒนาและติดตั้งโดยองค์กรผู้ให้บริการเครือข่ายต่าง  ๆ  ของผู้เป็นสมาชิกองค์กรหรือลูกค้าขององค์กร    ประโยชน์ของการใช้เครือข่ายสาธารณะ   คือ   ค่าใช้บริการมีราคาไม่สูงมาก  การบริการมีความหลากหลาย  สามารถใช้เครือข่ายนี้ติดต่อกับองค์กรอื่น  ๆ  บนเครือข่ายเดียวกันได้   โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าสู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ตสามารถกระทำได้โดยง่ายและไม่มีข้อจำกัด

เครือข่ายส่วนบุคคล  (Private  network)

                    เครือข่ายที่มีการเชื่อมโยงและใช้งานเฉพาะองค์กร  ไม่มีการเชื่อมโยงออกไปสู่องค์กรอื่น  ๆ   ผู้ที่ทำงานในองค์กรสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันได้  แต่ไม่สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับองค์กรอื่น  ๆ  ได้   และบุคคลในองค์กรอื่น  ๆ  ก็จะไม่สามารถมองเห็นเครือข่ายภายในองค์กรได้เช่นเดียวกัน     การพัฒนาเครือข่ายส่วนบุคคลมีการพัฒนาให้มีการใช้งานเฉพาะกลุ่มที่เป็นสมาชิกในองค์กร    โดยองค์กรที่ไม่ได้เป็นสมาชิกจะไม่สามารถเข้าสู่เครือข่ายที่ติดตั้งได้   

ข้อดีของการเชื่อมต่อแบบเครือข่ายส่วนบุคคล  คือ  เครือข่ายมีความปลอดภัยสูง  แต่ข้อจำกัดของการเชื่อมต่อในลักษณะนี้  คือ  ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาจะสูง  วิธีการแก้ไขค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่อเครือข่ายส่วนบุคคล  คือ  การพัฒนาเครือข่ายส่วนบุคคลโดยใช้เครือข่ายสาธารณะ   แต่การจัดการเชื่อมต่อด้วยซอฟต์แวร์ที่จำกัดและควบคุมการใช้งานให้รูปแบบการใช้งานที่เกิดขึ้นมีลักษณะแบบเดียวกับเครือข่ายส่วนบุคคล  เรียกว่า  เครือข่ายส่วนบุคคลเสมือน  หรือเรียกว่า วีพีเอ็น

เครือข่ายประเภทอื่น  ๆ

                   นอกจากเครือข่ายประเภทต่าง  ๆ  ยังมีเครือข่ายอีกหลายรูปแบบที่ไม่สามารถกำหนดเข้าสู่ประเภทใดประเภทหนึ่งในกลุ่มที่กล่าวแล้ว    ดังนี้

เครือข่ายไร้สาย  (Wireless  network)

                รูปแบบอีกประเภทที่ไม่ใช้สายเคเบิลในการเชื่อมต่อ   แต่การเชื่อมต่อจะเกิดจากการใช้สื่อประเภทอื่นต่าง  ๆ  เช่น  คลื่นวิทยุ  คลื่นไมโครเวฟ  เป็นต้น   ในปัจจุบันการสื่อสารไร้สายที่รู้จักกันดี  คือ  บลูทูท  เป็นประเภทหนึ่งของคลื่นวิทยุความถี่สูง  มีความสามารถในการส่งข้อมูลได้มากในระยะสั้น  ๆ

เครือข่ายแกนหลัก  (Core  network)

เครือข่ายหลักขององค์กรต่าง  ๆ  มีการเชื่อมโยงเครือข่ายย่อยภายในองค์กรให้เป็นเครือข่ายเดียวกัน   จัดได้ว่าเป็นเครือข่ายที่มีความสำคัญที่สุดขององค์กรทุกองค์กร   ความเสียหายที่เกิดจากเครือข่ายแกนหลักนี้จะส่งผลกระทบไปยังทุกเครือย่อยในองค์กรอย่างไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้

เครือข่ายลูกผสม  (Hybrid  network)

ในปัจจุบันการติดตั้งและเชื่อมโยงเครือข่ายการสื่อสารที่มีทอพอโลยีที่แตกต่างกันเข้าเป็นเครือข่ายเดียวกันโดยปราศจากปัญหาการเชื่อมต่อและสื่อสาร  เช่น  การเชื่อมโยงเครือข่ายประเภทกิกะบิดอีเทอร์เน็ต   สร้างด้วยทอพอโลยีแบบบัสเข้ากับเครือข่ายเอทีเอ็ม  ซึ่งเป็นเครือข่ายทอพอโลยีแบบดาว  เป็นต้น   รูปแบบของเครือข่ายใหม่ที่เกิดขึ้นเรียกว่า  เครือข่ายลูกผสม

เครือข่ายที่มีความเชื่อมโยงถึงกัน  (Internetworks)

การเชื่อมต่อเครือข่ายหลายเครือข่ายเข้าเป็นเครือข่ายเดียวกันเพื่อการส่งข้อมูลระหว่างกัน    ผู้ใช้งานไม่สามารถรับรู้ความแตกต่างระหว่างเครือข่ายที่มีอยู่ได้  เรียกเครือข่ายที่เกิดขึ้นว่าอินเทอร์เน็ตเวิร์ก  หรือ  อินเทอร์เน็ต  หมายถึง  เครือข่ายที่มีการเชื่อมโยงเครือข่ายต่าง  ๆ  เป็นเครือข่ายสาธารณะที่บุคคลต่าง  ๆ  นิยมใช้กันอย่างกว้างขวาง  ไม่ว่าเป็นการใช้บริการด้านพาณิชย์หรือการบริการด้านการศึกษา    ประโยชน์จากการใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตกล้องวงจรปิด   คือ  ความสามารถในการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันอย่างไร้ขีดจำกัด 

ให้การพัฒนาในด้านต่าง  ๆ   กล้องวงจรปิดนครปฐม  มีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วทั้งในด้านบวกและด้านลบ   การเชื่อมโยงอินเทอร์เน็ตประกอบด้วยเครือข่ายต่าง  ๆ  ที่มีคุณลักษณะที่แตกต่างกันให้เป็นเครือข่ายเดียวกัน   แต่ละเครือข่ายย่อยเหล่านั้นยังสามารถควบคุมดูแลเครือข่ายของตนได้อย่างเต็มที่  และเรียกเครือข่ายย่อย  ๆ  นั้นว่า  ซับเน็ต  หรือชื่อเต็มว่า  ซับเน็ตเวิร์ก

Related link :กล้องวงจรปิดมีกี่แบบ และการจำแนกประเภทของเครือข่าย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น