ร้านกล้องวงจรปิด รั้วไฟฟ้า
แขวงหนองค้างพลู

ศูนย์รวมอุปกรณ์ติดตั้งกล้องวงจรปิด รั้วไฟฟ้า ระบบกันขโมย มากกว่า 10 ยี่ห้อ ให้บริการในการออกแบบ ติดตั้ง รับประกันผลงาน ครบวงจร

ร้านกล้องวงจรปิด รั้วไฟฟ้า แขวงหนองค้างพลู

สารบัญ

1. ร้านกล้องวงจรปิด รั้วไฟฟ้า แขวงหนองค้างพลู

2. บทความน่ารู้ กล้องวงจรปิด

3. คลิปน่ารู้ กล้องวงจรปิด รั้วไฟฟ้า

4. พื้นที่จำหน่ายกล้องวงจรปิด รั้วไฟฟ้า เขตหนองแขม

5. ขั้นตอนการขอข้อมูลกล้องวงจรปิดกรุงเทพฯ

6. ศูนย์บริการกล้องวงจรปิดกรุงเทพฯ

Promotion CCTV

ร้านกล้องวงจรปิด รั้วไฟฟ้า แขวงหนองค้างพลู
เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160

แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม มีพื้นที่ต้องรับผิดชอบรวมทั้งสิ้น 17.036 ตารางกิโลเมตร มีจำนวนประชากรที่ขึ้นทะเบียนเอาไว้ของแขวงหนองค้างพลูทั้งสิ้น 75,960 คน

มีจำนวนอาคารบ้านเรือนในพื้นที่รวมทั้งสิ้น 31,549 หลังคาเรือน มีเส้นทางคมนาคมถนนสายหลักในพื้นที่ของแขวงหนองค้างพลู อย่างเช่น ถนนทวีฒนา

เลียบคลองทวีวัฒนา ถนนพุทธมณฑลสาย 3 ประมาณเพชรเกษม 104 ถนนเพชรเกษม ถนนมาเจริญ บริเวณ เพชรเกษ 81 ส่วนถนนสายรองในพื้นที่แขวงหนองค้างพลู

อย่างเช่น ซอยพุทธมณฑล สาย 2 ซอย 2 ซอยเพชรเกษม 69 ซอยเพชรเกษม 77 และซอยเพชรเกษม 114 เป็นต้น แขวงหนองค้างพลู มีพื้นที่ทางด้านทิศเหนือ

ติดต่อกับแขวงทวีวัฒฯา ของเขตทวีวัฒนา มีคลองบางไผ่เป็นเส้นแบ่งเขต ทางด้านทิศตะวันออก ติดต่อกับแขวงบางไผ่ แขวงบางแคเหนือ และแขวงหลักสอง เขตบางแค

มีคลองทวีวัฒนา ถนนเพชรเกษม และซอยเพชรเกษม 69 เป็นเส้นแบ่งเขต  ทางด้านทิศใต้ ติดต่อกับแขวงหนองแขม มีคลองราษฎร์สามัคคี คลองมหาศร

และแนวเส้นขนานระยะห่างจากถนนเพชรเกษมประมารณ 1,650 เมตร เป็นเส้นแบ่งเขต สุดท้ายทางทิศตะวันตก ติดกับตำบลสวนหลวง ตำบลอ้อมน้อย ของจังหวัดสมุทรสาคร

และติดกับตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม แขวงหนองค้างพลู มีสถานีตำรวจนครบาลหนองค้างพูล ตั้งอยู่ซอยหมู่บ้านภูมิทวีแลนด์ แขวงหนองค้าพูล

โดยทำการแยกพื้นที่บางส่วนของสถานีตำรวจนครบาลหนองแขมออกมาอีกที เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีความสะดวก รวดเร็ว ในการติดต่อกับทางราชการ อีกอย่าง

ก็เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ให้ได้อย่างทั่วถึงและดีที่สุด และดูแลห้างสรรพสินค้าต่างๆ ในพื้นที่

อย่างเช่นห้างบิ๊กซี ห้างโลตัส ต่างๆ ที่อยู่ในพื้นที่ให้มีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนในการเดินทาง แขวงหนองค้างพลู มีสถานศึกษาอยู่เป็นจำนวนมาก

ไว้คอยให้บริการประชาชนในพื้นที่อย่างเช่น โรงเรียนอนุบาลบ้านทอฝัน โรงเรียนอนุบาลนครธน โรงเรียนวีรสุนทร โรงเรียนเทคโนโลยีหมู่บ้านครูบริหารธุรกิจ

โรงเรียนศึกษาสมบูรณ์อนุสรณ์ โรงเรียนอนุบาลเลิศหล้า โรงเรียนอนุบาลก้องหล้า โรงเรียนนานาชาติเลิศหล้า วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรี และมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

นอกจากนั้นแล้วก็ยังมีวัดต่างๆ อย่างเช่น วัดไผ่เลี้ยง วัดวงษ์ลาภาราม วัดอุดมรังสี วัดราษฎร์บำรุง คริสตจักรแสงพระคุณ ไว้คอยเป็นแหล่งยึดเหนียวจิตใจของประชาชนในพื้นที่

ร้านกล้องวงจรปิด รั้วไฟฟ้า แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม มีร้านกล้องวงจรปิดไว้คอยให้บริการ ติดตั้ง ซ่อมแซม ดูแลกล้องวงจรปิดเสีย กล้องวงจรปิดภาพไม่ชัด

อยู่หลายร้านให้เลือกใช้บริการอยู่เป็นจำนวนมาก ใกล้ที่ไหนก็ใช้บริการที่นั้น แต่หากยังไม่ถูกใจ หรือต้องการปรึกษา ก็สามารถติดต่อมาที่ทางบริษัทได้

ในนามของ บริษัท มีเดีย เสิร์ซ จำกัด เป็นผู้ให้บริการออกแบบ ติดตั้ง รับประกันผลงาน และดูแลหลังการขายตลอดอายุการใช้งาน หรือหากต้องการระบบ

รักษาความปลอดภัยขั้นสูงก็ขอแนะนำระบบรั้วไฟฟ้ากันขโขย ป้องกันผู้บุกรุกได้อย่าง 100%

ตรวจเช็คจำนวนสินค้า | ข้อมูลสินค้า | ขอใบเสนอราคา

ติดต่อทางลายแอท
เฟสบุค
ติดต่อทางเมล
ติดต่อด่วน
ฝ่ายขายกล้องวงจรปิด

กล้องวงจรปิด ราคาพร้อมติดตั้งให้ชุด 4 กล้อง และ 8 กล้อง

43,900฿ ราคายังไม่รวม VAT
23,900฿ ราคายังไม่รวม VAT
37,900฿ ราคายังไม่รวม VAT
20,900฿ ราคายังไม่รวม VAT
41,900฿ ราคายังไม่รวม VAT
22,900฿ ราคายังไม่รวม VAT
31,900฿ ราคายังไม่รวม VAT
17,900฿ ราคายังไม่รวม VAT

สินค้าแนะนำ ขายดี

Hikvision ColorVu KF0T

สอบถามข้อมูล  สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

Line: @cctvbangkok.com
ติดต่อทางเมลส์
ติดต่อเฟสบุค
ติดต่อยูทูป

HOT LINE : 081-700-4715, 02-888-3507-8, 081-721-5542

บทความน่ารู้ กล้องวงจรปิด

คลิปน่ารู้ กล้องวงจรปิด รั้วไฟฟ้า

พื้นที่จำหน่าย กล้องวงจรปิด รั้วไฟฟ้า เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160

กล้องวงจรปิด หนองแขม

คำขวัญ เขตหนองแขม
หนองแขมเลื่องลือคือกล้วยไม้    งามจับใจคือดอกพุทธรักษา
พุทธคุณหลวงพ่อพระปุญญาฯ    มากคุณค่าสิ่งประดิษฐ์ที่คิดทำ

เขตหนองแขม มีพื้นที่ 35.825 ตารางกิโลเมตร มีสภาพพื้นที่กึ่งเมืองกึ่งชนบท ลักษณะการใช้พื้นที่ส่วนมากเป็นพื้นที่พักอาศัย อาคารพาณิชย์ สถานประกอบการ สถานศึกษา และพื้นที่เกษตรกรรม ทำสวนไม้ดอก ปัจจุบันการใช้พื้นที่ในการสร้างหมู่บ้านจัดสรรเพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลให้ประชากรเพิ่มมากขึ้น เขตหนองแขม มีสวนสาธารณะขนาดเล็ก 2 แห่ง ได้แก่

สวนพุทธรักษ์ ซอยเพชรเกษม 77 และสวนยอดแขม มีคลองหลักขนาดใหญ่ ได้แก่ คลองภาษีเจริญ คลองทวีวัฒนา และคลองขนาดรองอีกมากกว่า 20 คลอง สภาพพื้นที่สาธารณะทั่วไปตามแนวถนน ทางเดินเท้า เกาะกลาง ถนน ริมคลอง สำนักงานเขตได้ปลูกและตกแต่งต้นไม้ทั้งได้ร่มเงา และไม้ดอกให้มีความสวยงาม ร่มรื่น

เขตหนองแขม มีอาณาเขตติดต่อทางด้านทิศเหนือ ติดกับเขตทวีวัฒนา มีคลองบางไผ่เป็นเส้นแบ่งเขต ทางด้านทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตบางแค มีคลองทวีวัฒนา ถนนเพชรเกษม ซอยเพชรเกษม 69 (อินทาปัจ) และถนนบางบอน 3 เป็นเส้นแบ่งเขต ทางด้านทิศใต้ ติดต่อกับเขตบางบอน

และอำเภอกระทุ่มแบนของจังหวัดสมุทรสาร มีคลองหนามแดงเป็นเส้นแบ่งเขต สุดท้ายทางด้านทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอกระทุ่มแบน ของจังหวัดสมุทรสาคร และอำเภอสามพราน ของจังหวัดนครปฐม มีคลองสี่วา หรือคลองตากล่อม คลองภาษีเจริญ คลองศรีสำราญ เป็นต้น

การแบ่งพื้นที่การปกครองแบ่งเป็น 2 แขวง ได้แก่ แขวงหนองแขม และแขวงหนองค้างพลู มีชุมชน 74 ชุมชน หมู่บ้านจัดสรร 60 หมู่บ้าน สถาบันการศึกษาแบ่งเป็นมหาวิทยาลัย 2 แห่ง โรงเรียนมัธยมศึกษา 2 แห่ง โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขต 6 โรงเรียน

สถานีตำรวจ 2 แห่ง ห้างสรรพสินค้าขนาดกลาง 1 แห่ง จำนวนประชากรตามทะเบียนราษฎร 156,375 คน แบ่งเป็นชาย 72, 997 คน หญิง 83,378 คน จำนวนบ้าน 61, 614 หลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)

ประชากรในพื้นที่ส่วนมากประกอบอาชีพรับจ้าง ค้าขาย ประกอบธุรกิจ ในพื้นที่และนอกพื้นที่ โดยส่วนมากรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งมีอยู่จำนวนมากย่านถนนเพชรเกษม 81 ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือ – ฝั่งใต้

โดยพักอาศัยอยู่ในพื้นที่ทั้งในหมู่บ้านจัดสรร ชุมชนต่าง ๆ ประชากรที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมก็ยังมีอยู่มากย่านแขวงหนองค้างพลู ถนนทวีวัฒนา ซอยเพชรเกษม 110 แขวงหนองแขม บริเวณถนนเลียบคลองภาษ๊เจริญฝั่งใต้ ถนนทางเข้าวัดศรีนวลธรรมวิมล

เขตหนองแขม ต้องปลอดอาชญากรรม และยาเสพติด มีการสำรวจพื้นที่ที่มีความล่อแหลมต่อการเกิดเหตุอาชญากรรมกับประชาชน เป็นช่องทอง หรือสิ่งต่างๆ ที่อาจทำให้เกิดเหตุอาชญากรรม หรือก่อเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนใน

พื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งได้ ซึ่งการลดเงื่อนไขเหลานี้ต่อการเกิดที่สิ่งไม่คาดคิด ทำได้ด้วยการติดตั้งซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง การดูแลตัดต้นไม้ การติดตั้งหรือซ่อมแซมกล้องวงจรปิด (CCTV) การติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ป้องปรามการก่อเหตุอาชญากรรม หรือเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยในบริเวณที่เสี่ยง

ร้านกล้องวงจรปิด รั้วไฟฟ้า แขวงรองเมือง

กล้องวงจรปิด กรุงเทพ ที่ให้บริการขอข้อมูลภาพ

ขั้นตอนการขอข้อมูลจาก กล้องวงจรปิดกรุงเทพฯ

1. แจ้งความประสงค์ด้วยตนเอง หรือ ทางโทรศัพท์ โดยระบุหมายเลข เสา / ตู้ควบคุม /กล้องและวัน เวลา สถานที่เกิดเหตุ

2. เจ้าหน้าที่ลงรับเรื่อง

3. รับหมายเลขรับเรื่อง

4. แจ้งผลการดำเนินการภายใน 3 วัน

5. การติดต่อขอรับภาพ

5.1 แจ้งหมายเลขรับเรื่อง

5.2 ยื่นหลักฐาน ดังนี้

  •       บันทึกประจำวัน หรือหนังสือของสถานีตำรวจนครบาลพื้นที่
  •       สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  •       กรณีมอบอำนาจ ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบ

5.3 นำแผ่น DVD มาเพื่อบันทึกข้อมูล

หมายเหตุ : หากเป็นกล้องที่เชื่อมโยงสัญญาณเข้าสู่ศูนย์ควบคุมสามารถตรวจสอบ และรอรับข้อมูลภาพได้ทันที

ตรวจเช็คจำนวนสินค้า | ข้อมูลสินค้า | ขอใบเสนอราคา

ติดต่อทางลายแอท
เฟสบุค
ติดต่อทางเมล
ติดต่อด่วน
ฝ่ายขายกล้องวงจรปิด

ศูนย์บริการจัดการกล้องวงจรปิด (cctv) 24 ชั่วโมง 13 ศูนย์ 6 กลุ่มเขต

1. ศูนย์กล้องวงจรปิดศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เบอร์โทรศัพท์ 0 2224 2987 และ 0 2225 6979

2. กรุงเทพกลาง ครอบคลุมพื้นที่ 9 สำนักงานเขต กล้องวงจรปิด เขตราชเทวี,กล้องวงจรปิด เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย,กล้องวงจรปิด เขตสัมพันธวงศ์,กล้องวงจรปิด เขตพระนคร,กล้องวงจรปิด เขตดุสิต,กล้องวงจรปิด เขตพญาไท,กล้องวงจรปิด เขตห้วยขวาง,กล้องวงจรปิด เขตดินแดง,กล้องวงจปิดเขตวังทองหลาง

ศูนย์ กล้องวงจรปิด ห้วยขวาง เบอร์โทรศัพท์ 0 2275 2330-1

ศูนย์ กล้องวงจรปิด ราชเทวี เบอร์โทรศัพท์ 0 2354 6179-80

3. กรุงเทพใต้ ครอบคลุมพื้นที่ 10 สำนักงานเขต กล้องวงจรปิด เขตพระโขนง, กล้องวงจรปิด เขตสวนหลวง, กล้องวงจรปิด เขตคลองเตย, กล้องวงจรปิด เขตวัฒนา, กล้องวงจรปิด เขตบางนา, กล้องวงจรปิด เขตบางคอแหลม, กล้องวงจรปิด เขตปทุมวัน, กล้องวงจรปิด เขตสาทร, กล้องวงจรปิด เขตบางรัก, กล้องวงจรปิด เขตยานนาวา

ศูนย์ กล้องวงจรปิด พระโขนง เบอร์โทรศัพท์ 0 2331 0631-2

ศูนย์ กล้องวงจรปิด บางคอแหลม เบอร์โทรศัพท์ 02292 1285-6

4. กรุงเทพเหนือ ครอบคลุมพื้นที่ 7 สำนักงานเขต กล้องวงจรปิด เขตจตุจักร, กล้องวงจรปิด เขตบางซื่อ, กล้องวงจรปิด เขตลาดพร้าว, กล้องวงจรปิด เขตบางเขน, กล้องวงจรปิด เขตหลักสี่, กล้องวงจรปิด เขตดอนเมือง, กล้องวงจรปิด เขตสายไหม

ศูนย์ กล้องวงจรปิด จตุจักร เบอร์โทรศัพท์ 0 2512 3524-5

ศูนย์ กล้องวงจรปิด บางเขน เบอร์โทรศัพท์ 0 2521 1975-6

5. กรุงเทพตะวันออก ครอบคลุมพื้นที่ 9 สำนักงานเขต กล้องวงจรปิด เขตมีนบุรี, กล้องวงจรปิด เขตหนองจอก, กล้องวงจรปิด เขตคลองสามวา, กล้องวงจรปิด เขตลาดกระบัง, กล้องวงจรปิด เขตสะพานสูง, กล้องวงจรปิด เขตบึ่งกุ่ม, กล้องวงจรปิด เขตประเวศ, กล้องวงจรปิด เขตคันนายาว, กล้องวงจรปิด เขตบางกะปิ

ศูนย์ กล้องวงจรปิด มีนบุรี เบอร์โทรศัพท์ 0 2171 4235-6

ศูนย์ กล้องวงจรปิด บึงกุ่ม เบอร์โทรศัพท์ 0 2364 7322-3

6. กรุงธนเหนือ ครอบคลุมพื้นที่ 8 สำนักงานเขต กล้องวงจรปิด เขตบางพลัด, กล้องวงจรปิด เขตบางกอกน้อย, กล้องวงจรปิด เขตตลิ่งชัน, กล้องวงจรปิด เขตทวีวัฒนา, กล้องวงจรปิด เขตจอมทอง, กล้องวงจรปิด เขตบางกอกใหญ่, กล้องวงจรปิด เขตธนบุรี, กล้องวงจรปิด เขตคลองสาน

ศูนย์ กล้องวงจรปิด บางพลัด เบอร์โทรศัพท์ 0 2424 3200-1

ศูนย์ กล้องวงจรปิด จอมทอง เบอร์โทรศัพท์ 0 2428 4393-4

7. กรุงธนใต้ ครอบคลุมพื้นที่ 7 สำนักงานเขต กล้องวงจรปิด เขตบางบอน, กล้องวงจรปิด เขตบางขุนเทียน, กล้องวงจรปิด เขตหนองแขม, กล้องวงจรปิด เขตบางแค, กล้องวงจรปิด เขตราษฎร์บูรณะ, กล้องวงจรปิด เขตทุ่งครุ, กล้องวงจรปิด เขตภาษีเจริญ

ศูนย์ กล้องวงจรปิด บางบอน เบอร์โทรศัพท์ 0 2405 2893-4

ศูนย์ กล้องวงจรปิด ราษฎร์บูรณะ 0 2428 4354-5

8. สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร
เลขที่ 44 ถนนวิภาวดีรังสิต ดินแดง กรุงเทพฯ 10400 เบอร์โทรศัพท์ 02 354 1237, 02 354 1234

ประชาชนสามารถขอภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด โดยระบุหมายเลขเสา กล้องหรือตู้ควบคุมกล้อง และวัน เวลา สถานที่เกิดเหตุ แนบหลักฐานประกอบ ได้แก่ บันทึกประจำวันหรือหนังสือของสถานีตำรวจนครบาลพื้นที่ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ไม่ว่าท่านอยู่เกิดเหตุในพื้นที่ไหนของกรุงเทพมหานคร

สามารถที่จะของภาพจากกล้องวงจรปิดได้หมดทุกที่ เอาที่ท่านสะดวกในการเดินทาง แต่ละศูนย์ข้อมูลกล้องวงจรปิดกรุงเทพฯ สามารถที่จะดึงข้อมูลถึงกันได้หมด ทำสำคัญคือผู้ขอข้อมูลต้องระบุ วัน และเวลาให้ใกล้เคียงกับเวลาที่เกิดเหตุการณ์ในวันนั้นให้ตรงมากที่สุด ไม่ใช้ว่าผ่านไปเป็นอาทิตย์แล้วมาขอ

หรือจำเวลาตอนเกิดเหตุไม่ได้แล้วมาให้เจ้าหน้าที่หาให้ อย่างนี้ไม่ได้มันเสียเวลาเจ้าหน้าที่ในการค้นหาข้อมูลด้วยไม่รู้จะเริ่มเวลาไหนในการค้นหา ระบุหมายเลขที่กล้อง ที่เสากล้อง และตู้ของกล้องวงจรปิดให้ชัดเจน เป็นไปได้ถ่ายรูปเอาไว้เลย

สรุป

จุดติดตั้งกล้องวงจรปิด ในพื้นที่เขตหนองแขม อย่างเช่น ปากซอยเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้ จำนวน 3 กล้อง ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้ หน้าวัดทองเนียบ จำนวน 3 กล้อง ปากซอยเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือ 34 จำนวน 2 กล้อง หน้าหมู่บ้านพฤกษาวิลล์ 69 จำนวน 2 ตัว บริเวณท่าเรือวัดหนองแขม จำนวน 3 กล้อง และอีกเป็นจำนวนากของการติดตั้งกล้องวงจรปิด เขตหนองแขม หากท่านไหนมีข้อสงสัยเรื่องกล้องวงจรปิดติดต่อสอบถามได้ที่ ร้านกล้องวงจรปิด รั้วไฟฟ้า แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม ของเราได้