ร้านกล้องวงจรปิด รั้วไฟฟ้า แขวงราษฎร์บูรณะ
เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140

แขวงราษฎร์บูรณะ มีพื้นที่อยู่ในความรับผิดชอบทั้งสิ้น 6.716 ตารางกิโลเมตร มีจำนวนประชากรที่ขึ้นทะเบียนเอาไว้ในพื้นที่แขวงราษฎร์บูรณะเมือ เดือนธันวาคม 2562 ทั้งสิ้น 31,892 คน

มีจำนวนอาคารบ้านเรือนที่ปลูกสร้างในพื้นที่ 13,849 หลังคาเรือน มีการแบ่งชุมชนในพื้นที่เป็น 15 ชุมชน คือ ชุมชนแจ้งร้อน ชุมชนรุ่งเรือง ชุมชนซอยสถาพร

ชุมชนร่วมใจ ชุมชนเบอร์ลี่ ชุมชนบุญมาก ชุมชนบูรณะสุดเขต ชุมชนวัดสน ชุมชนสุขสวัสดิ์ 29 ชุมชนสุขสวัสดิ์ 31 ชุมชนสุขสวัสดิ์ 60 ชุมชนหมู่ 3 ราษฎร์บูรณะ

ชุมชนหมู่ 7 ราษฎร์บูรณะ ชุมชนราษฎร์บูรณะ 39 และชุมชนตึก 60 ปี เป็นการจัดตั้งตามระเบียบวาระของกรุงเทพฯ เพื่อการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพในการทำงาน

แขวงราษฎร์บูรณะ มีอาณาเขตติดต่อทางด้านทิศเหนือ กับแขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม และแขวงบางโพงพาง ของเขตยานนาวา มีแนวกึ่งกลางของแม่น้ำเจ้าพระยา

เป็นพื้นที่เส้นแบ่งเขตให้ ทางด้านทิศตะวันออก ติดต่อกับพื้นที่ตำบลบางพึ่ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ มีแนวเส้นตรงจากกึ่งกลางคลองบางพึ่งและ

คลองบางพึ่งเป็นเส้นแบ่งเขต ทางด้านทิศใต้ของแขวงราษฎร์บูรณะ ติดต่อกับแขวงบางมด เขตทุ่งครุ มีลำรางสาธารณะ คลองแจ้งร้อน ลำรางสาธารณะ

และคลองข้างโรงเรียนขจรโรจน์เป็นเส้นแบ่งเขต ทางด้านทิศตะวันตก ติดต่อกับแขวงบางปะกอก มีคลองราษฎร์บูรณะและแนวเส้นตรงจากปากคลองราษฎร์บูณะเป็นเส้นแบ่งเขต

แขวงราษฎร์บูรณะ มีสถานที่ราชการที่สำคัญอยู่ในพื้นที่ เช่น สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 7 ตั้งอยู่ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงราษฎร์บูรณะ มีโรงเรียนที่ไว้คอยให้บริการ

ในพื้นที่ เช่น โรงเรียนวัดสารอด โรงเรียนปัญญาศักดิ์ โรงเรียนวัดสน โรงเรียนเมตตาวิทยา โรงเรียนอนุบาลบูรณะศึกษา โรงเรียนอนุบาลแสงอารีย์ โรงเรียนขจรโรจน์วิทยา

โรงเรียนพณิชยการเชตุพน และวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน นอกจากนั้นยังมีศาสนสถาน ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในพื้นที่ และบริเวณใกล้เคียง

อย่างเช่น วัดประเสริฐสุทธาวาส วัดแจงร้อน วัดสน วัดสารอด เป็นต้น ศูนย์กล้องวงจรปิด เขตราษฎร์บูรณะ สามารถติดต่อขอข้อมูลได้ที่ 02-428-4354-5

เมื่อท่านต้องการข้อมูลภาพจากกล้องวงจรปิดที่เกิดเหตุในเขตราษฎร์บูรณะ หรือพื้นที่อื่นๆ ที่เกิดเหตุ แต่ท่านสะดวกและใกล้บ้านที่จะเข้ามาขอภาพจากศูนย์กล้องวงจรปิด

ราษฏร์บูรณะ แห่งนี้ ในแขวงราษฎร์บูรณะมีร้านกล้องวงจรปิด ไว้บริการอยู่เป็นจำนวนมาก ทั้งรายเล็ก และรายใหญ่ๆ มีให้เลือกใช้บริการมากมาย แต่หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อทางเราได้ในนามของ บริษัท มีเดีย เสิร์ซ จำกัด ให้บริการออกแบบ ติดตั้ง รับประกัน และดูแลหลังการขาย ด้วยร้านกล้องวงจรปิด รั้วไฟฟ้า แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ

ตรวจเช็คจำนวนสินค้า | ข้อมูลสินค้า | ขอใบเสนอราคา

ติดต่อทางลายแอท
เฟสบุค
ติดต่อทางเมล
ติดต่อด่วน
ฝ่ายขายกล้องวงจรปิด

กล้องวงจรปิด ราคาพร้อมติดตั้งให้ชุด 4 กล้อง และ 8 กล้อง

43,900฿ ราคายังไม่รวม VAT
23,900฿ ราคายังไม่รวม VAT
37,900฿ ราคายังไม่รวม VAT
20,900฿ ราคายังไม่รวม VAT
41,900฿ ราคายังไม่รวม VAT
22,900฿ ราคายังไม่รวม VAT
31,900฿ ราคายังไม่รวม VAT
17,900฿ ราคายังไม่รวม VAT

สินค้าแนะนำ ขายดี

Hikvision ColorVu KF0T

สอบถามข้อมูล  สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

Line: @cctvbangkok.com
ติดต่อทางเมลส์
ติดต่อเฟสบุค
ติดต่อยูทูป

HOT LINE : 081-700-4715, 02-888-3507-8, 081-721-5542

บทความน่ารู้ กล้องวงจรปิด

คลิปน่ารู้ กล้องวงจรปิด รั้วไฟฟ้า

พื้นที่จำหน่าย กล้องวงจรปิด รั้วไฟฟ้า เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140

กล้องวงจรปิด ราษฎร์บูรณะ

คำขวัญเขตราษฎร์บูรณะ
ราษฎร์รัฐร่วมใจ      ชมสมุนไพรในเมือง
ลื่อเลื่องภาคเกษตรกรรม      ก้าวล้ำภาคอุตสาหกิจ
เนรมิตจิตรกรรมฝาผนัง      เกจิดังหลวงปู่โมหลวงปู่พริ้ง
ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งหลวงพ่อหินแดง      เชิญชมแหล่งอาหารหลากรส

เขตราษฎร์บูรณะ มีพื้นที่ทั้งสิ้น 42.87 ตารางกิโลเมตร สภาพพื้นที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ทำให้การกระจายตัวของประชาชนในพื้นที่ และสาธารณูปโภคเพิ่มความต้องการมากยิ่งขึ้นตามไปด้วย จำเป็นที่จะต้องมีการจัดการขนาดของพื้นที่

และจำนวนประชากรของเขตราษฎร์บูรณะให้มีความเหมาะสมกับการเป็นอยู่ในปัจจุบัน เพื่อประโยชน์แก่การดูแลความเรียบร้อยให้กับประชาชน การให้บริการของภาครัฐ ความสะดวกของประชาชน และสาธารณูปโภคที่มีอย่างจำกัด ปัจจุบันพื้นที่ของเขตราษฎร์บูรณะเหลือพื้นที่เพียงแค่ 15.70 ตารางกิโลเมตร

เขตราษฎร์บูรณะ มีอาณาเขตติดต่อทางด้านทิศเหนือกับเขตธนบุรี และเขตบางคอแหลม เขตยานนาวา มีคลองดาวคะนองและแนวกึ่งกลางแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นเส้นแบ่งเขต ทางด้านทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอพระประแดง ของจัวหวัดสมุทรปราการ มีแนวกึ่งกลางแม่น้ำเจ้าพระยา และคลองบางพึ่งเส้นแบ่งเขต

ส่วนทางด้านทิศใต้ มีพื้นที่ติดต่อกับเขตทุ่งครุ มีสำรางสาธารณะ คลองแจงร้อน สำรางสาธารณะคลองข้างโรงเรียนขจรโรจน์ คลองราษฎร์บูรณะ คลองตาเทียบ ลำรางสาธารณะเป็นเส้นแบ่งเขต สุดท้ายทางด้านทิศตะวันตก ติดกับเขตจอมทอง มีคลองกอไผ่ขวด คลองยายจำปี คลองบางปะแก้ว ถนนสุขสวัสดิ์ เป็นเส้นแบ่งเขต

เขตราษฎร์บูรณะ มีการใช้ถนนสายหลักๆ ในพื้นที่อยู่ 3 สายที่สำคัญ คือถนนสุขสวัสดิ์ ถนนราษฎร์บูรณะ และถนนประชาอุทิศ นอกจากนี้ก็ยังมีถนนสายรองอีก 3 สาย คือถนนราษฎร์พัฒนา ถนนสุขสวัสดิ์ 13 และถนนจอมทอง-บูรณะ นอกจากนี้ยังมีทางด่วนพิเศษเฉลิมมหานคร ทางด่วน 1

มีสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาแห่งเดียวคือ สะพานพระราม 9 เชื่อมระหว่างราษฎร์บูรณะ แับแขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม และแขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา ในพื้นที่ของเขตราษฎร์บูรณะมีการจัดตั้งชุมชุมที่ตั้งขึ้นตามระเบียบกรุงเทพฯว่าด้วยการจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน มีจำนวนทั้งสิ้น 27 ชุมชน เพือให้ง่ายต่อการบริการจัดการในพื้นที่

เขตราษฎร์บูรณะ มีกรแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 2 แขวงด้วยกันคือ แขวงราษฎร์บูรณะ และแขวงบางปะกอก มีจำนวนประชากรที่ขึ้นทะเบียนเมื่อเดือนกันยายน 2562 จำนวนทั้งสิ้น 80,833 คน แบ่งเป็นจำนวนผู้ชาย 38,644 คน และแบ่งเป็นผู้หญิงจำนวนทั้งสิ้น 42,189 คน

ประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะประกอบอาชีพค้าขาย รับจ้าง และเป็นเกษตรกรรมบ้างบางส่วนที่พอมีพื้นที่เป็นของต้นเอง หรือจากปู่ย่าตายายที่เคยทำกันมาแต่ก่อน ซึ่งการทำสวนเป็นอาชีพสำคัญของชาวราษฎร์บูรณะมาแต่เดิม แต่ปัจจุบันวิถีชีวิตเปลี่ยนไป มีความเจริญเข้ามาสู่ท้องถิ่นมากขึ้น การทำเกษตรกรรมจึงไม่เอื้ออำนวยมากเท่าไหร

เขตราษฎร์บูรณะ เดิมที่ราคาในพื้นที่ไม่สูงมากนัก จัดว่าราคาถูก จึงมีนักลงทุนเข้ามาซื้อหาที่ดินเป็นจำนวนมากในพื้นที่ เพื่อทำการสร้างโรงงาน และอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และขนาดเล็ก ทำให้พื้นที่ในเขตราษฏร์บูรณะมีการผสมผสานกันระหว่างที่อยู่อาศัย และพื้นที่โรงงานทั้งเล็กและใหญ่

ปัญหาที่ตามมาคือเรื่องของมลภาวะของอากาศรอบๆ โรงงานจะไม่ค่อยสู่ดี บางพื้นที่ก็ถือว่าไม่ดีเอาเสียเลยทำให้ความเป็นอยู่ของประชาชนโดยรอบมีสุขภาพไม่ดีตาม ปัญหาต่อมาคือความแออัดของที่อยู่อาศัยรอบๆ โรงงานมีการปลูกสร้าง ต่อเติมอาคารอย่างผิดวิธีเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายขึ้นได้

เขตราษฎร์บูรณะ มีพื้นที่บางส่วนเลียบกับแม่น้ำเข้าพระยา ทำให้การคมนาคมและการขนถ่ายสินค้า สะดวก รวดเร็วและประหยัด จึงมีการก่อสร้างคลังสินค้าหลายแห่งในท้องที่เขตราษฎร์บูรณะ การดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะส่วนใหญ่จะใช้กล้องวงจปิด

ติดตั้งตาม ถนน ตรอก ซอย เป็นจำนวนมาก โดยเขตราษฎร์บูรณะจะมีศูนย์อำนวยความสะดวกของการดูภาพจากกล้องวงจรปิดในเขตกรุงเทพฯ ทั้งหมดได้ด้วย หากเราต้องการจะขอภาพ ไม่ต้องเดินทางไปยังศูนย์กลางที่เสาชิงช้า เมื่อต้องการภาพจากเหตุการณ์ต่างๆ

ร้านกล้องวงจรปิด รั้วไฟฟ้า แขวงรองเมือง

กล้องวงจรปิด กรุงเทพ ที่ให้บริการขอข้อมูลภาพ

ขั้นตอนการขอข้อมูลจาก กล้องวงจรปิดกรุงเทพฯ

1. แจ้งความประสงค์ด้วยตนเอง หรือ ทางโทรศัพท์ โดยระบุหมายเลข เสา / ตู้ควบคุม /กล้องและวัน เวลา สถานที่เกิดเหตุ

2. เจ้าหน้าที่ลงรับเรื่อง

3. รับหมายเลขรับเรื่อง

4. แจ้งผลการดำเนินการภายใน 3 วัน

5. การติดต่อขอรับภาพ

5.1 แจ้งหมายเลขรับเรื่อง

5.2 ยื่นหลักฐาน ดังนี้

  •       บันทึกประจำวัน หรือหนังสือของสถานีตำรวจนครบาลพื้นที่
  •       สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  •       กรณีมอบอำนาจ ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบ

5.3 นำแผ่น DVD มาเพื่อบันทึกข้อมูล

หมายเหตุ : หากเป็นกล้องที่เชื่อมโยงสัญญาณเข้าสู่ศูนย์ควบคุมสามารถตรวจสอบ และรอรับข้อมูลภาพได้ทันที

ตรวจเช็คจำนวนสินค้า | ข้อมูลสินค้า | ขอใบเสนอราคา

ติดต่อทางลายแอท
เฟสบุค
ติดต่อทางเมล
ติดต่อด่วน
ฝ่ายขายกล้องวงจรปิด

ศูนย์บริการจัดการกล้องวงจรปิด (cctv) 24 ชั่วโมง 13 ศูนย์ 6 กลุ่มเขต

1. ศูนย์กล้องวงจรปิดศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เบอร์โทรศัพท์ 0 2224 2987 และ 0 2225 6979

2. กรุงเทพกลาง ครอบคลุมพื้นที่ 9 สำนักงานเขต กล้องวงจรปิด เขตราชเทวี,กล้องวงจรปิด เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย,กล้องวงจรปิด เขตสัมพันธวงศ์,กล้องวงจรปิด เขตพระนคร,กล้องวงจรปิด เขตดุสิต,กล้องวงจรปิด เขตพญาไท,กล้องวงจรปิด เขตห้วยขวาง,กล้องวงจรปิด เขตดินแดง,กล้องวงจปิดเขตวังทองหลาง

ศูนย์ กล้องวงจรปิด ห้วยขวาง เบอร์โทรศัพท์ 0 2275 2330-1

ศูนย์ กล้องวงจรปิด ราชเทวี เบอร์โทรศัพท์ 0 2354 6179-80

3. กรุงเทพใต้ ครอบคลุมพื้นที่ 10 สำนักงานเขต กล้องวงจรปิด เขตพระโขนง, กล้องวงจรปิด เขตสวนหลวง, กล้องวงจรปิด เขตคลองเตย, กล้องวงจรปิด เขตวัฒนา, กล้องวงจรปิด เขตบางนา, กล้องวงจรปิด เขตบางคอแหลม, กล้องวงจรปิด เขตปทุมวัน, กล้องวงจรปิด เขตสาทร, กล้องวงจรปิด เขตบางรัก, กล้องวงจรปิด เขตยานนาวา

ศูนย์ กล้องวงจรปิด พระโขนง เบอร์โทรศัพท์ 0 2331 0631-2

ศูนย์ กล้องวงจรปิด บางคอแหลม เบอร์โทรศัพท์ 02292 1285-6

4. กรุงเทพเหนือ ครอบคลุมพื้นที่ 7 สำนักงานเขต กล้องวงจรปิด เขตจตุจักร, กล้องวงจรปิด เขตบางซื่อ, กล้องวงจรปิด เขตลาดพร้าว, กล้องวงจรปิด เขตบางเขน, กล้องวงจรปิด เขตหลักสี่, กล้องวงจรปิด เขตดอนเมือง, กล้องวงจรปิด เขตสายไหม

ศูนย์ กล้องวงจรปิด จตุจักร เบอร์โทรศัพท์ 0 2512 3524-5

ศูนย์ กล้องวงจรปิด บางเขน เบอร์โทรศัพท์ 0 2521 1975-6

5. กรุงเทพตะวันออก ครอบคลุมพื้นที่ 9 สำนักงานเขต กล้องวงจรปิด เขตมีนบุรี, กล้องวงจรปิด เขตหนองจอก, กล้องวงจรปิด เขตคลองสามวา, กล้องวงจรปิด เขตลาดกระบัง, กล้องวงจรปิด เขตสะพานสูง, กล้องวงจรปิด เขตบึ่งกุ่ม, กล้องวงจรปิด เขตประเวศ, กล้องวงจรปิด เขตคันนายาว, กล้องวงจรปิด เขตบางกะปิ

ศูนย์ กล้องวงจรปิด มีนบุรี เบอร์โทรศัพท์ 0 2171 4235-6

ศูนย์ กล้องวงจรปิด บึงกุ่ม เบอร์โทรศัพท์ 0 2364 7322-3

6. กรุงธนเหนือ ครอบคลุมพื้นที่ 8 สำนักงานเขต กล้องวงจรปิด เขตบางพลัด, กล้องวงจรปิด เขตบางกอกน้อย, กล้องวงจรปิด เขตตลิ่งชัน, กล้องวงจรปิด เขตทวีวัฒนา, กล้องวงจรปิด เขตจอมทอง, กล้องวงจรปิด เขตบางกอกใหญ่, กล้องวงจรปิด เขตธนบุรี, กล้องวงจรปิด เขตคลองสาน

ศูนย์ กล้องวงจรปิด บางพลัด เบอร์โทรศัพท์ 0 2424 3200-1

ศูนย์ กล้องวงจรปิด จอมทอง เบอร์โทรศัพท์ 0 2428 4393-4

7. กรุงธนใต้ ครอบคลุมพื้นที่ 7 สำนักงานเขต กล้องวงจรปิด เขตบางบอน, กล้องวงจรปิด เขตบางขุนเทียน, กล้องวงจรปิด เขตหนองแขม, กล้องวงจรปิด เขตบางแค, กล้องวงจรปิด เขตราษฎร์บูรณะ, กล้องวงจรปิด เขตทุ่งครุ, กล้องวงจรปิด เขตภาษีเจริญ

ศูนย์ กล้องวงจรปิด บางบอน เบอร์โทรศัพท์ 0 2405 2893-4

ศูนย์ กล้องวงจรปิด ราษฎร์บูรณะ 0 2428 4354-5

8. สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร
เลขที่ 44 ถนนวิภาวดีรังสิต ดินแดง กรุงเทพฯ 10400 เบอร์โทรศัพท์ 02 354 1237, 02 354 1234

ประชาชนสามารถขอภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด โดยระบุหมายเลขเสา กล้องหรือตู้ควบคุมกล้อง และวัน เวลา สถานที่เกิดเหตุ แนบหลักฐานประกอบ ได้แก่ บันทึกประจำวันหรือหนังสือของสถานีตำรวจนครบาลพื้นที่ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ไม่ว่าท่านอยู่เกิดเหตุในพื้นที่ไหนของกรุงเทพมหานคร

สามารถที่จะของภาพจากกล้องวงจรปิดได้หมดทุกที่ เอาที่ท่านสะดวกในการเดินทาง แต่ละศูนย์ข้อมูลกล้องวงจรปิดกรุงเทพฯ สามารถที่จะดึงข้อมูลถึงกันได้หมด ทำสำคัญคือผู้ขอข้อมูลต้องระบุ วัน และเวลาให้ใกล้เคียงกับเวลาที่เกิดเหตุการณ์ในวันนั้นให้ตรงมากที่สุด ไม่ใช้ว่าผ่านไปเป็นอาทิตย์แล้วมาขอ

หรือจำเวลาตอนเกิดเหตุไม่ได้แล้วมาให้เจ้าหน้าที่หาให้ อย่างนี้ไม่ได้มันเสียเวลาเจ้าหน้าที่ในการค้นหาข้อมูลด้วยไม่รู้จะเริ่มเวลาไหนในการค้นหา ระบุหมายเลขที่กล้อง ที่เสากล้อง และตู้ของกล้องวงจรปิดให้ชัดเจน เป็นไปได้ถ่ายรูปเอาไว้เลย

สรุป

แขวงราษฎร์บูรณะ มีประชากรแฝงอยู่เป็นจำนวนมากตามสถานประกอบการต่างๆ ในย่านโรงงานอุตสาหกรรม ที่เป็นคนงานจากต่างจังหวัด คนงานต่างด้าวที่เข้ามาอย่างถูกกฎหมาย และผิดกฎหมาย ทำให้ยากต่อการตรวจสอบแต่ละช่วงเวลา การใช้ระบบรักษาความปลอดภัยด้วยร้านกล้องวงจรปิด รั้วไฟฟ้า แขวงราษฎร์บูรณะ จึงเป็นสิ่งจำเป็นขั้นพื้นฐาน