ร้านกล้องวงจรปิด รั้วไฟฟ้า แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

แขวงสามเสนนอก มีพื้นที่อยู่ในความรับผิดชอบทั้งสิ้น 4.283 ตารางกิโลเมตร มีจำนวนประชากรที่ขึ้นทะเบียนเอาไว้ในแขวงสามเสนนอกทั้งสิ้น 38,010 ตารางกิโลเมตร

มีจำนวนอาคารบ้านเรือนที่ปลูกสร้างในพื้นที่แขวงสามเสนนอกอยู่ที่ 24,232 หลังคาเรือน มีสถานสำคัญในพื้นที่อย่างเช่น สถานกงสุลกิติมศักดิ์สาธารณรัฐแทนซาเนีย

ตั้งอยู่ ถนนลาดพร้าว 48 แยก 8-2-1 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กทม. และในพื้นที่แขวงบางกะปิยังมีโรงแรมเอาไว้รองรับนักท่องเที่ยวหรือนักธุรกิจที่เข้ามาติดต่อค้าขาย

อย่างเช่นโรงแรมเดอะเทรเวลเลอร์ โรงแรมยูเรเซียกรุงเทพ โรงแรมไทยอาร์.ซี. เป็นต้น แขวงสามเสนนอกมีสถานศึกษาเอาไว้รองรับประชาชนในพื้นที่

อย่างเช่น โรงเรียนศิริพรรณวิทยา โรงเรียนพิบูลย์อุปถัมภ์ โรงเรียนสิริเทพ โรงเรียนอนุบาลวัฒนานิเวศน์และเดย์แคร์ โรงเรียนสมฤทัย โรงเรียนนานาชาติเกศินี

โรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ โรงเรียนเยาวเทพสร้างสรรค์สาขา 2 เป็นต้น รวมทั้งยังมีศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจของประชาชน อย่างเช่น

มัสยิดอิมาร่อตุ๊ดดีน คริสตจักรแบ๊บติสต์ลาดพร้าง และสหคริสตจักรเกาหลี รวมถึงมีชุมชนต่างอย่างเช่น ชุมชนหมู่บ้านประสิทธิ์ ชุมชุมลาดพร้าว 45 ชุมชนร่วมใจพิบูล

2 ชุมชนริมคลองบางซื่อลาดพร้าว 42-44 ชุมชนลาดพร้าว 80 ชุมชนลรุ่งเรืองตอนปลาย เป็นต้น แขวงสามเสนนอก ลักษณะของอาคารบ้านเรือนที่อยู่อาศัย

มีการเป็นอยู่อย่างหนาแน่น มีถนน ตรอก ซอยเป็นจำนวนมาก แต่ก็ไม่ได้กว้างมากนัก แต่ก็ยังดีที่ในแขวงสามเสนนอกยังพอมีลานกีฬาให้ประชาชนในพื้นที่ใช้บริการอยู่บ้าง

เช่น ลานกีฬาหมู่บ้านวัฒนานิเวศน์ 4 ลานกีฬาริมคลองลาดพร้าวประชาอุทิศ บริเวณใกล้ลำรางชวดตาเชียง ลานกีฬาชุมชนบางซื่อ ซอยลาดพร้าว 34 ลานกีฬาสวนราษฎร์บำเพ็ญ

ถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญ ลานกีฬาธรรมรักษา ซอยอุดมเกียรติ ถนนสุทธสารวินิจฉัย ลานกีฬาโรงเรียนพิบูลอุปภัมภ์ ลานกีฬาชุมชนริมคลองบางซื่อลาดพร้าว 42-44 เป็นต้น

ระบบรักษาความปลอดภัยในพื้นที่แขวงสามเสนนอก มีทั้งที่เป็นของหน่วยงานราชการติดตั้งเอาไว้ใช้งานตามสถานที่อาคารต่างๆ และอีกส่วนก็เป็นการดูแลความปลอดภัย

ตามถนน ตรอก ซอย หนทางต่างๆ ที่มีความเสี่ยง ล่อแหลมก่อให้เกิดอาชญากรรมไม่ดีขึ้นได้ ที่ทางกรุงเทพมหานครติดตั้งกล้องวงจรปิดเอาไว้เพื่ออำนวนความปลอดภัยให้ประชาชน

ในส่วนของประชาชนเองก็จะนิยมเลือกใช้กล้องวงจรปิด ติดตั้งเฝ้าระวังความปลอดภัย หรือบางบ้านก็เลือกใช้ระบบรั้วไฟฟ้ากันขโขย หากท่านไหนยังหาผู้ให้บริการไม่ได้

สามารถติดต่อปรึกษา ร้านกล้องวงจรปิด รั้วไฟฟ้า แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง ของเราได้ยินดีให้บริการ

ตรวจเช็คจำนวนสินค้า | ข้อมูลสินค้า | ขอใบเสนอราคา

ติดต่อทางลายแอท
เฟสบุค
ติดต่อทางเมล
ติดต่อด่วน
ฝ่ายขายกล้องวงจรปิด

กล้องวงจรปิด ราคาพร้อมติดตั้งให้ชุด 4 กล้อง และ 8 กล้อง

43,900฿ ราคายังไม่รวม VAT
23,900฿ ราคายังไม่รวม VAT
37,900฿ ราคายังไม่รวม VAT
20,900฿ ราคายังไม่รวม VAT
41,900฿ ราคายังไม่รวม VAT
22,900฿ ราคายังไม่รวม VAT
31,900฿ ราคายังไม่รวม VAT
17,900฿ ราคายังไม่รวม VAT

สินค้าแนะนำ ขายดี

Hikvision ColorVu KF0T

สอบถามข้อมูล  สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

Line: @cctvbangkok.com
ติดต่อทางเมลส์
ติดต่อเฟสบุค
ติดต่อยูทูป

HOT LINE : 081-700-4715, 02-888-3507-8, 081-721-5542

บทความน่ารู้ กล้องวงจรปิด

คลิปน่ารู้ กล้องวงจรปิด รั้วไฟฟ้า

พื้นที่จำหน่าย กล้องวงจรปิด รั้วไฟฟ้า เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

กล้องวงจรปิด ห้วยขวาง
ร้านกล้องวงจรปิดบางกะปิ

คำขวัญเขตห้วยขวาง  
วัดพระราม 9 อารามหลวงงามคู่เขต
ศูนย์วัฒนธรรมประเทศคู่สมัย     โครงการ
บ่อบำบัดรถไฟฟ้าก้าวไกล     ย่านนี้ไซร้
นามห้วยขวางศูนย์กลางเมือง

สำนักงานเขตห้วยขวาง ตั้งอยู่เลขที่ 2 ถนนประชาอุทิศ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง มีพื้นที่ประมาณ 15.01 ตารางกิโลเมตร มีการแบ่งพื้นที่การปกครองออเป็น 3 แขวง คือแขวงห้วยขวาง แขวงบางกะปิ แขวงสามเสนนอก มีจำนวนประชากรที่ขึ้นทะเบียนเอาไว้ในเขตห้วยขวางจำนวนทั้งสิ้น 82,092 คน ณ. ปี 2562

นี้ยังไม่รวมจำนวนประชากรแฝงอีกจำนวนมากที่ยังไม่สามารถตรวจเช็คได้ อย่างเช่นกลุ่มนักศึกษาที่ทำการเช่าหอพัก หรือประชากรต่างจังหวัดที่เข้ามาเพื่ออยู่อาศัยแค่บางช่วงฤดูการระยะสั้นๆ แล้วย้ายกลับต่างจังหวัดอีกครั้ง

เขตห้วยขวางเป็นเขตชั้นในและเป็นศูย์กลางทางด้านเศรษกิจการค้าอีกพื้นที่ รวมถึงการคมนาคมและที่พักอาศัยจำนวนมากทำให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมาอีกมากมาย เป็นหน้าที่ของทางสำนักงานเขตห้วยขวางต้องดูแลความเรียบร้อย และดำเนินการแก้ไขให้เป็นที่ยอมรับ และพอใจต่อประชาชนในพื้นที่ให้ได้มากที่สุด

ต้องคอยปรับปรุงเส้นทางคมนาคมและภูมิทัศน์ต่างๆให้น่าอยู่ ทั้งถนน ตรอก ซอย เพื่อลดปัญหาการจราจรที่มีความหนาแน่นเป็นอย่างมากในช่วงเวลาเช้า และช่วงเวลาเย็น ให้รองรับกับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และสังคมในพื้นที่เขตห้วยขวาง

เขตห้วยขวาง มีอาณาเขตพื้นที่ทางทิศเหนือติดต่อกลัยเขตพื้นที่จตุจักรเริ่มจากแนวขอบทางของถนนรัชดาภิเษก ด้านตะวันออกกับคลองน้ำแก้วฝั่งเหนือ ไปทางทิศตะวันออกตามคลองน้ำแก้วฝั่งเหนือบรรจบกับคลองน้ำแก้วฝั่งตะวันออก ทางด้านทิศตะวันออก ติดกับเขตบางกะปิ เริ่มจากคลองน้ำแก้วฝั่งเหนือกับคลองลาดพร้าวฝั่งตะวันออกไปทางทิศใต้ตามคลองแสนแสบฝั่งตะวันออก

ถึงแนวคลองแสนแสบฝั่งเหนือที่ปากคลองตัน ทางด้านทิศใต้ เริ่มจากคลองแสนแสบฝั่งเหนือที่ปากคลองตัน ไปทางทิศตะวันตกตามแนวคลองแสนแสบฝั่งเหนือบรรจบแนวขอบของถนนอโศกดินแดงด้านตะวันออก สุดท้ายทางด้านทิศตะวันตก ติดกับเขตราชเทวี และเขตดินแดง เริ่มจากคลองแสนแสบฝั่งเหนือกับแนวของถนนอโศก ดินแดง และถนนรัชดาภิเศก ด้านตะวันออกบรรจบกับคลองน้ำแก้ฝั่งเหนือ

เขตห้วยขวางถือว่าเป็นแหล่งการค้า การบริการ และศูนย์คมนาคม และยังเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยที่มีความหนาแน่นเป็นอย่างมาก ส่งผลให้พื้นที่เขตห้วยขวางเกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมากในปัจจุบันที่ เช่นปัญหาคุณภาพชีวิตของชุมชนต่างๆ ในเขตห้วยขวางมีความแออัดเป็นอย่างมาก

ปัญหาด้านยาเสพติดที่มีแหล่งมั่วสุมของเยาวชนอยู่เป็นจำนวนมากเพระามีสถานบันเทิงในเวลากลางคืนอยู่ในพื้นที่ของเขตห้วยขวางอยู่มาก ต่อมาก็คือปัญหาด้านขยะตกค้างในพื้นที่ เนืองจากจำนวนประขากรมีจำนวนมาก และสุดท้ายคือปัญหาด้านการจราจรในพื้นที่

สรุป เขตห้วยขวาง ต้องทำการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ลดมลภาวะและเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้มากยิ่งขึ้น ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมและภูมิทัศน์ ถนน ตรอก ซอย ให้มีความน่าอยู่ สะอาดปลอดภัยแก่ผู้อยู่อาศัย และทำการควบคุม จัดระเบียบแหล่งการค้า บริการ

และสถานที่บันเทิงทั้งในเวลากลางวัน และกลางคืนให้เป็นระเบียบ มีความปลอดภัย และมีคุณภาพในการให้บริการต่างๆ เพิ่มจำนวนกล้องวงจรปิดให้มากยิ่งขึ้นในพื้นที่ล่อแหล่มที่ก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมขึ้นได้ หรือใช้บริการ ร้านกล้องวงจรปิด รั้วไฟฟ้า เขตห้วยขวาง ในพื้นที่ก็ได้

ร้านกล้องวงจรปิด รั้วไฟฟ้า แขวงรองเมือง

กล้องวงจรปิด กรุงเทพ ที่ให้บริการขอข้อมูลภาพ

ขั้นตอนการขอข้อมูลจาก กล้องวงจรปิดกรุงเทพฯ

1. แจ้งความประสงค์ด้วยตนเอง หรือ ทางโทรศัพท์ โดยระบุหมายเลข เสา / ตู้ควบคุม /กล้องและวัน เวลา สถานที่เกิดเหตุ

2. เจ้าหน้าที่ลงรับเรื่อง

3. รับหมายเลขรับเรื่อง

4. แจ้งผลการดำเนินการภายใน 3 วัน

5. การติดต่อขอรับภาพ

5.1 แจ้งหมายเลขรับเรื่อง

5.2 ยื่นหลักฐาน ดังนี้

  •       บันทึกประจำวัน หรือหนังสือของสถานีตำรวจนครบาลพื้นที่
  •       สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  •       กรณีมอบอำนาจ ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบ

5.3 นำแผ่น DVD มาเพื่อบันทึกข้อมูล

หมายเหตุ : หากเป็นกล้องที่เชื่อมโยงสัญญาณเข้าสู่ศูนย์ควบคุมสามารถตรวจสอบ และรอรับข้อมูลภาพได้ทันที

ตรวจเช็คจำนวนสินค้า | ข้อมูลสินค้า | ขอใบเสนอราคา

ติดต่อทางลายแอท
เฟสบุค
ติดต่อทางเมล
ติดต่อด่วน
ฝ่ายขายกล้องวงจรปิด

ศูนย์บริการจัดการกล้องวงจรปิด (cctv) 24 ชั่วโมง 13 ศูนย์ 6 กลุ่มเขต

1. ศูนย์กล้องวงจรปิดศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เบอร์โทรศัพท์ 0 2224 2987 และ 0 2225 6979

2. กรุงเทพกลาง ครอบคลุมพื้นที่ 9 สำนักงานเขต กล้องวงจรปิด เขตราชเทวี,กล้องวงจรปิด เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย,กล้องวงจรปิด เขตสัมพันธวงศ์,กล้องวงจรปิด เขตพระนคร,กล้องวงจรปิด เขตดุสิต,กล้องวงจรปิด เขตพญาไท,กล้องวงจรปิด เขตห้วยขวาง,กล้องวงจรปิด เขตดินแดง,กล้องวงจปิดเขตวังทองหลาง

ศูนย์ กล้องวงจรปิด ห้วยขวาง เบอร์โทรศัพท์ 0 2275 2330-1

ศูนย์ กล้องวงจรปิด ราชเทวี เบอร์โทรศัพท์ 0 2354 6179-80

3. กรุงเทพใต้ ครอบคลุมพื้นที่ 10 สำนักงานเขต กล้องวงจรปิด เขตพระโขนง, กล้องวงจรปิด เขตสวนหลวง, กล้องวงจรปิด เขตคลองเตย, กล้องวงจรปิด เขตวัฒนา, กล้องวงจรปิด เขตบางนา, กล้องวงจรปิด เขตบางคอแหลม, กล้องวงจรปิด เขตปทุมวัน, กล้องวงจรปิด เขตสาทร, กล้องวงจรปิด เขตบางรัก, กล้องวงจรปิด เขตยานนาวา

ศูนย์ กล้องวงจรปิด พระโขนง เบอร์โทรศัพท์ 0 2331 0631-2

ศูนย์ กล้องวงจรปิด บางคอแหลม เบอร์โทรศัพท์ 02292 1285-6

4. กรุงเทพเหนือ ครอบคลุมพื้นที่ 7 สำนักงานเขต กล้องวงจรปิด เขตจตุจักร, กล้องวงจรปิด เขตบางซื่อ, กล้องวงจรปิด เขตลาดพร้าว, กล้องวงจรปิด เขตบางเขน, กล้องวงจรปิด เขตหลักสี่, กล้องวงจรปิด เขตดอนเมือง, กล้องวงจรปิด เขตสายไหม

ศูนย์ กล้องวงจรปิด จตุจักร เบอร์โทรศัพท์ 0 2512 3524-5

ศูนย์ กล้องวงจรปิด บางเขน เบอร์โทรศัพท์ 0 2521 1975-6

5. กรุงเทพตะวันออก ครอบคลุมพื้นที่ 9 สำนักงานเขต กล้องวงจรปิด เขตมีนบุรี, กล้องวงจรปิด เขตหนองจอก, กล้องวงจรปิด เขตคลองสามวา, กล้องวงจรปิด เขตลาดกระบัง, กล้องวงจรปิด เขตสะพานสูง, กล้องวงจรปิด เขตบึ่งกุ่ม, กล้องวงจรปิด เขตประเวศ, กล้องวงจรปิด เขตคันนายาว, กล้องวงจรปิด เขตบางกะปิ

ศูนย์ กล้องวงจรปิด มีนบุรี เบอร์โทรศัพท์ 0 2171 4235-6

ศูนย์ กล้องวงจรปิด บึงกุ่ม เบอร์โทรศัพท์ 0 2364 7322-3

6. กรุงธนเหนือ ครอบคลุมพื้นที่ 8 สำนักงานเขต กล้องวงจรปิด เขตบางพลัด, กล้องวงจรปิด เขตบางกอกน้อย, กล้องวงจรปิด เขตตลิ่งชัน, กล้องวงจรปิด เขตทวีวัฒนา, กล้องวงจรปิด เขตจอมทอง, กล้องวงจรปิด เขตบางกอกใหญ่, กล้องวงจรปิด เขตธนบุรี, กล้องวงจรปิด เขตคลองสาน

ศูนย์ กล้องวงจรปิด บางพลัด เบอร์โทรศัพท์ 0 2424 3200-1

ศูนย์ กล้องวงจรปิด จอมทอง เบอร์โทรศัพท์ 0 2428 4393-4

7. กรุงธนใต้ ครอบคลุมพื้นที่ 7 สำนักงานเขต กล้องวงจรปิด เขตบางบอน, กล้องวงจรปิด เขตบางขุนเทียน, กล้องวงจรปิด เขตหนองแขม, กล้องวงจรปิด เขตบางแค, กล้องวงจรปิด เขตราษฎร์บูรณะ, กล้องวงจรปิด เขตทุ่งครุ, กล้องวงจรปิด เขตภาษีเจริญ

ศูนย์ กล้องวงจรปิด บางบอน เบอร์โทรศัพท์ 0 2405 2893-4

ศูนย์ กล้องวงจรปิด ราษฎร์บูรณะ 0 2428 4354-5

8. สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร
เลขที่ 44 ถนนวิภาวดีรังสิต ดินแดง กรุงเทพฯ 10400 เบอร์โทรศัพท์ 02 354 1237, 02 354 1234

ประชาชนสามารถขอภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด โดยระบุหมายเลขเสา กล้องหรือตู้ควบคุมกล้อง และวัน เวลา สถานที่เกิดเหตุ แนบหลักฐานประกอบ ได้แก่ บันทึกประจำวันหรือหนังสือของสถานีตำรวจนครบาลพื้นที่ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ไม่ว่าท่านอยู่เกิดเหตุในพื้นที่ไหนของกรุงเทพมหานคร

สามารถที่จะของภาพจากกล้องวงจรปิดได้หมดทุกที่ เอาที่ท่านสะดวกในการเดินทาง แต่ละศูนย์ข้อมูลกล้องวงจรปิดกรุงเทพฯ สามารถที่จะดึงข้อมูลถึงกันได้หมด ทำสำคัญคือผู้ขอข้อมูลต้องระบุ วัน และเวลาให้ใกล้เคียงกับเวลาที่เกิดเหตุการณ์ในวันนั้นให้ตรงมากที่สุด ไม่ใช้ว่าผ่านไปเป็นอาทิตย์แล้วมาขอ

หรือจำเวลาตอนเกิดเหตุไม่ได้แล้วมาให้เจ้าหน้าที่หาให้ อย่างนี้ไม่ได้มันเสียเวลาเจ้าหน้าที่ในการค้นหาข้อมูลด้วยไม่รู้จะเริ่มเวลาไหนในการค้นหา ระบุหมายเลขที่กล้อง ที่เสากล้อง และตู้ของกล้องวงจรปิดให้ชัดเจน เป็นไปได้ถ่ายรูปเอาไว้เลย

สรุป

แขวงสามเสนนอก เป็นพื้นที่ที่มีความครึกครื้นทางกลางวัน และกลางคืน ลักษณะพืันที่มีตึกสูง อาคารสูงเป็นจำนวนมาก เป็นย่านธุรกิจที่มีนักธุรกิจทางชางไทย และชาวต่างชาติอยู่เป็นจำนวนมาก การดูแลความปลอดภัยในพื้นที่จึงเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อดูแลความเรียบร้อยและลดปัญหาอาชญากรรมได้ สนใจปรึกษาระบบรักษาความปลอดภัย ด้วยกล้องวงจรปิ รั้วไฟฟ้า ได้ที่ ร้านกล้องวงจรปิด รั้วไฟฟ้า แขวงสามเสนนอก