กล้องวงจรปิดผ่าน Internet

กล้องวงจรปิดผ่าน Internet เครือข่ายตาจราจรอัจฉริยะแบ่งปันข้อมูล ภาพจากกล้อง CCTV

กล้องวงจรปิดผ่าน Internet เครือข่ายตาจราจรอัจฉริยะแบ่งปันข้อมูล ภาพจากกล้อง CCTV

กล้องวงจรปิดผ่าน Internet ก่อนเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่จะมาถึง ผู้ใช้รถใช้ถนนควรหาตัวช่วยที่จะสามารถวางแผนก่อนออกเดินทาง และ ตรวจสอบสภาพจราจรขณะเดินทางเพื่อหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีความติดขัด ช่วยให้ลดระยะเวลาการเดินทาง และ ลดค่าน้ำมันที่เกิดจากการรถติด ขอแนะนำ Traffy Social Eyes (เครือข่ายตาจราจร) ซึ่งเป็นระบบดูสภาพจราจรด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ไฮเทคมาก ๆ กล่าวคือเป็นโครงการแบ่งปันภาพจราจรจาก ภาพจากกล้อง CCTV หรือ IP Camera

โดยบุคคลทั่วไป หรือ องค์กรต่าง ๆ ซึ่งพัฒนาโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และ คอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือ เนคเทค (NECTEC) ในสังกัด สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

กล้องวงจรปิดผ่าน Internet เครือข่ายตาจราจรอัจฉริยะแบ่งปันข้อมูล ภาพจากกล้อง CCTVTraffy Social Eyes

และ ถือเป็นช่องทางหนึ่งที่จะช่วยเหลือสังคม และ ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงภาพสด ๆ จากกล้องทั่วทุกมุมของประเทศผ่านเว็บไซต์ www.traffy.in.th และ ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนให้สามารถหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีการจราจรติดขัด และ ช่วยบรรเทาการหงุดหงิดของผู้ขับขี่ยวดยานพาหนะได้

ข้อมูลในเว็บไซต์นอกจากมี ภาพจากกล้องวงจรปิด และ ภาพการจราจรจริงบนท้องถนนตามเวลาจริง (Real Time) แล้วยังมีแผนที่ ข่าวสารที่มีรายงานการจราจร การเกิดอุบัติเหตุจากจุดต่าง ๆ โดยพันธมิตรที่เข้าร่วมโครงการนี้ เช่น สวพ.91 จส.100 และ FM 91

ข้อมูลดังกล่าวนอกจากเป็นประโยชน์สำหรับประชาชนทั่วไป ยังเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานทางด้านการควบคุม การจราจร เช่น ตำรวจจราจร ตำรวจทางหลวง และ กรุงเทพมหานคร (กทม.) อีกทั้งยังสามารถนำไปพัฒนาประยุกต์ใช้ในซอฟท์แวร์แอพพลิเคชั่นต่าง ๆ ที่ต้องการนำข้อมูลจราจรไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่น ๆ ได้

สำหรับประชาชนที่จะดูสภาพจราจรสด ๆ จากกล้องของหน่วยงานต่าง ๆ ทำได้ง่ายดาย สะดวก รวดเร็วทั้งทางเว็บไซต์, โทรศัพท์มือถือ (Java, Symbiam, Windows Mobile), Smartphone (iPhone iPad & Android)

กล้องวงจรปิดผ่าน Internet เครือข่ายตาจราจรอัจฉริยะแบ่งปันข้อมูล ภาพจากกล้อง CCTV
หน้าจอทะเบียนขอใช้ Traffy

ในส่วนประโยชน์ต่อองค์กรผู้เข้าร่วมโครงการที่ขณะนี้มีมากกว่า 100 องค์กรแล้ว อาทิ บริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน), สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ บริษัทโจวิท, บริษัท DTC Enterprise, การประปานครหลวง พระโขนง, บริษัท Mobile Innovation, บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), ศูนย์นิทรรศการ และ การประชุมไบเทค, บริษัท กสท โทรคมนาคม, สถาบันวิทยาการ สวทช. บริษัท Super J บริษัท Genius Siam City Hotel

กล้องวงจรปิดผ่าน Internet เครือข่ายตาจราจรอัจฉริยะแบ่งปันข้อมูล ภาพจากกล้อง CCTV
ตัวอย่างภาพจาก Traffy ลุมพินี – พระราม4

สำนักการระบายน้ำ กทม., บริษัท Nation TV ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน), สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี, บริษัท SAMART อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค, บริษัท ศิวยาธร จำกัด Sivatel Bangkok, บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์, บริษัท 3 เจ. พรอพเพอร์ตี้, โรงพยาบาล BNH และ บริษัท Samsung บริษัท Onelink ฯลฯ

กล้องวงจรปิดผ่าน Internet เครือข่ายตาจราจรอัจฉริยะแบ่งปันข้อมูล ภาพจากกล้อง CCTV
ตัวอย่างภาพจาก Traffy แยกพระราม 9

และ ที่สำคัญผู้เข้าร่วมโครงการ Traffy Social Eyes ทุกองค์กรสามารถสื่อสาร ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน สร้างโอกาสทางธุรกิจ โดยการเพิ่ม Brand Awareness ผ่านการชื่อกล้อง ที่ตั้ง และ โลโก้ ซึ่งเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร (CSR) ผ่านการให้ข้อมูลจราจรแก่สังคม และ ผู้เดินทาง

กล้องวงจรปิดผ่าน Internet เครือข่ายตาจราจรอัจฉริยะแบ่งปันข้อมูล ภาพจากกล้อง CCTV
ตัวอย่างภาพจาก Traffy แยกอโศก – เพลินจิต

ส่วนองค์กร และ ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมโครงการ Traffy Social Eyes อื่น ๆ สามารถสนับสนุนโครงการนี้ได้โดยเพียงมีเงื่อนไข 1.สถานที่ติดตั้งกล้องภายในอาคารที่สามารถมองเห็นถนนได้จากหน้าต่าง หรือ กระจก โดยมีทิศทางการจับภาพไปยังถนนสายหลักที่ประชาชนสัญจรผ่าน 2.ไฟฟ้าสำหรับอุปกรณ์กล้อง CCTV (ประมาณ 50 บาทต่อเดือน) และ 3.Internet สำหรับการส่งภาพมายัง Server ที่เนคเทค (ประมาณ 10 kbps) และ เมื่อผ่านการทดสอบจะมีการส่งข้อมูลภาพการจราจรขึ้น Network ในบริเวณถนนดังกล่าวให้ร่วมเป็นแบ่งปันข้อมูลจราจรเพื่อสังคมตามวัตถุประสงค์ของโครงการนี้

“ขณะนี้เนคเทคอยู่ระหว่างดำเนินการติดตั้งระบบดูสภาพจราจรให้อีกหลายหน่วยงาน และ อยู่ระหว่างการยืนยันอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานภาครัฐ และ เอกชนกว่า 300 ข้อตกลงในการเข้าร่วมโครงการ โดยมีเป้าหมายมากกว่า 1000 กล้องสำหรับกรุงเทพฯ และ จังหวัดใหญ่ ๆ ทั่วประเทศ เพื่อช่วยให้สามารถตรวจสอบสภาพจราจร และ วางแผนก่อนออกเดินทางเพื่อหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีความติดขัดได้ทั่วประเทศ”

นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมโครงการทุกรายก็ต้องพร้อมที่จะดูแล และ รับผิดชอบอุปกรณ์ หากเกิดการสูญหาย รวมไปถึงเกิดความเสียหายทางกายภาพภาพที่นำไปแผยแพร่จะเป็นขนาดเล็ก ไม่สามารถมองเห็นใบหน้าบุคคล หรือ ทะเบียนรถได้ ภาพที่ปรากฏจึงไม่เป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล และ ไม่สามารถนำไปใช้เป็นหลักฐานทางกฎหมายได้

ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงวิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี ที่ต้องการช่วยแก้ไขปัญหาของประเทศด้วยวิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี ขณะที่นักพัฒนาไอทีต่าง ๆ ก็สามารถดึงเอาภาพจราจรจากกล้องเพื่อนำไปใช้ต่อยอดในแอพพลิเคชั่น ต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ และ สังคมได้ ทำให้สามารถเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายขึ้น

Related link :กล้อง CCTV ทางหลวง กับการเดินถนน อย่างฉลาดของสาวยุคใหม่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *