ร้านกล้องวงจรปิด รั้วไฟฟ้า
แขวงวัดอรุณ

ศูนย์รวมอุปกรณ์ติดตั้งกล้องวงจรปิด รั้วไฟฟ้า สัญญาณกันขโมย มากกว่า 10 ยี่ห้อ ให้บริการในการออกแบบ ติดตั้ง รับประกันผลงาน ครบวงจร

ร้านกล้องวงจรปิด รั้วไฟฟ้า แขวงวัดอรุณ

สารบัญ

1. ร้านกล้องวงจรปิด รั้วไฟฟ้า แขวงวัดอรุณ

2. บทความน่ารู้ กล้องวงจรปิด

3. คลิปน่ารู้ กล้องวงจรปิด รั้วไฟฟ้า

4. พื้นที่จำหน่ายกล้องวงจรปิด รั้วไฟฟ้า เขตบางกอกใหญ่

5. ขั้นตอนการขอข้อมูลกล้องวงจรปิดกรุงเทพฯ

6. ศูนย์บริการกล้องวงจรปิดกรุงเทพฯ

Promotion CCTV

ร้านกล้องวงจรปิด รั้วไฟฟ้า แขวงวัดอรุณ
เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600

แขวงวัดอรุณ มีพื้นที่ในการดูแลทั้งสิ้น 0.834 ตารางกิโลเมตร มีพื้นที่ทิศเหนือติดต่อกับแขวงบ้านช่างหล่อ และแขวงศิริราช ของเขตบางกอกน้อย

มีคลองมอญเป็นเส้นแบ่งเขต ทางด้านทิศตะวันออก มีพื้นที่ติดต่อกับแขวงพระบรมมหาราชวัง (เขตพระนคร) มีแนวกึ่งกลางแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นเส้นแบ่งเขต

ทิศใต้ มีพื้นที่ติดต่อกับแขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี และแขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ มีคลองบางกอกใหญ่และถนนอิสรภาพเป็นเส้นแบ่งเขต

สุดท้ายพื้นที่ทางด้านทิศตะวันตก มีพื้นที่ติดต่อกับแขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ มีถนนอิสรภาพเป็นเส้นแบ่งเขต แขวงวัดอรุณ มีจำนวนประชากร

ที่ขึ้นทะเบียนเอาไว้ในพื้นที่มีจำนวนทั้งสิ้น 13,543 คน และมีจำนวนอาคารบ้านเรือนที่ปลูกสร้างอยู่ 4,157 หลังคาเรือน มีสถานศึกษาอย่างเช่น โรงเรียนวัดนาคกลาง

โรงเรียนทวีธาภิเษก โรงเรียนกรุงธนวิทยาภวัน โรงเรียนประถมทวีธาภิเษก โรงเรียนเผือกวิทยาประสาธน์ โรงเรียนพณิชยการราชดำเนินกรุงเทพ-ธนบุรี โรงเรียนพลาธิการ

โรงเรียนวัดกัลยาณมิตร โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม เป็นต้น ส่วนศาสนสถานก็อย่างเช่น วัดเครือวัลย์วรวิหาร วัดนาคกลางวรวิหาร วัดอรุณราชวราราม มัสยิดต้นสน

มัสยิดผดุงธรรมอิสลาม วัดราชวิทธาราม เป็นต้น แขวงวัดอรุณมีชุมชนที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบกรุงเทพฯ อย่างเช่น ชุมชนวัดโมลีโลกยาราม ชุมชนวัดใหม่พิเรนทร์

ชุมชุมวัดเครือวัลย์ ชุมชนวัดหงส์รัตนาราม ชุมชนวัดนาคกลาง ชุมชนข้างโรงเรียนพาณิชยการราชดำเนิน ชุมชนปรกอรุณ ชุมชนลานมะขาม-บ้านหม้อ ชุมชนพัฒนาอยู่สุข

แขวงวัดอรุณมีวัดอรุณราชวราราม หรือที่เรียกกันว่า วัดแจ้ง หรือเรียกสั้นๆ ว่าวัดอรุณ สร้างขึ้นเมือสมัยอยุธยา ที่ชื่อว่าวัดแจ้งเพราะว่าพระเจ้าตาก ทำศึกเสร็จ

แล้วยกทัพกลับมาเป็นเวลาเช้าพอดี วัดอรุณ ตั้งอยู่เลขที่ 34 ถนนอรุณอมรินทร์ เป็นอีกสถานที่ที่ได้รับความนิยมของนักท่องเทียวที่นิยมเข้ามาชมโปราณสถานแห่งนี้เป็นอย่างมาก

ร้านกล้องวงจรปิด รั้วไฟฟ้า แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ พอจะหาผู้ให้บริการติดตั้งกล้องวงจรปิด อยู่บ้างพอสมควร แต่ก็ไม่มากนัก พื้นที่ส่วนใหญ่

เป็นอาคารบ้านเรือนที่อยู่กันมานานแล้ว ส่วนบ้านจัดสรรค์ หรือโครงการหมู่บ้านจะไม่คอยมี หรือส่วนใหญ่ก็จะเป็นคอนโดขนาดใหญ่ในพื้นที่อยู่บ้าง

บ้านเรือนทั้วไปก็จะนิยมติดตั้งกล้องวงจรปิดเอาไว้ดูแลความสงบเรียบร้อยกันอยู่บ้าง แต่ก็ไม่มากนัก ส่วนกล้องวงจรปิดตามสถานที่ราชการ

ก็ถือว่ามีจำนวนมากพอสมควรอย่างเช่นในวัด หรือสถานที่ราชการเอง นอกนั้นก็เป็นกล้องวงจรปิดของพื้นที่ กทม. ที่ติดตั้งตามถนน ตรอก ซอย ต่างๆ

ตรวจเช็คจำนวนสินค้า | ข้อมูลสินค้า | ขอใบเสนอราคา

ติดต่อทางลายแอท
เฟสบุค
ติดต่อทางเมล
ติดต่อด่วน
ฝ่ายขายกล้องวงจรปิด

กล้องวงจรปิด ราคาพร้อมติดตั้งให้ชุด 4 กล้อง และ 8 กล้อง

43,900฿ ราคายังไม่รวม VAT
23,900฿ ราคายังไม่รวม VAT
37,900฿ ราคายังไม่รวม VAT
20,900฿ ราคายังไม่รวม VAT
41,900฿ ราคายังไม่รวม VAT
22,900฿ ราคายังไม่รวม VAT
31,900฿ ราคายังไม่รวม VAT
17,900฿ ราคายังไม่รวม VAT

สินค้าแนะนำ ขายดี

Hikvision ColorVu KF0T

สอบถามข้อมูล  สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

Line: @cctvbangkok.com
ติดต่อทางเมลส์
ติดต่อเฟสบุค
ติดต่อยูทูป

HOT LINE : 081-700-4715, 02-888-3507-8, 081-721-5542

บทความน่ารู้ กล้องวงจรปิด

คลิปน่ารู้ กล้องวงจรปิด รั้วไฟฟ้า

พื้นที่จำหน่าย กล้องวงจรปิด รั้วไฟฟ้า เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600

กล้องวงจรปิด บางกอกใหญ่
ร้านกล้องวงจรปิด แขวงบางกอกใหญ่

คำขวัญ: เขตบางกอกใหญ่ 
บางกอกใหญ่เมืองหลวงไทยในอดีต      ป้อมวิไชยประสิทธิ์พระราชวังเดิม
เฉลิมพระนามพระเจ้ากรุงธน      งามน่ายลพระปรางค์วัดอรุณ
เทิดพุทธคุณหลวงพ่อเกษร      นามขจรสมเด็จวัดพลับ
เลิศกิตติศัพท์หลวงปู่โต๊ะวัดประดู่      งามน่าดูสองฝั่งคลองบางหลวง

เขตบางกอกใหญ่ ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กทม. 10600 ถือเป็นเขตอนุรักษ์เมืองเก่า มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมทางฝั่งธนบุรี เป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีคลองและแม่น้ำล้อมรอบ

เขตพื้นที่ของบางกอกใหญ่มีขนาด 6.180 ตารางกิโลเมตร มีระดับความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 1.50 – 2 เมตร มีอัตราการทรุดตัวของพื้นที่โดยเฉลี่ยประมาณ 5-10 มิลลิเมตรต่อปี มีอากาศแบบร้อนซื่น มีการแบ่งพื้นที่การปกครองของเขตบางกอกใหญ่ออกเป็น 2 แขวงด้วยกันคือ แขวงวัดอรุณ และแขวงวัดท่าพระ

เขตบางกอกใหญ่ มีทิศเหนือติดต่อกับเขตตลิ่งชัน และเขตบางกอกน้อย โดยมีคลองมอญเป็นเส้นแบ่งเขต ทางด้านทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตพระนคร และเขตธนบุรี มีแนวกึ่งกลางของแม่น้ำเจ้าพระยาและคลอกบางกอกใหญ่เป็นเส้นแบ่งเขต ทางด้านทิศใต้มีพื้นที่ติดต่อกับเขตธนบุรี มีคลองบางกอกใหญ่

และคลองบางหลวงเป็นเส้นแบ่งเขต สุดท้ายทางฝั่งทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตภาษีเจริญ มีคลองบางกอกใหญ่เป็นเส้นแบ่งเขต ชื่อบางกอกใหญ่ตั้งตามชื่อคลองบางกอกใหญ่ เดิมที่ชื่อว่าคลองบางหลวง เคยเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาเก่า แต่แม่น้ำมีการเปลี่ยนการไหล เลยกลายมาเป็นคลองบางหลวง หรือคลองบางกอกใหญ่ในปัจจุบัน

เขตบางกอกใหญ่ มีชุมชนที่ขึ้นทะเบียนเอาไว้ 32 ชุมชน มีจำนวนผู้อยู่อาศัยในพื้นที่ 67,488 คน เป็นผู้หญิงจำนวน 35,366 คน และเป็นผู้ชาย 32,122 คน มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในพื้นที่อย่างเช่น วัดอรุณราชวราราม วัดราชวรมหาวิหาร ตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา มีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากในแต่ละปี

และพื้นที่สำคัญอีกแห่งคือ กองบัญชาการกองทัพเรือ ตั้งอยู่ติดแม่น้ำเจ้าพระยา พื้นที่เขตบางกอกใหญ่มีระบบขนส่งมวลชนอย่างรถไฟฟ้าเข้ามาให้ใช้บริการ ทำให้ประชาชนมีความสะดวกในการเดินทางเป็นอย่างมาก ทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่มากยิ่งขึ้นในปัจจุบัน

ระบบรักษาความปลอดภัย และการดูแลเรื่องอาชญากรรม พื้นที่ล่อแหลม สภาพแวดล้อมต่อการเกิดอาชญากรรม มีการเฝ้าระวังมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในชุมชนต่างๆ มีการเพิ่มไฟฟ้าแสงสว่าง พัฒนาพื้นที่รกร้างให้มีความน่าอยู่ และมีการติดตั้งอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยอย่างเช่น กล้องวงจรปิด มากยิ่งขึ้น

เนื่องจากเขตบางกอกใหญ่เป็นแหล่งท่องเที่ยวหากเกิดสิ่งไม่ดีต่อนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ อาจทำให้เกิดการเสียหายมากกว่าทรัพย์สินได้ อีกส่วนหนึ่งระบบรักษาควาปลอดภัยในส่วนของอาคารที่พักอาศัย ทางเอกชนก็จะมีการติดตั้งเพิ่มกันเองอย่างเช่น รั้วไฟฟ้า กล้องวงจรปิด อุปกรณ์กันขโมย หรือไฟฟ้าแสงสว่างต่างๆ

ร้านกล้องวงจรปิด รั้วไฟฟ้า แขวงรองเมือง

กล้องวงจรปิด กรุงเทพ ที่ให้บริการขอข้อมูลภาพ

ขั้นตอนการขอข้อมูลจาก กล้องวงจรปิดกรุงเทพฯ

1. แจ้งความประสงค์ด้วยตนเอง หรือ ทางโทรศัพท์ โดยระบุหมายเลข เสา / ตู้ควบคุม /กล้องและวัน เวลา สถานที่เกิดเหตุ

2. เจ้าหน้าที่ลงรับเรื่อง

3. รับหมายเลขรับเรื่อง

4. แจ้งผลการดำเนินการภายใน 3 วัน

5. การติดต่อขอรับภาพ

5.1 แจ้งหมายเลขรับเรื่อง

5.2 ยื่นหลักฐาน ดังนี้

  •       บันทึกประจำวัน หรือหนังสือของสถานีตำรวจนครบาลพื้นที่
  •       สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  •       กรณีมอบอำนาจ ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบ

5.3 นำแผ่น DVD มาเพื่อบันทึกข้อมูล

หมายเหตุ : หากเป็นกล้องที่เชื่อมโยงสัญญาณเข้าสู่ศูนย์ควบคุมสามารถตรวจสอบ และรอรับข้อมูลภาพได้ทันที

ตรวจเช็คจำนวนสินค้า | ข้อมูลสินค้า | ขอใบเสนอราคา

ติดต่อทางลายแอท
เฟสบุค
ติดต่อทางเมล
ติดต่อด่วน
ฝ่ายขายกล้องวงจรปิด

ศูนย์บริการจัดการกล้องวงจรปิด (cctv) 24 ชั่วโมง 13 ศูนย์ 6 กลุ่มเขต

1. ศูนย์กล้องวงจรปิดศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เบอร์โทรศัพท์ 0 2224 2987 และ 0 2225 6979

2. กรุงเทพกลาง ครอบคลุมพื้นที่ 9 สำนักงานเขต กล้องวงจรปิด เขตราชเทวี,กล้องวงจรปิด เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย,กล้องวงจรปิด เขตสัมพันธวงศ์,กล้องวงจรปิด เขตพระนคร,กล้องวงจรปิด เขตดุสิต,กล้องวงจรปิด เขตพญาไท,กล้องวงจรปิด เขตห้วยขวาง,กล้องวงจรปิด เขตดินแดง,กล้องวงจปิดเขตวังทองหลาง

ศูนย์ กล้องวงจรปิด ห้วยขวาง เบอร์โทรศัพท์ 0 2275 2330-1

ศูนย์ กล้องวงจรปิด ราชเทวี เบอร์โทรศัพท์ 0 2354 6179-80

3. กรุงเทพใต้ ครอบคลุมพื้นที่ 10 สำนักงานเขต กล้องวงจรปิด เขตพระโขนง, กล้องวงจรปิด เขตสวนหลวง, กล้องวงจรปิด เขตคลองเตย, กล้องวงจรปิด เขตวัฒนา, กล้องวงจรปิด เขตบางนา, กล้องวงจรปิด เขตบางคอแหลม, กล้องวงจรปิด เขตปทุมวัน, กล้องวงจรปิด เขตสาทร, กล้องวงจรปิด เขตบางรัก, กล้องวงจรปิด เขตยานนาวา

ศูนย์ กล้องวงจรปิด พระโขนง เบอร์โทรศัพท์ 0 2331 0631-2

ศูนย์ กล้องวงจรปิด บางคอแหลม เบอร์โทรศัพท์ 02292 1285-6

4. กรุงเทพเหนือ ครอบคลุมพื้นที่ 7 สำนักงานเขต กล้องวงจรปิด เขตจตุจักร, กล้องวงจรปิด เขตบางซื่อ, กล้องวงจรปิด เขตลาดพร้าว, กล้องวงจรปิด เขตบางเขน, กล้องวงจรปิด เขตหลักสี่, กล้องวงจรปิด เขตดอนเมือง, กล้องวงจรปิด เขตสายไหม

ศูนย์ กล้องวงจรปิด จตุจักร เบอร์โทรศัพท์ 0 2512 3524-5

ศูนย์ กล้องวงจรปิด บางเขน เบอร์โทรศัพท์ 0 2521 1975-6

5. กรุงเทพตะวันออก ครอบคลุมพื้นที่ 9 สำนักงานเขต กล้องวงจรปิด เขตมีนบุรี, กล้องวงจรปิด เขตหนองจอก, กล้องวงจรปิด เขตคลองสามวา, กล้องวงจรปิด เขตลาดกระบัง, กล้องวงจรปิด เขตสะพานสูง, กล้องวงจรปิด เขตบึ่งกุ่ม, กล้องวงจรปิด เขตประเวศ, กล้องวงจรปิด เขตคันนายาว, กล้องวงจรปิด เขตบางกะปิ

ศูนย์ กล้องวงจรปิด มีนบุรี เบอร์โทรศัพท์ 0 2171 4235-6

ศูนย์ กล้องวงจรปิด บึงกุ่ม เบอร์โทรศัพท์ 0 2364 7322-3

6. กรุงธนเหนือ ครอบคลุมพื้นที่ 8 สำนักงานเขต กล้องวงจรปิด เขตบางพลัด, กล้องวงจรปิด เขตบางกอกน้อย, กล้องวงจรปิด เขตตลิ่งชัน, กล้องวงจรปิด เขตทวีวัฒนา, กล้องวงจรปิด เขตจอมทอง, กล้องวงจรปิด เขตบางกอกใหญ่, กล้องวงจรปิด เขตธนบุรี, กล้องวงจรปิด เขตคลองสาน

ศูนย์ กล้องวงจรปิด บางพลัด เบอร์โทรศัพท์ 0 2424 3200-1

ศูนย์ กล้องวงจรปิด จอมทอง เบอร์โทรศัพท์ 0 2428 4393-4

7. กรุงธนใต้ ครอบคลุมพื้นที่ 7 สำนักงานเขต กล้องวงจรปิด เขตบางบอน, กล้องวงจรปิด เขตบางขุนเทียน, กล้องวงจรปิด เขตหนองแขม, กล้องวงจรปิด เขตบางแค, กล้องวงจรปิด เขตราษฎร์บูรณะ, กล้องวงจรปิด เขตทุ่งครุ, กล้องวงจรปิด เขตภาษีเจริญ

ศูนย์ กล้องวงจรปิด บางบอน เบอร์โทรศัพท์ 0 2405 2893-4

ศูนย์ กล้องวงจรปิด ราษฎร์บูรณะ 0 2428 4354-5

8. สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร
เลขที่ 44 ถนนวิภาวดีรังสิต ดินแดง กรุงเทพฯ 10400 เบอร์โทรศัพท์ 02 354 1237, 02 354 1234

ประชาชนสามารถขอภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด โดยระบุหมายเลขเสา กล้องหรือตู้ควบคุมกล้อง และวัน เวลา สถานที่เกิดเหตุ แนบหลักฐานประกอบ ได้แก่ บันทึกประจำวันหรือหนังสือของสถานีตำรวจนครบาลพื้นที่ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ไม่ว่าท่านอยู่เกิดเหตุในพื้นที่ไหนของกรุงเทพมหานคร

สามารถที่จะของภาพจากกล้องวงจรปิดได้หมดทุกที่ เอาที่ท่านสะดวกในการเดินทาง แต่ละศูนย์ข้อมูลกล้องวงจรปิดกรุงเทพฯ สามารถที่จะดึงข้อมูลถึงกันได้หมด ทำสำคัญคือผู้ขอข้อมูลต้องระบุ วัน และเวลาให้ใกล้เคียงกับเวลาที่เกิดเหตุการณ์ในวันนั้นให้ตรงมากที่สุด ไม่ใช้ว่าผ่านไปเป็นอาทิตย์แล้วมาขอ

หรือจำเวลาตอนเกิดเหตุไม่ได้แล้วมาให้เจ้าหน้าที่หาให้ อย่างนี้ไม่ได้มันเสียเวลาเจ้าหน้าที่ในการค้นหาข้อมูลด้วยไม่รู้จะเริ่มเวลาไหนในการค้นหา ระบุหมายเลขที่กล้อง ที่เสากล้อง และตู้ของกล้องวงจรปิดให้ชัดเจน เป็นไปได้ถ่ายรูปเอาไว้เลย

สรุป

แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ เป็นเขตเมืองเก่าฝั่งธนบุรี มีสถานที่ท่องเที่ยวอยู่เป็นจำนวนมากที่ชาวต่างชาติและคนไทยนิยมเข้ามาเยี่ยมชมโบราณสถานที่สวยงามยิ่ง

ปัจจุบันการเดินทางก็สะดวกมีรถไฟฟ้าวิ่งผ่านทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวมีจำนวนมากยิ่งขึ้นการดูแลความปลอดภัยเลยเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึง ร้านกล้องวงจรปิด รั้วไฟฟ้า แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ ของเรายินดีให้คำปรึกษา