ร้านกล้องวงจรปิด รั้วไฟฟ้า แขวงวัดท่าพระ
เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600

แขวงวัดท่าพระ มีพื้นที่อยู่ในความรับผิดชอบทั้งสิ้น 5.346 ตารางกิโลเมตร มีพื้นที่ติดต่อทางด้านทิศเหนือ ติดกับแขวงบางขุนศรี และแขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย

มีคลองมอญเป็นเส้นแบ่งเขต ทางด้านทิศตะวันออก ติดต่อกับแขวงวัดอรุณ ของเขตบางกอกใหญ่ และแขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี มีถนนอิสรภาพและคลองบางกอกใหญ่เป็นเส้นแบ่งเขต

ส่วนทางทิศใต้มีพื้นที่ติดต่อกับแขวงบางยี่เรือ แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี และแขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ มีคลองบางกอกใหญ่เป็นเส้นแบ่งเขต ทางด้านทิศตะวันตก

ติดต่อกับแขวงปากคลองภาษีเจริญและแขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ มีคลองบางกอกใหญ่เป็นเส้นแบ่งเขต แขวงวัดท่าพระมีสถานีตำรวจนครบาลท่าพระ

ตั้อยู่ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ และสถานีตำรวจนครบาลบางกอกใหญ่ ตั้งอยู่ถนนจรัญสนิทวงศ์ 12 แขวงท่าพระ มีศาสนสถานที่สำคัญในพื้นที่

อย่างเช่น วัดใหม่พิเรนทร์ วัดดีดวด วัดราชสิทธารามวรวิหาร วัดเจ้ามูล วัดสังข์กระจายวรวิหาร วัดท่าพระ วัดประดู่ในทรงธรรม วัดประดู่ฉิมพลี และมัสยิดดิลฟัลลาห์

ปัจจุบันบริเวณพื้นที่ของท่าพระได้รับการพัฒนาให้กลายเป็นศูนย์กลางในระบบขนส่งมวลชนของกรุงเทพมหานคร ฝั่งธนบุรีไปแล้ว ประชาชนเดินทางไปมาได้สะดวก

มากยิ่งขึ้นจำนวนนักท่องเที่ยวก็เลยมีการเดินทางเข้ามาเที่ยวเป็นจำนวนมากยิ่งขื้นด้วย แขวงวัดท่าพระ มีสถานศึกษาอยู่เป็นจำนวนมากไว้คอยรองรับ

จำนวนประชากรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ และผู้ที่อยู่บริเวณใกล้เคียง อย่างเช่น โรงเรียนสุโรจน์วิทยา โรงเรียนวัดดีดวด โรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์ โรงเรียนอนุบาลรุจิโรจน์ โรงเรียนวัดเจ้ามูล

โรงเรียนวัดท่าพระ โรงเรียนอยู่วิทยา โรงเรียนวัดราชสิทธาราม โรงเรียนเทคโนโลยีสยาม เป็นต้น ด้วยส่วนหนึ่งพื้นที่บางส่วนของแขวงวัดท่าพระ มีแม่น้ำ ลำคลองใหม่ผ่าน

จึงมีท่าเรือต่างๆ อย่างเช่น ท่าเรือเจริญพาศน์ ท่าเรือสะพานเนาวจำเนียร ท่าเรือประตูน้ำภาษีเจริญ และท่าเรือรัชดาภิเษก เอาไว้ให้ประชาชนใช้เดินทางสัญจร

แต่ระยะหลังๆ การใช้บริการอาจลดน้อยลงไปแล้ว ระบบรักษาความปลอดภัยของแขวงวัดท่าพระ นอกจากจะใช้เจ้าหน้าที่ในการตรวจตราความสงบเรียบร้อยแล้ว

ก็ยังมีระบบรักษาความปลอดภัยด้วยกล้องวงจรปิด ติดตั้งเอาไว้ยังพื้นที่ชุมชน ถนน ตรอก ซอย ที่เป็นจุดล่อแหลมที่อาจก่อให้เกิดอาชญากรรมได้อยู่เป็นจำนวนมาก

แต่ก็อาจจะไม่เพียงพอต่อความเจริญรุ่งเรืองของพื้นที่แขวงท่าพระ ที่มีจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก มีอาคารสูง คอนโดมิเนียมเป็นจำนวนมาก

ขึ้นตามสถานรถไฟฟ้าที่สร้างขึ้น จำนวนประชากรแฝงที่ไม่สามารถตรวจนับได้ก็มีจำนวนมากตามไปด้วย ร้านกล้องวงจรปิด รั้วไฟฟ้า แขวงวัดท่าพระ

จึงได้รับความนิยมเรียกใช้บริการติดตั้ง ออกแบบ และเข้าไปบริการดูแลอยู่เป็นจำนวนมาก

ตรวจเช็คจำนวนสินค้า | ข้อมูลสินค้า | ขอใบเสนอราคา

ติดต่อทางลายแอท
เฟสบุค
ติดต่อทางเมล
ติดต่อด่วน
ฝ่ายขายกล้องวงจรปิด

กล้องวงจรปิด ราคาพร้อมติดตั้งให้ชุด 4 กล้อง และ 8 กล้อง

43,900฿ ราคายังไม่รวม VAT
23,900฿ ราคายังไม่รวม VAT
37,900฿ ราคายังไม่รวม VAT
20,900฿ ราคายังไม่รวม VAT
41,900฿ ราคายังไม่รวม VAT
22,900฿ ราคายังไม่รวม VAT
31,900฿ ราคายังไม่รวม VAT
17,900฿ ราคายังไม่รวม VAT

สินค้าแนะนำ ขายดี

Hikvision ColorVu KF0T

สอบถามข้อมูล  สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

Line: @cctvbangkok.com
ติดต่อทางเมลส์
ติดต่อเฟสบุค
ติดต่อยูทูป

HOT LINE : 081-700-4715, 02-888-3507-8, 081-721-5542

บทความน่ารู้ กล้องวงจรปิด

คลิปน่ารู้ กล้องวงจรปิด รั้วไฟฟ้า

พื้นที่จำหน่าย กล้องวงจรปิด รั้วไฟฟ้า เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600

กล้องวงจรปิด บางกอกใหญ่
ร้านกล้องวงจรปิด แขวงบางกอกใหญ่

คำขวัญ: เขตบางกอกใหญ่ 
บางกอกใหญ่เมืองหลวงไทยในอดีต      ป้อมวิไชยประสิทธิ์พระราชวังเดิม
เฉลิมพระนามพระเจ้ากรุงธน      งามน่ายลพระปรางค์วัดอรุณ
เทิดพุทธคุณหลวงพ่อเกษร      นามขจรสมเด็จวัดพลับ
เลิศกิตติศัพท์หลวงปู่โต๊ะวัดประดู่      งามน่าดูสองฝั่งคลองบางหลวง

เขตบางกอกใหญ่ ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กทม. 10600 ถือเป็นเขตอนุรักษ์เมืองเก่า มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมทางฝั่งธนบุรี เป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีคลองและแม่น้ำล้อมรอบ

เขตพื้นที่ของบางกอกใหญ่มีขนาด 6.180 ตารางกิโลเมตร มีระดับความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 1.50 – 2 เมตร มีอัตราการทรุดตัวของพื้นที่โดยเฉลี่ยประมาณ 5-10 มิลลิเมตรต่อปี มีอากาศแบบร้อนซื่น มีการแบ่งพื้นที่การปกครองของเขตบางกอกใหญ่ออกเป็น 2 แขวงด้วยกันคือ แขวงวัดอรุณ และแขวงวัดท่าพระ

เขตบางกอกใหญ่ มีทิศเหนือติดต่อกับเขตตลิ่งชัน และเขตบางกอกน้อย โดยมีคลองมอญเป็นเส้นแบ่งเขต ทางด้านทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตพระนคร และเขตธนบุรี มีแนวกึ่งกลางของแม่น้ำเจ้าพระยาและคลอกบางกอกใหญ่เป็นเส้นแบ่งเขต ทางด้านทิศใต้มีพื้นที่ติดต่อกับเขตธนบุรี มีคลองบางกอกใหญ่

และคลองบางหลวงเป็นเส้นแบ่งเขต สุดท้ายทางฝั่งทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตภาษีเจริญ มีคลองบางกอกใหญ่เป็นเส้นแบ่งเขต ชื่อบางกอกใหญ่ตั้งตามชื่อคลองบางกอกใหญ่ เดิมที่ชื่อว่าคลองบางหลวง เคยเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาเก่า แต่แม่น้ำมีการเปลี่ยนการไหล เลยกลายมาเป็นคลองบางหลวง หรือคลองบางกอกใหญ่ในปัจจุบัน

เขตบางกอกใหญ่ มีชุมชนที่ขึ้นทะเบียนเอาไว้ 32 ชุมชน มีจำนวนผู้อยู่อาศัยในพื้นที่ 67,488 คน เป็นผู้หญิงจำนวน 35,366 คน และเป็นผู้ชาย 32,122 คน มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในพื้นที่อย่างเช่น วัดอรุณราชวราราม วัดราชวรมหาวิหาร ตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา มีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากในแต่ละปี

และพื้นที่สำคัญอีกแห่งคือ กองบัญชาการกองทัพเรือ ตั้งอยู่ติดแม่น้ำเจ้าพระยา พื้นที่เขตบางกอกใหญ่มีระบบขนส่งมวลชนอย่างรถไฟฟ้าเข้ามาให้ใช้บริการ ทำให้ประชาชนมีความสะดวกในการเดินทางเป็นอย่างมาก ทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่มากยิ่งขึ้นในปัจจุบัน

ระบบรักษาความปลอดภัย และการดูแลเรื่องอาชญากรรม พื้นที่ล่อแหลม สภาพแวดล้อมต่อการเกิดอาชญากรรม มีการเฝ้าระวังมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในชุมชนต่างๆ มีการเพิ่มไฟฟ้าแสงสว่าง พัฒนาพื้นที่รกร้างให้มีความน่าอยู่ และมีการติดตั้งอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยอย่างเช่น กล้องวงจรปิด มากยิ่งขึ้น

เนื่องจากเขตบางกอกใหญ่เป็นแหล่งท่องเที่ยวหากเกิดสิ่งไม่ดีต่อนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ อาจทำให้เกิดการเสียหายมากกว่าทรัพย์สินได้ อีกส่วนหนึ่งระบบรักษาควาปลอดภัยในส่วนของอาคารที่พักอาศัย ทางเอกชนก็จะมีการติดตั้งเพิ่มกันเองอย่างเช่น รั้วไฟฟ้า กล้องวงจรปิด อุปกรณ์กันขโมย หรือไฟฟ้าแสงสว่างต่างๆ

ร้านกล้องวงจรปิด รั้วไฟฟ้า แขวงรองเมือง

กล้องวงจรปิด กรุงเทพ ที่ให้บริการขอข้อมูลภาพ

ขั้นตอนการขอข้อมูลจาก กล้องวงจรปิดกรุงเทพฯ

1. แจ้งความประสงค์ด้วยตนเอง หรือ ทางโทรศัพท์ โดยระบุหมายเลข เสา / ตู้ควบคุม /กล้องและวัน เวลา สถานที่เกิดเหตุ

2. เจ้าหน้าที่ลงรับเรื่อง

3. รับหมายเลขรับเรื่อง

4. แจ้งผลการดำเนินการภายใน 3 วัน

5. การติดต่อขอรับภาพ

5.1 แจ้งหมายเลขรับเรื่อง

5.2 ยื่นหลักฐาน ดังนี้

  •       บันทึกประจำวัน หรือหนังสือของสถานีตำรวจนครบาลพื้นที่
  •       สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  •       กรณีมอบอำนาจ ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบ

5.3 นำแผ่น DVD มาเพื่อบันทึกข้อมูล

หมายเหตุ : หากเป็นกล้องที่เชื่อมโยงสัญญาณเข้าสู่ศูนย์ควบคุมสามารถตรวจสอบ และรอรับข้อมูลภาพได้ทันที

ตรวจเช็คจำนวนสินค้า | ข้อมูลสินค้า | ขอใบเสนอราคา

ติดต่อทางลายแอท
เฟสบุค
ติดต่อทางเมล
ติดต่อด่วน
ฝ่ายขายกล้องวงจรปิด

ศูนย์บริการจัดการกล้องวงจรปิด (cctv) 24 ชั่วโมง 13 ศูนย์ 6 กลุ่มเขต

1. ศูนย์กล้องวงจรปิดศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เบอร์โทรศัพท์ 0 2224 2987 และ 0 2225 6979

2. กรุงเทพกลาง ครอบคลุมพื้นที่ 9 สำนักงานเขต กล้องวงจรปิด เขตราชเทวี,กล้องวงจรปิด เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย,กล้องวงจรปิด เขตสัมพันธวงศ์,กล้องวงจรปิด เขตพระนคร,กล้องวงจรปิด เขตดุสิต,กล้องวงจรปิด เขตพญาไท,กล้องวงจรปิด เขตห้วยขวาง,กล้องวงจรปิด เขตดินแดง,กล้องวงจปิดเขตวังทองหลาง

ศูนย์ กล้องวงจรปิด ห้วยขวาง เบอร์โทรศัพท์ 0 2275 2330-1

ศูนย์ กล้องวงจรปิด ราชเทวี เบอร์โทรศัพท์ 0 2354 6179-80

3. กรุงเทพใต้ ครอบคลุมพื้นที่ 10 สำนักงานเขต กล้องวงจรปิด เขตพระโขนง, กล้องวงจรปิด เขตสวนหลวง, กล้องวงจรปิด เขตคลองเตย, กล้องวงจรปิด เขตวัฒนา, กล้องวงจรปิด เขตบางนา, กล้องวงจรปิด เขตบางคอแหลม, กล้องวงจรปิด เขตปทุมวัน, กล้องวงจรปิด เขตสาทร, กล้องวงจรปิด เขตบางรัก, กล้องวงจรปิด เขตยานนาวา

ศูนย์ กล้องวงจรปิด พระโขนง เบอร์โทรศัพท์ 0 2331 0631-2

ศูนย์ กล้องวงจรปิด บางคอแหลม เบอร์โทรศัพท์ 02292 1285-6

4. กรุงเทพเหนือ ครอบคลุมพื้นที่ 7 สำนักงานเขต กล้องวงจรปิด เขตจตุจักร, กล้องวงจรปิด เขตบางซื่อ, กล้องวงจรปิด เขตลาดพร้าว, กล้องวงจรปิด เขตบางเขน, กล้องวงจรปิด เขตหลักสี่, กล้องวงจรปิด เขตดอนเมือง, กล้องวงจรปิด เขตสายไหม

ศูนย์ กล้องวงจรปิด จตุจักร เบอร์โทรศัพท์ 0 2512 3524-5

ศูนย์ กล้องวงจรปิด บางเขน เบอร์โทรศัพท์ 0 2521 1975-6

5. กรุงเทพตะวันออก ครอบคลุมพื้นที่ 9 สำนักงานเขต กล้องวงจรปิด เขตมีนบุรี, กล้องวงจรปิด เขตหนองจอก, กล้องวงจรปิด เขตคลองสามวา, กล้องวงจรปิด เขตลาดกระบัง, กล้องวงจรปิด เขตสะพานสูง, กล้องวงจรปิด เขตบึ่งกุ่ม, กล้องวงจรปิด เขตประเวศ, กล้องวงจรปิด เขตคันนายาว, กล้องวงจรปิด เขตบางกะปิ

ศูนย์ กล้องวงจรปิด มีนบุรี เบอร์โทรศัพท์ 0 2171 4235-6

ศูนย์ กล้องวงจรปิด บึงกุ่ม เบอร์โทรศัพท์ 0 2364 7322-3

6. กรุงธนเหนือ ครอบคลุมพื้นที่ 8 สำนักงานเขต กล้องวงจรปิด เขตบางพลัด, กล้องวงจรปิด เขตบางกอกน้อย, กล้องวงจรปิด เขตตลิ่งชัน, กล้องวงจรปิด เขตทวีวัฒนา, กล้องวงจรปิด เขตจอมทอง, กล้องวงจรปิด เขตบางกอกใหญ่, กล้องวงจรปิด เขตธนบุรี, กล้องวงจรปิด เขตคลองสาน

ศูนย์ กล้องวงจรปิด บางพลัด เบอร์โทรศัพท์ 0 2424 3200-1

ศูนย์ กล้องวงจรปิด จอมทอง เบอร์โทรศัพท์ 0 2428 4393-4

7. กรุงธนใต้ ครอบคลุมพื้นที่ 7 สำนักงานเขต กล้องวงจรปิด เขตบางบอน, กล้องวงจรปิด เขตบางขุนเทียน, กล้องวงจรปิด เขตหนองแขม, กล้องวงจรปิด เขตบางแค, กล้องวงจรปิด เขตราษฎร์บูรณะ, กล้องวงจรปิด เขตทุ่งครุ, กล้องวงจรปิด เขตภาษีเจริญ

ศูนย์ กล้องวงจรปิด บางบอน เบอร์โทรศัพท์ 0 2405 2893-4

ศูนย์ กล้องวงจรปิด ราษฎร์บูรณะ 0 2428 4354-5

8. สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร
เลขที่ 44 ถนนวิภาวดีรังสิต ดินแดง กรุงเทพฯ 10400 เบอร์โทรศัพท์ 02 354 1237, 02 354 1234

ประชาชนสามารถขอภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด โดยระบุหมายเลขเสา กล้องหรือตู้ควบคุมกล้อง และวัน เวลา สถานที่เกิดเหตุ แนบหลักฐานประกอบ ได้แก่ บันทึกประจำวันหรือหนังสือของสถานีตำรวจนครบาลพื้นที่ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ไม่ว่าท่านอยู่เกิดเหตุในพื้นที่ไหนของกรุงเทพมหานคร

สามารถที่จะของภาพจากกล้องวงจรปิดได้หมดทุกที่ เอาที่ท่านสะดวกในการเดินทาง แต่ละศูนย์ข้อมูลกล้องวงจรปิดกรุงเทพฯ สามารถที่จะดึงข้อมูลถึงกันได้หมด ทำสำคัญคือผู้ขอข้อมูลต้องระบุ วัน และเวลาให้ใกล้เคียงกับเวลาที่เกิดเหตุการณ์ในวันนั้นให้ตรงมากที่สุด ไม่ใช้ว่าผ่านไปเป็นอาทิตย์แล้วมาขอ

หรือจำเวลาตอนเกิดเหตุไม่ได้แล้วมาให้เจ้าหน้าที่หาให้ อย่างนี้ไม่ได้มันเสียเวลาเจ้าหน้าที่ในการค้นหาข้อมูลด้วยไม่รู้จะเริ่มเวลาไหนในการค้นหา ระบุหมายเลขที่กล้อง ที่เสากล้อง และตู้ของกล้องวงจรปิดให้ชัดเจน เป็นไปได้ถ่ายรูปเอาไว้เลย

สรุป

แขวงวัดท่าพระ เป็นอีกชุมชนที่มีความเก่าแก่ พื้นที่ส่วนใหญ่จะล้อมลอบไปด้วยแม่น้ำลำคลองน้อยใหญ่ มีความอุดมสมบูรณ์ในการทำสวน มีชุมชนเก่าแก่อยู่เป็นจำนวนมาก แต่ปัจจุบันได้มีการพัฒนาไปมาก อาคารสูงๆ เข้ามาแทนที่ จำนวนประชาชนในพื้นที่เริ่มมีจำนวนมากยิ่งขึ้น การดูแลความปลอดภัย ความสงบเรียบร้อยต้องอาศัย ร้านกล้องวงจรปิด รั้วไฟฟ้า แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ ไว้คอยตรวงเช็คกล้องดับกล้องเสีย