กล้องวงจรปิดระบบ wifi กับการออกแบบระบบเครือข่าย

กล้องวงจรปิดระบบ WiFi

กล้องวงจรปิดระบบ wifi และหลักสำคัญในการออกแบบระบบเครือข่ายคือ การตอบสนองต่อความต้องการ และสามารถรองรับการขยายตัวได้ในอนาคต เช่น การทำให้เครือข่ายสามารถให้บริการได้ตลอดเวลา

สารบัญ

มีแบนด์วิธเพียงพอต่อความต้องการ นอกจากนี้ระบบ ต้องมีความปลอดภัยจากภัยคุกคามต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยทำให้สามารถบริหารจัดการ หรือดูแลได้ง่าย และขยายได้ง่ายในอนาคตสำหรับงาน

กล้องวงจรปิดระบบ WiFi

องค์กรขาดเล็กหรือใหญ่สิ่งที่จำเป็นต้องมี คือ บุคลากรที่จะดูแลและจัดการ ระบบเครือข่าย และจัดการเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานกับบริษัทที่จะมาออกแบบและติดตั้งระบบเครือข่ายให้กับองค์กรก่อน

ขั้นตอนที่สำคัญสำหรับการออกแบบเครือข่าย ดังนี้

 • ตรวจสอบเป้าหมายของธุรกิจและความต้องการด้านเทคนิค
 • กำหนดฟีเจอร์และฟังก์ชันที่จำเป็นสำหรับตอบสนองความต้องการข้างต้น
 • ประเมินความพร้อมของระบบเครือข่ายที่มีอยู่
 • ออกแบบเครือข่ายพร้อมทั้งแผนการทดสอบว่าตอบสนองความต้องการหรือไม่
 • สร้างแผนดำเนินงานหรือโครงการ

กล้องวงจรปิดระบบ wifi

เมื่อกำหนดความต้องด้านเครือข่ายแล้ว การออกแบบให้ตรงกับความต้องการเหล่านั้น โดยทั่วไปจะไม่คิดถึงรายละเอียดความซับซอ้น แค่รู้ว่าเครือข่ายคือ ช่องทางในการเข้าถึงแอพพลิเคชันที่ต้องการเท่านั้น

ความต้องการด้านเครือข่ายไม่แตกต่างกันมาก

 • เครือข่ายควรทำงานได้ตลอดเวลา
 • เครือข่ายควรมีความเสถียรสูง เชื่อถือได้
 • เครือข่ายควรมีความมั่นคงปลอดภัย
 • เครือข่ายควรสามารถปรัยชยายเพิ่ม เพื่อสนองกับความต้องการที่เพิ่มขึ้น
 • บางจุดของเครือข่ายอาจเสียได้บ้าง

 

ติดกล้องวงจรปิด

ขั้นตอนในการออกแบบระบบเครือข่าย สิ่งสำคัญที่ต้องทำก่อนที่จะออกแบบระบบเครือข่าย คือ การวิเคราะห์ระบบ  ซึ่งจะรวมถึงการศึกษาระบบการทำงานขององค์กรว่าสามารถใช้ระบบสารสนเทศ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานขององค์กรได้อย่างไร มีระบบงานอะไรบ้าง จะต้องใช้ซอฟต์แวร์ทางด้านธุรกิจอะไรบ้าง  หรือ  องค์กรต้องการที่จะมีระบบฐานข้อมูลที่มีผู้ใช้หลายคนหรือไม่

สิ่งที่ผู้ออกแบบระบบต้องศึกษาและค้นคว้าก่อนที่จะเริ่มลงมือออกแบบระบบ เพื่อจะได้วางแผนได้ว่าสิ่งไหนที่จะต้องทำก่อนหรือสิ่งใดที่สามารถรอก่อนได้ ผู้ออกแบบต้องให้ความสำคัญกับงานที่มีผลกระทบกับธุริจขององค์กรมากที่สุดเป็นอันดับแรก

การเลือกเทคโนโลยีเครือข่าย สิ่งสำคัญสำหรับเครือข่าย คือ การเลือกใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายที่ได้รับรองมาตรฐานและทดสอบเรียบร้อบแล้ว ลักษณะการทำธุรกิจขององค์กรนั้นอาจเปลี่ยนไป

ผู้ออกแบบต้องออกแบบเครือข่ายให้พร้อมที่จะเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายอื่นได้ง่าย และจะต้องไม่เสียค่าใช้จ่ายมากนัก การประเมินความต้องการขององค์กรเกี่ยวกับการใช้เครือข่ายแล้ว

ผู้ออกแบบเริ่มลงมือออกแบบเครือข่ายได้เหมาะสมกับความต้องการ มีหลายอย่างที่ต้องพิจารณา ความเหมาะสมต้องพิจารณาตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

 • เทคโนโลยีเครือข่าย LAN ซึ่งทางเลือกที่เป็นไปได้ เช่น อีเธอร์เน็ต ATM และ Token Ring เป็นต้น
 • สายสัญญาณและอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการติดตั้งสายสัญญาณ เช่น เต้าเสียบ ตู้แร็ค ท่อร้อยสาย เป็นต้น
 • อุปกรณ์เครือข่าย เช่น ฮับ สวิตช์ เราท์เตอร์ โมเด็ม เป็นต้น
 • ระบบปฏิบัติการเครือข่ายในปัจจุบันวินโดวส์เซิร์ฟเวอร์กำลังเป็นที่นิยม
 • ฮาร์ดแวร์ของเครื่องเซิร์ฟเวอร์
 • อุปกรณ์สำหรับเก็บข้อมูลสำรอง
 • ฮาร์ดแวร์และระบบปฏิบัติการเครื่องลูกข่าย เช่น PC, Mac, SPARC, UNIX เป็นต้น

การเลือกซื้ออุปกรณ์เครือข่าย การเลือกซื้อฮับควรคำนึงถึงความยากง่ายในการดูแลและจัดการอุปกรณ์ด้วย ซึ่งอุปกรณ์เครือข่ายทุกอย่างต้อค์เครื่องคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องหรือมากกว่านั้น

ที่ทำหน้าที่คอยเฝ้าดูความเป็นไปของเครือข่าย  เช่น ตรวจสถานภาพการทำงานของอุปกรณ์ ตรวจสอบประสิทธิภาพโดยรวมของเครือข่ายและแจ้งเตือนให้ผู้ดูแลระบบทราบ

ระบบกล้องวงจรปิด

ฮับมีอยู่สองประเภทที่จำหน่ายในท้องตลาด คือ แบบที่สามารถจัดการระยะไกลได้ และ แบบที่ไม่สามารถจัดการ ถ้าเครือข่ายองค์กรใหญ่และใช้การดูแลและจัดการแบบศูนย์รวมจำเป็นที่ต้องซื้อฮับ

ที่สามารถจัดการระยะไกลได้ ถ้าเครือข่ายค่อนข้างเล็กก็อาจจะเลือกซื้อฮับที่ไม่มีความสามารถในการจัดการก็ได้

การติดตั้งสายสัญญาณ สายสัญญาณที่นิยมใช้ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มีอยู่สามประเภทคือ สาย UTP สายใยแก้วนำแสง และระบบไร้สาย

สายสัญญาณที่ใช้ในเครือข่ายแบบอีเธอร์เน็ตมีหลายชนิด ซึ่งแบบดั้งเดิมใช้สายโคแอทช์ชนิดหนาทำให้ลำบากในการเชื่อมต่อสายและเข้าหัวสายสัญญาเคยเป็นที่นิยมมากอยู่ช่วงหนึ่ง

เครือข่ายประเภทนี้จะเชื่อมต่อด้วยสายสัญญาเพียงเส้นเดียว ซึ่งถ้ามีการชำรุดจุดใดจุดหนึ่งจะใช้งานไม่ได้ทันที ด้วยเหตุนี้เลยไม่ค่อยมีใครนิยม และถือว่าเป็นเครือข่ายที่ล้าสมัย สายสัญญาณสำเร็จรูป

สามารถหาซื้อได้ตามร้านขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทั่ว ๆ ไป จะช่วยประหยัดเวลาได้มาก สายสัญญาณที่นิยมในปัจจุบันจะเป็นสายคู่เกลียวบิด หัวเชื่อมต่อมีลักษณะคล้าย ๆ กับหัวเชื่อมต่อที่ใช้กับสายโทรศัพท์ตามบ้าน

ขั้นตอนที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของการสร้างระบบเครือข่าย คือ การติดตั้งสายสัญญาณ การติดตั้งให้มีประสิทธิภาพนั้นอาจเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าอย่างหนึ่ง และทำให้เครือข่ายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ยังสามารถใช้งานไปได้อีกนานจนกว่าจะมีเทคโนโลยีใหม่เข้ามาทดแทน การติดตั้งสายสัญญาณทั้งภายในและภายนอกอาคารนั้นควรยึดตามมาตรฐานสากล

ซึ่งจะช่วยลดปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในภายหลัง จุดมุ่งหมายเพื่อสร้างมาตรฐานในการติดตั้งสายสัญญาณแบบเป็นระบบและรองรับอุปกรณ์หลากหลายที่ผลิตที่ได้มาตรฐาน

การใช้ระบบสื่อสารไร้สาย ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง นั่นก็คือเราสามารถที่จะติดตั้งเครื่องรับส่งข้อมูลแบบไร้สายที่เครื่องคอมพิวเตอร์และฮับแบบไร้สาย โดยราคาสำหรับการติดตั้งอุปกรณ์ไร้สาย

อาจจะถูกว่าราคาการติดตั้งสายสัญญาณ แต่โดยส่วนมากแล้วการติดตั้งเครือข่ายแบบไร้สายจะมีราคาแพงกว่าการติดตั้งเครือข่ายโดยใช้สายคู่เกลียวบิด และเครือข่ายแบบไร้สายจะมีประสิทธิภาพต่ำกว่า

การใช้เครือข่ายแบบใช้สายสัญญาณ เครือข่ายไร้สายนี้จะเหมาะ สำหรับองค์กรที่ต้องการติดตั้งเครือข่ายในที่ที่การติดตั้งสายสัญญาณยาก และต้องเคลื่อนย้ายคอมพิวเตอร์บ่อย ๆ

มาตรฐานสายที่ใช้กับเครือข่ายอีเธอร์เน็ต ปัจจุบันมาตรฐานสายที่ดีคือ Cat6 ซึ่งสายสัญญาณนี้สามารถรองรับแบนด์วิธได้เป็นอย่างดี ควรที่จะเลือกสายสัญญาณที่มีคุณภาพสูงที่สุด

ในขณะนั้นจะเป็นการคุ้มค่ากว่าเผื่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคตและก็ควรที่จะใช้หัวเชื่อมต่อและสายแพตช์คอร์ดที่มีคุณภาพดีด้วย

กล้องวงจรปิดไร้สาย

เซิร์ฟเวอร์และการให้บริการ คอมพิวเตอ์มักทำหน้าที่เป็นเซิร์ฟเวอร์หรือไคลเอนท์ในระบบเครือข่าย    เครื่องที่ใช้บริการต่าง  ๆ   ที่เครื่องเซิร์ฟเวอร์มีให้ต้องมีเครื่องคอมพิวเตอร์เฉพาะที่ทำหน้าที่ให้บริการอย่างเดียว  

สำหรับเครื่องเซิร์ฟเวอร์นั้นต้องเลือกใช้คอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูง  และใช้เกี่ยวกับการให้บริการด้านนั้น  ๆ   เนื่องจากไคลเอนท์จะอาศัยเซิร์ฟเวอร์ในการทำงานเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ 

ความได้เปรียบของเครือข่ายนี้คือ  ความสะดวกในการบริหารและจัดการเครือข่ายในเรื่องต่าง  ๆ   เช่น  ทรัพยากรเครือข่าย   การรักษาความปลอดภัย  และยังทำให้การวางแผนให้ระบบมีประสิทธิภาพเพียงพอสำหรับการใช้งานขององค์กรได้

หน่วยความจำหลัก เซิร์ฟเวอร์ต้องการหน่วยความจำเป็นจำนวนมาก ไม่เฉพาะสำหรับรันแอพพลิเคชันต่าง ๆ แต่จะใช้สำหรับแคชข้อมูลต่าง ๆ ด้วย ปัจจุบันหน่วยความจำที่เหมาะสมของเซิร์ฟเวอร์จะอยู่ที่ 1 – 4 GB การเพิ่มหน่วยความจำของเซิร์ฟเวอร์เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพที่คุ้มค่ามากที่สุด

ระบบจัดเก็บและสำรองข้อมูลด้วยการใช้ HD มีอยู่ด้วยกันหลายชนิดใช้ให้เหมาะสมกับงานที่นำมาใช้อย่างเช่น ฮาร์ดสิสกล้องวงจรปิดข้อมูลหลักของเซิร์ฟเวอร์จะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบอยู่ในฮาร์ดดิสก์

ระบบเก็บข้อมูลของไฟล์เซิร์ฟเวอร์ถือเป็นสมบัติมีค่าอย่างหนึ่งขององค์กร ผู้ดูและต้องทดสอบระบบเพื่อให้แน่ใจว่า ถ้าระบบไม่ทำงานแล้วข้อมูลต่าง ๆ จะไม่สูญหาย เช่น ฮาร์ดแวร์ล้มเหลว ไฟฟ้าขัดข้อง ซอฟต์แวร์ทำงานผิดพลาด

แต่มีอีกทางเลือกหนึ่งที่ระบบจัดเก็บข้อมูลที่ต้องการความเชื่อถือได้สูง คือ RAID ซึ่งจะใช้ฮาร์ดดิสก์หลายตัวสำหรับเก็บข้อมูล ถ้าฮาร์ดดิสก์ตัวใดเสีย ระบบก็ยังทำงานได้และไม่มีการสูญเสียข้อมูล

แต่ก็ควรมีระบบสำรองข้อมูลแบบอื่นด้วยเพื่อป้องกันการสูญเสีย วิธีที่ดีที่สุด คือ การแบ็คอัพข้อมูลทั้งหมดสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง ปัจจุบันมีระบบแบ็คอัพข้อมูลหลายระบบ

ที่สามารถแบ็คอัพข้อมูลโดยอัตโนมัติ เช่น ซอฟต์แวร์ที่มีมาพร้อมฮาร์ดแวร์ที่ซื้อ

กล้องวงจรปิดไร้สาย ไม่ใช้เน็ต

คุณสมบัติของระบบเก็บข้อมูลสำรอง

 • ความสามารถของระบบที่จะแบ็คอัพข้อมูลอัตโนมัติ แบบทั้งหมด หรือ บางส่วน
 • รายงานกิจกรรมทั้งหมดเกี่ยวกับการแบ็คอัพข้อมูลรวมถึงข้อผิดพลาดต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
 • การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่แบ็คอัพ
 • ข้อมูลที่แบ็คอัพควรมีการบีบอัดให้ข้อมูลมีขนาดเล็กลง
 • รองรับการทำงานกับไฟล์ทุกชนิด
 • ความสามารถที่จะแบ็คอัพข้อมูลที่กำลังใช้งานอยู่
 • สามารถติดตามหรือค้นหาไฟล์ที่แบ็คอัพแล้วได้ง่าย
 • สามารถเลือกที่จะกู้ไฟล์ที่แบ็คอัพแล้วคืนได้
 • สามารถที่จะแบ็คอัพไฟล์จากหลายเซิร์ฟเวอร์
 • สามารถที่จะแบ็คอัพข้อมูลจากเครื่องลูกข่ายได้ด้วย

การดูแลระบบเครือข่าย

หน้าที่ของผู้ดูแลเครือข่าย มีหน้าที่ติดตั้ง คอนฟิก เฝ้ามอนิเตอร์ และซ่อมบำรุงรักษาระบบเครือข่ายห้าทิ่สามารถใช้งานได้ ผู้ดูแลต้องสามารถควบคุมสิทธิ์ของผู้ที่จะใช้งานและป้องกันและรักษาความปลอดภัยในเครือข่ายได้

รวมทั้งต้องมีความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี และต้องมีทักษะในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงทีหากไม่สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้

อาจส่งผลเสียร้ายแรงต่อองค์กร เช่น เกิดการยุกรุกทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ก็ต้องสามารถหาวิธียับยั้งการบุกรุกโจมตีให้ได้โดยเร็ว หรือ เมื่อเกิดปัญหาของไวรัสที่แพร่กระจายอยู่ในเครือข่ายขององค์กร

ก็ต้องสามารถหาทางแก้ไขปัญหาไม่ให้ไวรัสนั้นแพร่กระจายหรือลดการกระจายให้น้อยที่สุด เพื่อไม่ให้เกิดผลเสียหายที่ร้ายแรงต่อการปฏิบัติงานในองค์กร

ผู้ดูแลระบบควรต้องมีเครื่องมือที่จะช่วยในการวิเคราะห์และค้นหาสาเหตุของปัญหา เพื่อทำให้การแก้ปัญหาได้เร็วขึ้น

กล้องวงจรปิดไร้สายติดตั้งเอง

องค์การมาตรฐานนานาชาติ ISO ได้กำหนดแบบเพื่อเป็นแนวทางสำหรับการบริหารเครือข่ายอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วย 5 หัวข้อดังนี้

 • การบริหารประสิทธิภาพ เพื่อให้อุปกรณ์เครือข่ายทำงานได้เต็มประสิทธิภาพและมีแบนด์วิธเพียงพอต่อ ความต้องการ ประสิทธิภาพของเครือข่ายนั้นเกี่ยวข้องกับมอนิเตอร์

  การประเมิน และการปรับค่าคอนฟิกต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวกับการทำยัญชีคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่าย ไปจนถึงเส้นทางข้อมูลผ่านอุปกรณ์เครือข่ายต่าง ๆ
 • การบริหารข้อผิดพลาด เพื่อให้การบริการแก่ผู้ใช้ อุปกรณ์เครือข่ายที่เป็นฮาร์ดแวร์ เช่น สวิตช์ เราท์เตอร์ ล้วนแล้วแต่มีอายุใช้งาน เมื่อใช้ไปได้สักพักก็จะเสีย

  หรือเสื่อมคุณภาพ และมีผลกระทบทำให้ เข้อขัดข้อง คือ การเฝ้าระวัง ตรวจสอบ และแก้ปัญหา เพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง

 • การบริหารคอนฟิกกูเรชัน เนื่องจากเครือข่ายมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การจัดเก็บค่าคอนฟิกต่าง ๆ ของอุปกรณ์เครือข่าย เช่น สวิตช์ เราท์เตอร์ จะช่วยในการติดตั้งอุปกรณ์ใหม่ทดแทนของเก่าที่เสีย

  นอกจากนี้การเก็บพวกเอกสารเกี่ยวกับเครือข่ายรวมถึงพวกคู่มือการติดตั้งและการใช้งานของอุปกรณ์เครือข่ายต่าง ๆ เพราะเมื่อเวลาผ่านไป ถ้าไม่ได้ใช้งานบ่อย ๆ

  ก็อาจจะลืมได้ อย่างน้อยเอกสารอ้างอิงก็จะช่วยให้การแก้ปัญหาได้เร็วขึ้น

 • การบริหารบัญชีผู้ใช้ การควบคุมการใช้งานทรัพยาการเครือข่ายของผู้ใช้ ซึ่งอาจใช้เพื่อการเก็บค่าบริการ รวมถึงการกำหนดสิทธิและการควบคุม การพิสูจน์ตัวตน

  บัญชีผู้ใช้นั้นอาจถูกเก็บไว้ในระบบจัดการผู้ใช้ สิ่งที่สำคัญเกี่ยวกับการบริหารผู้ใช้งาน คือ การเก็บล็อกกิจกรรมต่าง ๆ ที่ผู้ใช้ทำในเครือข่าย และยังเป็นสิ่งที่อาจช่วยในการตรวจสอบการกระทำต่าง ๆ

  ของผู้ใช้หรือเฮกเกอร์ที่อาจมีผลกระทบต่อเครือข่าย

 • การบริหารการรักษาความปลอดภัย การควบคุมการเข้าใช้ทรัพยากรเครือข่าย การรักษาความปลอดภัยจะเริ่มจากการบริหารบัญชีผู้ใช้งาน ซึ่งรวมถึงการแพร่ระบาดของไวรัสหรือ

  มัลแวร์จากเฮคเกอร์ทั้งนอกและในเครือข่าย บางหน่วยงานให้ความสำคัญอย่างมากกับการรักษาความปลอดภัยในเครือข่าย เพราะอาจมีระบบสารสนเทศที่สำคัญอย่างยิ่งต่อองค์กรนั้น ๆ

กล้องวงจรปิดไร้สายยี่ห้อไหนดี

การจัดการบัญชีผู้ใช้ควรต้องมีการวางแผนเกี่ยวกับการที่จะอนุญาตให้ใครเข้าใช้ระบบเครือข่ายได้บ้าง รวมถึงการเข้าใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในเครือข่ายนั้น ๆ ด้วย ระบบเหล่านี้จะใช้เป็นฐานข้อมูลที่จัดเก็บบัญชีผู้ใช้ของเครือข่าย

เพื่อพิสูจน์ทราบสิทธิ์ของผู้ใช้คนนั้น เหมือนกับ หลังจากล็อกอินเข้าไปแล้วเพื่อคำนวณออกมาเป็นข้อมูลทางด้านสถิติ เช่น การเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตซึ่งอาจมีแบนด์วิธที่จำกัด เป็นต้น

การจัดการทรัพยากร เพื่อการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และเป็นการจัดการที่ใช้เวลาค่อนข้างมากสำหรับผู้ดูแลระบบ การจัดการเริ่มต้นจากการตั้งชื่อให้กับเซิร์ฟเวอร์ โฮสต์ เป็นต้น

การตั้งชื่อควรมีความหมายเกี่ยวกับทรัพยากรนั้น ๆ การตั้งชื่อควรอธิบายที่ตั้งและจุดประสงค์ของอุปกรณ์เหล่านั้น ขั้นตอนต่อไปก็เป็นการกำหนดสิทธิ์ให้ผู้ใช้ที่จะเข้ามาใช้ทรัพยากรเหล่านั้นโดยกำหนดให้เป็นกลุ่มผู้ใช้

ข้อขัดข้องภายในระบบเครือข่าย ระบบเครือข่ายนั้นเป็นอะไรที่ซับซ้อนมาก ประกอบด้วยชิ้นส่วนเล็ก ๆ ที่ผลิตโดยหลายบริษัทและบางทีอาจทำให้สับสนในบางส่วนได้

เครือข่ายก็เช่นกันอาจมีบางส่วนที่จะเป็นสาเหตุของปัญหาซึ่งจะมีผลต่อระบบโดยรวมได้เช่นกันอย่างไรก็ตามก็อาจทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับระบบได้เหมือนกันอย่างแน่นอน

โดยเฉพาะปัญหาเกี่ยวกับประสิทธิภาพของเครือข่าย ผู้ดูแลระบบจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเข้าใจปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น และต้องเรียนรู้และงสามารถแก้ไขได้ เช่น อุปกรณ์เครือข่ายเสีย สายสัญญาณขาด แบนด์วิธเต็ม

การชนกันของแพ็กเก็ต การใช้โปรโตคอลที่มีประสิทธิภาพต่ำ ข้อจำกัดของฮาร์ดแวร์ ข้อมูลขยะ การแพร่ระบาดของไวรัส ปัญหาเกี่ยวกับแอดเดรส เป็นต้น

เครื่องมือสำหรับการดูแลระบบเครือข่าย กล้องวงจรปิดที่ซื้อมาใช้งาน เรามารู้จักกับเครื่องมือและเทคนิคที่จะช่วยในการค้นหาสาเหตุของปัญหาต่าง ๆ

 

กล้องวงจรปิดไร้สายใส่ซิม

 

โดยปกติอุปกรณ์เครือข่าย เช่น เราท์เตอร์ สวิตช์ หรือแม้กระทั่งระบบปฏิบัติการที่รองรับการทำงานผ่านเครือข่าย มักจะมีเครื่องมือพื้นฐานสำหรับการบริหารจัดการเครือข่าย

แต่การใช้เครื่องมือเล่านี้อาจจำเป็นต้องมีความรู้ทางด้านเครือข่าย เพื่อจะได้เข้าใจและสามารถค้นหาต้นเหตุของปัญหาได้

ระบบบริหารจัดการเครือข่าย หน้าที่ของผู้บริหารเครือข่าย คือ การเฝ้าระวัง ทดสอบ ตรวจเช็คสถานภาพ และควบคุมฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของเครือข่ายระบบบริหารจัดการเครือข่ายจะช่วยให้งานของผู้บริหารเครือข่ายง่ายขึ้น

องค์ประกอบของระบบบริหารจัดการเครือข่ายโครงสร้างระบบบริหารเครือข่าย ประกอบด้วย  3  ส่วนคือ

 • อุปกรณ์เครือข่ายที่สามารถจัดการได้
 • เอเจนต์
 • ระบบบริหารจัดการเครือข่าย

 

สรุป

การตัดสินใจเลือกกล้องวงจรปิดไว้ใช้งาน ปัจจุบันนี้กล้องวงจรปิดระบบดิจิตอล ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง อาจเป็นด้วยราคาถูกลงจากเมื่อก่อน และระบบการติดตั้งและใช้งานง่ายมากขึ้น แล้วคุณเหละจะเลือกแบบไหน

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *