กล้องวงจรปิด และการดำเนินกิจกรรมกลุ่มย่อยเพื่อความปลอดภัย
บทความ

กล้องวงจรปิด และการดำเนินกิจกรรมกลุ่มย่อยเพื่อความปลอดภัย

กล้องวงจรปิด และการดำเนินกิจกรรมกลุ่มย่อยเพื่อความปลอดภัย ทำไมต้องมีกิจกรรมเพื่อความปลอดภัย สิ่งที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา  คือ  อันตราย  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลาที่คนเกิดอาการเซื่องซึม  เหม่อลอย  ประมาท
Read More
กล้องวงจรปิด และการประชุมเพื่อความปลอดอุบัติภัย
บทความ

กล้องวงจรปิด และการประชุมเพื่อความปลอดอุบัติภัย

กล้องวงจรปิด และการประชุมเพื่อความปลอดอุบัติภัย ในหน่วยงานเรามักพบเห็นกันอยู่เสมอว่ามีการประชุมโดยใช้เวลาสั้น ๆ การประชุมความปลอดภัยในการทำงาน, การประชุมก่อนเริ่มงาน, การประชุมก่อนเลิกงาน, การประชุมป
Read More
การศึกษาด้านวิศวกรรมความปลอดภัยผ่านทางอินเตอร์เน็ต
บทความ

การศึกษาด้านวิศวกรรมความปลอดภัยผ่านทางอินเตอร์เน็ต

การศึกษาด้านวิศวกรรมความปลอดภัยผ่านทางอินเตอร์เน็ต กล้องวงจรปิด อินเตอร์เน็ตในปัจจุบันมีบทบาทมากมาย เปรียบเหมือนเป็นห้องสมุดขนาดใหญ่ที่มีข้อมูลอย่างหลากหลาย และ มีโปรแกรมค้นหาซึ่งทำหน้าที่เป็นเหมือนด
Read More
การบริหารความปลอดภัย
บทความ

การบริหารความปลอดภัย

กล้องวงจรปิด และการบริหารความปลอดภัย ปัจจุบันได้มีการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาใช้ในการทำงานมากขึ้นเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและผลผลิตสูงขึ้น หากผู้ปฏิบัติงานไม่มีความรู้ความเข้าใจ ความชำนาญในการใช้ อาจจะ
Read More
ทฤษฏีความปลอดภัย
บทความ

ทฤษฏีความปลอดภัย

กล้องวงจรปิด และทฤษฏีความปลอดภัย โดยปกติมักคิดว่าอุบัติตุที่มีความร้ายแรงมากสามารถวัดได้จากจำนวนผู้เสียชีวิตที่ได้รับบาดเจ็บ ซึ่งสามารถเห็นได้จากข่าว หรือภาพบันทึกจาก กล้องวงจรปิด CCTV แต่ขณะเดียวกัน
Read More
ข้อควรระวังทั่วไปในการสำรวจสถานที่เกิดเหตุ
บทความ

ข้อควรระวังทั่วไปในการสำรวจสถานที่เกิดเหตุ

กล้องวงจรปิด CCTV และ ข้อควรระวังทั่วไปในการสำรวจสถานที่เกิดเหตุ ในการสำรวจสถานที่เกิดเหตุ เราสามารถทำได้หลายวิธี เช่น การเข้าไปสำรวจโดยใช้ภาพจาก กล้องวงจรปิด CCTV การเข้าไปสำรวจพื้นที่โดยตรง แต่ทว่า
Read More
การตรวจสอบบริเวณที่เกิดเหตุ
บทความ

การตรวจสอบบริเวณที่เกิดเหตุ

กล้องวงจรปิด CCTV และการตรวจสอบบริเวณที่เกิดเหตุ ความหมายและความสำคัญของการตรวจสอบบริเวณที่เกิดเหตุ การตรวจสอบบริเวณที่เกิดเหตุหมายถึง การค้นหา เก็บรวบรวมและรักษาข้อมูล ทั้งที่มีรูปร่างลักษณะและไม่ม
Read More
การรักษาสถานที่เกิดเหตุให้คงสภาพเดิม
บทความ

การรักษาสถานที่เกิดเหตุให้คงสภาพเดิม

กล้องวงจรปิด CCTV และการรักษาสถานที่เกิดเหตุให้คงสภาพเดิม ความหมายและความสำคัญของการรักษาสถานที่เกิดเหตุให้คงสภาพเดิม ในปัจจุบันแม้ว่าหลักฐานในสถานที่เกิดเหตุจะมีมากมาย เช่น ภาพบันทึกจาก กล้องวงจรปิ
Read More
กล้องวงจรปิด CCTV และหัวเชื่อมต่อสัญญาณภาพ
บทความ

กล้องวงจรปิด CCTV และหัวเชื่อมต่อสัญญาณภาพ

หัวเชื่อมต่อ กล้องวงจรปิด ( Connectors ) สำหรับการเชื่อมต่อเส้นใยแก้วนำแสง นอกจากวิธีการเชื่อมต่อเส้นใยแก้วนำแสงเข้าด้วยกัน ตามวิธีการตามบทความที่กล่าวมาแล้ว การเชื่อมต่อเส้นใยแก้วนำแสงในระบบงานติดตั
Read More
กล้องวงจรปิด CCTV และการเชื่อมต่อสายไฟเบอร์
บทความ

กล้องวงจรปิด CCTV และการเชื่อมต่อสายไฟเบอร์

การเชื่อมต่อสายไฟเบอร์งาน กล้องวงจรปิด CCTV การส่งสัญญาณแสงไปในสายใยแก้วนำแสงในงานระบบ กล้องวงจรปิด CCTV จะต้องทำการแปลงสัญญาณไฟฟ้าจากอุปกรณ์กำเนิดสัญญาณให้เป็นสัญญาณแสงก่อน จึงจะสามารถส่งสัญญาณผ่านไ
Read More