กล้อง cctv ออนไลน์  กับการแบ่งประเภทของโพรโทคอลควบคุมการเข้าถึงตัวกลาง
บทความ

กล้อง cctv ออนไลน์ กับการแบ่งประเภทของโพรโทคอลควบคุมการเข้าถึงตัวกลาง

กล้อง cctv ออนไลน์  กับการแบ่งประเภทของโพรโทคอลควบคุมการเข้าถึงตัวกลาง กล้อง CCTV ออนไลน์  สถานีภายในหลายสถานีในพื้นที่ให้บริการสามารถสื่อสารเชื่อมโยงกันได้  ด้วยการใช้สื่อกลางร่วมกัน  เรียกว่า การเช
Read More
กล้อง wifi ip camera กับการใช้งานในปัจจุบัน
บทความ

กล้อง wifi ip camera กับการใช้งานในปัจจุบัน

กล้อง wifi ip camera กับการใช้งานในปัจจุบัน                    กล้อง wifi ip camera  ในปัจจุบันอินเทอร์เน็ตได้ขยายเครือข่ายและมีความซับซ้อนมากเพิ่มขึ้น  เราเตอร์แต่ละตัวไม่สามารถที่จะเก็บตารางหาเส้นท
Read More
กล้อง ip camera wifi กับการกำหนดเลขที่อยู่ไอพีแบบใช้คลาส
บทความ

กล้อง ip camera wifi กับการกำหนดเลขที่อยู่ไอพีแบบใช้คลาส

กล้อง ip camera wifi กับการกำหนดเลขที่อยู่ไอพีแบบใช้คลาส                  กล้อง ip camera wifi  เลขที่อยู่ไอพีของ  IPv4  ใช้แนวคิดการแบ่งคลาส  การกำหนดเลขที่อยู่ไอพี   ในเวลาต่อมามีผู้เสนอวิธีกำหนดเล
Read More
IP กล้องวงจรปิด กับการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายและการกำหนดเลขที่อยู่ไอพี
บทความ

IP กล้องวงจรปิด กับการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายและการกำหนดเลขที่อยู่ไอพี

IP กล้องวงจรปิด กับการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่าย และการกำหนดเลขที่อยู่ไอพี IP กล้องวงจรปิด  โพรโทคอลเครือข่ายหลักหรือโพรโทคอลอินเทอร์เน็ต   เป็นการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายกับโพรโทคอลชั้นเครือข่าย  
Read More
กล้องวงจรปิดผ่านเน็ต กับการควบคุมการดูภาพ
บทความ

กล้องวงจรปิดผ่านเน็ต กับการควบคุมการดูภาพ

กล้องวงจรปิดผ่านเน็ต กับการควบคุมการดูภาพ กล้องวงจรปิดผ่านเน็ต  การควบคุมการไหลของข้อมูลด้วยการร้องขอส่งข้อมูลซ้ำแบบอัตโนมัติของช่องสัญญาณที่มีสัญญาณรบกวน  มีอยู่   3  โพรโทคอล  คือ Stop – and –
Read More
กล่องบันทึกกล้องวงจรปิด กับการแก้ไขข้อผิดพลาดของการส่งข้อมูลภาพที่ได้
บทความ

กล่องบันทึกกล้องวงจรปิด กับการแก้ไขข้อผิดพลาดของการส่งข้อมูลภาพที่ได้

กล่องบันทึกกล้องวงจรปิด กับการแก้ไขข้อผิดพลาดของการส่งข้อมูลภาพที่ได้ กล่องบันทึกกล้องวงจรปิด  กับการดำเนินการแก้ไขข้อผิดพลาดจำเป็นต้องรู้จำนวนบิตที่แน่นอนที่เกิดข้อผิดพลาดและตำแหน่งที่เกิดข้อผิดพล
Read More
ดูกล้องวงจรปิดออนไลน์  กับการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดของข้อมูล
บทความ

ดูกล้องวงจรปิดออนไลน์ กับการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดของข้อมูล

ดูกล้องวงจรปิดออนไลน์ กับการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดของข้อมูล ดูกล้องวงจรปิดออนไลน์  การรับส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายจำเป็นที่ข้อมูลที่ถูกถ่ายโอนอุปกรณ์เครือข่ายจากเครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่งต้องมี
Read More
กล้องไร้สายระยะไกล  กับการผสมสัญญาณและการแผ่สเปกตรัม
บทความ

กล้องไร้สายระยะไกล กับการผสมสัญญาณและการแผ่สเปกตรัม

กล้องไร้สายระยะไกล  กับการผสมสัญญาณและการแผ่สเปกตรัม กล้องไร้สายระยะไกล กับการสื่อสารข้อมูลใช้สายสัญญาณทำหน้าที่เป็นตัวกลางให้สัญญาณสามารถเดินทางอุปกรณ์สื่อสารจากเครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่งแต่คว
Read More
กล้อง CCTV ราคา มีผลต่อการส่งข้อมูลด้วยสัญญาณแอนะล็อก หรือไหม
บทความ

กล้อง CCTV ราคา มีผลต่อการส่งข้อมูลด้วยสัญญาณแอนะล็อก หรือไหม

กล้อง CCTV ราคา มีผลต่อการส่งข้อมูลด้วยสัญญาณแอนะล็อก หรือไหม กล้อง CCTV ราคา  กับการแปลงข้อมูลที่เป็นดิจิทัลและแอนะล็อกให้กลายเป็นสัญญาณแอนะล็อกเพื่อให้มีความสอดคล้องกับคุณลักษณะของช่องสัญญาณ   เรีย
Read More
กล้อง CCTV IP CAMERA กับการส่งข้อมูลด้วยสัญญาณดิจิทัล
บทความ

กล้อง CCTV IP CAMERA กับการส่งข้อมูลด้วยสัญญาณดิจิทัล

กล้อง CCTV IP CAMERA  กับการส่งข้อมูลด้วยสัญญาณดิจิทัล กล้อง CCTV IP CAMERA เริ่มด้วยวิธีการแปลงข้อมูลดิจิทัลให้กลายเป็นสัญญาณดิจิทัล   และวิธีการแปลงข้อมูลแอนะล็อกให้กลายเป็นสัญญาณดิจิทัล  เพื่อให้ส
Read More