ร้านกล้องวงจรปิด รั้วไฟฟ้า แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

แขวงช่องนนทรี มีพื้นที่อยู่ในการรับผิดชอบ 9.984 ตารางกิโลเมตร มีจำนวนประชากรที่ขึ้นทะเบียนเอาไว้เมื่อเดือนธันวาคม 2562 ประมาณ 48,531 คน และมีจำนวนประชากร

ที่มีอาคารบ้านเรือนอยู่ในพื้นที่ประมาณ 32,692 หลังคาเรือน พื้นที่แขวงช่องนนทรี มีสถานทูตอิตาลี ตั้งอยู่ซอยนางลิ้นจี่ 9 แขวงช่องนนทรี อยู่ในพื้นที่

มีโรงพยาบาลกรุณาพิทักษ์ อยู่ซอยนางลิ้นจี 5 อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกัน ไว้คอยให้บริการประชาชนในพื้นที่ และบริเวณใกล้เคียงเรื่องสุขภาพ รวมทั้งหากสรรพสินค้าดังๆ

อย่างเช่น ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรับ และเทสโก้โลตัส แขวงช่องนนทรี มีสถานศึกษาไว้คอยให้บริการประชาชนในพื้นที่อยู่เป็นจำนวนมาก อย่างเช่น โรงเรียนวัดบางกระเจ้ากลาง

โรงเรียนนานาชาติการ์เด้น โรงเรียนประถมนนทรี โรงเรียนนนทรีวิทยา โรงเรียนวัดช่องลม โรงเรียนทวีวัฒนา โรงเรียนนานาชาติสาทรใหม่ โรงเรียนวรมงคล

โรงเรียนวัดช่องนนทรี โรงเรียนพระแม่สงเคราะห์ เป็นต้น นอกนั้นก็ยังมี ศาสนสถานต่าง เช่น วัดบางกระเจ้านอก วัดบางกระเจ้ากลาง วัดช่องลม วัดโพธิ์แมนคุณาราม วัดช่องนนทรี

วัดคลองภูมิ วัดคลองใหม่ มัสยิดดารุ้ลมุสลิมิน คริสตจักรสันติธรรม และวัดคลองใหม่ แขวงช่องนนทรี มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ทำให้ผู้คนในพื้นที่มีวิถีชีวิตเปลี่ยนไปจากเดิม

มีการเดินทางสัญจรของผู้คนในการดำเนินชีวิตประจำวันมากขึ้นกว่าเมื่ออดีตที่ผ่านมาเป็นอย่างมาก การอพยพย้ายถิ่นฐานของประชาชนเข้ามาทำงานในพื้นที่แขวงช่องนนทรี หรือ

การเดินทางเข้าออกในพื้นที่ ล้วนแต่ส่งผลให้การจราจรในพื้นที่แขวงช่องนนทรีมีความหนาแน่นคับคั่งมากขึ้น มีจะมีถนนหลักๆ และถนนย่อย ทางเชื่อมทางลัด

และระบบขนส่งมวลชนในพื้นที่ไม่เพียงพอ ส่วนการจะขยายผิวจราจรแทบจะทำไม่ได้เลย ส่งผลให้ปริมาณมลพิษในอากาศก็มากยิ่งขึ้นไปอีก ปัญหาการเกิดอาชญากรรม

ในพื้นที่ของแขวงช่องนนทรี ก็อาจเพิ่มจำนวนขึ้นได้หากไม่ดูแลให้เรียบร้อย อย่างบริเวณรกร้าง หรือแหล่งมั่วสุมต่างๆ อาจจะต้องทำการเพิ่มแสงสว่างของไฟฟ้าให้มากขึ้น

หรือทำการเพิ่มจำนวนกล้องวงจรปิดในพื้นที่ให้มากยิ่งขึ้น เพื่อทำการเฝ้าระวังความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินให้แก่ประชาชนในพื้นที่ให้มีการเป็นอยู่ที่ปลอดภัย

หากท่านไหนต้องการติดตั้งกล้องวงจรปิด หรือรั้วไฟฟ้า สามารถเรียกใช้บริการทางเราได้ในนาม ร้านกล้องวงจรปิด รั้วไฟฟ้า แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา

ตรวจเช็คจำนวนสินค้า | ข้อมูลสินค้า | ขอใบเสนอราคา

ติดต่อทางลายแอท
เฟสบุค
ติดต่อทางเมล
ติดต่อด่วน
ฝ่ายขายกล้องวงจรปิด

กล้องวงจรปิด ราคาพร้อมติดตั้งให้ชุด 4 กล้อง และ 8 กล้อง

43,900฿ ราคายังไม่รวม VAT
23,900฿ ราคายังไม่รวม VAT
37,900฿ ราคายังไม่รวม VAT
20,900฿ ราคายังไม่รวม VAT
41,900฿ ราคายังไม่รวม VAT
22,900฿ ราคายังไม่รวม VAT
31,900฿ ราคายังไม่รวม VAT
17,900฿ ราคายังไม่รวม VAT

สินค้าแนะนำ ขายดี

Hikvision ColorVu KF0T

สอบถามข้อมูล  สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

Line: @cctvbangkok.com
ติดต่อทางเมลส์
ติดต่อเฟสบุค
ติดต่อยูทูป

HOT LINE : 081-700-4715, 02-888-3507-8, 081-721-5542

บทความน่ารู้ กล้องวงจรปิด

คลิปน่ารู้ กล้องวงจรปิด รั้วไฟฟ้า

พื้นที่จำหน่าย กล้องวงจรปิด รั้วไฟฟ้า เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

กล้องวงจรปิด ยานนาวา

พื้นที่เขตยานนาวา มีเนื้อที่ในความรับผิดชอบ 16.662 ตารางกิโลเมตร มีการแบ่งพื้นที่รับผิดชอบออกเป็น 2 แขวง คือ แขวงช่องนนทรี และแขวงบางโพงพาง มีจำนวนประชากรที่อยู่อาศัยในพื้นที่เขตยานนาวาประมาณ 78,118 คน ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่นับถือศาสนาพุทธ

แต่ก็มีบางส่วนที่นับถือศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ และอื่นๆ ประชาชนในพื้นที่เขตยานนาวามีรายได้จากการประกอบอาชีพรับจ้าง ค้าขาย และบางส่วนก็เป็นพนักงานภายในองค์กรของรัฐ พื้นที่โดยรวมมีสิ่งอำนวยความสะดวกในการเดินทางทั้งทางน้ำ และรถโดยสารด่วนพิเศษ BRT

อาณาเขตติดต่อของพื้นที่เขตยานนาวา ทางด้านทิศเหนือ ติดต่อกับเขตสาทร ทางด้านทิศตะวันออกติดต่อกับเขตคลองเตย และแม่น้ำเจ้าพระยาบางส่วน ทางด้านทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตบางคอแหลม และทางด้านทิศใต้ติดต่อกับแม่น้ำเจ้าพระยา

ติดต่อกับเขตราษฎร์บูรณะ และอำเภอพระประแดงของทางจังหวัดสมุทรปราการ ทำให้มีท่าเรือข้ามฝากระหว่างกรุงเทพฯ กับทางจังหวัดสมุทรปราการในพื้นทีของยานนาวาด้วย นอกนั้นก็มีถนนวงแหวนอุตสาหกรรม ตัดเชื่อมถนนพระรามที่ 3 ช่วยลดระยะทางและเวลาในการเดินทางระหว่ากรุงเทพฯ กับสมุทรปราการได้ดียิ่งขึ้น

เขตยานนาวา ถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของชุมชน มีอาคารพาณิชย์อยู่เป็นจำนวนมาก มีโรงงานอุตสาหกรรมใหญ่ๆ ตั้งอยู่ในพื้นที่จำนวนหลายโรงงาน รวมทั้งบริษัทห้างร้านใหญ่ๆ ผู้ผลิตรายเล็กและรายใหญ่อีกเป็นจำนวนมากที่ประกอบการอยู่ในพื้นที่เขตยานนาวา

ทำให้พื้นที่เขตยานนาวาจัดเป็นแหล่งเศรษกิจที่สำคัญอีกแห่งหนึ่ง นอกจากนี้แล้วเขตยานนาวายังถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่พิเศษเขตเศรษกิจพระรามที่ 3 หรือพื้นที่หัวแหวนอุตสาหกรรม เพราะมีสินค้าที่ผลิตส่งจำหน่ายไปยังที่ต่างๆ เป็นจำนวนมากในพื้นที่ เช่น เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องหนัง อุปกรณ์กีฬา

เขตยานนาวามีพื้นที่สุ่มเสียงเรืองของอาชญากรรมและยาเสพติดอยู่เป็นจำนวนมาก มาตรการส่วนใหญ่ที่สามารถทำได้ก็คือการติดตั้ง ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม ตามถนน ตรอก ซอย อาคารรกร้างว่างเปล่าหรือที่มีความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรมการกระทำความผิด

ที่เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้ นอกจากนั้นก็อาจทำการตรวจตระเวณของเจ้าหน้ามีมากยิ่งขึ้น รวมทั้งดูแลรักษา ซ่อมแซมกล้องวงจรปิดในพื้นที่ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ตลอด 24 ชม. และสนับสนุนให้มีการเพิ่มจำนวนกล้องวงจรปิด

การจะลดพื้นที่เสี่ยงภัยต่อพื้นที่การเกิดอาชญากรรมต้องมีการสำรวจให้ครอบคลุมทั้งทั้งหมดในพื้นที่ หลังจากนั้นก็เข้าไปดำเนินการติดตั้งไฟแสงสว่าง หรือเก็บกวาดพื้นที่รกร้างให้น่าอยู่ ดูสวยงามบางครั้งพื้นที่รกร้างก็อาจจะเป็นของทางเอกชนการจะเข้าไปในพื้นที่

เพื่อปรับสภาพให้มีความน่าเป็นอยู่ที่ดีขึ้นก็ค่อนข้างเข้าไปได้อยาก หรือต้องการติดต่อขอเข้าไปดำเนินการให้ถูกตามขั้นตอน อย่างเช่นที่ดินเปล่าๆ แต่ต้นไม้ขึ้นหนาทึบ นอกจากนั้นแล้วก็อาจให้เจ้าที่ทางตำรวจเข้าทำการตรวจตราในพื้นที่อย่างเป็นครั้งคราว หรือจะเป็นเจ้าหน้าที่ทางสำนักเขต

คำขวัญเขตยานนาวา
สะพานสวย   วัดงาม
นามกระเดื่อง    เรืองอุตสาหกรรม

ร้านกล้องวงจรปิด รั้วไฟฟ้า แขวงรองเมือง

กล้องวงจรปิด กรุงเทพ ที่ให้บริการขอข้อมูลภาพ

ขั้นตอนการขอข้อมูลจาก กล้องวงจรปิดกรุงเทพฯ

1. แจ้งความประสงค์ด้วยตนเอง หรือ ทางโทรศัพท์ โดยระบุหมายเลข เสา / ตู้ควบคุม /กล้องและวัน เวลา สถานที่เกิดเหตุ

2. เจ้าหน้าที่ลงรับเรื่อง

3. รับหมายเลขรับเรื่อง

4. แจ้งผลการดำเนินการภายใน 3 วัน

5. การติดต่อขอรับภาพ

5.1 แจ้งหมายเลขรับเรื่อง

5.2 ยื่นหลักฐาน ดังนี้

  •       บันทึกประจำวัน หรือหนังสือของสถานีตำรวจนครบาลพื้นที่
  •       สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  •       กรณีมอบอำนาจ ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบ

5.3 นำแผ่น DVD มาเพื่อบันทึกข้อมูล

หมายเหตุ : หากเป็นกล้องที่เชื่อมโยงสัญญาณเข้าสู่ศูนย์ควบคุมสามารถตรวจสอบ และรอรับข้อมูลภาพได้ทันที

ตรวจเช็คจำนวนสินค้า | ข้อมูลสินค้า | ขอใบเสนอราคา

ติดต่อทางลายแอท
เฟสบุค
ติดต่อทางเมล
ติดต่อด่วน
ฝ่ายขายกล้องวงจรปิด

ศูนย์บริการจัดการกล้องวงจรปิด (cctv) 24 ชั่วโมง 13 ศูนย์ 6 กลุ่มเขต

1. ศูนย์กล้องวงจรปิดศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เบอร์โทรศัพท์ 0 2224 2987 และ 0 2225 6979

2. กรุงเทพกลาง ครอบคลุมพื้นที่ 9 สำนักงานเขต กล้องวงจรปิด เขตราชเทวี,กล้องวงจรปิด เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย,กล้องวงจรปิด เขตสัมพันธวงศ์,กล้องวงจรปิด เขตพระนคร,กล้องวงจรปิด เขตดุสิต,กล้องวงจรปิด เขตพญาไท,กล้องวงจรปิด เขตห้วยขวาง,กล้องวงจรปิด เขตดินแดง,กล้องวงจปิดเขตวังทองหลาง

ศูนย์ กล้องวงจรปิด ห้วยขวาง เบอร์โทรศัพท์ 0 2275 2330-1

ศูนย์ กล้องวงจรปิด ราชเทวี เบอร์โทรศัพท์ 0 2354 6179-80

3. กรุงเทพใต้ ครอบคลุมพื้นที่ 10 สำนักงานเขต กล้องวงจรปิด เขตพระโขนง, กล้องวงจรปิด เขตสวนหลวง, กล้องวงจรปิด เขตคลองเตย, กล้องวงจรปิด เขตวัฒนา, กล้องวงจรปิด เขตบางนา, กล้องวงจรปิด เขตบางคอแหลม, กล้องวงจรปิด เขตปทุมวัน, กล้องวงจรปิด เขตสาทร, กล้องวงจรปิด เขตบางรัก, กล้องวงจรปิด เขตยานนาวา

ศูนย์ กล้องวงจรปิด พระโขนง เบอร์โทรศัพท์ 0 2331 0631-2

ศูนย์ กล้องวงจรปิด บางคอแหลม เบอร์โทรศัพท์ 02292 1285-6

4. กรุงเทพเหนือ ครอบคลุมพื้นที่ 7 สำนักงานเขต กล้องวงจรปิด เขตจตุจักร, กล้องวงจรปิด เขตบางซื่อ, กล้องวงจรปิด เขตลาดพร้าว, กล้องวงจรปิด เขตบางเขน, กล้องวงจรปิด เขตหลักสี่, กล้องวงจรปิด เขตดอนเมือง, กล้องวงจรปิด เขตสายไหม

ศูนย์ กล้องวงจรปิด จตุจักร เบอร์โทรศัพท์ 0 2512 3524-5

ศูนย์ กล้องวงจรปิด บางเขน เบอร์โทรศัพท์ 0 2521 1975-6

5. กรุงเทพตะวันออก ครอบคลุมพื้นที่ 9 สำนักงานเขต กล้องวงจรปิด เขตมีนบุรี, กล้องวงจรปิด เขตหนองจอก, กล้องวงจรปิด เขตคลองสามวา, กล้องวงจรปิด เขตลาดกระบัง, กล้องวงจรปิด เขตสะพานสูง, กล้องวงจรปิด เขตบึ่งกุ่ม, กล้องวงจรปิด เขตประเวศ, กล้องวงจรปิด เขตคันนายาว, กล้องวงจรปิด เขตบางกะปิ

ศูนย์ กล้องวงจรปิด มีนบุรี เบอร์โทรศัพท์ 0 2171 4235-6

ศูนย์ กล้องวงจรปิด บึงกุ่ม เบอร์โทรศัพท์ 0 2364 7322-3

6. กรุงธนเหนือ ครอบคลุมพื้นที่ 8 สำนักงานเขต กล้องวงจรปิด เขตบางพลัด, กล้องวงจรปิด เขตบางกอกน้อย, กล้องวงจรปิด เขตตลิ่งชัน, กล้องวงจรปิด เขตทวีวัฒนา, กล้องวงจรปิด เขตจอมทอง, กล้องวงจรปิด เขตบางกอกใหญ่, กล้องวงจรปิด เขตธนบุรี, กล้องวงจรปิด เขตคลองสาน

ศูนย์ กล้องวงจรปิด บางพลัด เบอร์โทรศัพท์ 0 2424 3200-1

ศูนย์ กล้องวงจรปิด จอมทอง เบอร์โทรศัพท์ 0 2428 4393-4

7. กรุงธนใต้ ครอบคลุมพื้นที่ 7 สำนักงานเขต กล้องวงจรปิด เขตบางบอน, กล้องวงจรปิด เขตบางขุนเทียน, กล้องวงจรปิด เขตหนองแขม, กล้องวงจรปิด เขตบางแค, กล้องวงจรปิด เขตราษฎร์บูรณะ, กล้องวงจรปิด เขตทุ่งครุ, กล้องวงจรปิด เขตภาษีเจริญ

ศูนย์ กล้องวงจรปิด บางบอน เบอร์โทรศัพท์ 0 2405 2893-4

ศูนย์ กล้องวงจรปิด ราษฎร์บูรณะ 0 2428 4354-5

8. สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร
เลขที่ 44 ถนนวิภาวดีรังสิต ดินแดง กรุงเทพฯ 10400 เบอร์โทรศัพท์ 02 354 1237, 02 354 1234

ประชาชนสามารถขอภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด โดยระบุหมายเลขเสา กล้องหรือตู้ควบคุมกล้อง และวัน เวลา สถานที่เกิดเหตุ แนบหลักฐานประกอบ ได้แก่ บันทึกประจำวันหรือหนังสือของสถานีตำรวจนครบาลพื้นที่ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ไม่ว่าท่านอยู่เกิดเหตุในพื้นที่ไหนของกรุงเทพมหานคร

สามารถที่จะของภาพจากกล้องวงจรปิดได้หมดทุกที่ เอาที่ท่านสะดวกในการเดินทาง แต่ละศูนย์ข้อมูลกล้องวงจรปิดกรุงเทพฯ สามารถที่จะดึงข้อมูลถึงกันได้หมด ทำสำคัญคือผู้ขอข้อมูลต้องระบุ วัน และเวลาให้ใกล้เคียงกับเวลาที่เกิดเหตุการณ์ในวันนั้นให้ตรงมากที่สุด ไม่ใช้ว่าผ่านไปเป็นอาทิตย์แล้วมาขอ

หรือจำเวลาตอนเกิดเหตุไม่ได้แล้วมาให้เจ้าหน้าที่หาให้ อย่างนี้ไม่ได้มันเสียเวลาเจ้าหน้าที่ในการค้นหาข้อมูลด้วยไม่รู้จะเริ่มเวลาไหนในการค้นหา ระบุหมายเลขที่กล้อง ที่เสากล้อง และตู้ของกล้องวงจรปิดให้ชัดเจน เป็นไปได้ถ่ายรูปเอาไว้เลย

สรุป

ร้านกล้องวงจรปิด รั้วไฟฟ้า แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา ให้บริการออกแบบ ติดตั้ง รับประกันผลงาน และดูแลหลังการขาย แก่ลูกค้าที่เรียกใช้บริการทางเราในนามของ บริษัท มีเดีย เสิร์ซ จำกัด ช่วยให้ท่านมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินได้เป็นอย่างดี หรือท่านไหนที่มีกล้องวงจรปิดใช้งานอยู่แล้วแต่ภาพไม่มีความคมชัด ก็สามารถเรียกใช้บริการเป็นกล้อง เปลี่ยนเครื่องบันทึกภาพ เพื่อให้ได้ภาพกล้องวงจรปิดที่มีความคมชัดสูงมากยิ่งขึ้น