กล้องอินฟาเรด

กล้องอินฟาเรด กล้องวงจรปิด ช่วยในการสร้างสภาพการณ์ที่ปลอดภัย

กล้องอินฟาเรด การสร้างสภาพการณ์ที่ปลอดภัยด้วย กล้องวงจรปิด

กล้องอินฟาเรด สภาพการณ์ที่ปลอดภัยคือจะไม่สร้างเงื่อนไขให้เกิดอุบัติเหตุขึ้น ทั้งที่เป็นสถานที่ อุปกรณ์และสิ่งแวดล้อม จึงต้องตระเตรียมและตรวจสอบให้มีสภาพการณ์ที่ปลอดภัยในสถานที่ทุกแห่งเพื่อให้บ้านมีความปลอดภัยสำหรับเด็ก รวมถึงทุกคนในบ้าน โดยเฉพาะห้องของเด็กควรเตรียมการติดตั้ง กล้องวงจรปิด ไว้ เพื่อช่วยในการดูแลเด็ก

หลายครอบครัวจำต้องอยู่กันอย่างแออัดในห้องเดียว ก็จะต้องตระเตรียมสะสาง ให้มีเฉพาะสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น ขจัดสิ่งของที่ไม่จำเป็น ต้องมีไว้ใช้จนเกิดสภาพสกปรก รกรุงรัง จัดเก็บ จัดวางให้สิ่งของเครื่องใช้อยู่ในสภาพที่สะดวกแก่การหยิบใช้และเป็นระเบียบ สิ่งใดที่จะต้องหยิบใช้บ่อย ก็จัดวางไว้ใกล้มือ สิ่งใดที่นานๆจะใช้ที ก็จัดวางให้ห่างออกไป ของหนักต้องวางไว้ข้างล่าง ของเบาจัดวางไว้ข้างบน ไม่ให้เกิดการโค่นล้ม ตู้เสื้อผ้าและลิ้นชักต้องไม่มีปุ่มที่เด็กเดินชนจนบาดเจ็บ หรือ ลากลิ้นชักตกทับตัวเด็ก ของทรงสูงวาไว้ข้างหลัง ของทรงต่ำวางไว้ข้างหน้า เรียงจากซ้ายไปขวา นำสิ่งของมีคมออไปจากห้อง ของใช้ที่อาจทำให้เกิดอันตราย ต้องจัดเก็บให้พ้นมือเด็ก ปลั๊กไฟ หรือ พัดลม ต้องไม่ให้เด็กเอื้อมถึง

กล้องอินฟาเรด กล้องวงจรปิด ช่วยในการสร้างสภาพการณ์ที่ปลอดภัย

ความสะอาด นับเป็นหัวใจของสุขอนามัย หากห้องสะอาด มีลมพัดผ่านหมุนเวียนดี แม้จะไม่กว้างขวาง โอ่โถงอย่างคฤหาสน์ ก็จะไม่ทำให้เกิดอากาศเสีย ทำลายสุขภาพ ในกรณีมีเพียงห้องเดียว ก็อาจเกิดข้อเปรียบเทียบที่ดูแล ทำความสะอาดได้ง่ายและทั่วถึง

การนำกิจกรรม 5 ส มาใช้ในบ้าน ก็เป็นการสร้างสภาพการที่ปลอดภัยโดยรวม การสร้างมาตรฐานของการสะสาง การทำความสะดวก และการทำความสะอาด ให้ทุกคนปฏิบัติตามอย่างสม่ำเสมอ จนเกิดเป็นนิสัยที่ดี มีวินัย ก็จะเป็นผลให้มีสภาพที่น่าอยู่ น่าอาศัย และมีความปลอดภัย โดยมุ่งเน้นที่เด็ก

ในบางพื้นที่ถ้าได้มีการสร้างสภาพการที่ปลอดภัย โดยมุ่งเน้นที่เด็กซึ่งจะต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ ก็จะเพิ่มความปลอดภัยแก่เด็กยิ่งขึ้น

ห้องเด็ก

บ้านใหญ่ที่ออกแบบให้มีห้องเด็ก เตรียมการติดตั้งกล้องวงจรปิดไว้สำหรับการมีที่เลี้ยงบุตรโดยเฉพาะ ก็จะต้องคิดถึงการออกแบบที่ปลอดภัยเป็นหลัก

การปล่อยให้ลูกคลานเล่นในห้องเด็กโดยลำพังกับพี่เลี้ยงด้วยเห็นว่าไม่มีสิ่งของมีคมอะไรในห้อง แต่ที่ไหนได้ เด็กวัยขวบกว่าได้สายสร้อยมาจากไหนไม่รู้พยายามยัดเข้าไปในรูปลั๊กไฟฟ้า จนเกิดไฟช๊อตเสียงดังพรึบ ในเวลานั้นไม่มี Safety Cut แต่ก็มี Cut – Out ช่วยตัดไฟ ทำให้รอดตายไปได้ พ่อแม่จึงหวาดกลัวอย่างมาก จึงได้ทำการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด CCTV เพื่อเฝ้าดูลูก และย้ายปลั๊กไฟฟ้าทุกตัวในห้องให้สูงขึ้นพ้นมือลูกที่จะเอื้อมถึงเมื่อยืนได้

การทำห้องเด็กให้เป็นสถานที่ปลอดภัย อาจจะต้องงทุนในเรื่องของการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อดูออนไลน์ในช่วงเวลาที่พ่อแม่ไม่อยู่  หรือ ไปทำงานที่นอกบ้าน

การตกแต่งห้องต้องให้มีเบาะหนังตามฝาพนัง สูงประมาณ 1 เมตร ไม่ให้เด็กกระแทกชนแล้วบาดเจ็บ ฟกช้ำ เพราะเด็กวัยขวบกว่าก็จะเดินและวิ่งตามประสาเด็ก

ไม่ควรนำสิ่งของเครื่องเล่นเข้าไปไว้ในห้องเด็กมากเกินไป  แม้จะมีของเล่น เช่น ตัวสัตว์ยัดนุ่น ดูเหมือนจะไม่มีอันตราย แต่เด็กอายุขวบกว่า ก็จะลุกเดินได้และชอบโถมตัวใส่ ด้วยเห็นว่าไม่เจ็บ แต่ก็อาจคอหักเสียชีวิตได้ เพราะพุ่งตัวแรงและเอียงคอผิดมุม การมีเครื่องเล่นที่เข็นได้ เด็กจะชอบและเป็นเหตุให้ลื่นไปข้างหน้า จนล้มหน้าฟาด ฟันหัก หรือ กระแทกริมฝีปากจนปากแตกเป็นแผลเลือดไหล

ห้องเด็กจะมีตู้เสื้อผ้าของเด็ก ซึ่งควรจะมีมุมมนและไม่มีปุ่มโลหะในการดึงลิ้นชักเปิด ไม่ควรวางสิ่งของบนตู้เสื้อผ้าไว้ เพราะเด็กอาจปีน หรือ เอื้อมหยิบ จนสิ่งของตกลงมาเป็นอันตรายต่อเด็ก ลิ้นชักตู้เสื้อผ้าอาจถูกเด็กดึงลงมาทับจนเสียชีวิตก็เคยเกิดมาแล้ว

หน้าต่างทุกบานจะต้องติดลูกกรง ป้องกันไม่ให้พี่เลี้ยงอุ้มเด็กไปยืนดูวิว และเด็กดิ้นพลัดตกหน้าต่างจนเสียชีวิต

ห้องเด็กต้องไม่มีของเล่น ที่เป็นสันคมและแหลม เพราะเด็กอาจจำมาแกว่งแทงลูกตา หรือ ร่างกายได้ ของเล่นต้องได้รับการคัดเลือกให้เหมาะสมกับวัยของเด็ก ต้องไม่นำถุงพลาสติกไปไว้ในห้องเด็ก เพราะเด็กอาจจำมาครอบศีรษะจนเกิดการขาดอากาศเสียชีวิตได้

เปล หรือ เตียงเด็กที่เป็นลูกกรงจะต้องมีช่องกว้างไม่เกิน 6 เซนติเมตร เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กมุดศีรษะไปติดและงัดระหว่างซี่ลูกกรงจนคอหัก เปลที่กางอออกแล้วมีที่ปีนได้ เคยทำให้เด็กปีนและตกลงมาคอหักก็เคยมี ถ้าเป็นเปลผ้า หรือ ใยสังเคราะห์ ต้องดูการยืดหดไม่ให้ห่อตัว บีบรัดเด็ก ถ้าเป็นเปลไม้จะต้องตรวจดูว่าขอบเปลเรียบมน ไม่มีเสี้ยน

ห้องนอน

พ่อแม่ที่ไม่ได้คิดแต่ความสะดวกสบายของตน แต่มีความรักความห่วงใยในลูกน้อย มักจะนำลูกมานอนด้วยในห้องนอนเดียวกัน คงมีพ่อแม่บางราย ยกชีวิตของลูกให้ไปนอนกับพี่เลี้ยง ซึ่งถ้าเป็นคนรักเด็กและมีความระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยของเด็กก็ดีไป แต่มีหลายกรณีที่พี่เลี้ยง ซึ่งถ้าเป็นคนรักเด็กและมีความระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยของเด็กก็ดีไป แต่มีหลายกรณีที่พี่เลี้ยงเหน็ดเหนื่อยจากการเลี้ยงเด็กมาตลอดวัน อาจหลับเป็นตาย ไม่ได้ดูแลว่าเด็กจะหิว จะปวดท้อง หรือ เป็นหวัดคัดจมูก หายใจไมออก บางกรณีพี่เลี้ยงนอนพลิกตัวทับเด็กตายก็เคยปรากฏมาแล้ว

แม้ว่าจะมีห้องเด็กติดกับห้องนอนของพ่อแม่ แต่ก็ควรติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อให้สามารถมองเห็นได้ว่า ลูกน้อยหลับสบายเป็นปกติ หรือ อึดอัด กระสับกระส่าย และเมื่อนำเด็กมาอยู่ในห้องนอนของพ่อแม่ ก็จะต้องมีความปลอดภัยภัยในมาตรฐานเดียวกับห้องเด็ก

อย่าเก็บยาวางไว้ เพราะเด็กอาจหยิบใส่ปากเป็นอันตราย ควรเก็บยาในตู้ยาที่ปิดได้ และอยู่สูงพ้นมือเด็ก วางเครื่องประดับ เช่น ล็อกเก็ต เข็มกลัด ตุ้มหู กิ๊ปติดผม ฯลฯ เครื่องสำอาง ลิปสติก น้ำหอม และสเปรย์ ให้พ้นเมือเด็ก ป้องกันไม่ให้เด็กหยิบไขได้ภายในบ้าน ต้องไม่วางเก้าอี้ หรือ โต๊ะใกล้หน้าต่าง เพราะเด็กอาจจะปีนและพลัดตกลงไป

ห้องน้ำ

เคยมีข่าวแม่ปล่อยให้ลูกเล่นน้ำในกะละมังที่มีน้ำมากอยู่ตามลำพัง และตนเองออกจากห้องน้ำไปทำธุระ กลับมาก็พบว่าลูกคว่ำหน้า สำลักน้ำแน่นิ่งไปแล้ว

ต้องไม่ปล่อยให้เด็กอยู่ในห้องน้ำตามลำพัง โดยเด็ดขาด เพราะเด็กอาจะลื่นล้มจากการเหยียบก่อนสบู่ ล้มศีรษะฟาดฟื้น หรือ ปีนขึ้นไปบนโถส้วม เงยศีรษะชนก๊อกน้ำจนหัวเจาะ

เด็กที่ยืนได้แล้ว อาจก้มลงในถังน้ำและหน้าคว่ำเท้าชี้ฟ้า จมน้ำสำลักน้ำตายได้ การผสมน้ำร้อนเพื่อให้ลูกอาบ ในกรณีที่ใช้เครื่องทำน้ำอุ่น จะต้องแน่ใจว่า สายดินที่ป้องกันไฟฟ้าดูด อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ห้องน้ำที่อยู่ในสภาพปลอดภัย จะต้องล้างขัดถู ไม่ให้ให้พื้นลื่น ต้องออกแบบให้มีความสะดวกในการทำความสะอาดและไม่ลื่น

ห้องนั่งพักผ่อน

ห้องที่ใช้นั่งพักผ่อน บางบ้านก็จะใช้รวมกับห้องรับแขก เพราะไม่ได้มีแขกมาเยี่ยมทุกวัน หรือ ทุกเวลา เรามักจะเรียกว่าเป็นห้องนั่งเล่น พ่อแม่ลูกก็มักจะมานั่งดูทีวี ดูวีดีโอและเมื่อลูกอายุประมาณขวบครึ่งเดินได้แล้ว ก็มานั่ง เดิน ปีน ป่ายโซฟา จึงต้องระมัดระวังการพลัดตกหกล้มให้มาก อาจจะมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดในบริเวณห้องนั่งเล่นเพื่อสอดส่องดูความปลอดภัยของลูก ก็ถือว่าเป็นการป้องกันรักษาความปลอดภัยอย่างหนึ่งเหมือนกัน

ห้องนั่งเล่นมักจะมีฝาผนังเป็นกระจก เพื่อให้แสงสว่างส่องผ่านให้บรรยากาศภายในบ้านปลอดโปร่งไม่อับทึบ และสามารถมองออกไปเห็นบริเวณรอบบ้านทิวทัศน์และท้องฟ้า แต่มีข้อระวังว่า ถ้าแผ่นกระจกบางก็จะแตกได้ง่าย เมื่อเด็กวิ่งชน หรือ มีสิ่งของไปกระแทก อุบัติเหตุจากกระจกบาดสามารถทำอันตรายถึงพิการ หรือ เสียชีวิตได้ จึงต้องออกแบบใช้กระจกหนาและเหนียวให้เกิดความปลอดภัย

ห้องนั่งเล่นมีจุดที่ต้องให้ความสนใจป้องกันอันตราย ดังนี้

  1. ใช้นวม หรือ เทปปิดทับบริเวณที่มีเหลี่ยมคม
  2. นำสิ่งของขนาดเล็กที่เด็กอาจจะหยิบใส่ปาก หรือ ยัดรูจมูกออกไปจากห้อง
  3. เก็บแก้วน้ำ หรือ ภาชนะที่แตกหักได้ง่ายออกไปจากห้อง
  4. อย่านำกระถางต้นไม้มาไว้ในห้องนั่งเล่น เพราะเด็กจะควักดินมาชิม หรือ ทดสอบดินแทน
  5. วางโทรทัศน์ และเครื่องเล่น DVD, VCD ให้พ้นมือเด็ก
  6. ป้องกันไม่ให้มีสิ่งที่สะดุด หรือ ทำให้ลื่นล้ม
  7. มีประตูกั้นไม่ให้เด็กปีนขึ้นบันไดไปชั้นบน
  8. ติดตั้งกล้องวงจรปิด เพื่อบันทึกเหตุการณ์ต่างๆภายในห้องนั่งเล่น หากเกิดเหตุ จะได้สามารถดูภาพย้อนหลังได้

ห้องครัว

ไม่สมควรปล่อยเด็กเข้าไปเดินในห้องครัวเพราะความอยากรู้อยากเห็น เนื่องจากห้องครัวมีเครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ทำครัวมากมาย มีทั้งมีดทำครัว มีดปังตอ และของมีคม ตลอดจนอุปกรณ์ที่เป็นของหนัก อาจตกทับเท้า ทับตัวเด็กได้ ห้องครัวบางบ้านอาจเป็นที่เก็บสัมภาระรกรุงรังไปหมด ไม่เฉพาะข้าวสาร อาหารแห้ง อาหารสด แต่อาจจะเก็บผงซักฟอก ยาฆ่าแมลง โซดาไฟและสารพิษต่างๆไว้ด้วย ทั้งๆที่ควรจะแยกเก็บไว้ในที่ปกปิดมิดชิดแยกไปจากห้องครัว เพื่อจะได้ไม่ผิดพลาด นำมาใช้ในการปรุงอาหาร เป็นกะทิโซดาไฟตามที่เป็นข่าวในหนังสือพิมพ์

ระเบียงบ้าน

บริเวณที่มีพื้นบ้านยื่นออกไปพ้นจากชายคาบ้าน อาจถูกแดดถูกฝน จนพื้นมีรอยแยก แตกร้าว หรือ เป็นร่อง เด็กอาจเดินไปสะดุดล้มได้ง่าย จึงต้องคอยดูแลให้เกิดสภาพการณ์ที่ปลอดภัย อย่าหวังเพียงให้พี่เลี้ยงคอยไล่จับเด็กอยู่อย่างเดียว

ระเบียงที่ยกพื้นสูง หรือ อยู่ชั้นบนของบ้าน ควรมีลูกกรงและต้องให้ลูกกรงถี่ เด็กไม่สามารถรอดออกไปได้ ระเบียงบ้านต้องติดหลอดไฟที่มีแสงสว่างพอเพียง เมื่อจะต้องออกจากบ้านมาใช้ในเวลากลางคืน เพื่อป้องกันการเดินสะดุด หรือ ก้าวเท้าพลาดลื่นล้มทั้งเด็กและคนอุ้มเด็ก

บริเวณบ้าน

หากบริเวณบ้านมีรั้วรอบขอบชิด ก็เป็นมาตรการป้องกันอันตรายจากภายนอกได้ส่วนหนึ่ง แต่ถ้าเด็กอยู่บ้านที่เป็นห้องแถว บริเวณบ้านก็คือทางเท้า หรือ บาทวิถีที่คนเดินไปเดินมา เด็กเล็กอาจถูกเดินเบียดตกไปบนพื้นผิวจราจร ถูกรถชนเสียชีวิตได้ แม้จะมีรั้วบ้านแต่ก็ยังไม่ปลอดภัย ทางที่ดีควรที่จะมีการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด เพื่อเป็นการป้องกันอย่างหนึ่งที่เป็นที่นิยมอย่างมากในยุคปัจจุบัน หากเกิดเหตุอันตราย พ่อแม่ก็สามารถดูภาพจากกล้องวงจรปิดว่าอันตรายที่เกิดกับลูกเกิดจากสาเหตุใด และจะได้หาวิธีการป้องกันอันตรายที่จะเกิดกับลูกได้

Related link :กล้อง ไอพี การกระทำที่ไม่ปลอดภัย และ การระมัดระวังพฤติกรรม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *