การติดตั้งกล้อง ip camera

การติดตั้งกล้อง ip camera กับอุปกรณ์ป้องกันการทำงานของช่าง

                  การติดตั้งกล้อง IP CAMERA เพื่อป้องกันผู้สวมใส่จากอาการบาดเจ็บที่ได้รับอันตรายจากการทำงานที่เดจาก  ความร้อน  สารเคมี ไฟฟ้า  สารชีวภาพ  และฝุ่นละออง อุปกรณ์ป้องกันอาจจะสวมใสสำหรับด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องและวัตถุประสงค์ทางด้านสุขภาพ  เช่น  เสื้อผ้า  หมวก หน้ากาก  แว่นตา  รองเท้า

  วัตถุประสงค์ของอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล  การลดความเสี่ยงจากการได้รับอันตรายในการทำงานของพนักงานหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้   อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นแต่อุปกรณ์ป้องกันก็มีข้อจำกัดตรงที่ไม่สามารถกำจัดอันตรายที่มาแหล่งกำเนิดได้  และอาจส่งผลให้พนักงานสัมผัสกับอันตรายหากอุปกรณ์ป้องกันเกิดความเสียหาย

เครื่องช่วยหายใจ

                   เพื่อป้องกันผู้ที่สวมใส่จากการหายใจเอาสารปนเปื้อนในอากาศเข้าไปในร่างกาย  เพื่อการรักษาสุขภาพและระบบทางเดินหายใจ มี 2 ชนิดคือ  มีหน้าที่กรองสารเคมี  และก๊าซ   หรืออนุภาคในอาศจากการหายใจ ได้แก่  หน้ากากก๊าซ  และฝุ่นละอองหายใจ   และอีกชนิดหนึ่งมีหน้าที่ช่วยให้ผู้ที่ใช้ได้รับอากาศที่สะอาดจากแหล่งกำเนิดอื่น  เช่น  เครื่องช่วยหายใจบนเครื่องบิน  และเครื่องช่วยหายใจของนักผจญเพลิง ในสภาพแวดล้อมของการทำงานที่มีการระบายอากาศไม่เพียงพอ  หรือระบบควบคุมไม่เป็นไปตามที่ได้ออกกแบบหรือเป็นที่อับอากาศ

อุปกรณ์ป้องกันผิว

                  ทำหน้าที่เป็นกำแพงกั้นระหว่างผิวกับงานที่ต้องสัมผัส  การทำงานส่วนใหญ่จะต้องทำด้วยมือ เช่น ถุงมือ เป็นอุปกรณ์ที่สำคัญในการใช้ปกป้องผิวมีหลายชนิด ถุงมือยาง  ถุงมือป้องกันของมีคม ถุงมือกันเลื่อยโซ่ ถุงมือทนความร้อน และถุงมือหนังสำหรับงานทั่วไป  นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์ที่ใช้ป้องกันผิวกาย เสื้อผ้าที่ใช้ใส่สวมคลุมในห้องแล็บ เพื่อป้องกันการกระเด็นของสารเคมีที่อาจเกิดขึ้น

อุปกรณ์ป้องกันดวงตาและใบหน้า

                  การบาดเจ็บที่ตาเกิดจากอุบัติเหตุได้หลากหลายวิธี  การบาดเจ็บที่ตามากที่สุดอาจเกิดจากอนุภาคของแข็ง เช่ย เศษโลหะ เศษไม้ ทราย หรือผงละออง เข้าไปในตา   อนุภาคขนาดเล็กอาจจะเป็นสิ่งที่ปนเปื้อนอยู่ในควัน และอนุภาคขนาดใหญ่ เช่น เศษกระจก  ที่ก่อให้เกิดอาการบาดเจ็บที่ตา การเผาไหม้ของสารเคมี สารชีวภาพ และสารความร้อนจากแหล่งกำเนิด  เช่น  เปลวไฟจากการเชื่อม  และแสงยูวี  เป็นต้น

อุปกรณ์ป้องกันดวงตาแตกต่างกันตามอาชีพ  แว่นตานิรภัยจะมีการป้องกันทางด้านข้าง   และการคุ้มครองดวงตาจากเศษวัสดุในขั้นต่ำ แว่นตากันลมจะให้มีการป้องกันดวงตาได้ดีกว่าแว่นตานิรภัย  และมีประสิทธิภาพในการป้องกันการบาดเจ็บที่ดวงตาจากการกระเด็นของสารเคมี  หรือกระทบจากสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยฝุ่น และการเชื่อม แว่นตากันลมยังใช้เพื่อป้องกันหมอกควันที่มีการไหลที่ความเร็วสูงได้ดี

อุปกรณ์ป้องกันเสียง

                  การติดตั้งกล้อง ip camera งานอุตสาหกรรมจะมีเสียงที่เป็นอันตรายต่อความปลอดภัยและอาชีวอนามัย   เพื่อลดความสูญเสียทางการได้ยินจากการทำงาน  กฎหมายในการทำงานเกี่ยวกับภาวะแวดล้อมด้านเสียงของประเทศไทยให้พนักงานที่ทำงานดังนี้

  • ทำงานไม่เกินวันละ  7  ชั่วโมง ต้องมีระดับเสียงที่พนักงานได้รับติดต่อกันไม่เกิน  91  เดซิเบลเอ
  • ทำงานเกินวันละ  7  ชั่วโมง จะต้องมีระดับเสียงที่พนักงานได้รับติดต่อกันไม่เกิน  90  เดซิเบลเอ
  • ทำงานเกินวันละ  8  ชั่วโมง จะต้องมีระดับเสียงที่พนักงานได้รับติดต่อกันไม่เกิน  80  เดซิเบลเอ  นายจ้างจะต้องให้พนักงานทำงานในที่ที่มีระดับเสียงเกินกว่า  140  เดซิเบลเอไม่ได้
  • อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลหรือป้องกันการได้ยิน  ประกอบด้วยปลั๊กอุดหู  ที่ปิดหู  หรือครอบหูลดเสียง   พนักงานที่ได้รับระดับเสียงข้างต้น  นายจ้างเป็นผู้จัดหาให้กับพนักงาน

ชุดป้องกันร่างกาย

                เครื่องแบบหรือชุดต่างๆ  ที่ออกแบบมาสวมใส่เพื่อปกป้องให้กับผู้ที่ใช้จากภัยอันตรายต่างๆ เช่น  เสื้อคลุมที่ใช้ในห้องแล็บ  ชุดช่างเต็มตัว  ชุดนักผจญเพลิง  เป็นต้น   จะต้องมีสมบัติทั่วไป  คือสามารถป้องกันเศษฝุ่นละออง และสารเคมี  ที่เป็นของเหลวและของแข็งต่างๆ ป้องกันการซึมเปื้อนของสารเคมี และฝุ่นละอองได้ดี  มีผิวเรียบ  ไม่ก่อให้เกิดการหลุดร่วงของเส้นใยผ้าป้องกันไฟฟ้าสถิต  มีน้ำหนักเบาเป็นพิเศษ  แข็งแรงทนทาน  สามารถถ่ายเทความชื้น  และระบายอากาศได้ดี

หมวกนิรภัย  หมวกที่มีลักษณะแข็งใช้สวมใส่ในการทำงาน เช่น สถานที่ก่อสร้าง  หรือในโรงงาน  เพื่อป้องกันการบาดเจ็บของศรีษะจากวัตถุตกใส่  การกระแทกกับวัตถุต่างๆ และไฟฟ้าชอร์ต เป็นต้นในหมวกนิรภัยจะมีการรองรับน้ำหนักที่กระจายน้ำหนักผ่านด้านบนของหัวหมวก มีพื้นที่ว่างระหว่างเปลือกหมวกและศรีษะของผู้สวมใส่ประมาณ 30 มิลลิเมตร ถ้ามีวัตถุมากระแทกบนหมวกนิรภัยแรงกระแทกจะถูกส่งโดยตรงไปยังศรีษะได้น้อยมาก 

หมวกนิรภัยทำจากไฟเบอร์กลาสและพลาสติกกแข็ง  บางแบบจะมีขอบรีดที่ทำหน้าที่เหมือนรางน้ำฝน  เพื่อให้น้ำฝนไหลไปด้านหน้าหมวก  แทนที่จะไหลมาที่คอของผู้สวมใส่ หมวกกันกระแทกถือว่าเป็นหมวกนิรภัยชนิดที่มีน้ำหนักเบา  และมีเพียงสายรัดคาง ใช้สวมใส่เมื่อมีการขูดหรือกระแทกศรีษะกับอุปกรณ์หรือโครงสร้าง  แต่ไม่แข็งแรงพอที่จะดูดซับการกระแทกขนาดใหญ่  เช่น  เครื่องมือที่ตกจากที่สูงๆ 

                  สีและการระบุเอกลักษณ์  สีของหมวกนิรภัยจะบอกหน้าที่การทำงานของพนักงานที่แตกต่างกัน  เช่น  สีขาวจะหมายถึงหัวหน้างานหรือวิศวกร  สีฟ้าหมายถึงที่ปรึกษาทางเทคนิค  สีแดงหมายถึงผู้ตรวจสอบความปลอดภัย   สีเหลืองหมายคนพนักงานทั่วๆ  ไป ส่วนสีเขียวหรือสีชมพูหมายถึงพนักงานใหม่ สีของหมวกนิรภัยยังช่วยให้พนักงานมีความโดดเด่นที่สามารถระบุตำแหน่งต่างๆ ในที่ทำงาน เพื่อความปลอดภัยเมื่ออยู่รวมกับเครื่องมือ  เครื่องจักร  และอุปกรณ์ต่างๆ

รองเท้านิรภัย

                    ส่วนมากมักจะเรียกว่า รองเท้าาหัวเหล็ก รองเท้าที่มีการเสริมโลหะเหล็กบริเวณหัวรองเท้า  เพื่อช่วยป้องกันเท้าจากวัตถุตกใส่ หรือการบีบอัด และมีพื้นรองเท้าเพื่อป้องกันการทะลุทะลวงจากด้านล่างและกันลื่นได้ด้วย หรือทำจากวัสดุเสริมความแข็งแรง เช่น วัสดุคอมโพสิต หรืออะลูมิเนียม รองเท้านิรภัยมีความสำคัญในอุตสาหกรรมหนัก  และการก่อสร้าง การติดตั้งกล้อง เป็นต้น

Related link :ช่างติดตั้งกล้องวงจรปิด กับการทำงานในพื้นที่ต่างๆ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น