การติดตั้งกล้องวงจรปิดด้วยตัวเอง

การติดตั้งกล้องวงจรปิดด้วยตัวเอง กับการเข็มขัดนิรภัย ช่วยสร้างความปลอดภัยในชีวิต

การติดตั้งกล้องวงจรปิดด้วยตัวเอง มาสร้างความปลอดภัย ในชีวิตด้วย “ เข็มขัดนิรภัย ” ดีกว่า

การติดตั้งกล้องวงจรปิดด้วยตัวเอง เรื่องนี้ก็อยากฝากไปถึงผู้อ่านที่ใช้รถทุกท่าน รวมถึงคนในครอบครัวของผู้เขียนที่ใช้รถทุกวัน แต่บางทีก็ลืมความสำคัญของเจ้าสิ่งนี้ไป นั่นคือ “ เข็มขัดนิรภัย ” นั่นเอง

การติดตั้งกล้องวงจรปิดด้วยตัวเอง กับการเข็มขัดนิรภัย ช่วยสร้างความปลอดภัยในชีวิต

“เข็มขัดนิรภัย” คือ อุปกรณ์นิรภัยติดรถยนต์ที่มีประสิทธิภาพสามารถช่วยลดความรุนแรงให้กับผู้ขับขี่ และ ผู้โดยสารรถยนต์จากอันตรายในกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุ ซึ่งในปัจจุบันได้กลายเป็นอุปกรณ์มาตรฐานที่ต้องมีการติดตั้งมาพร้อมกับรถยนต์ทุกคันจากโรงงานผลิตรถยนต์

ทั้งนี้ จากการศึกษาวิจัยในเรื่องของประสิทธิผลการใช้เข็มขัดนิรภัยในประเทศไทย พบว่าสามารถช่วยลดจํานวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ได้ถึง ร้อยละ 34 และ เมื่อหาอัตราความเสี่ยง พบว่า ผู้ที่ไม่ใช้เข็มขัดนิรภัยนั้นมีอัตราความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุทางรถยนต์มากกว่าผู้ที่ใช้เข็มขัดนิรภัยถึง 1.52 เท่า เลยทีเดียว

ปัจจุบันยังมีผู้ขับขี่ และ ผู้โดยสารรถยนต์เป็นจํานวนมากที่ละเลยการคาดเข็มขัดนิรภัยในขณะขับขี่ หรือ โดยสารรถยนต์ (อาทิ คนในครอบครัวผู้เขียนเองบางครั้งก็ละเลยการคาดเข็มขัดนิรภัยนี้เช่นกัน) จากการสำรวจด้วยวิธีการสังเกตพฤติกรรมการคาดเข็มขัดของผู้ขับขี่ และ ผู้โดยสารรถยนต์ตอนหน้าทั่วประเทศ พบว่า มีการคาดเข็มขัดนิรภัยในกลุ่มผู้ขับขี่ประมาณร้อยละ 60 ในขณะที่พบว่าผู้โดยสารคาดเข็มขัดเพียงร้อยละ 40 เท่านั้น

เคยมีข้อมูลจากขององค์การอนามัยโลก ระบุว่าประเทศไทยยังมีอัตราการคาดเข็มขัดนิรภัยของผู้ขับขี่ และ ผู้โดยสารตอนหน้าในสัดส่วนค่อนข้างต่ํา เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้วซึ่งส่วนใหญ่ มีอัตราการคาดเข็มขัดนิรภัยของผู้ขับขี่ และ ผู้โดยสารตอนหน้า สูงกว่าร้อยละ 80

ปัจจุบันในประเทศไทยได้มีการออกกฎหมายบังคับให้รถยนต์ดังต่อไปนี้จะต้องติดตั้งเข็มขัดนิรภัย ได้แก่ รถยนต์นั่งส่วนบุคคล (รถเก๋ง) รถยนต์รับจ้างระหว่างจังหวัด และ รถยนต์รับจ้างบรรทุกผู้โดยสารไม่เกิน 7 คน (รถแท็กซี่) รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน7 ที่นั่ง (รถตู้) รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รถปิคอัพ) รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารที่มีจํานวนที่นั่งไม่เกิน 15 ที่นั่ง และ รถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์ หรือ สิ่งของที่มีน้ำหนักรถไม่เกิน 1,600 กิโลกรัม โดยผู้ขับขี่ และ ผู้โดยสารที่นั่งตอนหน้าแถวเดียวกับผู้ขับขี่ต้องคาดเข็มขัดนิรภัย หากไม่คาดเข็มขัดนิรภัยจะมีความผิดตาม พรบ.จราจรทางบก

สาเหตุส่วนใหญ่ของการไม่คาดเข็มขัดนิรภัยของผู้ใช้รถยนต์ ทั้งผู้ขับขี่ และ ผู้โดยสารตอนหน้า คือ อ้างว่าเดินทางระยะใกล้บ้าง ไม่ได้ขับขี่ออกถนนใหญ่บ้าง และ เร่งรีบ หรือ ต้องขึ้น ลงรถบ่อยบ้าง ซึ่งถือว่าเป็นทัศนคติว่าที่ไม่ถูกต้อง เนื่องจากอุบัติเหตุนั้นเกิดขึ้นได้ทุกวินาทีไม่ว่าจะเดินทางใกล้ ไกล แค่ไหนก็ตาม รู้อย่างนี้แล้วอย่าละเลยการคาด “เข็มขัดนิรภัย” เลยนะ เพราะชีวิตของเรามีค่าเกินกว่าที่จะมองข้ามจริง ๆ

Related link :กล้อง dome กับการใช้ลิฟต์ร่วมกัน ในภาวะฉุกเฉิน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *