กล้อง IP camera d link

กล้อง IP camera d link คลาวด์ คอมพิวติ้ง ระบบป้องกันความปลอดภัยด้านไอทีและกล้องวงจรปิด

กล้อง IP camera d link คลาวด์ คอมพิวติ้ง ระบบป้องกันความปลอดภัยด้านไอที และ ระบบกล้อง CCTV วงจรปิด

กล้อง IP camera d link สถาปัตยกรรมด้านความปลอดภัยของไอทีที่เรียกกว่า คลาวด์ คอมพิวติ้ง (Cloud computing) ยังได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องจากทั้งในภาครัฐ และ เอกชน โดยมีหลักสำคัญคือ การนำเอาซอฟต์แวร์ระบบที่รองรับการให้บริการคลาวด์คอมพิวติ้ง โดยอาศัยฮาร์ดแวร์ และ ซอฟต์แวร์มาทำงานร่วมกันให้บริการผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต หรือ ออนไลน์สามารถรองรับกับความต้องการ และ ปริมาณของผู้ใช้งานในจำนวนมาก ๆ ได้ แนวความคิดของคลาวด์คอมพิวติ้งเป็นการเข้าใช้บริการจากระบบคอมพิวเตอร์ผ่านทางการออนไลน์นั้นผู้ใช้บริการไม่จำเป็นต้องรู้ว่ามีทรัพยาการมากน้อยแค่ไหน หรือ คอมพิวเตอร์ตั้งอยู่ที่ใด ไม่ต้องสนใจเรื่องการจัดการทรัพยากรโครงสร้างพื้นฐานด้านไอที (IT Infrastructure) ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือ ระบบอีเมลฟรีต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น Google Mail (gmail) หรือ Yahoo Mail และ ระบบกล้อง CCTV วงจรปิด

กล้อง IP camera d link คลาวด์ คอมพิวติ้ง ระบบป้องกันความปลอดภัยด้านไอทีและกล้องวงจรปิด
Cloud Computing

ลักษณะของการทำงานของคลาวด์คอมพิวติ้งนั้นผู้ใช้บริการไม่จำเป็นต้องมีความรู้ในเชิงเทคนิค เพียงแค่ผู้ใช้บริการเชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ต และ เรียกบริการที่ต้องการก็สามารถเริ่มทำงานนั้นได้อย่างง่ายดาย

สถาบันมาตรฐาน และ เทคโนโลยีแห่งชาติ (NIST) ได้ให้คำจำกัดความว่า Cloud ในภาษาอังกฤษที่แปลว่า “เมฆ” กล่าวถึงอินเทอร์เน็ตโดยรวม ในรูปของโครงสร้างพื้นฐาน เหมือนระบบไฟฟ้า ประปา ที่พร้อมให้บริการกับผู้ใช้งานเมื่อมีความต้องการใช้ ผู้ให้บริการส่วนใหญ่จะให้บริการ ในลักษณะของเว็บแอพพลิเคชัน โดยให้ผู้ใช้ทำงานผ่านเว็บบราวเซอร์ ขณะเดียวกันซอฟต์แวร์ และ ข้อมูลทั้งหมดจะถูกเก็บไว้บนเซิร์ฟเวอร์ของผู้ให้บริการ

คุณลักษณะสำคัญของคลาวด์ คอมพิวติ้งประกอบด้วย 1.การบริการที่สั่งการได้เอง (On-demand Self- service) ผู้ใช้งานสามารถกำหนดได้เอง 2.การเข้าถึงระบบเครือข่ายแบบวงกว้าง (Broad Network Access) สามารถในการเข้าถึงได้จากทุกอุปกรณ์มาตรฐานที่สามารถเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ตได้ 3. การรวมทรัพยากรไว้ด้วยกัน (Resource Pooling) ทรัพยากร และ การประมวลผลถูกรวบรวมไว้ที่ศูนย์กลาง และ 4.การยืดหยุ่น และ รวดเร็ว (Rapid Elasticity) สามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วยืดหยุ่นอัตโนมัติ ไม่มีข้อจำกัด และ ซื้อได้ง่ายไม่จำกัดเวลา หรือ จำนวน

สำหรับประโยชน์ของคลาวด์ คอมพิวติ้ง ก็คือ ช่วยให้การนำไอทีไปใช้ในเชิงธุรกิจทำได้ง่าย และ ประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากกว่าในอดีต องค์กรสามารถใช้บริการทางด้านไอทีได้ โดยไม่จำเป็นต้องลงทุนมากกับโครงสร้างพื้นฐานไอที อีกทั้งผู้ใช้งานก็สามารถเลือกใช้บริการเฉพาะอย่าง  และ เลือกเสียค่าใช้จ่ายให้ตรงกับความต้องการเฉพาะด้าน หรือ สอดคล้องกับงบประมาณของตนได้

กล้อง IP camera d link คลาวด์ คอมพิวติ้ง ระบบป้องกันความปลอดภัยด้านไอทีและกล้องวงจรปิด
เทคโนโลยี คลาวด์ คอมพิวติ้ง

และ ที่สำคัญยิ่งไปกว่านี้ คลาวด์ คอมพิวติ้ง ยังมีประโยชน์ในด้านการช่วยองค์กรประหยัดพลังงาน หรือ เพิ่มความอุ่นใจในด้านความปลอดภัยของระบบไอที

นอกจากนั้นแล้วแนวโน้มการใช้งานคลาวด์ คอมพิวติ้งจะเป็นไปอย่างกว้างขวางมากขึ้นด้วยแรงผลักดันจากแนวโน้มสำคัญ 5 ประการคือ 1.แนวโน้มของเว็บที่กลายเป็นสื่อกลางการติดต่อสื่อสาร 2. แนวโน้มความต้องการประหยัดพลังงาน 3. ความต้องการสร้างสรรค์นวัตกรรมขององค์กร 4. ความต้องการใช้งานไอทีที่ง่าย และ ไม่ซับซ้อน และ 5.การจัดระเบียบข้อมูลให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

“คุณประโยชน์โดดเด่นอีกอย่างหนึ่งของคลาวด์ คอมพิวติ้งคือ ความสามารถในการจัดระเบียบสิ่งต่าง ๆ ให้เป็นระบบดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารจัดการ และ จัดเก็บข้อมูลมากมายหลากหลายประเภทให้เป็นระบบ ช่วยให้การค้นหา และ เข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้ทำได้เร็ว และ ถูกต้องแม่นยำกว่าเดิม”

นางสาวนันทวัน วงศ์ขจรกิตติ ผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรม และ ปฏิบัติการโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สรอ. เปิดเผยเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า หลังจาก สรอ.เปิดระบบคลาวด์ คอมพิวติ้ง ภาครัฐในช่วงที่ผ่านมาได้รับความสนใจจากหน่วยงานต่าง ๆ จำนวนมาก สรอ.จึงได้ลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน และ การเพิ่มบริการต่าง ๆ จำนวนมาก โดยเฉพาะการสร้างความเชื่อมั่นในระบบรักษาความปลอดภัยบนระบบคลาวด์ ซึ่งขณะนี้มีบุคลากร สรอ.สอบผ่าน Certificate Cloud Security Knowledge (CCSK) ของ Cloud Security Alliance (CSA) แล้ว 1 คน

ทั้งนี้ จากการที่ สรอ.ได้มาตรฐานดังกล่าวจะทำให้มีศักยภาพในการบริหารด้านระบบรักษาความปลอดภัยบนระบบคลาวด์สาธารณะมากขึ้นตั้งแต่การทำการฝึกอบรมให้กับพนักงาน และ หน่วยงานรัฐอื่นที่สนใจ

โดยสิ่งที่เปลี่ยนแปลงต่อจากนี้ไปก็คือ เดิมหน่วยงานรัฐที่เข้ามาใช้บริการคลาวด์จะสามารถใส่โปรแกรมต่าง ๆ เข้าในโครงสร้างพื้นฐานได้โดยทันที โดยที่ สรอ.จะไม่เข้าไปยุ่ง เพราะถือเป็นสิทธิของผู้ใช้งาน

“ในปัจจุบันมีการโจมตีทางเครือข่ายตลอดเวลา การปล่อยให้หน่วยงานดูแลรักษาความปลอดภัยเองถือเป็นเรื่องยาก เพราะบุคลากรด้านนี้มีค่าใช้จ่ายสูง และ ต้องการดูแลระบบตลอด 24 ชั้วโมง ดังนั้น CCSK จะทำให้ สรอ.สามารถตรวจสอบความปลอดภัยของไฟล์ หรือ โปรแกรมที่จะใส่เข้ามาในระบบคลาวด์ตั้งแต่เริ่มโดยมีทั้งเครื่อง และ มาตรฐานทั้งเทคนิค และ กฎหมายที่เกี่ยวข้องในระดับโลก เพื่อทำให้หน่วยงานรัฐปฏิบัติตามขั้นตอนที่ถูกต้อง”

จากนี้ไประบบคลาวด์จะทำงานควบคู่กับหน่วยงานรัฐ ตั้งแต่การวางแผนการตรวจสอบ การเขียนโปรแกรม และการตรวจสอบตัวระบบก่อนที่จะนำไฟล์เข้ามาในระบบ ซึ่งระยะเวลาการตรวจสอบจะขึ้นอยู่กับขนาดไฟล์ที่จะนำมาไว้บนคลาวด์ ดังนั้นทาง สรอ.จึงต้องการให้พนักงานสอบผ่าน CCSK อีก 5 คนภายในปีนี้ ซึ่งน่าจะช่วยส่งเสริมการทำงานด้านนี้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

กล้อง IP camera d link คลาวด์ คอมพิวติ้ง ระบบป้องกันความปลอดภัยด้านไอทีและกล้องวงจรปิด
กล้องวงจรปิด IP Camera กับ คลาวด์ คอมพิวติ้ง

ในขณะเดียวกันระบบรักษาความปลอดภัยด้าน กล้องวงจรปิด มีการใช้งานกล้องวงจรปิดแบบ IP Camera กันมากขึ้นกว่าในอดีต เนื่องด้วยการพัฒนาด้านอินเทอร์เน็ตที่สามารถติดต่อสื่อสารกันอย่างไร้พรมแดนผ่านทาง คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ และ อุปกรณ์สื่อสารต่างที่ทำงานบนระบบเครือข่ายอีกหลายชนิด การพัฒนาของเทคโนโลยี คลาวด์ คอมพิวติ้ง ทำให้มีการสำรองข้อมูลของภาพจาก กล้อง IP ไปยังเก็บไว้ยัง Cloud ซึ่งถือเป็นอีก 1 โซลูชั่นที่จะสามารถป้องกัน และ แก้ปัญหาการสูญหาย และ เข้าถึงข้อมูลที่จัดเก็บไว้ได้อย่างปลอดภัย

Related link :กล้อง Digital ราคา ที่คาดการณ์หลังเปิด AEC กระแสตลาดกล้องวงจรปิดมาแรง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *