กล้อง IP Camera Fujitel

กล้อง IP Camera Fujitel และประสิทธิภาพในการทำงาน

กล้อง IP Camera Fujitel และประสิทธิภาพในการทำงาน

ประสิทธิภาพในการทำงาน

ตัวเลขที่ระบุถึงระยะเวลาที่ต้องรอคอยเพื่ออ่านข้อมูลในฮาร์ดดิสก์เป็นตัวบ่งบอกถึงประสิทธิภาพในการทำงาน  ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากความเร็วรอบของจานดิสก์  การเคลื่อนที่ของหัวอ่านและรวมไปถึงลักษณะการจัดเก็บข้อมูลบนจานดิสก์ด้วย  ฮาร์ดดิสก์ขนาดใหญ่ย่อมบันทึกข้อมูลได้ต่อ 1 จานดิสก์สูงกว่าฮาร์ดดิสก์ขนาดเล็ก  จึงส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานของฮาร์ดดิสก์

ประสิทธิภาพการส่งผ่านข้อมูล

ประสิทธิภาพที่เกี่ยวข้องกับอัตราการอ่านและเขียนข้อมูลของหัวอ่าน   การเชื่อมต่อของฮาร์ดดิสก์กับเมนบอร์ด   ซึ่งค่าของตัวเลขเหล่านี้ส่วนมากจะเป็นค่าตัวเลขทางทฤษฏี  ในความเป็นจริงประสิทธิภาพที่ทำได้จริงอาจทำได้เพียง  60-70%  เท่านั้น  และการวัดค่าบางตัวก็ไม่เหมือนกันในแต่ละยี่ห้อ

ความจุของฮาร์ดดิสก์

ความจุของฮาร์ดดิสก์ที่ออกมามีหน่วยเป็นไบต์  โดยจำนวนของเช็กเตอร์สามารถอ่านได้จากคู่มือที่ดาวน์โหลดจากคู่มือของผู้ผลิต  ซึ่งการคำนวณค่าความจุของฮาร์ดดิสก์จากผู้ผลิตจะใช้ตัวเลข  1 GB = 1,000,000,000  ไบต์  แต่ในความเป็นจริงคอมพิวเตอร์ใช้เลขฐาน 2  ในการคำนวณความจุของฮาร์ดดิสก์

Perpendicular Recording

กลไกการอ่านและการเขียนข้อมูลวางตำแหน่งของแกนแม่เหล็กในแนวนอนจะใช้พื้นที่บนจานดิสก์มาก  ส่งผลให้การออกแบบมีความจุต่อ  1  จานดิสก์ทำได้อย่างจำกัด   หากผู้ผลิตต้องการขยายความจุของฮาร์ดดิสก์ให้สูงขึ้นจำเป็นต้องออกแบบการวางตำแหน่งแกนแม่เหล็กใหม่  และเป็นที่มาของคำว่า  perpendicular Magnet Recording (PMR)   

การบันทึกในปบบนี้จะวางตำแหน่งแกนแม่เหล็กในแนวตั้งซึ่งช่วยลดพื้นที่การจัดวางแกนแม่เหล็กบนจานดิสก์ได้เป็นอย่างดี   ผู้ผลิตแจ้งว่าการบันทึกกล้องวงจรปิดแบบนี้ทำให้ช่วยเพิ่มความจุได้มากกว่า  10 เท่า

ปลดล็อคฮาร์ดดิสก์  3 TB

ฮาร์ดดิสก์ได้มีการพัฒนาความจุจนเกินกว่า  2 TB   แต่  PC  ที่ทำงานด้วยระบบ  BIOS และ Windows XPทำให้คอมพิวเตอร์ไม่สามารถบู๊ตหรือทำงานกับพาร์ติชันที่มีขนาดใหญ่กว่า  2 TB  ได้   การทำลายข้อจำกัดของฮาร์ดดิสก์จึงเกิดความเปลี่ยนแปลงกับเทคโนโลยีของ  PC  คือการเปลี่ยนจาก BIOS ไปเป็น EFI  มีใช้กับเครื่อง   Mac  มานานแล้ว เมนบอร์ดรุ่นใหม่จึงใช้ระบบ  EFI  ทั้งหมด

ฮาร์ดดิสก์แบบ  IDE / ATA

การเชื่อมต่อฮาร์ดดิสก์ที่เก่ามากโดยใช้สายแพเป็นหัวต่อขาเข็ม  40 ขา  ตัวควบคุมฮาร์ดดิสก์  1  ชุดสามารถต่อกับอุปกรณ์ได้  2  ตัว  เรียกว่า  Master  และ  Slave  เพื่อรองรับฮาร์ดดิสก์ที่มีความจุมากกว่า  137 GBผู้ที่ใช้คอมพิวเตอร์รุ่นที่เป็นตัวควบคุมจะต้องอัพเดตไบออสเพื่อให้สามารถทำงานกับฮาร์ดดิสก์ความจุขนาดนี้ได้

ฮาร์ดดิสก์แบบ   Serial ATA

ฮาร์ดดิสก์แบบนี้นิยมเรียกว่า  “ซ้าต้า”  เป็นมาตรฐานการเชื่อมต่อฮาร์ดดิสก์  สายที่ใช้กับฮาร์ดดิสก์นี้มีจำนวนขาเพียง  7  เข็ม  ส่วนที่เพิ่มจากแบบ IDE  ก็คือสายไฟสำหรับจ่ายไฟให้ฮาร์ดดิสก์ใช้หัวต่อแบบใหม่ที่ออกแบบมาสำหรับฮาร์ดดิสก์  Serial ATA  โดยเฉพาะ

รู้จัก  eSATA  และ  eSATAp

              นิยมเรียกว่า  “อีซ้าต้า”   เป็นส่วนขยายจากมาตรฐานเพื่อรองรับการเชื่อมต่อกับฮาร์ดดิสก์ภายนอก   การเชื่อมต่อด้วยมาตรฐานแบบนี้ให้ประสิทธิภาพที่สูง   ปัจจุบันได้รับความนิยมมากจะเห็นได้จากกล่องฮาร์ดดิสก์รุ่นใหม่สามารถใช้งานได้ทั้งแบบ  USB  และ  eSATA    หัวต่อ  eSATA มีลักษณะแบบตรงไม่มีหักมุมเหมือนหัวต่อของฮาร์ดดิสก์ภายในเครื่อง  

กล้อง IP Camera Fujitel การใช้งานฮาร์ดดิสก์ภายนอกกแบบอีซ้าต้าจำเป็นต้องใช้สายอีซ้าต้าโดยเฉพาะซึ่งส่วนมากแล้วจะแถมมาในกล่อง    ตามมาตรฐานใหม่ อีซ้าต้า  เป็นการนำเทคโนโลยีมาร่วมกันช่วยให้ผู้ใช้สามารถใช้งานอุปกรณ์ที่เป็น อีซ้าต้า   โดยมีแรงดันไฟฟ้าขนาด  5 V และ  12 V 

ฮาร์ดดิสก์แบบ  SCSI

ฮาร์ดดิสก์ชนิดนี้มีจุดเด่นในเรื่องประสิทธิภาพ   มีอัตราการรับและส่งข้อมูลสูงและใช้พลังงานซีพียูน้อย  ตัวควบคุมแบบ  SCSIต่อกับอุปกรณ์ได้มาก   ปกตินิยมใช้ฮาร์ดดิสก์แบบนี้ในเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่ต้องการประสิทธิภาพในการรับและส่งข้อมูล   ในการเชื่อมต่อฮาร์ดดิสก์นี้เดิมเป็นแบบ  50  เข็ม  ได้มีการพัฒนามาเป็นแบบ  68  เข็ม  และในปัจจุบันมีแบบ  80  เข็ม  โดยทั้ง  3  แบบนี้สามารถหาซื้อตัวแปลงเพื่อให้ใช้งานร่วมกันได้  สำหรับฮาร์ดดิสก์แบบนี้นิยมใช้งานกับเครื่องเซิร์ฟเวอร์ในระดับองค์กรมากกว่าที่จะใช้งานทั่วไป

SAS ยุคใหม่ของ SCSI

เทคโนโลยีการเชื่อมต่อแบบ  IDE  ได้พัฒนาระบบควบคุมการทำงานของฮาร์ดดิสก์แบบ  SCSI  ไปเป็นแบบวงจรอนุกรม  ซึ่งมีประสิทธิภาพการรับและส่งข้อมูลสูง   หัวต่อของ  SAS  มีลักษณะเหมือนกับ  Serial ATA  แต่หัวต่อจะติดกัน  ประสิทธิภาพการรับและส่งข้อมูลเท่ากัน  แต่การทำงานของ SAS  จะมีชิปควบคุมภายในตัวอุปกรณ์ที่มีอิสระจากซีพียูของเครื่องคอมพิวเตอร์  ช่วยให้การรับและส่งข้อมูลเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงกว่า  Serial ATA  ของคอมพิวเตอร์ทั่วไป

Related link : แหล่งขายกล้องไร้สาย และการเลือกซื้ออุปกรณ์ต่างๆ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น