ราคากล้องไอพี

ราคากล้องไอพี และหลักการออกแบบการทำงาน

หลักการออกแบบการทำงาน

                     ราคากล้องไอพี กับส่วนใหญ่หลักของการออกแบบที่ดีและทำให้คนส่วนใหญ่ใช้งานได้นั้นประกอบด้วย  2  หลักการ คือ  ประชากรส่วนใหญ่ใช้ได้และคุ้มค่าต่อการลงทุน

หลักการที  1  การออกแบบการทำงานให้คนส่วนใหญ่ใช้ได้

การกำหนดการออกแบบการทำงานของคนส่วนใหญ่ให้ครอบคลุมถึงร้อยละ 90  เช่น การออกแบบที่เกี่ยวกับความสูงของคนอาจจะเป็นความสูงของประตู  ความสูงของชั้นวางของ  หรือความสูงของตู้เสื้อผ้า  ก็ต้องออกแบบให้คนส่วนใหญ่ใช้ได้  แต่ถ้าออกแบบให้คนสูงสุดหรือคนเตี้ยสุดใช้ได้ด้วยก็จะเกิดความไม่คุ้มค่าและสิ้นเปลือง   เป็นต้น

หลักการที่  2  มีความคุ้มค่าของการลงทุน

ในการออกแบบนั้นจะต้องคิดถึงความคุ้มค่าของการลงทุนเมื่อเทียบกับสมรรถนะและความปลอดภัยที่ได้   และความปลอดภัยที่ได้ก็ควรเป็นไปตามความปลอดภัยที่ต้องการและสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้  เช่น  ถ้าลงทุนต่ำก็จะทำให้การทำงานนั้นมีระดับความเสี่ยงอันตรายสูง  แต่ถ้าต้องลงทุนเพิ่มมากขึ้นอีกจนถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

หลักการออกแบบโดยใช้  ค่าสูงสุด –  ค่าต่ำสุด  ค่าเป็นช่วง  และค่าเฉลี่ย

  • การออกแบบโดยใช้ค่าสูงสุด – ต่ำสุด เป็นการออกแบบที่ใช้ข้อจำกัดทางด้านมากสุดหรือน้อยสุด
  • การออกแบบโดยใช้ค่าเป็นช่วง         เป็นการออกแบบที่ต้องการให้มีการปรับระยะได้  จะใช้ค่าสูงสุด  และค่าต่ำสุด
  • การออกแบบโดยใช้ค่าเฉลี่ย เป็นการออกแบบที่ไม่สามารถใช้ทั้งหลักการการออกแบบโดยใช้ค่าสูงสุด-ต่ำสุด และการออกแบบโดยใช้ค่าเป็นช่วง  แต่จะใช้ค่ากลางในการออกแบบ 

หลักการออกแบบโดยสอดคล้องวงจรชีวิตของระบบ  เครื่องจักร  อุปกรณ์และมนุษย์

การออกแบบในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับระบบการผลิต  ราคากล้องไอพี เครื่องจักร  และอุปกรณ์ต่าง  ๆ   ต้องเข้าใจเรื่องวงจรชีวิตของระบบการผลิต  เครื่องจักร  และอุปกรณ์ต่าง  ๆ   เท่านั้นแต่ยังรวมถึงชีวติคนด้วย  สามารถแบ่งออกเป็น  3  ช่วงดังนี้

  • ช่วงที่ 1  ช่วงเริ่มต้น     มีการลองผิดลองถูก  หรือการออกแบบและผลิตที่ผิดพลาดมักเกิดจากความไม่รู้  ไม่เข้าใจ  จึงทำให้เกิดอัตราการเสียจะสูงและมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย
  • ช่วงที่ 2 ช่วงที่เป็นประโยชน์      เมื่อเวลาผ่านไปอัตราการเสียลดลงและคงที่   การทำงานที่เต็มประสิทธิภาพ  เครื่องจักรเข้าที่  คนมีความรู้ความเข้าใจในการทำงานเป็นอย่างดี   เครื่องจักรและคนได้รับการเอาใจใส่  การบำรุงรักษาที่ดี  ก็ทำให้สามารถยืดอายุให้ยาวนานขึ้นได้
  • ช่วงที่ 3  ช่วงสึกหรอ      เมื่อมีการใช้งานไปนาน  ๆ   เครื่องจักร กล้อง ย่อมเกิดความเสื่อม  ล้าสมัย  จึงต้องมีการทดแทนหรือซ่อมแซมบำรุงเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการทำงานสูงขึ้น  ไม่เช่นนั้นอาจจะมีแนวโน้มที่จะเกิดอุบัติเหตุและอัตราการเสียสูงขึ้น

การออกแบบการทำงานสำหรับแต่ละช่วงชีวิต  ของระบบควรมีจุดเน้นดังนี้

  • ในช่วงที่ 1     การออกกกแบบการทำงานเน้นให้เกิดการเข้าใจและเรียนรู้ได้ง่าย
  • ในช่วงที่ 2     การออกแบบเน้นที่การป้องกันการผิดพลาดของคน  จากการประมาทพลั้งเผลอ  เป็นต้น
  • ในช่วงที่ 3       ทำการออกแบบใหม่  เพื่อให้ระบบการทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น  อาจมีการใช้เทคโนโลยีใหม่  ๆ  เครื่องจักรอัตโนมัติแทนการใช้แรงงาน  เช่น  ในปัจจุบันโรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ได้ปรับเปลี่ยนมาใช้เครื่องจักรอัตโนมัติแล้ว  เป็นต้น

Related link : กล้องวงจรปิดขายส่ง และวิศวกรรมความปลอดภัย การจัดระบบความปลอดภัย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น