IP กล้องวงจรปิด และอุปกรณ์ไวร์เลสชนิดต่างๆที่ใช้ในงานวางระบบ

IP กล้องวงจรปิด

IP กล้องวงจรปิด และอุปกรณ์ไวร์เลสชนิดต่างๆที่ใช้ในงานวางระบบ

IP กล้องวงจรปิด  อุปกรณ์ไวร์เลสชนิดต่างๆที่มีอยู่ในตลาดเป็นแบบที่เคยเห็นตามร้านขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือแม้การะทั่งร้านติดตั้งระบบ กล้องวงจรปิด ทั่วไป เรื่องราวของคำว่า WI-FI ว่ามาจากไหน สัญลักษณ์ WI-FI ที่เราเห็นกันบ่อยๆ มีความหมายอย่างไร และหน่วยงานที่ทำการควบคุมมาตรฐานของอุปกรณ์แต่ละตัวของผู้ผลิตต่างๆ รวมทั้งมาตรฐานของอุปกรณ์ไวร์เลส การแบ่งประเภทของอุปกรณ์ไวร์เลสซึ่งจะแบ่งตามฟังก์ชั่นการใช้งานเป็นหลัก

มาตรฐานของอุปกรณ์ไวร์เลส

มาตรฐานของอุปกรณ์ไวร์เลสที่มีอยู่ในขณะนี้

 • 11a: 5 GHz, 54 Mbps
 • 11b: 2.4 GHz, 11 Mbps
 • 11d: Multiple regulatory domains
 • 11e: Quality of Service (QoS)
 • 11f: Inter-Access Point Protocol (IAPP)
 • 11g: 2.4 GHz, 54 Mbps
 • 11h: Dynamic Frequency Selection (DFS) and Tran Power
 • 11i: Security – Ratified I WPA version 2 – Draft 9
 • 11j: Japan 5 GHz Channels (4.9-5.1 GHz)
 • 11k: Measurement
 • 11m: Maintenance
 • 11n: High Throughput
 • 11p: Wireless Access for Vehicular Environment
 • 11r: Public WLAN Fast Roaming
 • 11s: Mesh Networking

ตัวเลขมาตรฐานของ IEEE ที่มีการประกาศใช้อย่างเป็นทางการแล้วคือ 802.11a, b, d, g, h, and I ส่วน 802.11e, f, j, k, m และ n ซึ่งเป็นเวอร์ชันดราฟท์คือยังไม่มีตัวเต็มหรือยังไม่สมบูรณ์ ส่วน 802.11p, r, s ยังอยู่ในช่วงดำเนินการ

จริงๆแล้ว IEEE ออกมาตรฐานทั้งหมดจาก a ถึง z รายละเอียดต่างๆ เกินความจำเป็นที่ต้องทราบในการใช้งานจริง ผมจึงขอกล่าวเฉพาะมาตรฐานที่เราพบอยู่เป็นประจำเท่านั้น โดยให้ดูตารางแสดงคุณสมบัติของไวร์เลส a, b, และ g ที่สำคัญและควรทราบ

Standard 802.11b 802.11a 802.11g
Modulation DSSS OFDM OFDM

 

DSSS

Popularity Widely adopted and

 

Readily available

everywhere

New Technology New Technology with

 

Rapid growth expected

Data Rate Up to 11 Mbps Up to 54 Mbps (5 times

 

Greater than 802.11b)

Up to 54 Mbps (5 times

 

Greater than 802.11b)

Relative Cost Inexpensive Relatively more expensive Relatively inexpensive
Frequency More crowded 2.4GHz

 

Band.Some conflict may occur with devices such as cordless phones, microwaves,etc.

Uncrowded 5GHz band can coexist with 2.4 GHz networks without interference More crowded 2.4 GHz band.Some conflicts may occur with devices such as cordless phones, microwaves,etc
Range Good range Shorter range than 802.11b & 802.11g Good Range
Power Medium High High
Public Access The number of public “hotspots” is growing rapidly, allowing wireless connectivity in many airports, hotels, college campuses, public areas, and restaurants. Few at this time Compatible with current 802.11b hotspots (at 11 Mbps). Also, it is expected that most 802.11b hotspots will quickly convert to 802.11g
Compatibility Widest adoption Incompatible with 802.11b or 802.11g Interoperates with 802.11b networks (at 11Mbps) Incompatible with 802.11a

 

ความแตกต่างของคุณสมบัติตามมาตรฐานไวร์เลส a, b, และ g ดังนี้

การโมดูเลชั่น (Modulation) คือ การรวมคลื่นข้อมูลเข้ากับคลื่นพาหะที่มีความถี่สูง เพื่อใช้ในจุดประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง ขึ้นอยู่กับความต้องการใช้งาน วิธิการโมดูเลชั่นทำได้ 3 คือ

1.Analog Modulation แบบอะนาล็อกโมดูเลชั่นที่เราทราบดีคือ คลื่น AM และ FM

2.Digital Modulation แบบดิจิตอลโมเลชั่น เช่น OFDM เหมือนสัญญาณไวร์เลส a

3.Spread Spectrum Modulation แบบสเปรดสเปกตรัม ตัวอย่างเช่น DSSS ในไวร์เลส b, g และ n

Analog Modulation

IP กล้องวงจรปิด และอุปกรณ์ไวร์เลสชนิดต่างๆที่ใช้ในงานวางระบบ

แอมพลิจูดโมดูเลชั่น (Amplitude Modulation – AM)(CCTV) เป็นการแปลงคลื่นให้มีความถี่สูงเท่ากับคลื่นพาหะแต่แอมพลิจูดยังเหมือนกับคลื่นที่เราต้องการโมดูเลท

อีกแบบหนึ่งคือฟรีเควนซีโมดูเลชั่น (Frequency Modulation – FM) แบบนี้จะตรงข้ามกับแบบแรก คือคลื่นที่โมดูเลทแล้วจะมีควมถี่เท่ากับคลื่นข้อมูลส่วนแอมพลิจูดจะขึ้นอยู่กับคลื่นพาหะ

การโมดูเลชั่นแบบ OFDM

การโมดูเลชั่นแบบ OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) เป็นเทคนิคในการโมดูเลทคลื่นที่ใช้คลื่นพาหะหลายความถี่ จำนวนช่องสัญญาณที่ใช้ได้จะมีช่องสัญญาณหรือ 8 ช่องสัญญาณในบางประเทศ

การโมดูเลชั่นแบบ DSSS

การโมดูเลชั่นแบบ DSSS (Direct – sequence spread spectrum) วิธีการโมดูเลทแบบนี้ทำให้ได้ 3 ช่องสัญญาณ ที่ไม่เกิดการซ้อนทับกัน สามารถใช้การรักษาความปลอดภัยแบบ WEP ได้อีกด้วย

เนื้อหาเรื่องการโมดูเลชั่นสำหรับผู้ใช้งานกับกล้องวงจรปิดทั่วไปไม่จำเป็นต้องเข้าใจตรงส่วนนี้มากนัก เพราะสำหรับการใช้งานจริงแล้วแทบจะไม่จำเป็นเลย แต่จำเป็นต้องทราบคุณสมบัติเหล่านี้ เพราะเป็นที่มาของความแตกต่างเรื่องคุณภาพ และประสิทธิภาพอขงอุปกรณ์ไวร์เลสทั้งหมด

Data Rate (อัตราการส่งข้อมูล)

อัตรากรส่งข้อมูลหรือควมเร็วในการส่งข้อมูล ไวร์เลส b อยู่ที่ 11 Mbps ไวร์เลส a และ g อยู่ที่ 54 Mbps

Relative  Cost (ราคา)

ราคาของอุปกรณ์แบบเดียวกัน ไวร์เลส a จะมีราคา แพงกว่าไวร์เลส b และ g

Frequency  (ความถี่)

ความถี่ของคลื่นที่ใช้กับไวร์เลส a เป็น 5 GHz ไวร์เลส b และ g ใช้ความถี่ 2.4 GHz

Range (ระยะการส่งสัญญาณ)

ไวร์เลส 1 ที่ใช้ความถี่สูงจะทำให้ส่งสัญญาณไปได้ระยะทางสั้นกว่าไวร์เลส b  และg

Related link :กล้องไวไฟ ตัวกระจายสัญญาณ Wireless CCTV กล้องวงจรปิด หรือ แอคเซสพอยท์ (ACCess Point)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *