กล้อง Hikvision

กล้อง Hikvision และข้อจำกัดได้จากสมรรถนะของการทำงาน

ความสามารถในการทำงานของมนุษย์พูดกลับกันได้ว่าเป็นเรื่องของข้อจำกัดหรือพิกัด   เมื่อไม่เหมาะสมกับลักษณะของการทำงานแล้วย่อมทำให้เกิดภาระงาน  ซึ่งภาระงานแบ่งออกเป็น  2  ด้าน  คือ ภาระงานด้านกายภาพ  และภาระงานด้านจิตใจ 

กล้อง Hikvision

และยังวัดข้อจำกัดได้จากสมรรถนะของการทำงาน  เพราะการทำงานที่มากเกินไปอาจทำให้ร่างกายล้าจนไม่สามารถทำงานได้และต้องการเวลาในการพักเพื่อกลับคืนสุ่สภาพปกติ    กรอบแนวคิดของความสามารถในการทำงานของมนุษย์   ประกอบไปด้วย

 • สิ่งป้อนเข้า ข้อมูลด้านสัดส่วนของร่างกาย   กำลัง  สรีรร่างกาย   เป็นเรื่องความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ  การหายใจ  การใช้พลังงาน  การเต้นของหัวใจ  และจิตใจ  เป็นเรื่องของความชอบ  ความละเอียด  การใช้สายตา  สมาธิ  ความชำนาญ

 • กระบวนการทำงาน การทำงานกับเครื่องจักร  ระดับความสูงและระยะต่าง  ๆ   ในการทำงานร่วมกับเครื่องจักร  ความยาก-ง่ายของการใช้งานเครื่องจักร  ความปลอดภัยในขณะทำงาน  ลักษณะงานต้องใช้ท่าทางแบบสถิตหรือพลวัต  และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

 • ผลผลิต ผลงานที่ทำได้

 

Hikvision Colorvu

 

 

วิธีการประเมินภาวะงาน 

การประเมินภาระงานที่มีผลต่อคนมี  2  วิธี  ได้แก่  วิธีการประเมินภาระงานทางกายภาพและวิธีการประเมินภาระงานทางจิตใจ  ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 วิธีกากรประเมินภาระงานทางกายภาพ  

 • อัตราการเต้นของหัวใจ
 • ความต้องการใช้ออกซิเจน
 • การใช้พลังงาน

วิธีการประเมินภาระงานทางจิตใจ

 • ความไวของการตอบสนอง
 • ความแยกออกได้
 • การรบกวน
 • ความยอมรับได้
 • ความเชื่อถือได้

  ระดับของความยากง่ายต่อการประเมินภาระงานด้านจิตใจ  สามารถแบ่งออกได้เป็น  5  ระดับดังนี้

 1. การประเมินภาระงานด้านจิตใจอย่างง่าย
 2. การประเมินภาระงานด้านจิตใจจากการประเมินผลงาน
 3. การประเมินภาระงานด้านกายภาพหรือสรีรวิทยา
 4. การประเมินภาระงานด้านความรู้สึก
 5. การประเมินภาระงานด้านจิตใจโดยการอภิปราย

 

 

สุดท้ายแล้วกล้องวงจรปิดก็จะเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานของพนักงานให้มีความกระตือรือร้นได้มากขึ้น 20-30% เมื่อพนักงานมีความรู้สึกว่ามีการจับตามองการทำงานอยู่ ทำให้นายจ้างนอกจากจะได้ในเรื่องของความปลอดภัยในโรงงาน หรือออฟฟิศแล้ว

สิ่งที่ได้มากขึ้นคือคุณภาพในการทำงาน ปริมาณในการทำงานของพนักงานได้ดีมากยิ่งขึ้น แต่ก็ต้องทำการติดตามผล และดูภาพรวมการทำงานอื่นๆ ควบคู่ไปด้วยนั้นเอง 

หากต้องการข้อมูลทางด้านระบบรักษาความปลอดภัย   กล้องวงจรปิด รั้วไฟฟ้า หรือสัญญาณกันขโมย สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเข้ามาได้เลยครับ

 

 

Related link :   สัญญาณกันขโมย    รั้วไฟฟ้า

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น