กล้อง IP POE

กล้อง IP POE ผู้ประกอบการติดกล้องย่านราชประสงค์แก้อาชญากรรม

กล้อง IP POE  ผู้ประกอบการติด ระบบวงจรปิด ย่านราชประสงค์แก้อาชญากรรม

กล้อง IP POE  อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่มีการขยายตัวสูงมาก มีบทบาทความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจ และ สังคมของประเทศไทย เนื่องจากเป็นแหล่งรายได้นำมาซึ่งเงินตราต่างประเทศ การสร้างงาน และ การกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ทำให้ต้องมีการใช้มาตราการรักสายความปลอดภัยโดยใช้อุปกรณ์ต่า ๆ เข้ามาช่วเช่น ระบบวงจรปิด และ ในช่วง 3 ทศวรรษที่ผ่านมาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยได้เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพิ่มขึ้นทุกปี โดยช่วง  10 ปีที่ผ่านมามีจำนวนนักท่องเที่ยวเข้ามาประเทศไทยขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 10 ต่อปี และ มีรายได้จากการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเฉลี่ยกว่าร้อยละ 20 ต่อปี

กล้อง IP POE ผู้ประกอบการติดกล้องย่านราชประสงค์แก้อาชญากรรม

อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมท่องเที่ยวมีความอ่อนไหวต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ค่อนข้างสูง ในปัจจัยหลายด้าน ได้แก่ ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ด้านการเมือง วิกฤติการณ์ทาง ความปลอดภัย ในชีวิต และ ทรัพย์สิน รวมไปถึงปัจจัยด้านเทคโนโยลี และ การสื่อสาร

หลายปัญหาที่กล่าวมาก็สามารถหามาตรการมาป้องกัน และ แก้ไขได้ เช่น ปัญหาด้านความปลอดภัยในชีวิต และ ทรัพย์สิน ตลอดจนการคุ้มครองผลประโยชน์ให้กับนักท่องเที่ยว ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยที่สำคัญที่ส่งผลกระทบต่อปริมาณนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย

รัฐบาลชุดปัจจุบันได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้มอบหมายให้กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางมีภารกิจ และ หน้าที่ในการดูแลรักษาความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว และ ทำหน้าที่ในการประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในลักษณะการบูรณาการ โดยมีกระทรวงการท่องเที่ยว และ กีฬา และ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) ควบคุมกำกับดูแลให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล

กล้อง IP POE ผู้ประกอบการติดกล้องย่านราชประสงค์แก้อาชญากรรม

เมื่อพิจารณาถึงคดีที่เกิดกับนักท่องเที่ยวมีทั้งคดีเกี่ยวกับชีวิต และ ร่างกาย ทรัพย์สิน รวมไปถึงกรณีการอุบัติเหตุต่าง ๆ อย่างด้านความไม่ปลอดภัยในชีวิตซึ่งมักจะเกิดจากอุบัติเหตุ ทำให้เกิดอันตรายแก่ร่างกาย หรือ ชีวิต เช่น การขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถจักรยานแหล่งท่องเที่ยว เช่น ตกเขา ถูกเรือชนจมน้ำเสียชีวิต เรือสกู๊ตเตอร์ เรือลากร่ม รวมทั้งเกิดจากการถูกประทุษร้ายต่อชีวิต และ ร่างกาย

ส่วนความไม่ปลอดภัยในทรัพย์สิน เช่น ทรัพย์สินถูกโจรกรรมระหว่างเดินทาง เช่น การเดินทางโดยรถโดยสารไม่ประจำทาง (รถทะเบียน 30) ตามเส้นทางต่าง ๆ อาทิ จากถนนข้าวสารไปยังจังหวัดเชียงใหม่ จากถนนข้าวสารไปจังหวัดสุราษฎร์ธานี จากที่พักโรงแรมไปสนามบิน เป็นต้น

นอกจากนี้ทรัพย์สินนักท่องเที่ยวยังถูกโจรกรรมในแหล่งท่องเที่ยว เช่น จากการถูกล้วงกระเป๋า ถูกวิ่งราวขณะเดินซื้อของบริเวณศูนย์การค้าย่านถนนท่าแพ, รวมถึงแก๊งคนร้ายกะเทยและหญิงตระเวนตามแหล่งท่องเที่ยว เข้าหาเหยื่อ และ ตีสนิทเพื่อให้เชื่อใจ และ ลักทรัพย์หลังร่วมหลับนอน หรือ วางยานอนหลับ, ทรัพย์สินสูญหายในที่พักซึ่งอาจจะถูกกลุ่มคนร้ายต่างชาติลักทรัพย์นักท่องเที่ยวในห้องพัก ล็อบบี้ และ ห้องอาหาร หรือ แสดงตัวต่อโรงแรมเป็นเจ้าของห้องพักเพื่อเข้าทำการลักทรัพย์, ฯลฯ

ซึ่งสถานที่เหล่านี้ในย่านใจกลางเมืองส่วนใหญ่ก็มีระบบความปลอดภัยที่เข้มงวดพอสมควร เช่น มีทั้งระบบ กล้องวงจรปิด (CCTV) และ มีเจ้าหน้าโรงแรม รวมถึงเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง แต่ไม่มีความสามารถพเพียงพอในการจับกุมพวกมิจฉาชีพดังกล่าว

กล้อง IP POE ผู้ประกอบการติดกล้องย่านราชประสงค์แก้อาชญากรรม

ยังมีปัญหาเรื่องการซื้อขายอัญมณีที่มีการการหลอกลวงนักท่องเที่ยวซื้ออัญมณีเครื่องประดับที่ไม่ได้มาตรฐาน หรือ ต่ำกว่ามาตรฐานราคาแพงเกินความเป็นจริง โดยใช้กลอุบาย และ การโฆษณาโน้มน้าวเพื่อให้เกิดการหลงเชื่อ กระทำเป็นขบวนการ โดยร้านค้าอัญมณี ร่วมมือกับไกด์เถื่อน บริษัทนำเที่ยว รถสามล้อเครื่องสาธารณะ (รถตุ๊ก ๆ) ใช้อุบายพานักท่องเที่ยวไปยังร้านค้าอัญมณี ซึ่งพนักงานขายของร้านจะโฆษณาชวนเชื่อโน้มน้าวให้นักท่องเที่ยวสนใจ และ หลงเชื่อ จนตัดสอนใจซื้อสินค้าในลักษณะของการต้มตุ๋นหลอกลวง ปัญหาเหล่านี้ย่อมสร้างความเสียหายให้กับการท่องเที่ยวของไทย

ย่านราชประสงค์ติดกล้องกว่า1,300ตัวเอาใจนักท่องเที่ยว-ลดอาชญากรรม

นอกจากภาครัฐทั้ง สตช. และ กระทรวงการท่องเที่ยว และ กีฬาที่ร่วมมือกันในป้องกันดูแลรักษาความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยว รวมทั้งสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศไทยแล้วยังมีภาคเอกชน หรือ ผู้ประกอบการที่ให้ความสนใจในเรื่องนี้ไม่แพ้กันคือ ผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจท่องเที่ยวในย่านใจกลางเมืองดังของกรุงเทพฯอย่าง “ย่านราชประสงค์” ก็มีมาตรการที่จะทำให้นักท่องเที่ยวได้อุ่นใจ เช่นกัน

โดยผู้ประกอบการย่านราชประสงค์ส่วนหนึ่งได้ร่วมกับตำรวจ หรือ สตช. เปิดตัวระบบรักษาความปลอดภัยเทียบเท่ามาตรฐานสากล โดยเพิ่มกล้องวงจรปิดกว่า 1,300 ตัว เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และ ความอบอุ่นในให้นักท่องเที่ยว

กล้อง IP POE ผู้ประกอบการติดกล้องย่านราชประสงค์แก้อาชญากรรม

กล้องวงจรปิด กว่า 1,300 ตัวในย่านราชประสงค์ถือว่าที่มีประสิทธิภาพสูง เชื่อมโยงสัญญาณ wireless และ มีความคมชัดถึง 4 ล้านพิกเซล ติดตามพื้นที่สาธารณะย่านราชประสงค์ เพื่อเตรียมพร้อมรองรับเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ รวมถึงสอดส่องป้องกันเหตุอาชญากรรมในพื้นที่ โดยตั้งเป้ากันว่าจะลดอาชญากรรมให้เป็น 0%”

ด้านนายชาย ศรีวิกรม์ นายกสมาคมผู้ประกอบการวิสาหกิจย่านราชประสงค์ กล่าวว่า ราชประสงค์ ถือเป็นย่านการค้าสำคัญ ดังนั้นความปลอดภัยจึงเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญอันดับต้น ๆ และ ต้องคำนึงถึง 3 ส่วน คือ 1.เทคโนโลยีที่ต้องเชื่อมโยงกันระหว่างภาคเอกชนกับตำรวจ 2.มีการฝึกฝนบุคคลากร พนักงานรักษาความปลอดภัยให้สามารถวิเคราะห์ กดดันคนร้าย คุ้มครองนักท่องเที่ยว และ 3. เฝ้าระวังวัตถุต้องสงสัย รวมทั้งประสานงานด้านการข่าวกับภาครัฐ เฝ้าสังเกตการณ์ร่วมกันตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีศูนย์รับแจ้งเหตุอยู่ที่กองบังคับการตำรวจนครบาล 5

ส่วนพื้นที่ย่านประราชประสงค์จะเป็นเขตลดอาชญากรรมให้เป็น 0% ได้ หรือ ไม่ ขึ้นอยู่กับความสามารถของเจ้ากล่องวงจรปิดทั้งกว่า 1,300 แห่งว่าทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ หรือ ไม่ และ มาตรการนี้จะช่วยสนับสนุนการทำงานของตำรวจให้ง่าย รวดเร็วขึ้นตามที่ผู้ประกอบการต้องการ หรือ ไม่ ซึ่งต้องขึ้นอยู่กับความสามารถของโจรที่เลือกจะลงมือในย่านดังด้วยว่าเจ๋งแค่ไหน

Related link :Fujiko IP Camera กับงานติดตั้งหจก.ณัชฐ์ภีรินทร์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *