ร้านกล้องวงจรปิด รั้วไฟฟ้า
แขวงคลองจั่น

ศูนย์รวมอุปกรณ์ติดตั้งกล้องวงจรปิด รั้วไฟฟ้า มากกว่า 10 ยี่ห้อ ให้บริการในการออกแบบ ติดตั้ง รับประกันผลงาน ครบวงจร

ร้านกล้องวงจรปิด รั้วไฟฟ้า แขวงคลองจั่น

สารบัญ

1. ร้านกล้องวงจรปิด รั้วไฟฟ้า แขวงคลองจั่น

2. บทความน่ารู้ กล้องวงจรปิด

3. คลิปน่ารู้ กล้องวงจรปิด รั้วไฟฟ้า

4. พื้นที่จำหน่ายกล้องวงจรปิด รั้วไฟฟ้า เขตบางกะปิ

5. ขั้นตอนการขอข้อมูลกล้องวงจรปิดกรุงเทพฯ

6. ศูนย์บริการกล้องวงจรปิดกรุงเทพฯ

Promotion CCTV

ร้านกล้องวงจรปิด รั้วไฟฟ้า แขวงคลองจั่น
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

แขวงคลองจั่น มีพื้นที่รับผิดชอบทั้งสิ้น 12.062 ตารางกิโลเมตร มีจำวนประชากรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ของแขวงคลองจั่นประมาณ 78,147 คน

มีจำนวนอาคารบ้านเรือนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ประมาณ 48,025 หลังคาเรือน มีการเคหะแห่งชาติ ตั้งอยู่ที่ถนนนวมินทร์ คลองจั่น เขตบางกะปิ และสถานีตำรวจ

นครบาลลาดพร้าว ตั้งอยู่ซอยลาดพร้าว 101 48 แยก 1 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ มีศาสนสถานอย่างเช่น วัดบึงทองหลาง วัดพระมารดานิจจานุเคราะห์

วัดศรีบุญเรือง มัสยิดริดวานุ้ลอิสลาม คริตจักรแฮปปี้แลนด์ คริสตจักรคลองจั่น คริสตจักรเจริญกรรมที่ 1 กรุงเทพ เป็นต้น พื้นที่แขวงคลองจั่น

มีจำนวนสถานศึกษาอยู่เป็นจำนวนมากอย่างเช่น โรงเรียนนานาชาตินีว่า โรงเรียนอนุบาลศรีนวล โรงเรียนนราธิปพิทยา โรงเรียนอนุบาลพุทธาวดี

โรงเรียนเคหะคลองจั่น โรงเรียนพัฒนาการศึกษา โรงเรียนบ้านบางกะปิ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต วิทยาลัยรัตนบัณฑิต วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีแหล่งช้อปปิ้งชื่อดังอีกหลายที่อย่างเช่น พันธิ์ทิพย์ พลาซ่า บางกะปิ แม็คโครชุปเปอร์สโตร์

ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ ห้างสรรพสินค้าตะวันนา การป้องกันปัญหาการเกิดอาชญากรรมและปัญหายาเสพติด ปลอดอุบัติเหตุ สิ่งก่อสร้างปลอดภัย อาหารปลอดภัย

ภูมิทัศน์สวยงาม พื้นที่สวนสาธารณะ สวนหย่อมมีสีเขียว มีการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเพิ่มขึ้น มีการเพิ่มกล้องวงจรปิด และดูแลซ่อมแซมกล้องวงจรปิดให้พร้อมใช้งานได้ตลอด 24 ชม.

เพื่อช่วยให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ปลอดภัย การลดมีพื้นที่เสี่ยงช่วยหรือพื้นที่ล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม เป็นการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

ที่สามารถทำได้และแค่บางส่วนของการแก้ไขไม่ให้เกิดปัญหา ร้านกล้องวงจรปิด รั้วไฟฟ้า แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ มีจำนวนมากอยู่พอสมควร

สามารถเรียกใช้บริการได้หลายที่ ทั้งรายเล็ก และรายใหญ่ๆ แต่สำหรับท่านไหนที่ยังหาผู้ให้บริการไม่ได้ ท่านสามารถเรียกใช้บริการทางเราได้

ในนามของบริษัท มีเดีย เสิร์ซ จำกัด  ทางเราให้บริการครบวงจร ทั้งออกแบบ ติดตั้ง รับประกันผลงาน และดูแลหลังการขายให้ลูกค้าตลอดอายุการใช้งาน หรือท่านไหน

ต้องการความปลอดภัยระดับสูง ทางเราก็มีบริการระบบรั้วไฟฟ้ากันขโมย ที่สร้างความปลอดภัย ดูแลความปลอดภัยให้ทุกคนในบ้านของท่านได้อย่าง 100%

ตรวจเช็คจำนวนสินค้า | ข้อมูลสินค้า | ขอใบเสนอราคา

ติดต่อทางลายแอท
เฟสบุค
ติดต่อทางเมล
ติดต่อด่วน
ฝ่ายขายกล้องวงจรปิด

กล้องวงจรปิด ราคาพร้อมติดตั้งให้ชุด 4 กล้อง และ 8 กล้อง

43,900฿ ราคายังไม่รวม VAT
23,900฿ ราคายังไม่รวม VAT
37,900฿ ราคายังไม่รวม VAT
20,900฿ ราคายังไม่รวม VAT
41,900฿ ราคายังไม่รวม VAT
22,900฿ ราคายังไม่รวม VAT
31,900฿ ราคายังไม่รวม VAT
17,900฿ ราคายังไม่รวม VAT

สินค้าแนะนำ ขายดี

Hikvision ColorVu KF0T

สอบถามข้อมูล  สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

Line: @cctvbangkok.com
ติดต่อทางเมลส์
ติดต่อเฟสบุค
ติดต่อยูทูป

HOT LINE : 081-700-4715, 02-888-3507-8, 081-721-5542

บทความน่ารู้ กล้องวงจรปิด

คลิปน่ารู้ กล้องวงจรปิด รั้วไฟฟ้า

พื้นที่จำหน่าย กล้องวงจรปิด รั้วไฟฟ้า เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

กล้องวงจรปิด ราชมังคลากีฬาสถาน
กล้องวงจรปิด คลองแสนแสบ

คำขวัญ เขตบางกะปิ

บางกะปิ แหล่งรวมอุดมศึกษา    ล้ำค่าพิพิธภัณฑ์ปราสาท
เกร็ดประวัติศาสตร์ของวัดวา    เลื่องชื่อลือชาราชมังคลากีฬาสถาน
ศูนย์กลางเศรษฐกิจชั้นนำ    ล่องสายน้ำแสนแสบคลองของถิ่นเรา

สำนักงานเขตบางกะปิ ตั้งอยู่เลขที่ 189 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 มีเนื้อทีโดยรวมประมาณ 28.523 ตารางกิโลเมตร แบ่งออกเป็น 2 แขวงด้วยกัน ได้แก่ แขวงคลองจั่น และแขวงหัวหมาก ในพื้นที่ของเขตบางกะปิ

มีจำนวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์ เมือเดือนธันวาคม 2560 ประมาณ 149,094 คน และมีจำนวนอาคารบ้านเรือนที่ปลูกอาศัยอยู่ในเขตบางกะปิดประมาณ 92,256 หลังคาเรือน มีคลองที่สำคัญ คือคลองแสนแสบ ที่ประชาชนในพื้นที่ใช้ในการเดินทางกันมาเป็นเวลาช้านานแล้ว

เขตบางกะปิมีพื้นที่ติดต่อทางทิศเหนือ กับเขตลาดพร้าว และเขตบึงกุ่ม มีถนนประดิษฐ์มนูธรรม คลองเกรียง คลองลำเจียก คลองตาหนัง และคลองอ้ายหลาว เป็นเส้นแบ่งเขต ทางด้านทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตบึงกุ่ม และเขตสะพานสูง มีคลองสำพังพวย คลองตาหนัง

มีถนนนวมินทร์ ถนนศรีบูรพา คลองแสนแสบ คลองบ้านม้า 2 คลองวังใหญ่บน คลองโคลัด และคลอบ้านม้า ทางทิศใต้ ติดต่อกับเขตสวนหลวง มีลำรางแบ่งเขตสวนหลวงกับเขตบางกะปิ คลองหัวหมาก และคลองกะจะ ทางทิศตะวันตก ติดกับห้วยขวาง วังทองหลาง คลองแสนแสบ และคลองจั่น ถนนลาดพร้าว เป็นต้น

พื้นที่ของเขตบางกะปิถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีประชากรอาศัยอยู่กันอย่างมีความหนาแน่นมากพอสมควร นอกจากความหนาแนนของประาชาชนในพื้นที่อยู่อาศัยเองแล้ว ยังมีประชากรอีกกลุ่มที่เป็นแบบแฝงเข้ามาในพื้นที่อย่างเช่น นักศึกษา ที่เข้ามาเรียนตามมหาลัยต่างๆ ที่อยู่ในพื้นที่ของเขตบางกะปิ

หรือผู้ที่เข้ามาทำงาน และประกอบธุรกิจในพื้นที่ ทำให้การเจริญเติมโตทางด้านเศรษฐกิจเป็นไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้มีปัญหาในด้านต่างๆ ตามมาอย่างมากมาย อย่างเช่นที่เห็นได้ชัดคือปัญหาขยะจำนวนมาก ปัญหาการจราจรในพื้นที่ ปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรม และการลักขโมยในพื้นที่

เขตบางกะปิจึงต้องเร่งปรับปรุง ส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ให้ประชาชนในชุมชนอย่างเช่นฝึกการประกอบอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน ทำการปรับปรุงแหล่งชุมชนที่แออัด และจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย จัดให้มีและบำรุงรักษาสานที่พักผ่อนหย่อนใจ

หรือการส่งเสริมกีฬาให้คนหนุ่มสาวมีสถานที่ในการออกกำลังกาย เพิ่มพื้นที่สวนหย่อมให้มากขึ้น หรือทำทางเท้าให้ดีเพื่อใช้ในการเดินออกกำลังกาย ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกัน และรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ให้อยู่อย่างมีความสุขที่สุด

กล้องวงจรปิด กรุงเทพมหานคร

กล้องวงจรปิด กรุงเทพ ที่ให้บริการขอข้อมูลภาพ

ขั้นตอนการขอข้อมูลจาก กล้องวงจรปิดกรุงเทพฯ

1. แจ้งความประสงค์ด้วยตนเอง หรือ ทางโทรศัพท์ โดยระบุหมายเลข เสา / ตู้ควบคุม /กล้องและวัน เวลา สถานที่เกิดเหตุ

2. เจ้าหน้าที่ลงรับเรื่อง

3. รับหมายเลขรับเรื่อง

4. แจ้งผลการดำเนินการภายใน 3 วัน

5. การติดต่อขอรับภาพ

5.1 แจ้งหมายเลขรับเรื่อง

5.2 ยื่นหลักฐาน ดังนี้

  •       บันทึกประจำวัน หรือหนังสือของสถานีตำรวจนครบาลพื้นที่
  •       สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  •       กรณีมอบอำนาจ ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบ

5.3 นำแผ่น DVD มาเพื่อบันทึกข้อมูล

หมายเหตุ : หากเป็นกล้องที่เชื่อมโยงสัญญาณเข้าสู่ศูนย์ควบคุมสามารถตรวจสอบ และรอรับข้อมูลภาพได้ทันที

ตรวจเช็คจำนวนสินค้า | ข้อมูลสินค้า | ขอใบเสนอราคา

ติดต่อทางลายแอท
เฟสบุค
ติดต่อทางเมล
ติดต่อด่วน
ฝ่ายขายกล้องวงจรปิด

ศูนย์บริการจัดการกล้องวงจรปิด (cctv) 24 ชั่วโมง 13 ศูนย์ 6 กลุ่มเขต

1. ศูนย์กล้องวงจรปิดศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เบอร์โทรศัพท์ 0 2224 2987 และ 0 2225 6979

2. กรุงเทพกลาง ครอบคลุมพื้นที่ 9 สำนักงานเขต กล้องวงจรปิด เขตราชเทวี,กล้องวงจรปิด เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย,กล้องวงจรปิด เขตสัมพันธวงศ์,กล้องวงจรปิด เขตพระนคร,กล้องวงจรปิด เขตดุสิต,กล้องวงจรปิด เขตพญาไท,กล้องวงจรปิด เขตห้วยขวาง,กล้องวงจรปิด เขตดินแดง,กล้องวงจปิดเขตวังทองหลาง

ศูนย์ กล้องวงจรปิด ห้วยขวาง เบอร์โทรศัพท์ 0 2275 2330-1

ศูนย์ กล้องวงจรปิด ราชเทวี เบอร์โทรศัพท์ 0 2354 6179-80

3. กรุงเทพใต้ ครอบคลุมพื้นที่ 10 สำนักงานเขต กล้องวงจรปิด เขตพระโขนง, กล้องวงจรปิด เขตสวนหลวง, กล้องวงจรปิด เขตคลองเตย, กล้องวงจรปิด เขตวัฒนา, กล้องวงจรปิด เขตบางนา, กล้องวงจรปิด เขตบางคอแหลม, กล้องวงจรปิด เขตปทุมวัน, กล้องวงจรปิด เขตสาทร, กล้องวงจรปิด เขตบางรัก, กล้องวงจรปิด เขตยานนาวา

ศูนย์ กล้องวงจรปิด พระโขนง เบอร์โทรศัพท์ 0 2331 0631-2

ศูนย์ กล้องวงจรปิด บางคอแหลม เบอร์โทรศัพท์ 02292 1285-6

4. กรุงเทพเหนือ ครอบคลุมพื้นที่ 7 สำนักงานเขต กล้องวงจรปิด เขตจตุจักร, กล้องวงจรปิด เขตบางซื่อ, กล้องวงจรปิด เขตลาดพร้าว, กล้องวงจรปิด เขตบางเขน, กล้องวงจรปิด เขตหลักสี่, กล้องวงจรปิด เขตดอนเมือง, กล้องวงจรปิด เขตสายไหม

ศูนย์ กล้องวงจรปิด จตุจักร เบอร์โทรศัพท์ 0 2512 3524-5

ศูนย์ กล้องวงจรปิด บางเขน เบอร์โทรศัพท์ 0 2521 1975-6

5. กรุงเทพตะวันออก ครอบคลุมพื้นที่ 9 สำนักงานเขต กล้องวงจรปิด เขตมีนบุรี, กล้องวงจรปิด เขตหนองจอก, กล้องวงจรปิด เขตคลองสามวา, กล้องวงจรปิด เขตลาดกระบัง, กล้องวงจรปิด เขตสะพานสูง, กล้องวงจรปิด เขตบึ่งกุ่ม, กล้องวงจรปิด เขตประเวศ, กล้องวงจรปิด เขตคันนายาว, กล้องวงจรปิด เขตบางกะปิ

ศูนย์ กล้องวงจรปิด มีนบุรี เบอร์โทรศัพท์ 0 2171 4235-6

ศูนย์ กล้องวงจรปิด บึงกุ่ม เบอร์โทรศัพท์ 0 2364 7322-3

6. กรุงธนเหนือ ครอบคลุมพื้นที่ 8 สำนักงานเขต กล้องวงจรปิด เขตบางพลัด, กล้องวงจรปิด เขตบางกอกน้อย, กล้องวงจรปิด เขตตลิ่งชัน, กล้องวงจรปิด เขตทวีวัฒนา, กล้องวงจรปิด เขตจอมทอง, กล้องวงจรปิด เขตบางกอกใหญ่, กล้องวงจรปิด เขตธนบุรี, กล้องวงจรปิด เขตคลองสาน

ศูนย์ กล้องวงจรปิด บางพลัด เบอร์โทรศัพท์ 0 2424 3200-1

ศูนย์ กล้องวงจรปิด จอมทอง เบอร์โทรศัพท์ 0 2428 4393-4

7. กรุงธนใต้ ครอบคลุมพื้นที่ 7 สำนักงานเขต กล้องวงจรปิด เขตบางบอน, กล้องวงจรปิด เขตบางขุนเทียน, กล้องวงจรปิด เขตหนองแขม, กล้องวงจรปิด เขตบางแค, กล้องวงจรปิด เขตราษฎร์บูรณะ, กล้องวงจรปิด เขตทุ่งครุ, กล้องวงจรปิด เขตภาษีเจริญ

ศูนย์ กล้องวงจรปิด บางบอน เบอร์โทรศัพท์ 0 2405 2893-4

ศูนย์ กล้องวงจรปิด ราษฎร์บูรณะ 0 2428 4354-5

8. สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร
เลขที่ 44 ถนนวิภาวดีรังสิต ดินแดง กรุงเทพฯ 10400 เบอร์โทรศัพท์ 02 354 1237, 02 354 1234

ประชาชนสามารถขอภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด โดยระบุหมายเลขเสา กล้องหรือตู้ควบคุมกล้อง และวัน เวลา สถานที่เกิดเหตุ แนบหลักฐานประกอบ ได้แก่ บันทึกประจำวันหรือหนังสือของสถานีตำรวจนครบาลพื้นที่ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ไม่ว่าท่านอยู่เกิดเหตุในพื้นที่ไหนของกรุงเทพมหานคร

สามารถที่จะของภาพจากกล้องวงจรปิดได้หมดทุกที่ เอาที่ท่านสะดวกในการเดินทาง แต่ละศูนย์ข้อมูลกล้องวงจรปิดกรุงเทพฯ สามารถที่จะดึงข้อมูลถึงกันได้หมด ทำสำคัญคือผู้ขอข้อมูลต้องระบุ วัน และเวลาให้ใกล้เคียงกับเวลาที่เกิดเหตุการณ์ในวันนั้นให้ตรงมากที่สุด ไม่ใช้ว่าผ่านไปเป็นอาทิตย์แล้วมาขอ

หรือจำเวลาตอนเกิดเหตุไม่ได้แล้วมาให้เจ้าหน้าที่หาให้ อย่างนี้ไม่ได้มันเสียเวลาเจ้าหน้าที่ในการค้นหาข้อมูลด้วยไม่รู้จะเริ่มเวลาไหนในการค้นหา ระบุหมายเลขที่กล้อง ที่เสากล้อง และตู้ของกล้องวงจรปิดให้ชัดเจน เป็นไปได้ถ่ายรูปเอาไว้เลย

สรุป

การติดตั้งกล้องวงจรปิดเอาไว้ใช้งานเพื่อช่วยเป็นหูเป็นตา รักษาความปลอดภัยให้ชีวิตและทรัพย์สิน ถือว่าเป็นอุปกรณ์อย่างหนึ่งที่มีความจำเป็นไปแล้วสำหรับประชาชน นอกจากช่วยเรื่องความปลอดภัยแล้ว

ยังช่วยให้เราใช้ในการบริหารจัดการ ในการทำงาน ในหน่วยงานได้อีกด้วย หากสนใจสอบถามร้านกล้องวงจรปิด รั้วไฟฟ้า สัญญาณกันขโมย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ ได้ครับ