เลนส์กล้องวงจรปิด

เลนส์กล้องวงจรปิด คือ

เลนส์กล้องวงจรปิด คือ

ส่วนหน้าสุดของกล้อง ทำหน้าที่รวมแสง ส่งไปให้กับ Image Sensor โดยมีอุปกรณ์สำคัญได้แก่ กระจกเลนส์ และรูรับแสงทำให้ได้ภาพที่ดี  การติดตั้งกล้องวงจรปิดสิ่งที่เราต้องการก็คือภาพ ส่วนเราจะได้ภาพชัด หรือภาพไม่ชัดก็ขึ้นอยู่กับผู้ออกแบบในการติดตั้งให้ กล้องส่วนใหญ่หากนำไปติดตั้งสถานที่เป็นบ้าน ออฟฟิส หรือสำนักงาน

กล้องตามท้องตลาดก็เพียงพอที่จะระบุตัวตนบุคคลทีอยู่ในพื้นที่ของเราแล้ว จะเป็นเลนส์กล้องวงจรปิดมุมกว้าง แต่หากการติดตั้งเพื่อเน้นความชัด ลักษณะเป็นชุมชน การออกแบบภาพให้ชัดก็ต้องระบุความคาดหวังและสิ่งที่ต้องการจะดูให้ชัดเจน ทางผู้ออกแบบก็จะได้นำเสนอกล้องที่นำมาใช้งานได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพมากที่สุด

สารบัญ

 1.  รูรับแสงของเลนส์กล้องวงจรปิด
 2.  ปัญหาของการเลือกเลนส์กล้องวงจรปิด
 3.  ความคมชัดของกล้องวงจรปิด
 4.  ระดับความคมชัดของกล้อง

ตรวจเช็คจำนวนสินค้า | ข้อมูลสินค้า | ขอใบเสนอราคา

ติดต่อทางลายแอท
เฟสบุค
ติดต่อทางเมล
ติดต่อด่วน
ฝ่ายขายกล้องวงจรปิด
ฝ่ายขายกล้องวงจรปิด2

f-number: รูรับแสงของเลนส์กล้องวงจรปิด

 1.  บอกความไวแสงของเลนส์ (Lens Speed)
 2.  สัมพันธ์กับการเลือกเลนส์ให้ตรงกับคุณสมบัติของกล้อง
 3.  เกี่ยวกับการดูภาพในที่มีแสงน้อย (Min. illumination)
 4.  เลนส์ที่มีขนาดรูรับแสงกว้างกว่า จะมีราคาแพงกว่า เช่น f/1.4 แพงกว่า f/2.8 ในความยาวโฟกัสเท่ากัน
แม้ว่ากล้องจะติดตั้งเลนส์มาให้จากโรงงานแล้วก็ตามยังคงต้องเลือกเลนส์ที่มีความยาวโฟกัสมีความสัมพันธ์กับภาพ

 

ขนาดรูรับแสงกล้องวงจรปิด

ปัญหาของการเลือกเลนส์กล้องวงจรปิด

 1. กล้องวงจรปิดรุ่นแรก ๆ เป็นกล้องแบบกล่อง (Box Camera) ไม่มีเลนส์ติดตั้งมาให้ ผู้ซื้อต้องหาเลนส์ใส่เอง โดยผู้ผลิตจะกำหนดคุณสมบัติ เป็นเงื่อนไขในการเลือกเลนส์ไว้ในความไวแสงสำหรับการใช้งานในที่มีแสงน้อย เช่น ต้องใช้กับ เลนส์ F1.4 เพื่อให้เห็นภาพในสภาพแสง 0.1 lux มีขายทั้วไปก็จะเลนส์กล้องวงจรปิด 2.8 กับ 3.6

ข้อดี คือ

ของการเลือกเลนส์เอง คือ กล้องสามารถใช้งานได้หลายรูปแบบจากการเลือกเลนส์ได้ตามต้องการ ตั้งแต่ เลนส์มุมกว้าง (Wide Angle Lens) เลนส์มุมแคบ (Tele Photo) เลนส์ปรับมุมได้ (Varifocal Lens) รวมทั้งเลนส์ดูภาพไกลแบบปรับได้ (Zoom Lens) เมื่อต้องการปรับเปลี่ยนการใช้งาน ก็สามารถเปลี่ยนเลนส์ได้

ข้อเสีย คือ

ผู้ใช้ต้องเข้าใจการเลือกเลนส์ จึงอาจเป็นเรื่องยาก การเลือกเลนส์ผิดจากกำหนดของผู้ผลิต เช่น ใช้เลนส์ ที่มีขนาดรูรับแสง F2.8 เพราะราคาถูกกว่า เมื่อนำไปใช้งานจะไม่สามารถดูภาพในเวลากลางคืนได้ เป็นต้น

 2.  ผู้ผลิตกล้องวงจรปิดทราบดีว่าการเลือกเลนส์เป็นปัญหาของผู้ซื้อ จึงติดตั้งเลนส์มาให้จากโรงงาน

ข้อดี คือ   โรงงานจะเลือกเลนส์ที่ตรงตามคุณสมบัติของกล้อง ที่สามารถดูได้ทั้งกลางวันและกลางคืน

ข้อเสีย คือ

เลนส์ไม่สามารถเปลี่ยนได้ ผู้ซื้อก็ยังต้องเลือกประเภทของเลนส์ที่ติดมากับกล้อง เช่น กล้องแบบเดียวกันมีเลนส์ให้เลือก 4 ชนิด (ตามตัวอย่างในคุณสมบัติของกล้อง) คือ Varifocal Lens 2.8 12mm และ Fixed Focal Lens 2.8mm, 4 mm, 8 mm. ผู้ใช้ต้องเลือกตัวใดตัวหนึ่ง ให้ตรงกับความต้องการ เพราะถ้าเลือกผิดก็ต้องซื้อกล้องใหม่ ส่วนมากเลนส์กล้องวงจรปิด ราคา จะไม่แพงมาก หากทางโรงงานจัดมาให้

ความสำคัญของการเลือกซื้อกล้องวงจรปิดเอาไว้ใช้งาน หลายท่านอาจจะไปโฟกัสที่ราคา ที่ยี่ห้อ หารู้ไหมว่าการเลือกซื้อกล้องวงจรปิดต้องให้ความสำคัญเรื่องของเลนส์ด้วย เพราะคุณจะได้ภาพชัด หรือไม่ชัดขึ้นอยู่กับเลนส์ที่เราเลือกเอาไปใช้งาน ถึงกล้องจะราคาแพงมากแค่ไหน หากเลือกเลนส์กล้องไม่ถูกต้องกับหน้างาน หรือสิ่งที่กำลังจะมอง คุณก็อาจจะได้ภาพที่ไม่ชัดนั้นเอง

ตรวจเช็คจำนวนสินค้า | ข้อมูลสินค้า | ขอใบเสนอราคา

ติดต่อทางลายแอท
เฟสบุค
ติดต่อทางเมล
ติดต่อด่วน
ฝ่ายขายกล้องวงจรปิด
ฝ่ายขายกล้องวงจรปิด2

เราจึงขอแยกออกเป็น 2 ประการ คือ

 1.  เลือกเลนส์ ที่มีรูรับแสงตามคุณสมบัติของกล้อง เพื่อให้ใช้งานได้ตามสภาพของแสง (รูรับแสง: Max. Aperture
คือค่า F ของเลนส์) เป็นเงื่อนไขทางเทคนิคของผู้ผลิต เช่น กำหนดว่าต้องใช้เลนส์ที่มีรูรับแสงกว้างที่สุด F1.4
เพื่อดูภาพที่แสงสว่าง 0.1 lx เป็นต้น

 2.  เลือกเลนส์ที่มีมุม หรือ องศาของเลนส์ เพื่อให้ได้ “ภาพ” ตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้ (Focal Length – ความยาว
โฟกัส สัมพันธ์กับองศาของเลนส์)

แนะนำดูราคากล้องวงจรปิด ราคาส่ง และราคาพร้อมติดตั้ง

 ความชัดของภาพ (Image Resolution)

ขึ้นอยู่กับการเลือกองศาของเลนส์ (Angle of View) หรือเลือกความยาวโฟกัส (Focal Length) ให้ได้มุมที่ได้ภาพตามเป้าหมาย
 1.  “ความชัด” เป็นความต้องการหลักของการเลือกเลนส์ เป็นความคาดหวังสำคัญว่าภาพจะต้องมีความชัด 
 2.  ต้องการดูอะไร เช่น ดูคน ดูทะเบียนรถ ดูภาพรวม ดูทางเข้า-ออก
 3.  พื้นที่ หรือบริเวณที่ต้องการดู เช่น ดูที่จอดรถบางส่วน ดูทางเข้าออกทั้งหมด

เลนส์กล้องวงจรปิด มุมกว้าง

หน่วยวัดความชัดของกล้องวงจรปิด

ความชัด สามารถวัดได้ ด้วยการนับจำนวนจุด (Pixels) ในระยะตามมาตราวัด เช่น นิ้ว (inch) เซนติเมตร (cm.) ฟุต (foot) หรือ เมตร (meter) ในที่นี้จะใช้ หน่วยวัดเป็นเมตร

 2.  การเขียนค่าความหนาแน่น มีใช้หลายรูปแบบ เช่น

  2.1  PPI (pixels per Inch)
  2.2  PPF, Pix/ft (Pixels per Foot)
  2.3  Pix/m, PPM (Pixels per Meter)

 3.  ทุกมาตราวัดใช้หลักการคำนวณเดียวกัน และสามารถแปลงค่าข้ามมาตราวัดได้

 4.  การวัดความชัด โดยนับจำนวนของพิกเซลต่อ 1 เมตร (Pixels per Meter: PPM) คือ ความหนาแน่นของ พิกเซล (Pixels Density) ซึ่งการมีจำนวนพิกเซลที่มากกว่าย่อมให้ภาพที่ชัดกว่า เช่น ความหนาแน่น 200PPM มีความชัดมากกว่า 100 PPM เป็นต้น

การกำหนดความชัด ในแต่ละจุดประสงค์ เพื่อจะได้ภาพที่มีคุณภาพเพียงพอต่อการนำไปใช้ ในการรักษาความปลอดภัย การติดตามตัวผู้กระทำผิด หลักฐานในการสืบสวนสอบสวน หรือนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ตรวจเช็คจำนวนสินค้า | ข้อมูลสินค้า | ขอใบเสนอราคา

ติดต่อทางลายแอท
เฟสบุค
ติดต่อทางเมล
ติดต่อด่วน
ฝ่ายขายกล้องวงจรปิด
ฝ่ายขายกล้องวงจรปิด2

เลนส์กล้องวงจรปิด 2.8 กบ 3.6

ระดับความคมชัดของกล้อง

1.  Overview การดูภาพรวม  ส่วนใหญ่แล้วการเลือกซื้อกล้องวงจรปิดในท้องตลาดทุกวันนี้จะเน้นการดูภาพเป็นลักษณะนี้กันซะส่วนใหญ่ อาจเนื่องมาจากสเปคของเลนส์ที่ทางผู้นำเข้ามาจำหน่าย เลือกแต่เลนส์กล้องวงจรปิดขนาด 2.8mm, 3.6mm ซึ่งเลนส์ขนาดนี้จะได้มุมกว้าง เหมาะเฉพาะการนำกล้องไปติดในพื้นที่ หน้าบ้าน ข้างบ้าน ออฟฟิส  

2.  Observe สังเกตการณ์  การดูภาพลักษณะนี้ก็ไม่ต่างจากการดูภาพแบบ Overview มากนัก แต่ภาพที่ได้อาจจะชัดกว่านิดหน่อย แนวคิดก็แค่สังเกตุการณ์ ดูการเคลื่อนไหวของคน ยานพาหนะ ว่าเกิดอะไรขึ้น การออกแบบส่วนใหญ่กล้องที่ใช้งานอาจจะเป็นกล้องสปีดโดม เพื่อไว้คอยหมุนส่ายไปมา หรือจับการเคลื่อนไหวตามวัตถุ

3.  Detect การตรวจจับ การดูภาพแบบนี้ต้องสามารถระบุระบุตัวตน ยืนยันเป้าหมายได้ว่าเป็นยานพาหนะชนิดไหน  เป็นคนผู้หญิง หรือผู้ชาย หากเป็นคนที่เราเคยรู้จักมาก่อน ก็สามารถที่จะระบุได้ว่าเป็นใคร ภาพที่ได้จะมีความคมชัดดีกว่าแบบที่ 1 และที่ 2  ผู้ที่จะติดกล้องวงจรปิดเอาไว้ใช้งาน ต้องแจ้งผู้ออกแบบว่าต้องการความคมชัดระดับไหนด้วยนะครับ ที่คาดหวัง

4.  Recognize จำแนกได้  เป็นความคมชัดที่เราสามารถจะระบุตัวตนได้ จากบุคคลที่เราเคยเห็นมาก่อน หรือหากเป็นรถ ก็พอที่จะมองเห็นป้ายทะเบียน การติดตั้งกล้องเพื่อให้ได้ภาพลักษณะนี้ มีด้วยกันสองแบบคือ ตัวกล้องที่ติดต้องไม่ไกลจากวัตถุที่จะมองมากนัก เช่น ไม่เกิด 5 เมตร  หรืออีกแบบเราเลือกใช้เลนส์กล้องวงจรปิดที่มีความแคบลงมาอาจเป็น เบอร์ 8mm, 12mm ก็ได้

5.  Identify ระบุตัวตนได้  ภาพที่ได้มีความคมชัดสามารถระบุตัวตัวบุคคลที่เราเห็นได้อย่างไม่มีข้อสงสัย การเลือกกล้องให้ได้ความคมชัดลักษณะนี้ก็อยู่ที่ว่าเราเลือกเลนส์กล้องวงจรปิดเบอร์อะไร  ความคมชัดของตัวกล้องวงจรปิดอยู่ที่ระดับกี่ล้านพิกเซล และที่สำคัญคือทางผู้ใช้งานต้องระบุขอบเขตการมองให้ชัดเจนว่าต้องการมองอะไร ถึงจะเลือกเลนส์กล้องวงจรปิดได้ถูกต้องตามการใช้งานจริง

6.  High Identify ระบุรายละเอียด ภาพที่ได้ถือว่ามีความคมชัดมากยิ่งขึ้นกว่าที่แล้วมา เราสามารถที่จะระบุได้ว่าบุคคลที่เห็นใส่เสื้อผ้าสีอะไร สามารถที่จะระบุได้ว่าเป็นแบงค์ชนิดไหน  ส่วนการมองป้ายทะเบียนก็จำแนกได้ว่าเป็นป้ายทะเบียนจากจังหวัดไหน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับจับป้ายทะเบียนรถ ด้วยความคมชัดในระดับนี้

7.  Inspection การตรวจสอบ  เป็นระดับความคมชัดที่เราสามารถมองดูในรายละเอียดลงไปได้ดีกว่าแบบที่กล่าวมาก่อนหน้านี้ทั้งหมด เพราะความคมชัดระดับนี้ เราต้องจำแนกเครื่องหมาย สัญญาลักษณ์ที่อยู่บนร่างกายได้ เช่น เช่นใส่เสื้อสัญญาลักษณืของไนกี่ หรืออดิดาส เป็นต้น เหมาะอย่างยิ่งกับการเฝ้าระวังจุดที่ต้องการมองเป็นพิเศษ เช่นจุดตรวจคนเข้าเมือง จุดนับเงินถอนเงินบริเวณที่ให้บริการ

เลนส์กล้องวงจรปิด ราคา

 

ตรวจเช็คจำนวนสินค้า | ข้อมูลสินค้า | ขอใบเสนอราคา

ติดต่อทางลายแอท
เฟสบุค
ติดต่อทางเมล
ติดต่อด่วน
ฝ่ายขายกล้องวงจรปิด
ฝ่ายขายกล้องวงจรปิด2

สรุป

การติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อใช้งานส่วนใหญ่ตามท้องตลาด จะเป็นการติดตั้งกล้องที่ดูภาพรวม ไม่ได้เป็นการดูเฉพาะเจาะจง เน้นได้มุมภาพกว้าง ทำให้ภาพที่ได้ออกมาเป็นที่ถูกใจบ้าง ไม่ถูกใจบ้าง สำหรับลูกค้าที่เลือกใช้งาน อาจจะไม่ได้รับคำแนะนำที่ดีจากช่างติดตั้ง หรืออาจจะแนะนำแล้วแต่ความต้องการในเวลานั้น กับวัตถุประสงค์ปัจจุบันมันเปลี่ยนไป ก็เลยเหมารวมว่ากล้องภาพไม่ชัด การเลือกเลนส์กล้องวงจรปิด ก็เหมือนการเลือกความชัดให้กับกล้องวงจรปิด เราควรให้ผู้เชียวชาญแนะนำก่อนซื้อจะดีที่สุด

 

แนะนำอ่านเพิ่มเติม  :  1. เทคนิคการเลือกใช้เลนส์กล้องวงจรปิด

                                     2. การเลือก Lens CCTV

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น