กล้องวงจรปิดรุ่นใหม่

กล้องวงจรปิดรุ่นใหม่ กรมการขนส่งฯ จัด ทีมกล้องเลเซอร์จับรถ ตู้ซิ่งช่วงปีใหม่

กล้องวงจรปิดรุ่นใหม่ กรมการขนส่งฯ จัด ทีมกล้องเลเซอร์จับรถ ตู้ซิ่งช่วงปีใหม่

กล้องวงจรปิดรุ่นใหม่ กรมขนส่งคุมเข้มจัด ทีมกล้องเลเซอร์จับรถ ตู้ซิ่งทึ่ขับเร็วกว่ากฎหมายกำหนด และ พวกหัวหมอที่ขูดป้ายทะเบียนหรือลบเครื่อง RFID รวมถึงรถตู้โดยสารสาธารณะที่ไม่ติดเครื่องหมายตรวจจับความเร็ว ลงดาบหนักถึงขั้นขั้นเพิกถอนใบอนุญาต หวังให้ผู้โดยสารใช้รถสาธารณะอย่างปลอดภัยในช่วงปีใหม่นี้

กล้องวงจรปิดรุ่นใหม่ กรมการขนส่งฯ จัด ทีมกล้องเลเซอร์จับรถ ตู้ซิ่งช่วงปีใหม่

นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยว่า “กรมขนส่งทางบกได้เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจจับรถตู้โดยสารสาธารณะที่กระทำผิดกฎหมายในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยนำเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี (Radio frequency identification = RFID) มาใช้ในการตรวจจับ และ ควบคุมความเร็วพร้อมกับกำชับให้เจ้าหน้าที่ขนส่งกวดขันรถตู้โดยสารสาธารณะทุกคันอย่างจริงจังโดยรถทุกคันต้องติดเครื่องหมายจับความเร็วด้วยระบบ RFID ให้ถูกต้องขูดลบทำลายหรือนำวัสดุอื่นมาปิดบังหลังจากที่ผ่านมาพบว่ามีรถตู้บางรายได้หลบเลี่ยงการตรวจจับความเร็วด้วยการขูดลบเครื่องหมาย RFID ซึ่งหากประชาชนพบเห็นรถตู้โดยสารสาธารณะขับรถประมาทหวาดเสียวสามารถแจ้งมาได้ที่สายด่วน 1587”

กล้องวงจรปิดรุ่นใหม่ กรมการขนส่งฯ จัด ทีมกล้องเลเซอร์จับรถ ตู้ซิ่งช่วงปีใหม่

“ขอเตือนให้ผู้ประกอบการขนส่ง เจ้าของรถ หรือผู้ขับรถโดยสารสาธารณะที่ฝ่าฝืนกฎหมาย โดยทำการขูดหรือขัดถูกถูแผ่นป้ายทะเบียนรถให้สีเจือจางลง หรือใช้วัสดุอื่นที่ปิดทับหมายเลขทะเบียนรถเพื่อมิให้ตรวจจับความเร็ว RFID สามารถอ่านเลขทะเบียนรถได้ชัดเจน รวมถึงรถตู้โดยสารสาธารณะที่ไม่ติดเครื่องหมายตรวจจับความเร็วด้วยระบบ RFID หรือมีการขูดลบทำลายเครื่องหมาย RFID เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจจับความเร็วที่เกินกว่ากฎหมายกำหนดจะมีความผิดทางกฎหมาย”

กล้องวงจรปิดรุ่นใหม่ กรมการขนส่งฯ จัด ทีมกล้องเลเซอร์จับรถ ตู้ซิ่งช่วงปีใหม่

ทั้งนี้กรมการขนส่งทางบกมีมาตรการเข้มงวดในการตรวจจับรถตู้โดยสารสาธารณะที่กระทำผิดกฎหมายมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะพฤติกรรมการขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด โดยได้นำเทคโนโลยี RFID มาใช้ในการตรวจจับ และ ควบคุมความเร็วของรถตู้โดยสารสาธารณะ เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ใช้บริการ ซึ่งหากตรวจพบผู้ขับรถโดยสารสาธารณะกระทำผิดซ้ำซากมีโทษสูงสุดถึงขั้นเพิกถอนใบอนุญาต

กล้องวงจรปิดรุ่นใหม่ กรมการขนส่งฯ จัด ทีมกล้องเลเซอร์จับรถ ตู้ซิ่งช่วงปีใหม่

โดยรถตู้โดยสารสาธารณะที่ฝ่าฝืนการตรวจจับความเร็วด้วยระบบ RFID มีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท และ ถูกลงโทษเพิ่มอีก โดยผู้ขับรถโดยสารสาธารณะที่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด หากระทำผิดครั้งที่ 1 และ 2 จะถูกลงโทษเปรียบเทียบปรับครั้งละ 5,000 บาท กระทำผิดครั้งที่ 3 เปรียบเทียบปรับ 5,000 บาท และ พักใช้ใบอนุญาตขับรถ 15 วัน ครั้งที่ 4 เปรียบเทียบปรับ 5,000 บาท และ เพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถทันที

กล้องวงจรปิดรุ่นใหม่ กรมการขนส่งฯ จัด ทีมกล้องเลเซอร์จับรถ ตู้ซิ่งช่วงปีใหม่

อย่างไรก็ตาม กรมขนส่งทางบกได้ส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้บริการรถตู้โดยสารสาธารณะด้วยการนำระบบเทคโนโลยี RFID มาตรวจจับความเร็วรถตู้โดยสารสาธารณะที่วิ่งบนทางยกระดับโทลล์เวย์ทางพิเศษ ทางหลวงพิเศษ และ ทางหลวงแผ่นดิน ครอบคลุมเส้นทางรัศมี 300 กิโลเมตร รอบกรุงเทพฯ 11 เส้นทาง พร้อมจัดชุดผู้ตรวจการออกปฏิบัติงานตรวจจับความเร็วรถโดยสารสาธารณะด้วยกล้องวงจรปิดตรวจจับความเร็ว (กล้องเลเซอร์) ในเส้นทางหลักเข้า-ออกกรุงเทพฯ ไปยังต่างจังหวัดมาโดยตลอดนั้นส่งผลให้การใช้ความเร็วของรถโดยสารสาธารณะ โดยเฉพาะรถตู้โดยสารสาธารณะที่วิ่งด้วยความเร็วเกินที่กฎหมายกำหนดลดน้อยลง

กล้องวงจรปิดรุ่นใหม่ กรมการขนส่งฯ จัด ทีมกล้องเลเซอร์จับรถ ตู้ซิ่งช่วงปีใหม่

นายธีระพงษ์ เปิดเผยถึงกรณีที่มีการเผยแพร่คลิปทางสื่อสังคมออนไลน์ผู้ขับรถตู้โดยสารสาธารณะขับรถด้วยความเร็ว 140 กิโลเมตรต่อชั่วโมงว่า ถือเป็นความเร็วที่เกินกว่ากฎหมายกำหนด และ ยังแสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพต่อผู้โดยสารที่ทำการทักท้วงพฤติกรรมดังกล่าว ซึ่งกรมการขนส่งทางบกได้ทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่ารถตู้โดยสารสาธารณะคันเกิดเหตุ เป็นรถโดยสารประจำทางร่วมบริการของ บริษัท ขนส่ง จำกัด เส้นทางกรุงเทพฯ-ชลบุรี (บ่อวิน) หมายเลขทะเบียน กท 15-3783 (35-57) ผู้ขับรถชื่อ นายวีระ จารึกกลาง โดยได้ดำเนินการติดตามตัวผู้ขับรถรายดังกล่าวมารับฟังข้อกล่าวหาการกระทำความผิด

กล้องวงจรปิดรุ่นใหม่ กรมการขนส่งฯ จัด ทีมกล้องเลเซอร์จับรถ ตู้ซิ่งช่วงปีใหม่

เนื่องจากนายวีระมีพฤติกรรมขับรถประมาทหวาดเสียวใช้ความเร็วเกินกว่าที่กำหนดเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ แสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพ รวมถึงการเจตนาในการปิดบังเปลี่ยนแปลงเครื่องหมาย RFID ทำให้ระบบตรวจจับความเร็วไม่สามารถตรวจจับความเร็วในขณะนั้นได้ เป็นเหตุให้ไม่มีหลักฐานแน่ชัดในการลงโทษผู้ขับรถฐานใช้ความเร็วเกินกำหนดได้

กล้องวงจรปิดรุ่นใหม่ กรมการขนส่งฯ จัด ทีมกล้องเลเซอร์จับรถ ตู้ซิ่งช่วงปีใหม่

ในเบื้องต้นกรมการขนส่งทางบกจึงได้ดำเนินการเปรียบเทียบปรับตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ฐานแสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพต่อผู้โดยสาร มีโทษปรับสูงสุด 2,000 บาท และ การเปลี่ยนแปลงเครื่องหมายที่ทางราชการออกให้ (RFID) โทษปรับสูงสุด 2,000 บาท  และ ในส่วนของ บริษัท ขนส่ง จำกัด ได้ดำเนินการลงโทษปรับเพิ่มอีก 1,000 บาท และ ให้พักใช้รถเป็นเวลา 7 วัน

กล้องวงจรปิดรุ่นใหม่ กรมการขนส่งฯ จัด ทีมกล้องเลเซอร์จับรถ ตู้ซิ่งช่วงปีใหม่

ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นรถตู้โดยสารสาธารณะขับรถประมาทหวาดเสียว ใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด หรือเอาเปรียบผู้โดยสาร สามารถแจ้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง โดยระบุรายละเอียดของรถตู้โดยสารสาธารณะให้ชัดเจน ได้แก่ หมายเลขทะเบียนรถ ชื่อ-สกุล ผู้ขับรถ วัน เวลา สถานที่ในการใช้บริการ เพื่อให้สามารถติดตามผู้กระทำความผิดมาลงโทษได้โดยเร็วต่อไป

Related link :กล้อง HD แอ็กซิสเปิดตัว CCTV บันทึกภาพในชั้นสตราโตสเฟียร์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *