การชำะเงิน

1. สั่งจ่ายเช็ค เขียนเช็คขีดคร่อม (A/C Payee)  ในนาม บจก. มีเดีย เสิร์ซ  เท่านั้น

2. การโอนเงินผ่านธนาคาร

ธนาคาร สาขา ชื่อบัญชี เลขบัญชี ประเภทบัญชี
กสิกรไทย ย่อยเซ็นทรัลปิ่นเกล้า บจก. มีเดีย เสิร์ซ
758-2-34894-9 ออมทรัพย์
ไทยพาณิชน์ ย่อยเซ็นทรัลปิ่นเกล้า บจก. มีเดีย เสิร์ซ 264-2-27034-8 ออมทรัพย์
กรุงเทพ สะพานพระปิ่นเกล้า บจก. มีเดีย เสิร์ซ 162-4-23226-8 ออมทรัพย์

เงื่อนไขการชำระเงิน

สำหรับบ้านที่อยู่อาศัย และสำนักงาน ที่พร้อมติดตั้งและใช้งาน

1. ชำระการมัดจำก่อนทำงานหลังเซ็นยืนยันใบสั่งซือ 40%

2. ชำระส่วนที่เหลือหลังจากที่ทำการติดตั้งเป็นการเสร็จสมบูรณ์ใช้งานได้ อีก 60% ในวันที่ส่งมอบงาน

สำหรับโรงงาน และพื้นที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

1.  ชำระการมัดจำก่อนเข้าทำงานหลังจากเซ็นยืนยันใบสั่งซื้อ 30%

2.  ชำระหลังจากได้ทำการเดินสายสัญญาณตามจุดต่างๆ ที่ได้กำหนดไว้เป็นที่เรียบร้อย 30%

3.  ชำระส่วนที่เหลืออีก 40% หลังจากยึดกล้อง เครื่องบันทึกพร้อมใช้งาน และทำการส่งมอบงานเป็นที่เรียบร้อย

จะสามารถกำหนดวันเข้าดำเนินการทำงานได้ หลังจากได้รับการยืนยันเอกสารการชำระเงิน ทางบริษัทขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ให้ความไว้วางใจในการใช้บริการของเรา

เลขที่ผู้เสียภาษี 0105550005840

ติดต่อ