ราคากล้องวงจรปิดผ่านมือถือ

ราคากล้องวงจรปิดผ่านมือถือ และหลักการออกแบบการทำงานที่มีความเชื่อถือได้

หลักการออกแบบการทำงานที่มีความเชื่อถือได้

  ราคากล้องวงจรปิดผ่านมือถือ ความเป็นไปได้ของระบบที่จะทำงานได้เต็มสมรรถนะทั้งในสภาวะปกติและไม่ปกติ    ความเชื่อถือได้ของคนถือเป็นเรื่องที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับสมรรถนะของคนด้วยและมีปัจจัยหลายประการที่มีผลต่อสมรรถนะของคน  เช่น  อายุ  สุขภาพร่างกาย  ความเชื่อและทัศนคติ  อารมณ์ 

ถ้าสามารถออกแบบระบบการทำงานกล้องที่ทำให้ความเชื่อถือของคนสูงขึ้นก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดี   การสร้างผู้แทนสำรองของการทำงานในตำแหน่งต่าง  ๆ   โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตำแหน่งที่สำคัญ  ๆ   หรือการตัดสินใจในรูปแบบของคณะกรรมการ  เป็นวิธีการที่สร้างความเชื่อถือได้ของคนเช่นกัน

                    การตรวจสอบซ้ำ  ถือเป็นความสามารถที่ช่วยเพิ่มความเชื่อถือของคน   แต่คนไม่เหมือนเครื่องจักรผู้ที่ทำการตรวจสอบคนแรกอาจมีการปล่อยปละละเลยเมื่อรู้ว่ามีคนที่สองทำหน้าที่ตรวจซ้ำอีกรอบ  เช่น  ในงานของการตรวจสอบคุณภาพ ซึ่งปกติจะมีพนักงานที่ทำหน้าที่ผลิตต้องทำงานให้ดีและตจรวจสอบมาก่อนแต่เพราะคิดว่าต้องมีพนักงานของแผนกควบคุมคุณภาพทำหน้าที่ตรวจสอบอีกครั้ง 

ทำให้พนักงานผลิตจึงมักละเลยคุณภาพของที่ตนเองทำ   จึงอาจพูดได้ว่าการตรวจซ้ำนั้นไม่ใช้วิธีการในการเพิ่มความเชื่อถือของคนได้อย่างแท้จริง

หลักการออกแบบโดยคำนึงถึงกฎหมาย

ประเทศไทยมีกฎหมายที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานอย่างน้อย  2  กระทรวง  ในการออกแบบการทำงานที่จำเป็นต้องสอดคล้องกับกฏหมาย  คือ กระทรวงแรงงานและกระทรวงอุตสาหกรรม   และข้อความในกฏหมายต้องนำมาใช้เป็นเกณฑ์ในการออกแบบการทำงาน ราคากล้องวงจรปิดผ่านมือถือ ส่วนการออกแบบการทำงานในลักษณะอื่นก็ต้องคำนึงถึงกฏหมายฉบับอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยเช่นกัน

หลักการออกแบบการทำงานกับความสามารถของมนุษย์

                     คนถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญมากต่อการผลิต   การจะออกแบบการทำงานร่วมกันระหว่างคนกับเครื่องจักรในสภาวะแวดล้อมต่าง  ๆ   จำเป็นจะต้องมีความรู้และความเข้าใจในลักษณะและคุณสมบัติของคนที่จะเข้ามาทำงานเป็นอย่างดี   โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของความสามารถในการทำงานของคน  

คนเรานั้นมีลักษณะที่จำกัดในหลาย  ๆ   ด้าน เช่น  ขนาดของร่างกาย  ความแข็งแรง  รวมไปถึงข้อจำกัดทางด้านจิตใจ  เช่น  ความอดทน   แต่ก็มีไม่น้อยที่ต้องตกอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมหรือสถานการณ์ที่ส่งผลจนเกิดขีดจำกัด  ซึ่งเป็นเหตุให้ประสิทธิภาพในการทำงานลดลง  และมีการเจ็บป่วย  ทำให้มีการสูญเสียชีวิต     โดยปกติคุณสมบัติของคนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเป็นพิกัดจำกัดของการออกแบบอาจแบ่งได้เป็น

  • สัดส่วนของร่างกาย
  • ความสามารถเฉพาะตัว
  • ผลกระทบจากสิ่งแวดล้อม

                   สัดส่วนร่างกายและความสามารถเฉพาะตัวของคนเป็นสิ่งที่มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ออกแบบต้องจดจำและพิจารณาข้อจำกัดเหล่านั้น   ข้อผิดพลาดในเรื่องขนาดเพียงไม่กี่เซนติเมตร  หรือน้ำหนักเพียงนิดหน่อยก็อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบการทำงานทั้งหมดได้   ถ้าระบบการทำงานมีความต่อเนื่องและซับซ้อนมาก

Related link : ราคากล้องไอพี และหลักการออกแบบการทำงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น