ข้อต่อร้อยสายไฟงอ90 สีขาว ขนาด 20มม.

• ผลิตภัณฑ์ uPVC (Unplasticized Polyvinyl Chloride)
• พีวีซีแข็ง (Rigid PVC)
• ใช้สำหรับร้อยสายไฟฟ้า / สายโทรศัพท์
• ปลอดภัยจากกระแสไฟฟ้ารั่ว
• ไม่ลามไฟ
• ดัดเย็นได้มากถึง 90 องศา