สายสำเร็จรูป พร้อมหัว BNC TO BNC ความยาว 1 เมตร

• สาย BNC พร้อมเข้าหัวสำเร็จรูป
• ความยาวของสายขนาด 1 เมตร
• ใช้เชื่อมต่ออุปกรณ์ที่เป็นแบบขั้วเสียบ BNC
• Dvr, Fiber Video Converter สามารถใช้งานได้