เครื่อง NVR รุ่น QRN-410

เครื่อง NVR รุ่น QRN-410 ยี่ห้อ SAMSUNG CCTV อัตราการบันทึกที่ 100Mbps รองรับสุงสุด 4 กล้องที่ความละเอียดสุงสุด 8 MP   รองรับฮาร์ดดิส 1 ลูก ลูกละ 6 TB