เครื่อง NVR รุ่น QRN-810

เครื่อง NVR รุ่น QRN-810 ยี่ห้อ SAMSUNG CCTV อัตราการบันทึกที่ 100Mbps รองรับสุงสุด 8 กล้องที่ความละเอียดสุงสุด 8 MP   รองรับฮาร์ดดิส 1 ลูก ลูกละ 6 TB